Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 11/2007

Kunnanhallitus                                    Laatimispäivämäärä: 30.07.2007

Kokoustiedot

 

Aika

 

7.8.2007 kello 18.30

 

Paikka

 

Kunnantalon kokoushuone

 

 

 

 

 

 

 

 

Käsiteltävät asiat

197 §          KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  204

198 §          PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  204

199 §          PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN  205

200 §          TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT  206

201 §          ERITYISLASTENTARHANOPETTAJAN PALVELUN                 JÄRJESTÄMINEN  208

202 §           PERUSHOITAJIEN VIRKOJEN MUUTTAMINEN LÄHIHOITAJIEN                 TYÖSUHTEIKSI 210

203 §          KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 27.6.2007                 LAILLISUUSVALVONTA  JA TÄYTÄNTÖÖNPANO   211

204 §           TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.5.2007  212

205 §          KUNNANHALLITUKSEN JA VALTUUSTON KOKOUSPÄIVÄT                 ELOKUUSSA  213

206 §           MAKSATUSPÄÄTÖS / JÄMIJÄRVEN KUNNOSTUS, OSA II 214

207 §          SUOMENMESTARUUSHIIHTOJEN LUPAMAKSUN TAKAUS  215

208 §          ------------------------- 216

209 §          YLEISTEN HANKINTAOHJEIDEN HYVÄKSYMINEN  217

210 §          TILINTARKASTUKSEN HAVAINNOT 2.7.2007  218

211 §          SEPPO RAJAKORVEN PERINTÖASIA  219

212 §          KÄTEISKASSAN VASTUUHENKILÖN NIMEÄMINEN  220

213 §           OSALLISTUMINEN GEISENFELDIN 24 –TUNNIN JUOKSUUN /                 SAUVAKÄVELYYN  221

214 §           KANSLISTI KATI MANSIKKAMÄEN IRTISANOUTUMINEN  222

 

 

 

MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme                                          Esa Ala-Karvia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 11/2007                                                                                                                   

Kunnanhallitus

 

 

KOKOUSAIKA

 

7.8.2007 kello 18.30 – 20.10

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnantalon kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Matti Leppihalme                     puheenjohtaja

Tuija Ranta                               varapuheenjohtaja

Hilkka Lahdensivu

Olli Seppälä                             

Ritva Mäkelä                            varajäsen

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

Tapio Rajalahti

Markku Kujala

Päivi Leponiemi

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Matti Peurala                       valtuuston puheenjohtaja

Kyösti Lahti                         valtuuston I puheenjohtaja

Pentti Virtanen                    valtuuston II puheenjohtaja

Esa Ala-Karvia                    kunnanjohtaja

 

ASIAT

 

 

§§  197 - 214

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

 

Matti Leppihalme                                    Esa Ala-Karvia                

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                   14.8.2007

Allekirjoitukset

 

 

Ritva Mäkelä                                           Olli Seppälä

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                    14.8.2007

 

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


 

 

 

 

197 §            KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____          

 

                     

 

198 §            PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

 

Ehdotus:                            Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Ritva Mäkelä ja Olli Seppälä.

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____          

 

                     

199 §            PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

 

                                            Satakunnan erityishuoltopiirin kuntayhtymä

                                            ohjausryhmän kokous 3/2007               25.5.2007

                                            Perusturvalautakunta                             10.7.2007

                                            Sivistyslautakunta                                   13.6.2007

                                            Tekninen lautakunta                               19.6.2007

                                            Vapaa-aikalautakunta                            20.6.2007

 

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____          

 

 

200 §            TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

 

- Kunnallinen työmarkkinalaitos, työhyvinvoinnin toimintalinjat ja hyvät käytännöt –suositus kunta-alalle

- Kiinteistönluovutusilmoitus

o       Peijari, Pentti VII

o       Vihu, Koivuluoma

o       Tykköö, Koskinen RN:o 2:22

o       Suurimaa, Salomäki

o       Vihu, Husari

o       Kauppila, Arola

o       Kauppila, Arola

o       Jämijärvi, Aro

o       Kilvakkala, Latva

o       Vihu, Leppäranta

o       Vihu, Teelmäki

o       Jämijärvi, Heiskala

o       Jämijärvi, Sauvaoja II

o       Jämijärvi, Sauvaoja I

o       Vihu, Salmela

o       Vihu, Salmela I

o       Jämijärvi, Juhola

o       Peijari, Pihlaja

- Satakunnan työllisyyskatsaus 5/2007

- Tykistöprikaati, lentotiedustelupatterin harjoitusten ajankohdat ja yhteyshenkilöt

- Kuntaliitto, ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen muodostaminen

- Kuntaliitto, kuntaliiton ja joukkotarkastusrekisterin kirje kunnille, kuntien yhteistoiminta-alueille ja kuntayhtymille seulontojen järjestämisestä osana kansanterveystyötä

Länsi-Suomen lääninhallitus, varautumiskoulutus vuonna 2008 ja suunnitelma vuosille 2009-2011

- Kunnallinen työmarkkinalaitos, palkkatilastot kunnallisessa yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa, teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksessa sekä lääkärien virkaehtosopimuksessa.

- Kuntaliitto, jätelain osittaisuudistus voimaan 1.6.2007

Verohallinto, maksatuserittely, tilitysjakso 200706

- Terveydenhuollon oikeusturvakeskus, hoidon saatavuuden epäkohdat, hoidon saatavuuden valvonta, väestölle tiedottaminen hoidon toteutumisen odotusajoista

- Lounais-Suomen ympäristökeskus, poikkeamispäätös/Enercom Kiinteistöt Oy

- Kuntien eläkevakuutus, vuoden 2008 KuEL-maksut ja ennakkotietoja vuosien 2009 – 2010 maksuista.

- Satakunnan sairaanhoitopiiri, osavuosikatsaus 1-4/2007

-KaMa, katsaus alkaneeseen kauteen ja lähitulevaisuuteen

- Te-keskus, Satakunnan työllisyyskatsaus 6/2007

- Te-keskus, Satakunnan Te-keskuksen rahoituslinjaukset yrityshankkeissa

- IGS Kastellaun, kirje

- Satakunnan puhelin Oy, ilmoitus sopimussuhteen siirrosta

-          Verohallinto, maksatuserittely, tilitysjakso 200707

-          Kuntien eläkevakuutus, saldoilmoitus

-          Kiikoisten kunta, kannanotto Pohjois-Satakunnan kunta- ja palvelurakennehankkeessa

-          Lounais-Suomen ympäristökeskus, poikkeamispäätös/Keskisaari

-          Kuntaliitto, muutoksia kansanterveyslain tehtäviä koskeviin säännöksiin

-          Kankaanpään kkt ky, vesinäyte

-          Haaste toimiin Itämeren tilan parantamiseksi

-          Lounais-Suomen ympäristökeskus, poikkeamispäätös/Leppäluoma

-          D-Fence turvallisuusraportti 6/2007

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____          

 

 


Perusturvalautakunta        91 §              10.7.2007   

 

201 §            ERITYISLASTENTARHANOPETTAJAN PALVELUN JÄRJESTÄMINEN

 

                                            Erityistä tukea tarvitsevien lasten aseman parantamiseksi lastenpäivähoidosta annettuun lakiin (36/1973) lisättiin uusi 4 a §, jonka mukaan kunnan käytettävissä tulee olla lasten päivähoidossa esiintyvää tarvetta vastaavasti sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 9 §:n mukaisesti määräytyvän kelpoisuuden omaavan erityislastentarhanopettajan palveluja. Laki tuli voimaan 1.1.2007.

 

                     Säännös ei edellytä, että kunnalla tulee olla oma erityislastentarhanopettaja. Mikäli kunnalla ei tällaista henkilöä ole palveluksessaan, kunnat voivat sopia kuntalain 76 §:n mukaisesti yhteistyöstä riittävien erityislastentarhanopettajan palvelujen turvaamiseksi.

 

                     Esikouluopettaja Susanna Luomaniemellä on erityslastentarhanopettajan kelpoisuus. Hän on ollut valmis siirtymään erityisopetukseen. Toiminta on suunniteltu aloitettavaksi kokeiluluontoisena kahden vuoden aikana alkaen 1.8.2007.

 

                     Naapurikuntien kanssa on neuvoteltu ja sovittu, että Jämijärvi palkkaa erityislastentarhanopettajan ja myy palvelua naapurikunnille. Naapurikuntien kanssa on neuvoteltu palvelun tarpeesta ja neuvotteluissa on sovittu seuraavaa:

                                            Neuvottelutuloksen mukaan erityislastentarhan palveluja kunnat ostavat seuraavasti:

                                            Kankaanpää 10 pv/kk

                     Honkajoki 2 pv/kk

                     Karvia 1 pv/kk

                     Siikainen konsultaatiota tarpeen mukaan.

 

                     Omaan kuntaan jää työpanosta 5 pv/kk.

                    

                     Lavia ei alun kiinnostuksen jälkeen ollut valmis ostamaan ollenkaan palvelua.

 

                     Palvelun ostamisesta kunnilla on päätökset.

 

                     Palvelun hinnaksi perusturvalautakunta on päättänyt 28 euroa tunnilta.

 

                     Kunnanhallitus on päättänyt 27.6.2007, että toimenpiteiden käynnistäminen siirretään alkavaksi 1.9.2007 alkaen, jotta asia voidaan kokonaisuudessaan käsitellä myös määrärahan osalta elokuun valtuustossa.

 

                    

 

                     Erityislastentarhanopettajan palvelun budjetointi:

 

                     2034             Erityislastentarhanopettajan palvelu

 

                     TULOT:

                     3140             Myyntitulot kunnilta                                  13.500

 

                     MENOT:

                     4002             Vakinaisten työsuhteisten kk-palkat     10.300

                                            4100             KVTEL-maksu                                           1.700

                                            4150             Sotu-maksu                                                   400

                                            4160             Työttömyysvakuutusmaksu                          300

                                            4170             Tapaturmavakuutusmaksu                          100

                                            4420             Matkustus- ja kuljetuspalvelut                      400

                                            4500             Toimisto- ja koulutarvikkeet                        200

                                            4600             Muu materiaali                                              100

                                                                                                                                     ---------

                                                                                                             13.500

 

                     Esiopetuksen ja muiden järjestelyjen kannalta olisi hyvä, että toiminta virallisesti voisi alkaa viimeistään 15.8.2007 alkaen.

 

                     Ostopalveluluonnos liitteenä 91.1.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle

1.      että Jämijärven kunta perustaa kaksivuotisen erityislastentarhanopettajan tilapäisen työsuhteen 15.8.2007 alkaen

2.      että se hyväksyy erityislastentarhanopettajan ostopalvelun myymisen 15.8.2007 alkaen

3.      että toiminta budjetoidaan edellä esitetyn mukaisesti tämän vuoden talousarvioon

                                                                

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.  

 

                                            ------

 

KH 201 §                          

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy perusturvalautakunnan esityksen kuitenkin siten, että toiminta käynnistyy vasta 1.9.2007 alkaen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____          

 

 

                     


                      Perusturvalautakunta        95 §              10.7.2007

 

 

202 §           PERUSHOITAJIEN VIRKOJEN MUUTTAMINEN LÄHIHOITAJIEN TYÖSUHTEIKSI

 

                  Vanhustenhuollossa on vapautunut ja vapautumassa yhteensä kaksi perushoitajan virkaa, jotka täytettäisiin nimikkeellä lähihoitajan työsuhde.

 

                     Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että

1.      vanhustenhuollon kaksi vapautuvaa perushoitajan virkaa lakkautetaan 10.7. 2007 lukien

2.      samasta ajankohdasta perustetaan kaksi lähihoitajan työsuhdetta.

                                          

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

-------

 

KH 202 §                          

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy

perusturvalautakunnan esityksen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____          

 

 

203 §            KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 27.6.2007 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO     

                                                                                      

Kunnanvaltuusto on pitänyt kokouksensa 27.6.2007

                                            Kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

 

                                           

                                            35 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

                                            36 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta

                                            37 § Talouden toteutuminen ajalla 1.1.-30.4.2007

                                            38 § Pääskyn päiväkodin vesikaton uusiminen ja ulkoseinien maalaus

                                            39 § Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen 3 §:n muuttaminen

                                            40 § Jämijärven kunnan kannanotto Pohjois-Satakunnan kunta- ja palvelurakennehankkeeseen

                                            41 § Toiminta-avustuksen myöntäminen / Jämin Hiihtotunneli Oy

                                            42 § Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat

                                            43 § Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

 

                                                                                                                                                       

Kuntalain 23 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

 

Kuntalain 56 §:n 1 momentissa on todettu, että jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää panna täytäntöön kunnanvaltuuston päätökset 27.6.2007 koska ne on tehty laillisessa järjestyksessä eivätkä ne ylitä kunnanvaltuuston toimivaltaa eivätkä ole muutenkaan lainvastaisia.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____          

 

 

204 §            TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.5.2007

 

Esityslistan liitteenä on talousarvion toteutuminen ajalla

1.1.-31.5.2007 . Vertailutietona on talouden toteutuminen edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana. Liite nro 204.1. Tasaisen kustannuksen kehittymisen prosentti on 41,67 %.

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____          

 

 

205 §            KUNNANHALLITUKSEN JA VALTUUSTON KOKOUSPÄIVÄT ELOKUUSSA

 

 

Harkinnanvaraisen rahoitusavustuksen tervehdyttämisohjelma ja puitelain mukainen aikataulu edellyttävät kunnanhallituksen ja valtuuston kokousten sijoittamista em. aikatauluihin.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää elokuun kunnanhallituksen ja valtuuston kokousajankohdista.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että seuraava kunnanhallituksen kokous on 21.8.2007 ja valtuusto 28.8.2007.


 

 

206 §            MAKSATUSPÄÄTÖS / JÄMIJÄRVEN KUNNOSTUS, OSA II

 

 

Jämijärven kunta on hakenut 19.2.2007 Lounais-Suomen ympäristökeskukseen saapuneella hakemuksella 1. avustuserän maksamista hankkeen ”Jämijärven kunnostus, osa II”.

 

Hankkeen toteutuneet hyväksyttävät kustannukset ajalta 1.7.2003 – 31.12.2006 ovat 39 825,00 euroa. Lounais-Suomen ympäristökeskus on päättänyt maksaa Jämijärven kunnalle avustusta yhteensä 19. 912,00 euroa, josta on EU-rahoitusta yhteensä 10 354,00 euroa ja kansallista rahoitusta 9 558,00 euroa.

 

Päätös on hakemuksen mukainen.

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee saadun maksatuspäätöksen tiedokseen ja päättää ettei siihen haeta muutosta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____          

 

 

 

207 §              SUOMENMESTARUUSHIIHTOJEN LUPAMAKSUN TAKAUS

 

 

Suomen Hiihtoliitto on myöntänyt Jämin Jänteelle vuoden 2009 yleisten sarjojen SM-hiihtojen järjestelyoikeuden. Kilpailun lupamaksu on 45 000 euroa, johon Hiihtoliitto vaatii luotettavan vakuuden.

 

Jämin Jänne ry. on esittänyt, että Jämijärven kunta antaisi tarvittavan takaussitoumuksen.

 

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto myöntää 45 000 euron takauksen Jämin Jänne ry:lle yleisten sarjojen SM-hiihtojen lupamaksun takaukseksi.

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____          

 

 

 

208 §            ­­­­­­­­­­­­­­­-----------------------

 

                                            _____          

 

 

 

209 §              YLEISTEN HANKINTAOHJEIDEN HYVÄKSYMINEN

 

                       

                                          Tasavallan presidentti on vahvistanut 30.3.2007 lain julkisista hankinnoista (348/07) ja erityisalojen hankintalain (349/07), jotka ovat tulleet voimaan 1.6.2007. Lait koskevat tämän jälkeen aloitettuja hankintamenettelyjä.

 

                                          Kunnat on perinteisesti ohjeistaneet hankintatoimintaansa hyväksymällä kunnan yleiset hankintaohjeet. Suomen Kuntaliitossa on laadittu suositus yleisohjeeksi.

                                          Yleisen hankintaohjeen ollessa toiminnallinen ohje, se on tarkoitettu hallinnollisesti käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi kunnanhallituksessa.

                                          Suositus yleiseksi hankintaohjeeksi on liitteenä nro 209.1.

 

                                          Julkisia hankintoja koskeva Kuntaliiton yleiskirje on liitteenä nro 209.2.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus hyväksyy Jämijärven kunnan yleiset hankintaohjeet liitteen nro 209.1 mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____          

 

 

 

210 §              TILINTARKASTUKSEN HAVAINNOT 2.7.2007

 

 

                                          Tilintarkastaja Hanna Kuhanen Oy Audiator Ab:stä suoritti tilintarkastuksen 2.7.2007, jonka kohteena olivat vuoden 2007 tilinavaus, pankkitilien tiliotteiden ja kirjanpidon tilien täsmäävyys sekä vapaa-aikatoimi.

 

                                          Tilintarkastuksen huomiot ilmenevät liitteestä nro 210.1.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee tilintarkastushavainnot tiedokseen ja huomioon otettavaksi jatkossa.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____          

 

 

 

211 §              SEPPO RAJAKORVEN PERINTÖASIA

 

                                          Seppo Rajakorpi kuoli 4.2.2004 ilman perillisiä ja Jämijärven kunta haki valtiokonttorilta perintöä itselleen.

 

                                          Valtiokonttorin päätöksellä 20.9.2006 kuolinpesään kuuluva kiinteistö Rajakorpi Rnro 5:127 luovutettiin Metsähallitukselle. Samalla päätöksellä muu omaisuus (rahavarat) luovutettiin Jämijärven kunnalle. Antti Rajakorpi valitti päätöksestä Turun Hallinto-oikeuteen, joka hylkäsi valituksen 20.2.2007. Näin valtiokonttorin alkuperäinen päätös on saanut lainvoiman.

 

                                          Kuolinpesän hoitaja Pentti Larimaa on 14.6.2007 luovuttanut rahavarat kunnalle. Kunta vastaa maksuun tulevasta jäännösverosta, mutta saa vastaavasti peltojen vuokraustulot.

 

                                          Valtiokonttorin päätöksen mukaan saadut varat tulee käyttää nuorten ja lasten harrastustoiminnan tukemiseen nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi sekä vanhustenhuollon apuvälinehankintoihin.

 

                                          Asia ja käytettävissä olevat varat esitellään tarkemmin kokouksessa.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee tilanteen tiedokseen ja antaa asian jatkovalmistelun taloustyöryhmän tehtäväksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____          

 

 

212 §              KÄTEISKASSAN VASTUUHENKILÖN NIMEÄMINEN

 

 

                                          Kunnanhallitus on 18.3.1986 § 135 perustanut alitilittäjät vanhainkotiin ja keskustoimistoon. Vastuuhenkilöiksi on tuolloin nimetty Leena Veko vanhainkodilla ja Marketta Viitaniemi keskustoimistossa.

 

                                          Keskustoimistossa on edelleen olemassa käteiskassa ja sille tulee nimetä tämän hetken mukainen vastuuhenkilö.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus nimeää keskustoimiston käteiskassan (alitilittäjän) vastuuhenkilöksi toimistovirkailija Katja Puskan.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____          

 

 

213 §            OSALLISTUMINEN GEISENFELDIN 24 –TUNNIN JUOKSUUN / SAUVAKÄVELYYN

 

Jämijärven kunnan Saksalaisessa ystävyyskunnassa GeisenFeldissä järjestetään tänä vuonna taas perinteinen 24-tunnin juoksu. Aiemmasta poiketen ”kilpailun” voi nyt suorittaa sauvakävellen.

 

Kunnasta on useampana vuonna ollut joukkue, joka on osallistunut kilpailuun osana Eurooppajoukkuetta.

 

Kunnanhallitus on käsitellyt asiaa epävirallisesti edellisissä kokouksissaan ja joukkue on koottu pääsääntöisesti Ikaalisten Kylpylän sauvakävelyyn osallistuneista kunnan työntekijöistä/luottamushenkilöistä.

 

                                          Joukkue on seuraava:

 

                                          Tuomo Leikkola, matkanjohtaja

                                          Tuija Ranta

                                          Kristiina Kotaoja

                                          Kirsi Leppihalme

                                          Leena Peurala

                                          Matti Peurala

                                          Päivi Hietapakka

                                         

 

                                          Lisäksi joukkueeseen osallistuu Jukka Moilanen Satakuntaliitosta.

 

                                          Kilpailukutsu on liitteenä 213.1.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää:

 

1.      lähettää em. joukkueen GeisenFeldin 24-tunnin juoksuun 28/29.9.2007

2.      maksaa matkanjohtajan matkasta aiheutuneet kulut kokonaan ja muiden osalta puolet kustannuksista.

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                          _____


 

 

214 §              KANSLISTI KATI MANSIKKAMÄEN IRTISANOUTUMINEN

                                           

                       

Teknisen toimen kanslisti Kati Mansikkamäki on irtisanoutunut tehtävistään 31.7.2007. Hän siirtyy Jämin Tilipalvelun palvelukseen. Hänen irtisanomisaikansa on yksi kuukausi.

 

Tehtävän täyttäminen kuuluu hallintosäännön mukaan teknisen toimialan johtajalle rakennuspäällikkö Juhani Viilolle.

 

Koska tällä hetkellä kuntien organisaatiot ovat mm. PARAS-hankkeesta johtuen ”käymistilassa” ei tehtävää kannata tässä vaiheessa täyttää vakituisesti. Lisäksi nykyisten säännösten mukaan virka tulee muuttaa työsuhteeksi.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää

 

1.      ehdottaa valtuustolle, että teknisen toimen kanslistin virka muutetaan työsuhteeksi

2.      että työsuhde täytetään tässä vaiheessa vuoden 2008 loppuun

3.      että siirtymäkauden ajaksi neuvotellaan Jämin Tilipalvelun kanssa ostopalvelujen käyttömahdollisuutta

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.     

 

                                          _____