Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Maaseutulautakunta  2/2007       Laatimispäivämäärä: 20.08.2007

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Tiistai 28.08.2007  klo 13:00

 

Paikka

 

Törmälän kokoushuone

 

 

Käsiteltävät asiat

§ 10   KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  12

§ 11   PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA   13

§ 12    VÄLIRAPORTTI 30.6.2007  14

 

 

Puheenjohtaja

TIMO SORVALI

Timo Sorvali                                                    Tuomo Leikkola

 


Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                      

Maaseutulautakunta 2/2007

 

 

KOKOUSAIKA

 

Tiistai 28.08.2007 klo 13:00 – 13:15

 

KOKOUSPAIKKA

 

Törmälän kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timo Sorvali     pj

Sirpa Alkkiomäki

Pirjo Salmi

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

 

Jarkko Harri

Mika Viikeri

Outi Hoikkala

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Markku Kujala,  kh:n edustaja

Tuomo Leikkola, maaseutusihteeri

ASIAT

 

§§ 10-12

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

                                                  

  Timo Sorvali                         Tuomo Leikkola          

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

 

Pirjo Salmi                        Sirpa Alkkiomäki             

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

 

Virka-asema                                               Allekirjoitus

 

 

 

 

 


 

 

§ 10   KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

 

                                       Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

                                       ______________________________________

 

§ 11   PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

 

                                       Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pirjo Salmi ja Sirpa Alkkiomäki.

                                       _____________________________________________________

 

§ 12    VÄLIRAPORTTI 30.6.2007

 

Hallintokuntien tulee toimittaa kunnanhallitukselle raportti talouden ja tavoitteiden toteutumisesta 30.6. tilanteesta 31.8. mennessä. Liitteenä maaseutuelinkeinopalveluiden väliraportti ja talouden toteutuma.

 

Ehdotus:                 Lautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan väliraportin 30.6.2007 tilanteesta.

 

Päätös:                   Hyväksyttiin yksimielisesti.

                              _______________________________________________________________

                              

 

 

 

 

 

 

 


 

MAASEUTULAUTAKUNTA

 

Maaseutuelinkeinopalvelut

 

TOIMINTA-AJATUS:

                                           

Maaseutulautakunta huolehtii paikallisen maataloushallinnon tehtävien hoitamisesta, maaseutuelinkeinojen kehittämisestä sekä kylätoiminnan kehittämisestä ja tukemisesta.

 

PÄÄMÄÄRÄT:

 

Monipuolinen maaseutuelinkeinorakenne ja elinvoimaisia maaseutuyrityksiä koko kunnan alueella.

 

AVAINTULOKSET:

 

-viljelijöiden toimeentulo turvattu

-uusien maaseutuelinkeinojen syntyminen

-kylien omaehtoinen toiminta vireää                             

-maaseudulle muuttaminen helpompaa

-hukkakaura-ala kunnassa pienentynyt

                                                                

TULOSTAVOITTEET:

 

-hallinnon tehtävät hoidetaan nopeasti ja luotettavasti

-myynnissä olevat tontit ja talot kunnan www-sivuilla

-hukkakauratilanne ajan tasalla

 

TUNNUSLUVUT/SUORITTEET:

 

2006                                                                                                     2007

-tukijärjestelmän uudistuksia esitelty

 kahdessa viljelijätilaisuudessa                                                            -tukijärjestelmän uudistuksia esitelty kahdessa viljelijätilaisuudessa

-20 hukkakauratarkastusta tehty                                                                                                    

-20 hukkakauratarkastusta tehty

 

 

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 30.6.2007:

 

-Keväällä järjestettiin kaksi koulutustilaisuutta maatalouden tukiasioista yhdessä Kankaanpään kaupungin, Satakunnan TE-keskuksen ja Pro Agria maaseudun kanssa.

-Kunnan myynnissä olevat tontit löytyvät kunnan www-sivuilta

-Hukkakauraa voi tarkastaa vasta loppukesästä.

 

 

 

Maatalousyrittäjien lomituspalvelut

 

 

Lomituspalveluiden hallinnosta on vastannut Honkajoen kunta 1.1.2004 lähtien.