Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 7/2007

Kunnanhallitus                                    Laatimispäivämäärä: 9.5.2007

Kokoustiedot

 

Aika

 

15.5.2007 Kello 18.30

 

Paikka

 

Kunnanviraston kokoushuone

                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

Käsiteltävät asiat

134 §          KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  134

135 §          PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  134

136 §          PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN  135

137 §          TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT  136

138 §          TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.3.2007  137

139 §           HARKINNANVARAISEN RAHOITUSAVUSTUKSEN HAKEMINEN

                VUODELLE 2007  138

140 §          VALTUUSTON ILTAKOULUN JÄRJESTÄMINEN  139

141 §          HELVI NÄSTILTÄ SAATUJEN VAROJEN / PERINNÖN                 SIJOITTAMINEN  140

142 §          TILINTARKASTUSPÖYTÄKIRJA JÄMIJÄRVEN                 TARKASTUSLAUTAKUNNALLE JA KUNNANHALLITUKSELLE                 VUODEN 2006 TILINTARKASTUKSESTA  141

143 §           MAA-AINESLUPAHAKEMUS / EINO KOSKELAN PERIKUNTA  142

144 §          PARAS-HANKKEEN TILANNE  143

145 §           MAAKUNTAKAAVAN TEEMARAPORTTI / MAANPUOLUSTUS     144

146 §           LEASING TARJOUKSET / TALOUS- JA
                HENKILÖSTÖHALLINNON OHJELMAT  145

147 §          SATAKUNNAN ERITYISHUOLTOPIIRIN KY:N PERUS-                SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN  146

148 §          PÄÄSKYN PÄIVÄKODIN VESIKATON UUSIMINEN JA                 ULKOSEINIEN MAALAUS  147

149 §           ATERIOITTEN HINNAT PERUSTURVATOIMEN ALUEELLA  148

150 §          LAUSUNTO TOISEN ASTEEN AMMATILLISEN
                KOULUTUKSEN KEHITTÄMISMALLISTA  150

151 §          KAUPAN PURKUSOPIMUS / KRISTIINA JA JUKKA HEIKKILÄ     151

152 §          LAUSUNTO SATAKUNNAN PELASTUSLAITOKSEN                 TALOUSARVIOSTA VUODELLE 2008  152

153 §          PS LIIKU OY:N PERUSTAMINEN  153

154 §          YRITYSTUKIEN MYÖNTÄMINEN NUORTEN TYÖLLISTÄMISEKSI                 KESÄLLÄ 2007  154

155 §          -----------------------  155

156 §          TYHJIEN ASUNTOJEN VUOKRIEN MAKSAMINEN  156

 

 

 

MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme                                          Esa Ala-Karvia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jämijärven kunta           KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2007

Kunnanhallitus

 

 

KOKOUSAIKA

 

15.5.2007 kello 18.30 –  20.10

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnanviraston kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Matti Leppihalme                     puheenjohtaja

Tuija Ranta                               varapuheenjohtaja

Hilkka Lahdensivu                  

Tapio Rajalahti

Markku Kujala

Olli Seppälä                             

Päivi Leponiemi

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Matti Peurala                       valtuuston puheenjohtaja

Kyösti Lahti                         valtuuston I puheenjohtaja

Pentti Virtanen                    valtuuston II puheenjohtaja

Esa Ala-Karvia                    kunnanjohtaja

Marko Rajamäki               klo 18.30-18.50

ASIAT

 

 

§§  134 - 156

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

 

Matti Leppihalme                                    Esa Ala-Karvia                

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                   22.5.2007

Allekirjoitukset

 

 

Tapio Rajalahti                  Hilkka Lahdensivu

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                   22.5.2007

 

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


 

 

 

 

134 §            KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

135 §            PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Tapio Rajalahti ja Hilkka Lahdensivu.

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti työjärjestyksen muutoksen siten, että seuraavaksi käsiteltiin pykälä 153, jonka jälkeen palattiin esityslistan mukaiseen järjestykseen.

                                            _____

 

 

136 §            PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

                                           

 

                                            Perusturvalautakunta                             10.4.2007

                                            Tekninen lautakunta                               10.4.2007

                                            Kunta- ja palvelurakennehanke/

                                            Pohjois-Satakunta                                  17.4.2007

                                            Sivistyslautakunta                                   19.4.2007

                                            Tekninen lautakunta                               23.4.2007

                                            Taloustyöryhmä II/2007                          24.4.2007   

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

                     

                     

137 §            TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

 

-          Länsi-Suomen lääninhallitus, Linjaliikennelupa nro 5587

-          Länsi-Suomen lääninhallitus, Linjaliikennelupa nro 14071

-          Tiehallinto, Pohjois-Satakunnan seutukunta- Turun tiepiirin toiminta vuonna 2007-05-08

-          Satakylät ry. jäsentiedote/2

-          Satakunnansairaanhoitopiiri, Ote kumppanuusmenettelyn mukaiset tahto-osaneuvottelut vuonna 2007

-          Tykistöprikaati, lentotiedustelupatterin harjoitusten ajankohdat ja yhteyshenkilöt

-          Sosiaali- ja terveysministeriö, sosiaalitoimen hälytysohjeiden antaminen hätäkeskuksille

-          Oy Audiator Ab , Tilintarkastus 2006 Jämijärven kunta

-          Merenkulkulaitos, väylänpidon organisaatio  merenkulkulaitoksessa

-          Kuntaliitto, Yhteispalvelulainsäädäntö muuttui

-          TE-keskus, Satakunnan työllisyyskatsaus 3/2007

-          Verohallinto, maksatuserittely tilitysjakso  200704

-          Kuntaliitto, kuntien ja seurakuntien yhteistyö rakennemuutoksissa

-          Jämijärven kunta, ilmoitus töiden aloittamisesta

-          Länsi-Suomen lääninhallitus, paikallisten sisäisten turvallisuussunnitelmien päivittäminen ja laatiminen

-          Kiinteistönluovutusilmoitus

o       Sydänmaa, Kahilaluoma I Rno 4:7

o       Tykköö, Jokiranta

o       Kilvakkala, Mäkipää

o       Tykköö, Perkiömäki

o       Jämijärvi, Lehtinen

o       Jämijärvi, Lakineva

o       Kauppila, Niemi

o       Kauppila, Mattila

o       Kauppila, Mattila

 

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

138 §            TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.3.2007

 

Esityslistan liitteenä nro 138.1 on talousarvion  toteutuminen ajalla 1.1.-31.3.2007.

Vertailutietona on talouden toteutuminen edellisenä vuotena vastaavana ajankohtana.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

                                           

 

 

139 §         HARKINNANVARAISEN RAHOITUSAVUSTUKSEN HAKEMINEN

VUODELLE 2007

 

 

Harkinnanvaraista rahoitusavustusta voidaan kuntien valtionosuuslain 13 ':n mukaan myöntää kunnalle, joka ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi on lisätyn taloudel­lisen tuen tarpeessa.

 

Rahoitusavustuksen myöntämisen ehtona on, että kunta on hyväksynyt suunnitelman talouden tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä. Suunnitelma tulee liittää avustushakemukseen.

 

Avustukseen on käytettävissä 14.000.000 euroa. Kuntien valtionosuuslain 16 ':n 3 momentin mukaan valtionosuushakemus tulee jättää viimeistään elokuun loppuun mennessä.

 

 

 

Ehdotus:                       Kunnanhallitus päättää hakea harkinnanvaraista rahoitusavustusta vuodel­le 2007 700.000 euroa. Talouden tasapainottamissuunnitelma tuodaan kunnanhallituksen ja valtuuston käsittelyyn myöhemmin.

 

 

Päätös:                          Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                       _____

 

                                      

 

 

140 §            VALTUUSTON ILTAKOULUN JÄRJESTÄMINEN

 

 

                                       Seuraavan valtuuston kokouksen yhteydessä on syytä pitää myös valtuuston iltakoulu. Aiheina mm. Jämin Hiihtotunneli Oy:n taloustilanne, omakotitalon rakentaminen / Tykköön koulupiirin kyläyhdistys, liikuntapaikkojen uudelleen järjestelyt yms.

 

 

Ehdotus:                        Kunnanhallitus päättää valtuuston seuraavan kokouspäivän, jonka yhteydessä pidetään myös valtuuston iltakoulu

 

Päätös:                          Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että seuraava valtuuston kokous pidetään 29.5.2007 klo 18.00, jonka jälkeen tilaisuus jatkuu iltakoululla.

 

                                       _____

 


 

141 §            HELVI NÄSTILTÄ SAATUJEN VAROJEN / PERINNÖN SIJOITTAMINEN

 

                     

Jämijärven kunta on saanut perinnön, josta valtuuston päätöksellä 90 000 euroa sijoitetaan riskittömästi ja mahdollisimman tuottavasti.

 

Eri sijoitusvaihtoehdoista on pyydetty tarjoukset; 1 vuosi / 2 vuotta.

 

Tarjouspyyntö on liitteenä nro 141.1.

 

Tarjouksista laadittu yhteenveto on liitteenä nro 141.2

 

Ehdotus:                     Kunnanhallitus hyväksyy Parkanon Säästöpankin kiinteä korkoisen tarjouksen. Sijoitusaika 2 vuotta.

 

 

Päätös:                       Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                    _____

 


 

 

142 §            TILINTARKASTUSPÖYTÄKIRJA JÄMIJÄRVEN TARKASTUSLAUTAKUNNALLE JA KUNNANHALLITUKSELLE VUODEN 2006 TILINTARKASTUKSESTA

 

 

Kunnan tilintarkastaja Risto Pohjanpiiri on jättänyt kunnanhallitukselle tilintarkastuspöytäkirjan v. 2006 tilintarkastuksesta. Liite nro 142.1.

 

Tilintarkastuspöytäkirja on yhteenveto vuoden 2006 tilintarkastushavainnoista.

 

 

Tilikauden aikana ei ole tullut esille sellaisia KunL 73 §:n tarkoittamia epäkohtia, joista tilintarkastajan on ilmoitettava viipymättä tarkastuslautakunnalle ja tarvittaessa myös kunnanhallitukselle.

 

Tilintarkastuspöytäkirja sisältää muutamia korjaustarpeita, jotka huomioidaan seuraavaa tilinpäätöstä tehtäessä.

 

Lisäksi kunnan ja sairaanhoitopiirin ilmoittamien tietojen välillä oli saamisissa ja veloissa 50.000 euron erotus, joka johtui siitä, että ko. suoritus tehtiin aivan vuodenlopussa ja se näkyi jo kunnan tilinpäätöksessä, mutta ei ehtinyt sairaanhoitopiirin tilinpäätökseen.

 

 

Ehdotus:                     Kunnanhallitus merkitsee tilintarkastuspöytäkirjan tiedokseen ja päättää että havaitut epäkohdat korjataan.

 

Päätös:                       Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                    _____

 

 

 

143 §           MAA-AINESLUPAHAKEMUS / EINO KOSKELAN PERIKUNTA

 

 

                     Eino Koskelan perikunta on hakenut lupaa maa-ainesten ottamiseen tilallaan Soramäki RN:o 1:28. Tilan pinta-ala on 2,405 ha.

 

                     Ottoalue liittyy olemassa olevaan maanottoalueeseen.

                     Viimeisin ottolupa alueella on päättynyt 3.12.2006. Maa-aineksia on vielä jäänyt hyödyntämättä alueelta.

 

                     Maanotto toteutettaisiin 5 vuoden aikana. Aikaisemman maa-ainesluvan kokonaismääräksi on mainittu 5000 m3.

 

                     Asiakirjat on nähtävillä kunnanhallituksen kokouksessa.

 

                     Naapureilla ei ole ollut huomautettavaa hankkeesta. Ympäristökeskuksenlausunto on liitteenä nro 143.1.

 

 

Ehdotus:                     Kunnanhallitus myöntää Eino Koskelan perikunnalle ottoluvan hakemuksen mukaisesti ja Lounais-Suomen ympäristökeskuksen tekemin lisäyksin.

 

                                    Ennen maa-aineksen ottamista hakijan on annettava lupamääräysten noudattamiseksi 1 000 euron suuruinen MAL 12:n tarkoittama hyväksyttävä vakuus.

 

 

Päätös:                       Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                    _____

 

 

 

144 §            PARAS-HANKKEEN TILANNE

 

 

Kunnanjohtaja selvittää PARAS-hankkeen seudullista etenemistä. Kunnanjohtajakokous ja neuvottelu kansanterveystyön kuntayhtymän edustajien kanssa on pidetty 9.5.2007.

 

 

Ehdotus:                     Kunnanhallitus keskustelee saadun informaation pohjalta

 

 

Päätös:                       Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                    _____

 

 

 

 

145 §        MAAKUNTAKAAVAN TEEMARAPORTTI / MAANPUOLUSTUS

 

 

Satakuntaliitto laatii maankäyttö- ja rakennuslain mukaista maakuntakaavaa. Satakunnan maakuntakaavan tavoitteiden mukaan Satakunnan aluerakenteen kannalta merkittäviä tekijöitä ovat kehitettävät varuskunnat Kankaanpään Niinisalossa ja Säkylän Huovinrinteellä.

Alueiden käytön suunnittelussa otetaan huomioon maanpuolustuksen tarpeet siten, että turvataan riittävät alueelliset edellytykset varuskunnille, ampuma- ja harjoitusalueille, varikkotoiminnalle sekä muille maanpuolustuksen toimintamahdollisuuksille samalla kun huomioidaan muun yhteiskuntarakenteen, elinympäristön laadun ja säilytettävien ympäristöarvojen sekä elinkeinojen harjoittamisen asettamat vaatimukset.

 

Maanpuolustusta koskeva teemaraportti on valmistunut ja siitä mahdolliset kommentit on pyydetty toimittamaan 18.5.2007 mennessä.

 

Niinisalon varuskuntaa koskevat karttaliitteet ovat esityslistan liitteenä nro 145.1.

 

 

Ehdotus:                     Kunnanhallitus ilmoittaa kommenttinaan, ettei Jämijärven kunnalla ole kommentoitavaa teemaraportista.

 

 

Päätös:                       Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                    _____

 

 


 

146 §        LEASING TARJOUKSET / TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON OHJELMAT

 

 

                  Vuoden 2007 talousarviossa on lähdetty siitä, että talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelman hankinta suoritetaan leasingrahoituksella. Leasingrahoituksesta on pyydetty tarjoukset ja tarjouspyyntö on esityslistan liitteenä nro 146.1.

 

                  Määräaikaan mennessä saatiin tarjoukset Nordea Rahoitus Oy:ltä, Sampo Rahoitukselta ja OKO Pankki Oyj:ltä. Yhdistelmä tarjouksista on liitteenä nro 146.2.

 

 

Ehdotus:                     Kunnanhallitus päättää hyväksyä Sampo Rahoitus Oy:n tarjouksen siten, että jäännösarvo on 10 %.

 

Päätös:                       Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                    _____

 

                                                                                            


                                    Perusturvalautakunta                     § 62        8.5.2007     

                                                                                            

147 §           SATAKUNNAN ERITYISHUOLTOPIIRIN KY:N PERUSSOPIMUKSEN

                     MUUTTAMINEN                                                                                                      

 

Perusturvaltk 41 §    Satakunnan Erityishuoltopiirin ky. pyytää kuntien päätöstä kuntayhtymän perussopimuksen muuttamisesta. Perussopimuksen muutos koskee 2,3 ja 17 §:ien muutosta sekä 5 ja  4 §:n poistamista.

 

                     Perussopimuksen suurin muutos koskee 17 §:n sisältyvää eläkemenoperusteisten maksujen uutta jakomallia. Kuntayhtymän hallitus esittää, että eläkemenoperusteiset maksut rahoitettaisiin jäsenkuntien maksuosuudella peruspääoman suhteessa. Uudesta laskentamallista on tehty erillinen laskelma.

 

                     Kuntayhtymä järjestää perussopimuksen muutoksesta neuvottelutilaisuuden 17.4.2007.                                                                                                                   

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää merkitä tässä vaiheessa muutetun perussopimusluonnoksen tietoon saatetuksi.

 

                                    Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            ---------------------

 

Perusturvaltk 62§      Kuntien kesken on neuvoteltu lausunnon sisällöstä, jonka mukaan yhteisenä lausuntona esitettäisiin, että perussopimuksen 17 § pidettäisiin entisellään. Muihin muutoksiin ei huomauttamista.

 

                                    Perussopimus luonnos liitteenä 62.1.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että se lausuntonaan esittäisi perussopimuksen 17 §:n pitämistä nykyisessä muodossa. Edelleen lautakunta esittää, ettei esitettyihin perussopimuksen muihin muutoksiin sillä ole huomauttamista.

 

                                    Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                    -----------------

 

 

KH 147                       Luonnos perussopimukseksi on liitteenä nro 147.1.

 

Ehdotus:                     Kunnanhallitus päättää hyväksyä perusturvalautakunnan esityksen.

 

Päätös:                       Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                    _____

 

 

                                            Perusturvalautakunta        63 §              8.5.2007

 

148 §                          PÄÄSKYN PÄIVÄKODIN VESIKATON UUSIMINEN JA ULKOSEINIEN MAALAUS

 

               Pääskyn päiväkodin vesikatto on melko huonokuntoinen, sillä jään poiston seurauksena päällyste on vaurioitunut laajalta alalta. Lisäksi räystäiden aluslaudoitus on pahasti lahonnut.

 

               Ulkoseinien maalipinta, joka on alkuperäinen, on hyvin kulunut.

 

               Kunnostustoimenpiteet olisi hyvä toteuttaa tämän kesän aikana.

 

                       Katon uusimisen kustannusarvio on 11.250 euroa sekä ulkomaalauksen 1.441 euroa eli yhteensä 12.691 euroa.

 

                       Tämän vuoden talousarviossa on määräraha lähinnä ulkomaalausta varten yhteensä 4000 euroa. Käyttötalouspuolella rakennusten kunnossapitoa varten on varattu 3.500 euron määräraha. Suunnitelmavuodelle 2008 on alustavasti merkitty 40.000 euron määräraha. Ensi vuoden määrärahan käyttötarkoituksena on lämmitysjärjestelmän uusiminen ja katon uusiminen.

 

               Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää

1.      anoa kunnanhallitukselta lupaa saada toteuttaa päiväkodin vesikaton uusiminen ja ulkomaalaus tänä kesänä

2.      ehdottaa, että kunnanhallitus esittäisi kunnanvaltuustolle 7.000

euron määrärahan myöntämiseksi päiväkodin peruskorjaukseen.

 

                                    Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

                                           

                                    ------------------

 

Merkitään pöytäkirjaan, että Satu Jokela poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo16.15.

 

KH 148 §                          

 

Ehdotus:                     Kunnanhallitus hyväksyy perusturvalautakunnan esityksen.

 

                  Päätös:     Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle todellisten kustannusten selvittämiseksi. Asia otetaan

                                    uudelleen käsittelyyn, kun hanketta koskevat tarjoukset on saatu.

 

                                             -----

 

 


                                          Perusturvalautakunta               65 §        5.8.2007

 

149 §         ATERIOITTEN HINNAT PERUSTURVATOIMEN ALUEELLA

 

 

Kunnallisen yleisen virkaehtosopimuksen mukaan (VI luku kustannusten ja luontoissuoritusten korvaukset 4 §) työnantajan työpaikkaruokaloissa peritään pääateriasta (lounas, päivällinen, kouluaterian luonteinen ateria) toimivaltaisen viranomaisen päätöksen mukaan vähintään ravintoedun verotusarvon ja enintään omakustannushinnan mukainen korvaus.

 

Soveltamisohjeen mukaan laitosruokalan (ruokaa valmistetaan pääasiassa muille kuin henkilöstölle) omakustannushinnassa otetaan huomioon ruoka-aineiden hankinta- ja kuljetuskustannukset, ruokahuoltohenkilöstön palkat sosiaalikustannuksineen sekä pesuaineiden, vaatteiden, huoneistomenojen, kaluston, ym. osuutta  20 %.

 

Verohallituksen ennakonpidätyksistä vuonna 2006 noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista antaman päätöksen 11 §:n mukaan ravintoedun arvo on 5,00 € ateriaa kohden, jos edun hankkimisesta työnantajalle aiheutuneiden välittömien kustannusten ja näiden kustannusten arvonlisäveron määrä on vähintään 5,00 € ja enintään 8,40 €. Jos tämä määrä alittaa 5,00 € tai ylittää 8,40 €, edun arvona pidetään mainittujen kustannusten määrää. Edelleen päätöksen 13 §:n mukaan sairaalan, koulun, päiväkodin tai muun vastaavan laitoksen henkilökuntaan kuuluvan laitosruokailun yhteydessä saaman ravintoedun raha-arvona pidetään 3,75 euroa ateriaa kohden. Hoidettavien ruokailun valvonnan yhteydessä saaman ravintoedun arvo on 3,00 euroa ateriaa kohden.

 

Laskelmien mukaan vanhainkodin, Hopearinteen palvelutalon, Kielokodin, Hepokodin ja avopalvelun, sekä  muun  kunnan  henkilökunnan ruokapäivän hinta on 10,55 euroa (ei sis.alv), josta lounaan osuus puolet eli 5,27 e sekä päivällisen osuus kolmannes 3,51 e. Ruokapäivän hinta  muunnettuna  ateriasuoritteiksi saadaan lounaan sekä päivällisen osuudeksi 2,64 e. Päiväkodin ruokapäivän hinta on 6,33 e (ei sis.alv), josta lounaan osuus kaksi kolmasosaa eli 4,22 e.  Muunnettuna  ateriasuoritteiksi saadaan  lounaan osuudeksi 3,17 e.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että 1.1.-31.12.2007:

1. Pääskyn päiväkodin valvovan henkilökunnan valvonnan yhteydessä saaman ravintoedun raha-arvon mukainen aterian hinta on 2,94 euroa ja muulle kuin valvovalle hoitohenkilökunnalle aterian hinta on 3.75 euroa.

2. Vanhainkodin, Hopearinteen palvelutalon, Kielokodin, Hepokodin ja avopalvelun, sekä muulta kunnan henkilökunnalta perittävän lounaan ja päivällisen hinta on 5,00 euroa sekä aamu- ja iltapalan hinta  2,30 euroa.

 

 

3. Vanhainkodilla tai palvelutalolla aterioivilta muilta ulkopuolisilta kuin ateriapalveluun kuuluvilta peritään lounaasta ja päivällisestä 5,00 euroa, kevytateriasta ja aamu- ja iltapalasta 2,30 euroa sekä kahvista/teestä + voi- tai kahvileivästä 1 euro.

 

Päätös: Perusturvalautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että 1.6.-31.05.2007:

1. Pääskyn päiväkodin valvovan henkilökunnan valvonnan yhteydessä saaman ravintoedun raha-arvon mukainen aterian hinta on 2,94 euroa ja muulle kuin valvovalle hoitohenkilökunnalle aterian hinta on 3.75 euroa.

2. Vanhainkodin, Hopearinteen palvelutalon, Kielokodin, Hepokodin ja avopalvelun, sekä muulta kunnan henkilökunnalta perittävän lounaan ja päivällisen hinta on 5,00 euroa sekä aamu- ja iltapalan hinta  2,30 euroa.

3. Vanhainkodilla tai palvelutalolla aterioivilta muilta ulkopuolisilta kuin ateriapalveluun kuuluvilta peritään lounaasta ja päivällisestä 5,00 euroa, kevytateriasta ja aamu- ja iltapalasta 2,30 euroa sekä kahvista/teestä + voi- tai kahvileivästä 1 euro.

 

                                    ------------------

                                           

 

KH 149 §    

 

Ehdotus:                     Kunnanhallitus hyväksyy perusturvalautakunnan esityksen.

 

Päätös:                       Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                    _____

 

                                   


 

 

150 §        LAUSUNTO TOISEN ASTEEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMISMALLISTA

 

 

Ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkon kokoamista Sarakunnassa ja sen yhteistyöalueilla on pohdittu Satakuntaliiton rahoittamassa ja Rauman kaupungin hallinnoimassa hankkeessa, joka käynnistyi 1.7.2006.

 

Hankkeen ohjausryhmän tuloksena on syntynyt ehdotus toisen asteen ammatillisen koulutuksen länsisuomalaisesta kehittämismallista, jolla tavoitellaan koulutuksen järjestäjävoimien laajaa kokoamista. Kokoaminen tapahtuisi kolme vaiheisesti.

 

Kehittämismallista on pyydetty kuntien lausunnot 31.5.2007 mennessä. Malli ilmenee liitteestä nro 150.1.

 

Pohjois-Satakunnan kunnat ovat valmistelleet kehittämismalliin yhteisen lausunnon, Liite nro 150.2.

 

Ehdotus:                     Kunnanhallitus päättää antaa toisen asteen ammatillisen koulutuksen järjestämismallista oheisen liitteen mukaisen lausunnon.

 

Päätös:                       Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                    _____

 

 


                                    Kunnanhallitus           128 §           24.4.2007

                                   

 

151 §            KAUPAN PURKUSOPIMUS / KRISTIINA JA JUKKA HEIKKILÄ

 

 

Jämijärven kunnan ja Kristiina ja Jukka Heikkilän välillä on allekirjoitettu kauppakirja 24.10.2006.

 

Jämijärven kunta myi kauppakirjalla Heikkilöille n. 10 200 m2:n määräalan Jämijärven kunnan Peijarin kylässä sijaitsevasta Heponiemi 1:368 tilasta.

 

Myöhemmin on ilmennyt, että vesiliittymän rakentaminen alueelle tulee ostajille kohtuuttoman kalliiksi ja käytyjen neuvottelujen pohjalta on päädytty kaupan purkuun.

 

Kaupanpurkamisen ensi vaiheena on tehty esisopimus kaupan purkamisesta. Liite nro 128.1.

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy oheisen liitteen mukaisen kaupan purkusopimuksen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                           

                                            -----

 

 

KH 151 §                           Esisopimuksen pohjalta on laadittu oheisen liitteen mukainen kaupan purkukirja. Liite nro 151.1.

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan ja Kristiina ja Jukka Heikkilän välisen kaupan purkamisen oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 


 

 

152 §        LAUSUNTO SATAKUNNAN PELASTUSLAITOKSEN TALOUSARVIOSTA VUODELLE 2008

 

                 

Esityslistan liitteenä on taulukkomuotoinen esitys Satakunnan pelastuslaitoksen vuoden 2008 talousarvion tarkennetusta raamista / TA-ehdotuksesta. Liite nro 152.1.

 

Neuvottelukunta on kokouksessaan 24.4.2007 hyväksynyt talousarvion laadinta-aikataulun, periaatteet ja alustavan raamin.

 

Alustavaa raamia on neuvottelukunnan luvalla täydennetty virkamiestyönä.

 

Talousarvioehdotuksesta on pyydetty kuntien lausunnot 31.5.2007 mennessä. Samalla voi esittää toiveita pelastustoimen palvelutasosta.

 

 

Ehdotus:                     Kunnanhallitus ilmoittaa lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa varsinaiseen talousarvioehdotukseen. Kunnanhallitus kuitenkin korostaa, että Jämijärven palvelutaso tulee säilyttää nykyisellään aluepalomestarin virkavapaudesta huolimatta.

 

 

Päätös:                       Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                    _____

 

 

 

153 §        PS LIIKU OY:N PERUSTAMINEN

 

Jämijärven kunta on ollut mukana neuvottelemassa PS Liiku Oy:n perustamisesta. Yhtiön toimialana on liikuntaan, urheiluun ja hyvinvointiin liittyvät valmennus-, ohjaus- ja koulutuspalvelut. Yritys voi omistaa kiinteistö- ja asunto-osakkeita sekä muita arvopapereita ja harjoittaa niillä vuokraustoimintaa ja kauppaa.

 

Yhtiön toiminta-ajatuksena on tuottaa asiakkaille liikunta-, urheilu- ja hyvinvointipalveluja, valmennus-, koulutus- ja leirityssektoreilla.

 

Yhtiön osakepääoma jakaantuisi seuraavasti:

 

Kuntoutuskeskus Kankaanpää                    1500 € / 10 osaketta

Kankaanpään Opisto                                    1500 € / 10 osaketta

Reima Country Matkailuyhdistys ry.             1500 € / 10 osaketta

Kankaanpään kaupunki                                1500 € / 10 osaketta

Jämijärven kunta                                            1500 € / 10 osaketta

Antti Hagqvist                                                 1500 € / 10 osaketta

Yhteensä                                                         9 000 € / 60 osaketta

 

Päätöksentekoa säädellään yhtiöjärjestyksellä. Sen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu yhdestä seitsemään varsinaista jäsentä ja ainakin yksi varajäsen, mikäli hallitukseen valitaan vähemmän kuin kolme varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu toistaiseksi.

 

Esityslistan liitteenä on liiketoimintasuunnitelma, perustamissopimus sekä yhtiöjärjestys. Liitteet nrot  153.1, 153.2, 153.3.

 

Marko Rajamäki tulee Antti Hagqvistin ollessa estynyt kunnanhallituksen kokoukseen selvittämään hanketta.

 

 

Ehdotus:                     Kunnanhallitus päättää

 

1.      merkitä PS Liiku Oy:n osakkeita 1500 eurolla (10 kpl, á 150 euroa)

2.      esittää valtuustolle 1500:n euron lisämäärärahaa kohtaan 8140 arvopaperit.

 

Päätös:                       Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Yritysneuvoja Marko Rajamäki oli asiantuntijana kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.                    

                                   

                                    _____

 

 


 

 

154 §        YRITYSTUKIEN MYÖNTÄMINEN NUORTEN TYÖLLISTÄMISEKSI KESÄLLÄ 2007

 

 

Talousarviossa on varattu määräraha 14 yrityksen tukemiseksi, jotka työllistävät jämijärveläisen, vuonna 1983-1991 syntyneen koululaisen tai opiskelijan vähintään 4 viikon ajaksi. Työajan tulee olla vähintään 6 tuntia/päivä. Tuen suuruus on 340 euroa / kesätyötekijä.

 

Hakemuksia tuli kaikkiaan 18, joista 15:sta esitetään hyväksyttäväksi.

 

Valmistelevan työryhmän ehdotus on liitteenä nro 154.1.

 

 

Ehdotus:                     Kunnanhallitus päättää hyväksyä työryhmä esityksen mukaisesti kesätukien myöntämisen 15 yritykselle.

 

Päätös:                       Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                    _____

 


                                    Kunnanhallitus              131 §        24.4.2007

 

 

 

155 §            ------------------------------------------------

 

 

 

 

156 §            TYHJIEN ASUNTOJEN VUOKRIEN MAKSAMINEN

 

 

Kunnassa on ollut käytäntö, että kunta maksaa omistamiensa taloyhtiöiden kulloinkin tyhjänä olevien asuntojen vuokrat.

 

Käytäntö kuitenkin muutettiin muutama vuosi sitten siten, että vuokrien maksun sijaan kunta kuittasi vuokran suuruutta vastaavan määrän saataviaan taloyhtiöiltä.

 

Taloyhtiöillä on kuitenkin jatkuvasti maksuvalmiusongelmia ja yhtenä syynä on tyhjänä olevat asunnot.

 

Taloyhtiöt ovat anoneet, että kunta palaisi vanhaan käytäntöön eli maksaisi yhtiölle tyhjän olevien asuntojen vuokrat.

 

Ehdotus:                     Kunnanhallitus päättää maksaa kunnan omistamien taloyhtiöiden tyhjänä olevien asuntojen vuokrat vuoden 2007 osalta.

 

Päätös:                       Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Matti Peurala ja Olli Seppälä poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

 

                                    _____