Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 9/2007

Kunnanhallitus                                    Laatimispäivämäärä: 12.6.2007

Kokoustiedot

 

Aika

 

19.6.2007 Kello 18.30

 

Paikka

 

Onnikoti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Käsiteltävät asiat

177 §       KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS   180

178 §       PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  180

179 §       PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN   181

180 §       TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT   182

181 §       POHJOIS-SATAKUNNAN VIESTINTÄ OY:N TARJOUS /
                SUN FM   183

182 §       JÄMIJÄRVEN KUNNAN ASFALTOINNIT V. 2007  184

183 §       SATAKUNNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN                 PERUSSOPIMUKSEN 3 §:N MUUTTAMINEN   185

184 §       JÄMIJÄRVEN KUNNAN KANNANOTTO POHJOIS-                SATAKUNNAN KUNTA- JA                 PALVELURAKENNEHANKKEESEEN   186

185 §       SOSIAALIASIAMIESTOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN   188

186 §       FIALE-ALUETIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN                 PUITESOPIMUKSEN JATKAMINEN 1.7.2007- 31.12.2009 JA                 LIITTYMINEN VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN                 SOPIMUKSEEN   189

187 §       TOIMINTA-AVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN / JÄMIN                 HIIHTOTUNNELI OY   190

188 §       KORJAUSAVUSTUSTEN JA ENERGIA-AVUSTUSTEN                 MYÖNTÄMINEN   191

189 §       MARKKINOINTISOPIMUS / TAMPEREEN ILVES   192

190 §       PALKINNON LUOVUTTAMINEN ”ISTU SAUNASSA JA                 VOITA- KILPAILUUN”  193

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme                                          Esa Ala-Karvia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2007                                                                                                                     

Kunnanhallitus

 

 

KOKOUSAIKA

 

19.6.2007 kello 18.30 – 20.35

 

KOKOUSPAIKKA

 

Onnikoti

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Matti Leppihalme                     puheenjohtaja

Tuija Ranta                               varapuheenjohtaja

Hilkka Lahdensivu

Tapio Rajalahti

Markku Kujala

Olli Seppälä                             

Päivi Leponiemi

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

Matti Peurala                       valtuuston puheenjohtaja

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Kyösti Lahti                         valtuuston I puheenjohtaja

Pentti Virtanen                    valtuuston II puheenjohtaja

Esa Ala-Karvia                    kunnanjohtaja

 

ASIAT

 

 

§§  177 - 190

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

 

Matti Leppihalme                                    Esa Ala-Karvia                

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                   26.6.2007

Allekirjoitukset

 

 

Olli Seppälä                      Markku Kujala

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                   26.6.2007

 

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


 

Ennen kokouksen alkua tutustumme Onnikotiin.

 

 

177 §            KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 

 

178 §            PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Olli Seppälä ja Markku Kujala.

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

179 §            PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                     Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

             

                                    Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus oy

                                    varsinainen yhtiökokous                                21.4.2007

                                    Tekninen lautakunta                                       22.5.2007

Halpalentoyhtiöiden hyödyntäminen Jämin markkinoinnissa –hankkeen ohjausryhmä                             5.6.2007

 

 

Päätös:                       Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                    _____

 

 

180 §            TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

Ehdotus:                     Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

 

-          Pomarkun kunnanhallitus, perusterveydenhuollon yhteistyö Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymän kanssa.

-          Kankaanpään kaupunginhallitus, Satakunnan maakunnallista pelastustoimea koskevan yhteistoimintasopimuksen muuttaminen

-          Satakunnan syöpäyhdistys, toimintakertomus 2006 ja toimintasuunnitelma 2007

-          Tykistöprikaati, Lentotiedustelupatterin harjoitusten ajankohdat ja yhteyshenkilöt

-          Kunnallinen työmarkkinalaitos, harmaan talouden torjuntaa koskeva suositus

-          Satakunnansairaanhoitopiirin hallitus, kumppanuusmenettelyn mukainen tahto-osaneuvottelu erityishuoltopiirin kanssa vuonna 2007

-          Jämijärven Osuuspankki, ilmoitus velallisen lainan maksun viivästymisestä

-          Satakylät ry, jäsentiedote 3

-          Satakunnan sairaanhoitopiiri, Satakunnan sairaanhoitopiirin takautuvasti 1.1.2007 alkaen tarkistettu palveluhinnasto

-          Kuntaliitto, yhtiöiden perustamisesta

-          SUN Radion kuulijaennätys

-          Länsi-Suomen ympäristökeskus, Poikkeamispäätös / Arto ja Airi Manneroos

-          Satakunnan maistraatti, väkilukutiedote

-          Kiinteistönluovutusilmoitus

o       Tykköö, Juhala

o       Peijari, Tuulenpesänmäki

o       Jämijärvi, Hietaranta

o       Kauppila, Kontinkylän kansakoulutila

o       Tykköö, Mansikkamäki

o       Peijari, Ritakorpi II

o       Peijari, Avento 71/3

o       Kauppila, Mäkynen

 

Päätös:                       Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                    _____

 

 


                      Kunnanhallitus                   59 §              30.1.2007

 

 

181 §           POHJOIS-SATAKUNNAN VIESTINTÄ OY:N TARJOUS / SUN FM

 

                                         

                                          Kunnanjohtaja on käynyt neuvotteluja Sun FM:n kanssa Jämin ja Jämijärven kunnan markkinoinnista radion kautta. Neuvottelujen pohjalta on saatu oheisen liitteen mukainen tarjous. Liite nro 59.1. Radiomainontaan on varauduttu kunnan talousarviossa.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus keskustelee tarjouksesta.

 

Päätös:                             Kunnanhallitus päätti, että tarjous hyväksytään kokeiluluonteisesti puoleksi vuodeksi, jonka jälkeen asiaan palataan uudelleen.

 

                                          Valtuuston I. varapuheenjohtaja Kyösti Lahti poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 20.52.

 

                                          -----

 

KH 181 §                          Radiomainonta ja siihen liittyvää muuta näkyvyyttä on toteutettu helmikuun alusta lähtien ja siitä on saatu hyvät kokemukset.

 

Tarjous käsitti 11 kampanjaa koko vuoden osalta ja niistä on nyt toteutettu 3,5.

 

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää, että Sun FM:n tarjous hyväksytään myös loppuvuoden osalta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


 

182 §            JÄMIJÄRVEN KUNNAN ASFALTOINNIT V. 2007

 

 

Mutkalan teollisuusalueen kehittäminen ja liikenneturvallisuuden parantaminen hankkeiden osalta on pyydetty tarjoukset asfaltoinnista. Samalla pyydettiin tarjoukset myös Palokosken kevyenliikenteenväylästä ja vanhainkodin pihasta. Avauspöytäkirja tarjouksineen on liitteenä nro 182.1

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää hyväksyä Lemminkäinen Oyj:n tarjouksen Jämijärven kunnan vuoden 2007 asfaltointitöistä.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           


 

 

183 §              SATAKUNNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN PERUS-

                        SOPIMUKSEN 3 §:N MUUTTAMINEN

 

 

Satakunnan sairaanhoitopiirin jäsenkuntien ja sairaanhoitopiirin välisissä kumppanuusneuvotteluissa kevään 2007 aikana jäsenkunnat ovat hyväksyneet ajatuksen Kiikoisten kunnan liittämisestä Satakunnan sairaanhoitopiirin jäsenkunnaksi.

Jäsenyys edellyttää sairaanhoitopiirin perussopimuksen muuttamista siten, että sopimuksen 3 §:ään lisätään Kiikoisten kunta. Muutos astuu voimaan 1.1.2008 alkaen. Liite nro 183.1.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen 3 §:n muuttamisen oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

                       


Kunnanhallitus                 169 §                  5.6.2007

 

184 §        JÄMIJÄRVEN KUNNAN KANNANOTTO POHJOIS-SATAKUNNAN KUNTA- JA PALVELURAKENNEHANKKEESEEN

 

                                   

 

                  Pohjois-Satakunnan seutukunnan kuntien asettama ohjausryhmä ja sen asettamat työryhmät ovat valmistelleet kunta- ja palvelurakennehankkeen toteuttamista Pohjois-Satakunnassa.

                                   

                  Ohjausryhmän päätöksen mukaisesti kuntajohtajatyöryhmä on valmistellut seuraavat kysymykset kuntien valtuustoille, joihin on otettava kantaa kesäkuun loppuun mennessä:

 

Onko kunta valmis osallistumaan jatkoneuvotteluihin, joiden tavoitteena on käynnistää vuoden 2009 alusta seuraavat yhteistoimintahankkeet:

 

1.      SOTE-piirin perustaminen perustamalla uusi kuntayhtymä, samalla lakkautetaan Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymä.

 

2.      Seudullinen lupaviraston perustaminen isäntäkuntamallilla (Kankaanpää)

 

3.      Seudullisen kansalaisopiston perustaminen isäntäkuntamallilla (Kankaanpää)

 

4.      Taloushallintopalveluyksikön perustaminen Pohjois-Satakuntaan

 

 

Ehdotus:                     Kunnanhallitus käy asiasta lähetekeskustelun ja päättää lausuntojen pyytämisestä.

 

 

Päätös:                       Kunnanhallitus kävi asiasta lähetekeskustelun ja päätti, ettei asiasta tässä vaiheessa pyydetä lausuntoja.

 

 

                                    -----

 

 

 

Ehdotus:                     Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto antaa kysymyksiin seuraavan sisältöisen kannanoton:

                       

Sote-piirin osalta kunta on valmis osallistumaan asiaa koskeviin jatkoneuvotteluihin. Sote-piirin rakentaminen tulee toteuttaa kuitenkin vaiheittain siten, että ensin vahvistetaan perusterveydenhuollon asukaspohjaa ja toisessa vaiheessa otetaan mahdollisesti mukaan sosiaalitoimi.

 

Seudulliseen lupavirastoon osallistumista ei kunnassa pidetä tarpeellisena, koska pieni kunta pystyy tuottamaan teknisen toimen palvelut nopeasti ja joustavasti. Lupavirasto ei tuo myöskään merkittävää taloudellisia säästöjä.

Kuntien välistä yhteistyötä tulee kuitenkin lisätä mm. sijaisuuksien osalta.

 

Seudullisen kansalaisopiston mahdollisuus on syytä tutkia osana muun alueellisen koulutuksen kehittämisen kanssa. Seudullinen kansalaisopisto voi osaltaan vahvistaa ja tukea myös alueellista toisen asteen koulutusta.

 

Taloushallintopalveluiden osalta kunta ei tässä vaiheessa osallistu asian jatkovalmisteluun. Perusteena on se, että kunnassa on juuri tehty taloushallinnon atk. ja henkilöstöjärjestelyjä sekä koulutettu henkilöstöä uusiin tehtäviin tavoitteena taloushallinnon oman osaamisen vahvistaminen.

 

 

Päätös:                       Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                    _____

 

 

 


                                          Perusturvalautakunta         § 21

                                          Perusturvalautakunta         § 78              12.6.2007

 

185 §            SOSIAALIASIAMIESTOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN

 

 

Perusturvaltk 21 §             Sosiaaliasiamiestoimintaa koskeva sopimus Satakunnan erityishuoltopiirin kanssa päättyy huhtikuun lopussa.  Viime syksynä oli esillä mahdollisuus ostaa palvelua Ikaalisten sosiaalijohtajalta, mutta sitä mahdollisuutta ei enää ole, koska viranhaltija on siirtymässä tehtävästään.

 

Satakunnan erityishuoltopiiri on tarjonnut palvelua hintaan 0,40 euroa/asukas. Sosiaalialan osaamiskeskus Pikassos Oy on tarjonnut palvelua hintaan 0,37 euroa/asukas.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että sosiaaliasiamiestoiminta ostetaan, mikäli mahdollista Pikassos Oy:ltä hintaan 0,37 euroa/asukas.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

--------------------

 

Perusturvaltk 78 §             Kunnanhallitus hyväksyi perusturvalautakunnan ehdotuksen, mutta Pikassos Oy on ilmoittanut, etteivät he lähde ollenkaan sosiaaliasiamiestoimintaan, koska halukkaita kuntia yhteistyöhön oli niin vähän.

 

Satakunnan erityishuoltopiiri ky:ltä on tiedusteltu sosiaaliasiamiestoiminnan jatkamiseksi heidän kanssaan, koska muita vaihtoehtoja ei tällä hetkellä ole näkyvissä.

 

Palvelun hinta erityishuoltopiirissä on edelleen 0,40 euroa asukasta kohden.

 

Ehdotus Perusturvalautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että sosiaaliasiamiespalvelut ostetaan edelleen Satakunnan erityishuoltopiiri ky:ltä 

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

--------------------

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy perusturvalautakunnan esityksen.

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

Perusturvalautakunta        79 §              12.6.2007

 

 

 

 

186 §           FIALE-ALUETIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN PUITESOPIMUKSEN JATKAMINEN 1.7.2007- 31.12.2009 JA LIITTYMINEN VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN SOPIMUKSEEN

 

 

                     Satakunnan sairaanhoitopiirin ky ja Fujitsu Services Oy ovat sopineet Fiale aluetietojärjestelmä palvelusta 30.6.2007 saakka.

 

                     Fujitsu Services Oy on toimittanut aluetietojärjestelmän palvelut. Järjestelmän käyttö perustuu erilliseen kokeilulainsäädäntöön. Aluetietojärjestelmä mahdollistaa asiakkaan suostumuksella hänen erikoissairaanhoidon tietojensa katselun terveyskeskuksissa ja perusturvakeskuksissa. Aluetietojärjestelmän kehittämistä on jatkettu Satakunnan sairaanhoitopiirin ky:n toimesta. Fiale-palvelun avulla käyttöyhteys saadaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen välille asiakkaan luvalla hoitosuhteen ajalle tarpeen mukaisiin tiedostoihin Tieto ja voimassaolevat hoito-ohjeet siirtyy toimijoiden välillä sähköisesti ja reaaliajassa asiakkaan siirtyessä palvelusta toiseen.

 

                     Fiale-palvelu laskutetaan v. 2007 kunnilta erityisvelvoitemaksuna a`3,69 euroa/asukas. V. 2008 aluetiedon käyttömaksu sisällytetään hoitopalveluiden hintoihin.

 

                     Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunta hyväksyy Fiale aluetietojärjestelmäpalvelun puitesopimuksen jatkamisen 1.7.2007-31.12.2009 Satakunnan sairaanhoitopiirin ja Fujitsu Services Oy:n kanssa sekä liittymisen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin sopimukseen.

 

 

                     Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            -------------------

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy perusturvalautakunnan esityksen.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle, ja pyytää perusturvalautakunnalta selvityksen käytön määrästä suhteessa kustannuksiin.

 

                                            -----

 

187 §              TOIMINTA-AVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN / JÄMIN HIIHTOTUNNELI OY

 

 

Jämin hiihtotunnelin tulot eivät riitä lisääntyvien menojen (sähkön) maksamiseen. Kulurakennetta on yhtiön toimesta karsittu minimiin, mutta varsinkin kesäkaudella sähkönkulutus / -hinta ajavat hiihtotunnelin rahoitusvaikeuksiin. Kesäkaudeksi sulattamalla tunneli ja taas alkusyksystä jäähdyttämällä saataisiin noin 20 000 euron säästö. Ongelmana on lumen varastointi, varsinkin jo lumikausi jää talvella lyhyeksi. Sulatuspäätös, mikäli sellaiseen päädytään, tulee tehdä yli vuotta aikaisemmin, koska mm. leirit varataan pitkälle eteenpäin.

 

Hiihtotunnelin, kunnan ja Leppäkosken sähkön edustajat ovat käyneet neuvotteluja vaikeasta tilanteesta ja ainoaksi nopeaksi keinoksi on jäänyt kunnan toiminta-avustuksen myöntäminen hiihtotunnelille. Hiihtotunneli Oy lyhentää em. avustuksella rästissä olevaa sähkölaskuaan.

 

Asia on ollut esillä epävirallisesti useammassa kunnanhallituksessa ja viimeksi valtuuston iltakoulussa 29.5.2007. Avustuksen myöntämiseen on saatu myös valtuustoryhmin myönteinen kanta.

 

 

Ehdotus:                     Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto

 

1.      myöntää Jämin Hiihtotunneli Oy:lle 40 000 euron toiminta-avustuksen

2.      edellyttää Jämin Hiihtotunneli Oy:lle laadittavan tervehdyttämissuunnitelman, joka on tuotava valtuuston käsittelyyn syyskuun loppuun mennessä

 

Päätös:                       Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                   

Kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Tuija Ranta poistui kokouksesta  tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

                                   

                                    _____

 

 

188 §              KORJAUSAVUSTUSTEN JA ENERGIA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN

 

 

Valtionasuntorahasto on 8.6.2007 myöntänyt Jämijärven kunnalle korjausavustuksiin 17 831 euroa ja energia-avustuksiin 2 258 euroa, josta energiakatselmuksiin on varattu 0 euroa.

 

Korjausavustusmäärärahasta ei ole kiintiöity tiettyä osuutta käytettäväksi veteraaniavustuksiin eli veteraaneille korotetuin tulorajoin myönnettäviin avustuksiin ja/tai 30 % veteraanislisiin.

 

Kunta on oikeutettu käyttämään veteraaniavustuksiin harkintansa mukaisen osuuden kunnan käytettävissä olevasta korjausavustusmäärärahasta.

 

Energia-avustuksen hakijat ja korjausavustuksen hakijat ilmenevät liitteestä nro 188.1.

 

Ehdotus:                     Kunnanhallitus päättää myöntää energia- ja korjausavustukset oheisen liitteen mukaisen ehdotuksen mukaisesti.

 

Päätös:                       Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                   

Kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Tuija Ranta poistui kokouksesta  tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

                                   

                                    _____

 

                                   

 

189 §              MARKKINOINTISOPIMUS / TAMPEREEN ILVES

 

 

 

                                    Kunnan, Jämin toimijoilla ja Ilveksellä on ollut markkinointiyhteistyötä jo useamman vuoden ajan.

 

Markkinointiyhteistyön jatkamiseksi on laadittu oheisen liitteen mukainen ehdotus. Liite nro 189.1. Oleellisin muutos edelliseen kauteen on videokuution mainonnan mahdollisuus.

 

 

Ehdotus:                     Kunnanhallitus keskustelee markkinointisopimuksen jatkamisesta.

 

 

Päätös:                       Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, ettei kunnalla ole tällä hetkellä taloudellisia mahdollisuuksia jatkaa markkinointiyhteistyötä.

 

 

                                    _____


 

 

190 §              PALKINNON LUOVUTTAMINEN ”ISTU SAUNASSA JA VOITA- KILPAILUUN”               

 

 

Radio SUN järjestää liikekaupunki Ideaparkissa kesällä 2007 ”Istu saunassa ja voita -kilpailun”. Neljä kilpailijaa majoittuu ympärivuorokautisesti saunamökkiin ja pisimpään mökissä pysynyt kilpailija voittaa itselleen kyseisen saunamökin sekä tontin sille.

 

Radio SUNista on oltu yhteydessä kuntaan, josko Jämijärven kunta voisi lahjoittaa ko. palkintotontin esim. Perhepuistosta. Kunta saisi vastineeksi huomattavan näkyvyyden ja kuuluvuuden kilpailun yhteydessä. Liite nro 190.1.

 

Mahdollisen veroseuraamukset, lohkomiskulut ja liittymismaksut jäisivät voittajalle. Kunnan kuluksi jäisi ainoastaan tontin luovuttaminen.

 

 

Ehdotus:                     Kunnanhallitus päättää luovuttaa Perhepuistosta 5 000 – 5 500 euron arvoisen tontin ”Istu saunassa ja voita -kilpailun” voittajalle. Kunta ei osallistu mihinkään muihin kuluihin palkinnon osalta, vaan ne jäävät voittajan maksettavaksi.

 

 

Päätös:                       Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                    _____