Jämijärven kunta

Kunnanhallitus

KOKOUSKUTSU 20/2003

Laatimispäivämäärä: 19.11.2003

KokoustiedotAika 25.11.2003 kello 17.00
Paikka Kunnantalon kokoushuone
Käsiteltävät asiat329 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sivu 351
330 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Sivu 351
331 PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN Sivu 352
332 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT Sivu 353
333 ÖLJYNSUOJARAHASTON VAROISTA MAKSETTAVA KORVAUSPÄÄTÖS Sivu 354
334 MUUTOSTEN HYVÄKSYMINEN VUODEN 2003 TALOUSARVIOON Sivu 355
335 KUNNANTOIMISTOSTA ULKOPUOLISILLE MYYTÄVIEN KOPIOIDEN HINTOJEN MÄÄRÄÄMINEN Sivu 356
336 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS/AIMO JA MARJA-LIISA NARVI Sivu 357
337 CURLINGVUORON VARAAMINEN JÄMIN LUMIMAAILMASTA Sivu 358
338 LAUSUNTO SATAKUNNAN PELASTUSLAITOKSEN YKSIKÖNJOHTAJAN KUSTANNUSTEN KOHDENTAMISESTA Sivu 359
339 ANOMUS KIINTEISTÖVERON MUUTTAMISEKSI Sivu 360
Puheenjohtaja

MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia

JÄMIJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus
KOKOUSPÖYTÄKIRJA 20/2003
KOKOUSAIKA 25.11.2003 klo 17.00 - 18.15
KOKOUSPAIKKA Kunnantalon kokoushuone
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET
(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)


Matti Leppihalme puheenjohtaja
Päivi Leponiemi
Enni Lähteenniemi
Ritva Mäkelä
Juhani A. Rajala
Tapio Rajalahti
Olli Seppälä
POISSA OLLEET JÄSENET  

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Matti Peurala valtuuston puheenjohtaja
Hilkka Lahdensivu valtuuston I varapuheenjohtaja
Kyösti Lahti valtuuston II varapuheenjohtaja
Esa Ala-Karvia kunnanjohtaja
Aki Rantanen kehittämispäällikkö
ASIAT 329 - 340

329 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

330 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Päivi Leponiemi ja Olli Seppälä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

331 PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

- Tekninen lautakunta 28.10.2003

- Perusturvalautakunta 17.10.2003

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

332 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

- Tilastokeskus: Taloustilasto v. 2002

- Maa- ja metsätalousministeriö: Tukipäätös

- Verohallinto: Verovuoden 2002 verot

- Kunnallinen työmarkkinalaitos: Osittaista hoitovapaata ja irtisanomisaikoja koskevat muutokset kunnallisessa yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa sekä työsopimuslaissa

- Kankaanpään kansanterveystyön ky:n hallitus: Pöytäkirjanote, osavuosiraportti tammi-syyskuu

- TE-keskus: Päätös kehittämishankkeesta

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

Kunnanhallitus 306 21.10.2003

333 ÖLJYNSUOJARAHASTON VAROISTA MAKSETTAVA KORVAUSPÄÄTÖS

KH 306  

Esityslistan liitteenä nro 306.1 on öljynsuojarahaston johtokunnan päätös 22.9.2003 (235/2003). Päätöksen mukaan rahasto korvaa Jämijärven kunnan tekemän hakemuksen 3.103,09 euroa mukaisesta summasta vain 2.340,01 euroa. Perustelut ilmenevät liitteestä.

Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia on keskustellut asiasta aluepalomestari Kimmo Vaanin kanssa 15.10.2003 ja on sovittu, että hän selvittää asiaa puuttuvan korvauksen osalta kunnanhallituksen seuraavaan kokoukseen mennessä.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1) merkitä tässä vaiheessa öljynsuojarahaston päätöksen tiedokseen ja

2) jatkaa asian jatkoselvittämistä puuttuvan korvauksen osalta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

----------

KH 333  

Öljynsuojarahaston johtokunnan päätös 22.9.2003 (235/2003) on esityslistan liitteenä nro 333.1.

Ehdotus: Päätösehdotus kokouksessa.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti siirtää asian käsittelyn kunnanhallituksen seuraavaan kokoukseen.

-----------

Perusturvalautakunta 109 03.11.2003

334 MUUTOSTEN HYVÄKSYMINEN VUODEN 2003 TALOUSARVIOON

Perusturvaltk 109  

Tämän vuoden talousarvio ei tule toteutumaan hyväksytyssä muodossa. Huomattavimmat lisämäärärahatarpeet on vanhainkodin, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kohdalla.

Sosiaalitoimen lisämäärärahan tarve 170.000 euroa ja terveydenhuollon 190.000 euroa. Tulot kasvavat alkuperäiseen arvioon verrattuna 117.405 euroa.

Sosiaalitoimen osalta loppuvaiheen karsinta teki siitä epärealistisen. Terveystoimen osalta käyttöä on vaikea arvioida.

Ehdotus muutoksista tämän vuoden talousarviossa on liitteenä 109.1.

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että se hyväksyisi muutokset v. 2003 talousarvioon oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

---------------

KH 334

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy perusturvalautakunnan ehdotuksen.

Päätös: Keskustelun jälkeen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kehittämispäällikkö Aki Rantanen oli asiantuntijana kokouksessa tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan.

________

335 KUNNANTOIMISTOSTA ULKOPUOLISILLE MYYTÄVIEN KOPIOIDEN HINTOJEN MÄÄRÄÄMINEN

Kunnanhallitus on päättänyt 17.3.1981 224 ulkopuolisille myytävien valokopioiden hinnoiksi A4-koko 0,35 (2 mk)/kpl, A3-koko 0,50 (3 mk)/kpl, hinnat sisältävät alv:n 22 %.

Kopioiden omakustannushinnat on tarkastettu Rank Xerox -värikopiokoneen mukaisiksi. Omakustannushinnat on laskettu eri tulostuslaaduille, liite nro 335.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1) määrätä yksityisille henkilöille myytävien kopioiden hinnat seuraavasti

- mustavalkoinen paperituloste 0,50

kopiokalvo 1,50

- värikopio paperituloste 1,00

kopiokalvo 1,80

Hinnat sisältävät alv:n 22 %.

Saman alkuperäiskappaleen 10:ltä ensimmäiseltä kopiolta sekä 50 %:n alennuksella tämän määrän ylittäviltä kopioilta

2) määrätä yhteisöille ja yhdistyksille myytävien kopioiden hinnaksi em. hinnoista 50 %:lla alennettu hinta kopiolta

3) määrätä oikeaksi todistamisesta maksuksi 0,30 /kpl

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

336 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS/AIMO JA MARJA-LIISA NARVI

Esityslistan liitteenä on Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 17.11.2003 (2339/1/02). Liite nro 336.1.

Päätös koskee Aimo ja Marja-Liisa Narvin valitusta Lounais-Suomen ympäristökeskuksen kielteiseen poikkeuslupapäätökseen.

KHO:n päätös on myös kielteinen.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1) merkitä liitteen mukaisen päätöksen tiedokseen ja

2) saattaa sen edelleen vakuutusyhtiö Pohjolalle tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

337 CURLINGVUORON VARAAMINEN JÄMIN LUMIMAAILMASTA

Kunnan henkilöstöltä on tullut suullinen aloite kunnan TYKY-toiminnan laajentamisesta.

Tällä hetkellä TYKY:ssä toiminnassa on vesijumppa syksyn ja ensi kevään aikana sekä kuntoremonttiryhmä kokoontui syksyn aikana 8 kertaa.

Nykyisellään TYKY toiminta tavoittaa vain osan henkilöstöstä ja näin on etsittäväkin uusia toimintamuotoja. Henkilöstö on esittänyt, että kunta varaisi Jämin lumimaailmasta henkilöstölle säännöllisen curlingvuoron.

Curlingin vahvuus on se, että se liikunnan lisäksi lisää henkilöstön yhteishenkeä ja pelatessa opitaan paremmin tuntemaan eri kunnan työyksiköissä työskenteleviä ihmisiä. Mukaansa tempaavana pelinä se saa unohtamaan myös työhuolet pelin aikana.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää varata kunnalle curlingvuoron Jämin Lumimaailmasta. Vuoro on aluksi joka toinen viikko ja mikäli se saa suosiota voidaan vuoro muuttaa joka viikkoiseksi. Vuorolla voi henkilökunnan lisäksi käydä pelaamassa myös kunnan luottamushenkilöt.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

338 LAUSUNTO SATAKUNNAN PELASTUSLAITOKSEN YKSIKÖNJOHTAJAN KUSTANNUSTEN KOHDENTAMISESTA

KH 338  

Satakunnan pelastuslaitoksen va. pelastusjohtaja Kalervo Laaksonen on toimittanut pelastustoimen yhteistoimintakunnille sähköpostitse 11.11.2003 oheisen liitteen nro 338.1 mukaisen kirjelmän. Kirjelmä koskee Satakunnan pelastuslaitoksen yksikönjohtaja kustannusten kohdentamista.

Pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen 10 :ssä on määritelty pelastustoimen kustannustenjako. Kuntakohtaiset kustannukset muodostuvat

1) asukasluvun mukaisesti määräytyvistä viranomaiskustannuksista ja

2) kunnan pelastustoimen palvelutasoon liittyvistä kuntakohtaisista kustannuksista. Lisäksi investointeja varten kerätään asukaspohjaista investointiosuutta.

Viranomaiskustannuksiin luetaan kuuluvaksi yt-sopimuksen 10 :n mukaan pelastuspäällystön, toimistohenkilöstön sekä pelastusviranomais- ja kuntien palvelutasopäätösten edellyttämät päivystysjärjestelyjen henkilöstömenot ja ao. henkilöstöryhmien yleiset käyttökustannukset.

Kysymyksessä oleva asia koskee siis pienten kuntien osalta elintärkeää ns. P3-päivystystä, jossa VPK-päällystöön kuuluvat henkilöt ovat kotivarallaolossa ja hälytyksen sattuessa ovat vastuussa pelastustoimen johtamisesta siihen saakka kunnes Satakunnan pelastuslaitoksen vakituiseen henkilöstöön kuuluva päällystöviranomainen ottaa tilanteen johtaakseen.

Palvelukustannukset, jotka muodostuvat kuntakohtaisista todellisista pelastustoimen palvelutasoon liittyvistä kustannuksista kuten suoritus henkilöstön palkoista, autokustannuksista ja kiinteistökustannuksista, maksaa taasen kunta kokonaisuudessaan.

Asia, josta nyt on pyydetty lausuntoa on selvästi sovittu yhteistoimintasopimuksessa eikä siinä ole tulkintaongelmaa. Toinen tulkinta edellyttäisi perussopimuksen muuttamista.

Ehdotus: Kunnanhallitus toteaa asiasta lausuntonaan seuraavaa:

Yksikönjohtaja kustannukset kuuluvat yhteistoimintasopimuksen mukaan yksiselitteisesti asukaslukupohjaisiin viranomaiskustannuksiin. Voimassa oleva sopimusta tulee täten noudattaa. Muunlainen tulkinta edellyttää yhteistoimintasopimuksen muuttamista.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

339 ANOMUS KIINTEISTÖVERON MUUTTAMISEKSI

Kankaanpään verotoimisto on lähettänyt 8.10.2003 päivätyn selvityksen Jämin Hiihtotunneli Oy:n rakentamalle rakennukselle lasketusta verotusarvosta ja sen perusteella määrätystä kiinteistöverosta, joka tekee yhteensä 4540,53 euroa ja se erääntyy maksettavaksi 4.12.2003.

Jämin Hiihtotunneli esittää, että Jämijärven kunnanhallitus tutkii mahdollisuutta muuttaa verotoimiston tekemää laskelmaa ja alentaa tai poistaa määrätyn kiinteistöveron kokonaan.

Kiinteistöverolain 13a :n perusteella kunnanvaltuusto voi alentaa kiinteistöveroa, jos kiinteistöllä oleva rakennus on yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä.

Yleishyödyllisyydestä voi osakeyhtiömuotoisessa toiminnassa olla tulkintavaihtoehtoja, josta kunta ei voi yksin päättää.

Tämän perusteella Jämin Hiihtotunneli Oy on tarkentanut esitystään siten, että Jämijärven kunta harkitsisi Jämin Hiihtotunneli Oy:lle määrätystä kiinteistöverosta vapautumista kiinteistöverolain 37 :n perusteella. Kiinteistövero on kunnalle tuleva vero, joten kunta voi sen perusteella harkita verotusoikeuttaan.

Jämin Hiihtotunneli Oy:ssä Jämijärven kunnalla on osakeomistuksensa perusteella täysi määräysvalta, joten hiihtotunnelia voitaneen verrata yleiseen liikuntapaikkarakentamiseen ja pitää siten yleishyödyllisenä rakennuksena.

Kiinteistöveron vaikutus Jämin Hiihtotunnelin talouteen ja maksuvalmiuteen on merkittävä ja siksi esitän veron määrän huomattavaa alentamista tai poistamista kokonaan.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, ettei kunnalla ole mahdollisuutta vapauttaa hakijaa kiinteistöverosta tai alentaa sille määrättyä kiinteistöveroa, sillä perusteella, ettei kysymyksessä ole yleishyödyllinen yhteisö eikä rakentamaton tontti. Kiinteistöverolaki 12a ja 13a .

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala ja kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

Asian esitteli ja pöytäkirjaa piti tämän asian osalta kehittämispäällikkö Aki Rantanen.

____________