Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 8/2007

Kunnanhallitus                                    Laatimispäivämäärä: 30.5.2007

Kokoustiedot

 

Aika

 

5.6.2007 Kello 15.00

 

Paikka

 

Ilveksen toimisto, Takojankatu 2 B, Tampere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Käsiteltävät asiat

 

157 §       KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS   158

158 §       PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  158

159 §       PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN   159

160 §       TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT   160

161 §       HELVI NÄSTIN PERINNÖN KÄYTTÄMINEN   161

162 §       NUORTEN TYÖLLISTÄMINEN KESÄLLÄ 2007 / KUNNAN                 TYÖPISTEET   163

163 §       KESKUSKOULUN KEITTIÖLTÄ MYYTÄVIEN ATERIOIDEN                 HINTA  164

164 §       KUNNANHALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS   166

165 §       TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.4.2007  167

166 §       TUKI MAIDOLLE JA ERÄILLE MAITOVALMISTEILLE   168

167 §       PÄÄSKYN PÄIVÄKODIN VESIKATON UUSIMINEN JA                 ULKOSEINIEN MAALAUS   169

168 §       LOPULLISEN VALTIONOSUUDEN VAHVISTAMINEN
                V. 2006 PERUSTOIMEENTULON KUSTANNUKSIIN   171

169 §       JÄMIJÄRVEN KUNNAN KANNANOTTO POHJOIS-                SATAKUNNAN KUNTA- JA                 PALVELURAKENNEHANKKEESEEN   172

170 §       LAINATARJOUSTEN KÄSITTELY   173

171 §       VALTIONAVUSTUKSEN SAAMINEN                 SEUTULIPPUKUSTANNUKSIIN  VUONNA 2007  174

172 §       KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 29.5.2007                 LAILLISUUSVALVONTA  JA TÄYTÄNTÖÖNPANO   175

173 §       ERITYISAVUSTUKSEN SAAMINEN ESI- JA                 PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLLON                 PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISEEN   176

174 §       SIIRTOSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN / VIENO LANNE     177

175 §       PIENKENTÄN SIJAINTI 178

 

 

 

MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme                                          Esa Ala-Karvia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2007                                                                                                                     

Kunnanhallitus

 

 

KOKOUSAIKA

 

5.62007 kello 15.00 – 16.35

 

KOKOUSPAIKKA

 

Ilveksen toimisto, Takojankatu 2 B, Tampere

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Matti Leppihalme                     puheenjohtaja

Tuija Ranta                               varapuheenjohtaja

   

Tapio Rajalahti

Markku Kujala

Olli Seppälä                             

Päivi Leponiemi

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

Hilkka Lahdensivu

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Matti Peurala                       valtuuston puheenjohtaja

Kyösti Lahti                         valtuuston I puheenjohtaja

Pentti Virtanen                    valtuuston II puheenjohtaja

Esa Ala-Karvia                    kunnanjohtaja

 

ASIAT

 

 

§§  157-175

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

 

Matti Leppihalme                                    Esa Ala-Karvia                

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                   12.6.2007

Allekirjoitukset

 

 

Markku Kujala                                         Päivi Leponiemi

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                   12.6.2007

 

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


 

 

 

 

157 §            KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

                                                                

                                           

 

 

158 §            PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Markku Kujala ja Päivi Leponiemi

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

                     

159 §            PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                     Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

                                           

                                    Neuvottelumuistio / Mutkalan teollisuusalueen

                                    ja maantie 261 liikennejärjestelyt tietöiden aikana          14.5.2007   

              Vapaa-aika lautakunta                                                        28.5.2007                                               

                     

 

 

Päätös:                       Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                    _____

 

                                           

 

160 §            TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

Ehdotus:                     Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

 

-                         Kiinteistönluovutusilmoitus

o       Peijari, Syrjä

o       Peijari, Lepistö

o       Peijari, Alapeijari

o       Peijari, Kalliomäki

o       Peijari, Heponiemi

o       Kauppila, Mattila

o       Lunastusyksiköiden kylä, Jämijärven rata

o       Peijari, Koivu

o       Kauppila, Saari

-          SatLis, Satakunnan maakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma

-          Kankaanpään kaupunki, PS Liiku Oy:n perustaminen ote

-          Kunnallinen työmarkkinalaitos, Työnantajan ja henkilöstön välinen yhteistoiminta kunnissa

-          Länsi-Suomen lääninhallitus, Linjaliikennelupa 10993

-          D-Fence turvallisuusraportti 4/2007

-          Te-keskus, Satakunnan työllisyyskatsaus 4/2007

-          Tykistöprikaati, lentotiedustelupatterin harjoitusten ajankohdat ja yhteyshenkilöt

-          Satakunnan pelastuslaitos, taloustilanne 30.4.2007

-          Kankaanpään ktt ky, Uimarantavesinäytteet

-          Verohallinto, maksatuserittely tilitysjakso 200705

-          Sosiaali- ja terveysministeriö, seulontaohjelmat

-          Lounais-Suomen ympäristöministeriö, kunniamerkkiesitykset 6.12.2007

-           

 

Päätös:                       Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                    _____

 

                                   


                                            Kunnanhallitus                   § 73              20.2.2007

                                            Kunnanvaltuusto                § 19              3.4.2007

 

 

161  §           HELVI NÄSTIN PERINNÖN KÄYTTÄMINEN

 

 

Valtionkonttori on 10.4.2006 päättänyt luovuttaa osan Helvi Nästin perinnöstä Jämijärven kunnalle.

Kunnan hakemuksen mukaisesti Valtiokonttori on edellyttänyt, että varat käytetään nuorten ja lasten harrastustoiminnan tukemiseen nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi, vanhustenhuollon apuvälinehankintoihin sekä perinnönjättäjän kotikylässä Kontinkylässä käynnistyneen aktiivisen kylätoiminnan tukemiseen.

 

Taloustyöryhmä on valmistellut perinnön jakamista kokouksessaan 14.10.2006 saatujen esitysten pohjalta ja esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle seuraavaa:

 

-          varoista jaetaan nuorisotoimelle 21.000 euroa, vanhustenhuollon apuvälineisiin 14.000 euroa sekä Kontinkylän kyläyhdistykselle 5.000 euroa.

Ennen rahan maksamista pyydetään vielä toimittamaan kunnanhallitukselle tarkempi selvitys rahojen käyttökohteista

 

-          loppuosa n. 90.000 euroa perintövaroista sijoitetaan tuottavasti ja pyydetään tarjoukset eri sijoitusvaihtoehdoista.

Sijoituksen tuoton jakamisesta päättää kunnanhallitus.

 

 

Ehdotus:                     Kunnanhallitus hyväksyy taloustyöryhmän valmisteleman esityksen ja esittää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

 

Päätös:                       Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                    -----

 

 

KV 19 §

 

Päätös:                       Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Valtuuston jäsen Krista Antila poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

                                           

                                    -----

 

 

KH 161 §                    Nuorisotoimelta, vanhusten huollolta ja Kontin kyläyhdistykseltä on saatu selvitykset rahojen käyttökohteesta. Liite nro 161.1.

 

Ehdotus:                     Kunnanhallitus päättää

 

1.      hyväksyä saadut selvitykset ja

2.      maksaa avustukset valtuuston päätöksen 19 § / 2007 mukaisesti.

 

Päätös:                       Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                    _____

 

 

 

162 §              NUORTEN TYÖLLISTÄMINEN KESÄLLÄ 2007 / KUNNAN TYÖPISTEET

 

 

Tämän vuoden talousarviossa on varattu määräraha 24 nuoren, jotka ovat syntyneet 1988 – 1992, työllistämiseksi kunnan toimipisteissä kahdeksi viikoksi.  Työjaksolta maksetaan palkkaa 200 euroa. Kesätyönhakijoita oli yhteensä 21 henkilöä. Liite nro 162.1.

 

 

Ehdotus:                     Kunnanhallitus päättää hyväksyä kunnan työllistämiksi kesätyöntekijöiksi kaikki 21 hakijaa.

 

 

Päätös:                       Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                    _____

 

 

                       


                                    Sivistyslautakunta                    § 38              19.4.2007

 

 

163 §        KESKUSKOULUN KEITTIÖLTÄ MYYTÄVIEN ATERIOIDEN HINTA

                                     

Kunnallisen yleisen virkaehtosopimuksen mukaan (VI luku kustannusten ja luontoissuoritusten korvaukset 4 ') työnantajan työpaikkaruokaloissa peritään pääateriasta (lounas, päivällinen, kouluaterian luontoinen ateria) toimivaltaisen viranomaisen päätöksen mukaan vähintään ravintoedun verotusarvojen ja enin­tään omakustannushinnan mukainen korvaus.

 

Soveltamisohjeen mukaan laitosruokalan (ruokaa valmistetaan pääasiassa muil­le kuin henkilöstölle) omakustannushinnassa otetaan huomioon ruoka-aineiden hankinta- ja kuljetuskustannukset, ruokahuoltohenkilöstön palkat sosiaalikus­tannuksineen ja arvonlisävero.

 

Verohallituksen ennakonpidätyksistä vuonna 2007 noudatettavista luontoisetu­jen laskentaperusteista antaman päätöksen 24.11.2006/n:o 1741/32/2006  /13 '  mukaan sairaalan, koulun, päiväkodin tai muun vastaavan laitoksen henkilö­kuntaan kuuluvan laitosruokailun yhteydessä saaman ravinto-edun raha-arvona pidetään 3,75  euroa ateriaa kohden. Opettajan oppilaitosruokailun  valvonnan yhteydessä saaman ravinto-edun arvo on 3,00  euroa ateriaa kohden.

 

VES:n perusteella korvausten laskentaperusteena olevat kustannukset ovat seuraavat

          Ravintoaineet (sisältää alv:n)       34.701 i

          Palkat (myös sijaiset)                    43.141 i

          Sosiaalikulut (myös sijaiset)         11.066 i

                                      yhteensä                                         88.908 i  

 

kustannukset valmistettua ateriaa kohden  37 620 valmistetun aterian mukaan  ovat 2,37  euroa.

 

          Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle,

1) että kunnan omalle, muulle kuin valvovalle opetushenkilökunnalle Kes­kuskoulu keittiöltä myytävien aterioiden hintana ajalta 1.1. - 31.12.2007 peri­tään ravinto-edun raha-arvon mukainen hinta 3,75 euroa  ateriaa kohden ja

 

2) että vierailijoilta perittäväksi hinnaksi määrätään sama kuin kunnan muul­ta henkilökunnalta perittävä hinta,

 

3) että opetushenkilökunnan oppilaitosruokailun valvonnan yhteydessä saa­man verotuksessa luontaisetuna huomioitavan ravinto-edun arvo on  3,00 euroa ateriaan kohden.

 

 

          Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

KH 163 §           

 

Ehdotus:                       Kunnanhallitus hyväksyy sivistyslautakunnan esityksen.

 

Päätös:                       Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                    _____

 

 


 

 

164 §              KUNNANHALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS

 

 

Kunnanhallituksen seuraava kokous on sovittu pidettäväksi tiistaina 26.6.2007 klo 18.30 alkaen. Samana iltana on kuitenkin Sata-Häme Soin tapahtumat Jämijärvellä; Äiti-muistomerkki ja pelimannikonsertti areenassa. Kokousajankohtaa tulee näin muuttaa.

 

Ehdotus:                     Kunnanhallitus päättää seuraavan kokouksen ajankohdan.

 

Päätös:                       Kunnanhallitus päätti, että seuraavat kokouksen pidetään seuraavasti:

 

                                    - Kunnanhallitus  ti 19.6.2007 klo 18.30 ja

                                    - valtuusto ke 27.6.2007 klo 19.00

 

                                    _____


 

 

165 §              TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.4.2007

 

                       

Esityslistan liitteenä on talouden toteutuminen ajalla 1.1.-30.4.2007. Liite nro 165.1. Vertailutietona on talouden toteutuminen edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana.

 

 

Ehdotus:                     Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

 

Päätös:                       Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                    _____

 

 


 

 

166 §              TUKI MAIDOLLE JA ERÄILLE MAITOVALMISTEILLE

 

 

Maaseutuvirasto on 9.5.2007 tehnyt päätöksen, jolla on myönnetty Jämijärven kunnalle 116.18 euron tuki maidolle ja eräille maitovalmisteille. Päätös koskee Pääskyn päiväkotia ja Suurimaan ala-astetta.

 

 

Ehdotus:                     Kunnanhallitus merkitsee tukipäätöksen tiedokseen ja päättää, ettei siihen haeta muutosta.

 

Päätös:                       Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                    _____

 

 

 


                                    Perusturvalautakunta               63 §              8.5.2007

                                    Kunnanhallitus                          148 §            15.5.2007

 

 

167 §           PÄÄSKYN PÄIVÄKODIN VESIKATON UUSIMINEN JA ULKOSEINIEN MAALAUS

 

 

               Pääskyn päiväkodin vesikatto on melko huonokuntoinen, sillä jään poiston seurauksena päällyste on vaurioitunut laajalta alalta. Lisäksi räystäiden aluslaudoitus on pahasti lahonnut.

 

               Ulkoseinien maalipinta, joka on alkuperäinen, on hyvin kulunut.

 

               Kunnostustoimenpiteet olisi hyvä toteuttaa tämän kesän aikana.

 

                       Katon uusimisen kustannusarvio on 11.250 euroa sekä ulkomaalauksen 1.441 euroa eli yhteensä 12.691 euroa.

 

                       Tämän vuoden talousarviossa on määräraha lähinnä ulkomaalausta varten yhteensä 4000 euroa. Käyttötalouspuolella rakennusten kunnossapitoa varten on varattu 3.500 euron määräraha. Suunnitelmavuodelle 2008 on alustavasti merkitty 40.000 euron määräraha. Ensi vuoden määrärahan käyttötarkoituksena on lämmitysjärjestelmän uusiminen ja katon uusiminen.

 

               Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää

1.      anoa kunnanhallitukselta lupaa saada toteuttaa päiväkodin vesikaton uusiminen ja ulkomaalaus tänä kesänä

2.      ehdottaa, että kunnanhallitus esittäisi kunnanvaltuustolle 7.000

euron määrärahan myöntämiseksi päiväkodin peruskorjaukseen.

 

                                    Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

                                           

                                    ------------------

 

Merkitään pöytäkirjaan, että Satu Jokela poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo16.15.

 

KH 148 §                          

 

Ehdotus:                     Kunnanhallitus hyväksyy perusturvalautakunnan esityksen.

 

Päätös:                       Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle todellisten kustannusten selvittämiseksi. Asia otetaan uudelleen käsittelyyn, kun hanketta koskevat tarjoukset on saatu.

 

                                             -----

 

 

KH 167 §                    Hankkeesta on saatu kaksi hintatarjousta, jotka ovat yhtäsuuret. Liite nro 167.1.

 

Ehdotus:                     Kunnanhallitus päättää

                                   

1.      hyväksyä JPS Koskela Oy:n tarjouksen (Pural) kattomateriaaleista

2.      että päiväkodin ulkomaalaus siirretään seuraavaan vuoteen ovien uusimisen yhteyteen

3.      ehdottaa valtuustolle 7 000 euron lisämäärärahaa päiväkodin katon korjaukseen.

 

Päätös:                       Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                    _____

 

                 


 

 

168 §        LOPULLISEN VALTIONOSUUDEN VAHVISTAMINEN V. 2006 PERUSTOIMEENTULON KUSTANNUKSIIN

 

                                   

                  Lääninhallitus on vahvistanut v. 2006 perustoimeentulotuen kustannuksiin myönnetyn lopullisen valtionosuuden seuraavasti:

 

                                    Valtionosuuteen oikeuttavat kustannukset  59767,23 €

                                    Lopullinen valtionosuus (50%)                                           29883,61 €

 

                                    Maksettu ennakko                                                               45567,00 €

 

                  Näin Jämijärven kunnan tulee palauttaa liikaa saatua ennakkoa 15683,39 €. Asia on ollut tiedossa ja se on huomioitu v. 2006 tilinpäätöksessä.

 

 

Ehdotus:                     Kunnanhallitus merkitsee Lääninhallituksen päätöksen tiedokseen ja päättää ettei siihen haeta muutosta.

 

Päätös:                       Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                    _____

 

 


 

 

169 §        JÄMIJÄRVEN KUNNAN KANNANOTTO POHJOIS-SATAKUNNAN KUNTA- JA PALVELURAKENNEHANKKEESEEN

 

                                   

                  Pohjois-Satakunnan seutukunnan kuntien asettama ohjausryhmä ja sen asettamat työryhmät ovat valmistelleet kunta- ja palvelurakennehankkeen toteuttamista Pohjois-Satakunnassa.

                                   

                  Ohjausryhmän päätöksen mukaisesti kuntajohtajatyöryhmä on valmistellut seuraavat kysymykset kuntien valtuustoille, joihin on otettava kantaa kesäkuun loppuun mennessä:

 

Onko kunta valmis osallistumaan jatkoneuvotteluihin, joiden tavoitteena on käynnistää vuoden 2009 alusta seuraavat yhteistoimintahankkeet:

 

1.      SOTE-piirin perustaminen perustamalla uusi kuntayhtymä, samalla lakkautetaan Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymä.

 

2.      Seudullinen lupaviraston perustaminen isäntäkuntamallilla (Kankaanpää)

 

3.      Seudullisen kansalaisopiston perustaminen isäntäkuntamallilla (Kankaanpää)

 

4.      Taloushallintopalveluyksikön perustaminen Pohjois-Satakuntaan

 

 

Ehdotus:                     Kunnanhallitus käy asiasta lähetekeskustelun ja päättää lausuntojen pyytämisestä.

 

 

Päätös:                       Kunnanhallitus kävi asiasta lähetekeskustelun ja päätti, ettei asiasta                                              tässä vaiheessa pyydetä lausuntoja.

 

 

                                    _____

 

 

170 §              LAINATARJOUSTEN KÄSITTELY

 

Vuoden 2007 talousarviossa on lainanottoon varattu 811 250 euroa, josta on nostettu 400 000 euroa. Seuraavasta lainaerästä 200 000 eurosta on pyydetty tarjoukset. Tarjouspyyntö on liitteenä nro 170.1.

 

Tarjoukset pyydettiin Kuntien eläkevakuutukselta, Kuntarahoitukselta, Parkanon Säästöpankilta, Jämijärven Osuuspankilta, Länsi-Suomen Osuuspankilta, Nordealta ja Sammolta.

 

Määräaikaan mennessä saatiin 5 tarjousta. Yhdistelmä on liitteenä nro 170.2.

 

Ehdotus:                     Kunnanhallitus hyväksyy Länsi-Suomen osuuspankin tarjouksen

                                    OP-Prime + 0,024 %

 

Päätös:                       Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                    _____

 

 


 

 

171 §              VALTIONAVUSTUKSEN SAAMINEN SEUTULIPPUKUSTANNUKSIIN VUONNA 2007

 

 

Länsi-Suomen lääninhallitukselle lipputukeen osoitettu kuluvan vuoden määrärahakiintiö on n 0,4 milj. eur vähemmän kuin, mitä oli lipputuen tarve viime vuonna.

 

Määrärahatilanteesta johtuen lääninhallitus ei voi myöntää lipputukea vuodelle 2007 täysimääräisenä.

 

Valtionavustus on 46 % vuonna 2006 hyväksytyistä seutulipun nettokustannuksista.

 

Jämijärven kunta on hakenut lääninhallitukselta ko. tukea 2200 euroa matkalippujen hinnan alennuksiin vuodelle 2007.

 

Länsi-Suomen lääninhallitus on tutkinut hakemuksen ja päättänyt myöntää Jämijärven kunnalle enimmäismäärältään 1822 euron valtionavustuksen. Avustusta myöntäessään lääninhallitus on ottanut huomioon hakemuksen ja kunnan vuoden 2006 määrärahan käytön haettuun avustuskohteeseen.

 

Ehdotus:                     Kunnanhallitus päättää merkitä avustuspäätöksen tiedokseen ja ettei päätökseen haeta muutosta.

 

Päätös:                       Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                    _____

 

172 §            KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 29.5.2007 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO     

                                                                                      

Kunnanvaltuusto on pitänyt kokouksensa 29.5.2007

                                            Kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

 

                                           

                                            24 §              Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

                                            25 §              Pöytäkirjan tarkastajien valinta

                                            26 §              Jämi-Infon toiminnan jatkaminen

                                            27 §              Vuoden 2006 tilinpäätös ja toimintakertomus

                                            28 §              Vuoden 2006 arviointikertomus

                                            29 §              Talousarvion toteutuminen ajalla 1.1.-31.3.2007

                                            30 §              Kaupan purkusopimus / Kristiina ja Jukka Heikkilä

                                            31 §              PS Liiku Oy:n perustamien

                                            32 §              Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat

                                            33 §              Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

 

 

                                                                                                                                                       

Kuntalain 23 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

 

Kuntalain 56 §:n 1 momentissa on todettu, että jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää panna täytäntöön kunnanvaltuuston päätökset 29.5.2007 koska ne on tehty laillisessa järjestyksessä eivätkä ne ylitä kunnanvaltuuston toimivaltaa eivätkä ole muutenkaan lainvastaisia.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

173 §            ERITYISAVUSTUKSEN SAAMINEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPI-   LASHUOLLON PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISEEN

 

 

 

Pohjois-Satakunnan seudun kunnat (Honkajoki, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia ja Lavia) ovat hakeneet valtion erityisavustusta esi- ja perusopetuksen oppilashuollon palvelurakenteen kehittämiseen vuosille 2007 – 2008.

 

Opetusministeriö on myöntänyt Jämijärven kunnalle valtion erityisavustusta esi- ja perusopetuksen oppilashuollon palvelurakenteen kehittämiseen 10 000 euroa.

 

                                    Päätös on esityslistan liitteenä nro 173.1.

 

 

 

Ehdotus:                     Kunnanhallitus merkitsee päätöksen tiedokseen ja päättää ettei siihen                                                                                                                                                     haeta oikaisua.

 

 

Päätös:                       Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                    _____

 

 

                                   


 

 

174 §              SIIRTOSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN / VIENO LANNE

 

 

Jämijärven kunta hankki Juhalan alueelle rakennettavasta rivitalosta yhteen kaksioon oikeuttavat osakkeet.

Vieno Lanne on ollut kiinnostunut ko. asunnosta ja siitä on laadittu oheisen liitteen mukainen siirtosopimus, jolla asunnon ostajan oikeudet siirtyvät Vieno Lanteelle. Siirron kauppahintana on 90 000 euroa. Liite nro 174.1.

 

 

Ehdotus:                     Kunnanhallitus hyväksyy oheisen liitteen mukaisen siirtosopimuksen, jolla 18.12.2006 allekirjoitetun RS-kauppakirjan ostajan oikeudet siirtyvät Vieno Lanteelle.

 

Päätös:                       Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                    _____

 


 

 

175 §              PIENKENTÄN SIJAINTI

 

 

                                    Valtuuston iltakoulussa 29.5.2007 käsiteltiin yhtenä asiana kunnan liikuntapaikkojen järjestelyjä.

                                    Asia tuli vireille ns. monitoimikentän sijoituspaikan selvittämisen yhteydessä.

 

                                    Käydyn keskustelun pohjalta valtuusto antoi asian kunnanhallituksen jatkovalmisteltavaksi.

 

 

Ehdotus:                     Kunnanhallitus jatkaa asian valmistelua valtuuston iltakoulun pohjalta

 

 

Päätös:                       Kunnanhallitus päätti yksimielisesti

 

1.      että jääkiekkokaukalo pidetään nykyisellä paikallaan

 

2.      että ns. monitoimikenttä sijoitetaan mahdollisimman lähelle koulua, huomioiden kuitenkin maapohja

 

 

3.      antaa monitoimikentän lopullisesta tarkasta sijoituspaikasta ja rakentamisesta päättämisen vapaa-aikalautakunnan tehtäväksi

 

 

_____