Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 10/2007

Kunnanhallitus                                    Laatimispäivämäärä: 25.6.2007

Kokoustiedot

 

Aika

 

27.6.2007 kello 18.40

 

Paikka

 

Valtuustosali

 

 

 

 

 

 

 

 

Käsiteltävät asiat

192 §          KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  195

193 §          PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  195

194 §          ERITYISLASTENTARHANOPETTAJAN PALVELUN                 SAATAVUUDEN TURVAAMINEN  196

195 §          ATERIOITTEN HINNAT PERUSTURVATOIMEN ALUEELLA 199

196 §           POIKKEUSLUVAN MYÖNTÄMINEN / MONITOIMIKENTTÄ  202

 

 

 

MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme                                          Esa Ala-Karvia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2007                                                                                                                   

Kunnanhallitus

 

 

KOKOUSAIKA

 

27.6.2007 kello 18.40 – 19.00

 

KOKOUSPAIKKA

 

Valtuustosali

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Matti Leppihalme                     puheenjohtaja

Tuija Ranta                               varapuheenjohtaja

Hilkka Lahdensivu

Tapio Rajalahti

Markku Kujala

Olli Seppälä                             

Päivi Leponiemi

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Matti Peurala                       valtuuston puheenjohtaja

Kyösti Lahti                         valtuuston I puheenjohtaja

Pentti Virtanen                    valtuuston II puheenjohtaja

Esa Ala-Karvia                    kunnanjohtaja

 

ASIAT

 

 

§§  192 - 196

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

 

Matti Leppihalme                                    Esa Ala-Karvia                

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                   3.7.2007

Allekirjoitukset

 

 

Hilkka Lahdensivu            Päivi Leponiemi

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kirjasto                              3.7.2007

 

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja

 

 


 

 

 

 

192 §            KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____          

 

 

 

 

 

193 §            PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Hilkka Lahdensivu ja Päivi Leponiemi.

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____          

 

                                                                


                                                   Perusturvalautakunta         § 76     12.6.2007

 

194 §            ERITYISLASTENTARHANOPETTAJAN PALVELUN SAATAVUUDEN TURVAAMINEN

 

Perusturvaltk 14 §             Erityistä tukea tarvitsevien lasten aseman parantamiseksi lastenpäivähoidosta annettuun lakiin (36/1973) lisättiin uusi 4 a §, jonka mukaan kunnan käytettävissä tulee olla lasten päivähoidossa esiintyvää tarvetta vastaavasti sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 9 §:n mukaisesti määräytyvän kelpoisuuden omaavan erityislastentarhanopettajan palveluja. Laki tuli voimaan 1.1.2007.

 

                     Säännös ei edellytä, että kunnalla tulee olla oma erityislastentarhanopettaja. Mikäli kunnalla ei tällaista henkilöä ole palveluksessaan, kunnat voivat sopia kuntalain 76 §:n mukaisesti yhteistyöstä riittävien erityislastentarhanopettajan palvelujen turvaamiseksi.

 

                     Esikouluopettaja Susanna Luomaniemellä on erityslastentarhanopettajan kelpoisuus. Naapurikuntien kanssa on alustavasti keskusteltu palvelun myymiseksi heille. Palaute on ollut myönteinen. Perusopetuksesta on viestitetty, että koulutulokkailla on runsasta erityisopetuksen tarvetta. Myös Susanna Luomaniemi on ollut valmis panostamaan enemmän erityisopetukseen.

 

                     Jos Susanna Luomaniemen tehtävät painottuvat suurimmalta osalta erityskasvatukseen, tulee hänen tehtävänsä määritellä uudelleen.

 

                     Perusturvajohtaja selvitti vaihtoehtoja tehtävien järjestämiseksi sekä miten vaihtoehdot vaikuttavat Susanna Luomaniemen nykyisten tehtävien hoitamiseen.

 

                     Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää

                     1. pitää tärkeänä, että erityislastentarhanopettajan palvelu on omassa kunnassa

                     2. periaatteessa hyväksyä erityisopetuksesta johtuvat muutokset Susanna Luomaniemen tehtävissä

                     3. että palvelun myymisestä naapurikunnilta pyydetään kohtuullisen sitovat varaukset

                     4. että valmistelutyön jälkeen tehdään lopulliset päätökset.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                     ---------------------

 

 

Perusturvaltk 44 §             Tehdyn tarvekartoituksen mukaan erityislastentarhan palveluja ollaan valmiita käyttämään seuraavasti:

                     Honkajoki 1-2 pv/kk

                     Lavia 1-3 pv/kk

                     Karvia ½ -1 pv/kk

                     Siikainen 2 pv/kk

 

                     Kankaanpää on valmis myös valmis ostamaan elton palvelua. Tarvetta on sekä päivähoidossa ja mahdollisesti myös perheneuvolassa. Kankaanpään tarve olisi 5-7 päivää kuukaudessa. Kankaanpää ja muut kunnat ovat valmiit tekemään asiasta puitesopimuksen.

 

                     Sellaisiakin yhteistoimintamalleja on että henkilö on palkattu usean kunnan yhteiseksi.

 

                     Ehdotus Perusturvalautakunta päättää oikeuttaa käymään neuvotteluja siten, että elto viimeistään aloittaa tehtävänsä elokuun alusta.

 

                     Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                     -------------------

 

Perusturvaltk 67 §             Tarkennetun tarvekartoituksen mukaan erityislastentarhan palveluja ollaan valmiita käyttämään seuraavasti:

                                            Kankaanpää 10 pv/kk

                     Honkajoki 2 pv/kk

                     Lavia 1 pv/kk

                     Karvia 1 pv/kk

                     Siikainen 2 pv/kk

 

                     Palvelu on tarkoitus aloittaa 1.8.2007 ja se toteutetaan alkuvaiheessa kahden vuoden määräajan.

 

                     Esikouluopettaja Susanna Luomaniemi siirretään tehtävään kahden vuoden määräajaksi. Täksi ajaksi palkataan esikoulun opettajaksi sijainen.

 

                     Palvelun myymisestä on valmisteltu sopimusluonnos, joka on liitteenä 67.1.

 

                     Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää

1.      hyväksyä tässä vaiheessa palvelusopimusluonnoksen

2.      hyväksyä toiminnan aloittamiseen liittyvät henkilöjärjestelyt.

Päätös: Perusturvalautakunta päätti hyväksyä päätösehdotuksen muilta osin, mutta palvelun hinnaksi päätettiin 28,00 €/tunti.

 

-------------------

 

Perusturvalatk 76 §          Kunnista Lavia ja Siikainen ovat vetäytyneet yhteistyöstä palvelun säännöllisen hankkimisen osalta. Siikainen on kuitenkin halukas ostamaan erityislastentarhanopettajan konsultaatiota. 

                                           

Honkajoki ja Kankaanpää ovat tehneet päätökset ostopalvelusta. Karvia tekee päätöksen 20.06.2007.

 

Alustavasti on neuvoteltu, että Kankaanpää ottaisi alkuperäisestä suuremman osan työajasta. Toistaiseksi Kankaanpää ei ole halukas lisäämään ostopalvelua.

 

Esikouluopettajan sijaiseksi on ajateltu lastentarhanopettaja Sari Vaania, joka on itse ollut halukas tehtävään.

 

                                            Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää

1.      että Jämijärven kunta perustaa kaksivuotisen erityislastentarhanopettajan tilapäisen työsuhteen ja erityislastentarhanopettajan ostopalvelun myymisen 1.8.2007 alkaen

2.      että Susanna Luomaniemi siirretään erityislastentarhanopettajan työsuhteeseen kahdeksi vuodeksi 1.8.2007 lukien

3.      että esikoulunopettajan sijaiseksi voidaan ottaa Sari Vaani ilman tehtävän auki julistamista.

4.      että erityislastentarhanopettajan tehtävän kokeilu esitetään kunnanhallitukselle tiedoksi.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            -----------------

 

Merkitään pöytäkirjaan, että puheenjohtaja Rainer Rajamäki pois- tui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 15.50. Varapuheenjohtaja Merja Lahdenpää toimi kokouksen puheenjohtajana tämän jälkeen kokouksen loppuun.

 

 

KH 194 §    

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee asian tässä vaiheessa tiedokseen. Toimenpiteiden käynnistämistä siirretään alkavaksi 1.9.2007 alkaen, jotta asia voidaan kokonaisuudessaan käsitellä myös määrärahan osalta elokuun valtuustossa.

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____          

 

 

 

Perusturvalautakunta         65 §              5.8.2007

                                          Kunnanhallitus                    149 §            15.5.2007

 

                                          ___________________________

 

 

195 §         ATERIOITTEN HINNAT PERUSTURVATOIMEN ALUEELLA

 

 

Kunnallisen yleisen virkaehtosopimuksen mukaan (VI luku kustannusten ja luontoissuoritusten korvaukset 4 §) työnantajan työpaikkaruokaloissa peritään pääateriasta (lounas, päivällinen, kouluaterian luonteinen ateria) toimivaltaisen viranomaisen päätöksen mukaan vähintään ravintoedun verotusarvon ja enintään omakustannushinnan mukainen korvaus.

 

Soveltamisohjeen mukaan laitosruokalan (ruokaa valmistetaan pääasiassa muille kuin henkilöstölle) omakustannushinnassa otetaan huomioon ruoka-aineiden hankinta- ja kuljetuskustannukset, ruokahuoltohenkilöstön palkat sosiaalikustannuksineen sekä pesuaineiden, vaatteiden, huoneistomenojen, kaluston, ym. osuutta  20 %.

 

Verohallituksen ennakonpidätyksistä vuonna 2006 noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista antaman päätöksen 11 §:n mukaan ravintoedun arvo on 5,00 € ateriaa kohden, jos edun hankkimisesta työnantajalle aiheutuneiden välittömien kustannusten ja näiden kustannusten arvonlisäveron määrä on vähintään 5,00 € ja enintään 8,40 €. Jos tämä määrä alittaa 5,00 € tai ylittää 8,40 €, edun arvona pidetään mainittujen kustannusten määrää. Edelleen päätöksen 13 §:n mukaan sairaalan, koulun, päiväkodin tai muun vastaavan laitoksen henkilökuntaan kuuluvan laitosruokailun yhteydessä saaman ravintoedun raha-arvona pidetään 3,75 euroa ateriaa kohden. Hoidettavien ruokailun valvonnan yhteydessä saaman ravintoedun arvo on 3,00 euroa ateriaa kohden.

 

Laskelmien mukaan vanhainkodin, Hopearinteen palvelutalon, Kielokodin, Hepokodin ja avopalvelun, sekä  muun  kunnan  henkilökunnan ruokapäivän hinta on 10,55 euroa (ei sis.alv), josta lounaan osuus puolet eli 5,27 e sekä päivällisen osuus kolmannes 3,51 e. Ruokapäivän hinta  muunnettuna  ateriasuoritteiksi saadaan lounaan sekä päivällisen osuudeksi 2,64 e. Päiväkodin ruokapäivän hinta on 6,33 e (ei sis.alv), josta lounaan osuus kaksi kolmasosaa eli 4,22 e.  Muunnettuna  ateriasuoritteiksi saadaan  lounaan osuudeksi 3,17 e.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että 1.1.-31.12.2007:

1. Pääskyn päiväkodin valvovan henkilökunnan valvonnan yhteydessä saaman ravintoedun raha-arvon mukainen aterian hinta on 2,94 euroa ja muulle kuin valvovalle hoitohenkilökunnalle aterian hinta on 3.75 euroa.

2. Vanhainkodin, Hopearinteen palvelutalon, Kielokodin, Hepokodin ja avopalvelun, sekä muulta kunnan henkilökunnalta perittävän lounaan ja päivällisen hinta on 5,00 euroa sekä aamu- ja iltapalan hinta  2,30 euroa.

 

 

3. Vanhainkodilla tai palvelutalolla aterioivilta muilta ulkopuolisilta kuin ateriapalveluun kuuluvilta peritään lounaasta ja päivällisestä 5,00 euroa, kevytateriasta ja aamu- ja iltapalasta 2,30 euroa sekä kahvista/teestä + voi- tai kahvileivästä 1 euro.

 

Päätös: Perusturvalautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että 1.6.-31.05.2007:

1. Pääskyn päiväkodin valvovan henkilökunnan valvonnan yhteydessä saaman ravintoedun raha-arvon mukainen aterian hinta on 2,94 euroa ja muulle kuin valvovalle hoitohenkilökunnalle aterian hinta on 3.75 euroa.

2. Vanhainkodin, Hopearinteen palvelutalon, Kielokodin, Hepokodin ja avopalvelun, sekä muulta kunnan henkilökunnalta perittävän lounaan ja päivällisen hinta on 5,00 euroa sekä aamu- ja iltapalan hinta  2,30 euroa.

3. Vanhainkodilla tai palvelutalolla aterioivilta muilta ulkopuolisilta kuin ateriapalveluun kuuluvilta peritään lounaasta ja päivällisestä 5,00 euroa, kevytateriasta ja aamu- ja iltapalasta 2,30 euroa sekä kahvista/teestä + voi- tai kahvileivästä 1 euro.

 

                                    ------------------

                                           

 

KH 149 §    

 

Ehdotus:                     Kunnanhallitus hyväksyy perusturvalautakunnan esityksen.

 

Päätös:                       Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                    -----

 

 

KH 195 §                    Perusturvalautakunnan esityksessä ja kunnanhallituksen päätöksessä on virheellisyyksiä. Aterioitten hinnat tulee määrittää kalenterivuosittain ja ateriahinnan tulee olla vähintään sen verotusarvo. Kunnanhallituksen tulee tehdä näin uusi päätös.

 

 

Ehdotus:                     Kunnanhallitus päättää, että 1.1.2007-31.12.2007

 

1. Pääskyn päiväkodin valvovan henkilökunnan valvonnan yhteydessä saaman ravintoedun raha-arvon mukainen aterian hinta on 3,00 euroa ja muulle kuin valvovalle hoitohenkilökunnalle aterian hinta on 3,75 euroa.

 

 

 

 

2. Vanhainkodin, Hopearinteen palvelutalon, Kielokodin, Hepokodin ja avopalvelun, sekä muulta kunnan henkilökunnalta perittävän lounaan ja päivällisen hinta on 5,00 euroa sekä aamu- ja iltapalan hinta  2,30 euroa.

 

 

3. Vanhainkodilla tai palvelutalolla aterioivilta muilta ulkopuolisilta kuin ateriapalveluun kuuluvilta peritään lounaasta ja päivällisestä 5,00 euroa, kevytateriasta ja aamu- ja iltapalasta 2,30 euroa sekä kahvista/teestä + voi- tai kahvileivästä 1 euro.

 

 

Päätös:                       Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                    _____                 

 

 

 

196 §            POIKKEUSLUVAN MYÖNTÄMINEN / MONITOIMIKENTTÄ

 

 

Vapaa-aikatoimi anoo poikkeuslupaa monitoimikentän rakentamiseksi Jämijärven kirkonkylän asemakaavan kortteliin Y II, tontti nro 2. Monitoimikentän koko on 15x30 m eli kokonaispinta-ala on 450 m2.

 

Poikkeusta haetaan asemakaavamääräyksestä. Alue on kaavassa merkitty yleisten rakennusten korttelialueeksi (Y).

 

Naapureiden kuuleminen on suoritettu.

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus myöntää poikkeusluvan hakemuksen mukaisesti. Poikkeuslupa on voimassa kaksi vuotta tämän päätöksen lainvoimaisuudesta lukien.

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____