Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 6/2007

Kunnanhallitus                                    Laatimispäivämäärä: 17.4.2007

Kokoustiedot

 

Aika

 

24.4.2007 Kello 18.30

 

Paikka

 

Kunnanviraston kokoushuone

 

 

 

 

 

 

 

 


Käsiteltävät asiat

111 §          KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  111

112 §          PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  111

113 §          PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN  112

114 §          TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT  113

115 §          KUNNANJOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALLA 1.1.-                31.3.2007  114

116 §          TEEMA-ASIAT / NUORISOTOIMI 115

117 §          KUTSUNTALAUTAKUNNAN JÄSENTEN VALINTA V. 2007                 KUTSUNTAAN  116

118 §          TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-28.2.2007  117

119 §          PARAS-HANKKEEN TILANNE  118

120 §          KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 3.4.2007                 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO   119

122 §          POIKKEAMISLUPA/RAKENNUSTYÖ H. PELTOMAA OY  121

123 §          MUTKALAN TEOLLISUUSALUEEN KEHITTÄMINEN – HANKKEEN                 TARJOUSTEN KÄSITTELY  122

124 §          YHTEISTYÖSOPIMUS POHJAPADON RAKENTAMISESTA /                 LOUNAISSUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS  123

125 §          LAUSUNTO MAAKUNTAKAAVAN TEEMARAPORTISTA                 VESIHUOLTO JA JÄTEHUOLTO   124

126 §          OSALLISTUMINEN SATAKUNNAN OMA SYÖPÄKERÄYS-                KAMPANJA  125

127 §          JÄMIJÄRVEN PUOLESTA –YHDISTYKSEN LAINAN                 MUUTTAMINEN AVUSTUKSEKSI 126

 

128 §          KAUPAN PURKUSOPIMUS / KRISTIINA JA JUKKA HEIKKILÄ     127

129 §          JÄMI-INFON TOIMINNAN JATKAMINEN  128

130 §          PALVELINTEN HANKINTA  130

132 §          MUTKALAN TEOLLISUUSALUEEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN                 PARANTAMINEN  132

                     

 

 

MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme                                          Esa Ala-Karvia


 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2007                                                                                                                     

Kunnanhallitus

 

 

KOKOUSAIKA

 

24.4.2007 kello 18.30 –  20.30

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnanviraston kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Matti Leppihalme                     puheenjohtaja

Tuija Ranta                               varapuheenjohtaja

Hilkka Lahdensivu                  

Tapio Rajalahti

Markku Kujala

Olli Seppälä                             

Päivi Leponiemi

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Matti Peurala                       valtuuston puheenjohtaja

Kyösti Lahti                         valtuuston I puheenjohtaja

Pentti Virtanen                    valtuuston II puheenjohtaja

Esa Ala-Karvia                    kunnanjohtaja

Juha Rantanen                  klo 18.30-18.53

ASIAT

 

 

§§  111 –  132

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

 

Matti Leppihalme                                    Esa Ala-Karvia                

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                   2.5.2007

Allekirjoitukset

 

 

Tuija Ranta                        Olli Seppälä

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                   2.5.2007

 

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


 

 

 

Ennen kokouksen alkua kunnanhallitus vietti hiljaisen hetken edesmenneen kunnallisneuvos Olavi Talosen muistolle.

 

 

 

 

 

111 §            KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                           

                                             

                                            _____ 

 

 

 

 

 

 

112 §            PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Tuija Ranta ja Olli Seppälä.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                           

                                            _____ 

 

                     

 


 

113 §            PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

                     

Kotihoitokokeilun ohjausryhmä             16.2.2007

Vapaa-aikalautakunta                           26.3.2007

Tekninen lautakunta                               27.3.2007

Maaseutulautakunta                               27.3.2007

Tarkastuslautakunta                               5.4.2007

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.    

 

                                            _____

 

 

 

                     

114 §            TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

 

-          Terttu Patrakan kirje

-          Sisäasiainministeriö, peruspalvelujen arviointisuunnitelma vuodelle 2007

-          Kiinteistöluovutusilmoitus

o       Peijari, Alapeijari

o       Kovelahti, Koivumäki

o       Peijari, Alapeijari

o       Peijari, Susanne

o       Kauppila, Vainionperä

o       Jämijärvi, Ruutuysi

o       Jämijärvi, Narvi II

o       Jämijärvi; Alakoski I

o       Kauppila, Saari

o       Miettinen, Rajala

o       Miettinen, Holmala

-          Verohallinto, maksatuserittely, tilitysjakso 200703

-          Kuntaliitto, Lääkärin ja hammaslääkärin tehtävässä toimiminen vajain oikeuksin

-          Sisäasiainministeriö, kuntien yhteistoiminta-avustusten hakeminen

-          TV-ajat areenoittain, jääkiekko

-          Tykistöprikaati, lentotiedustelupatterin harjoitusten ajankohdat ja yhteyshenkilöt

-          Valtion asuntorahasto, henkilökohtaisten korkotukilainojen hyväksymisvaltuus

-          Kadettitoverikunta, Kalpa 1/2007

-          Oikeusministeriö, eduskuntavaalit 2007: kertakorvaus vaalimenoista

-          Suomen Kuntaliitto, Kuntatalous 2/2007

-          Kuntaliitto, julkisia hankintoja koskeva lainsäädäntö uudistuu

-          Tykistöprikaati, kutsu tutustuminen ampumaharjoitukseen 4.5.2007

-          D-Fence turvallisuusraportti 3/2007

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                           

                                            _____ 

 

 

 

                     

 

115 §            KUNNANJOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALLA 1.1.-31.3.2007

 

 

 

Kunnanhallituksen kokouksessa on nähtävillä kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset ajalla 1.1.-31.3.2007.

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedokseen

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                           

                                            _____ 

 

 


 

 

 

116 §            TEEMA-ASIAT / NUORISOTOIMI

 

 

Kunnan osa-aikainen nuorisotyöntekijä Juha Rantanen saapuu kokoukseen kertomaan nuorisotoimen tämän hetken ajankohtaisista asioista.

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus käy keskustelun saadun informaation pohjalta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                           

 

Nuorisotyöntekijä Juha Rantanen oli kokouksessa asiantuntijana tämän aisan käsittelyn ja päätöksenteon ajan klo 18.30-18.53.                        

_____ 

                     

 


 

 

117 §            KUTSUNTALAUTAKUNNAN JÄSENTEN VALINTA V. 2007 KUTSUNTAAN

 

                                           

Kuntaa on pyydetty nimeämään edustajansa jäseneksi ja hänelle vähintään yhden varamiehen kutsuntalautakuntaan kuluvan vuoden asevelvollisten kutsuntoihin.

 

Jäsenellä tulee olla tuntemusta kutsunnanalaisista ja heidän sosiaalisista oloistaan, jolloin jäsenestä on hyötyä sekä asevelvolliselle itselleen että heidän asioitaan käsittelevälle kutsuntaviranomaiselle.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus nimeää edustajansa kutsuntalautakuntaan v. 2007 ja hänelle vähintään yhden varahenkilön.

 

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita edustajakseen kutsuntalautakuntaan v. 2007 Kimmo Ristimäen ja hänen varahenkilökseen Pentti Virtasen.

 

                                            ______

 


 

 

 

118 §            TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-28.2.2007

 

Esityslistan liitteenä nro 118.1 on talousarvion toteutuminen ajalla 1.1.-28.2.2007.

Vertailutietona on talouden toteutuminen edellisenä vuotena vastaavana ajankohtana.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                           

                                            _____ 

 

 

 

 

119 §            PARAS-HANKKEEN TILANNE

 

                     

PARAS-hankkeen seudullisten työryhmien loppuraportit esitellään 17.4.2007 pidettävässä seminaarissa.

                                            PARAS-hankkeen tilanne esitellään kokouksessa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee PARAS-hankkeen tilanteen tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                           

                                            _____ 

 

 

 

120 §            KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 3.4.2007 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO     

                                                                                      

Kunnanvaltuusto on pitänyt kokouksensa 3.4.2007

                                            Kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

 

                                            14 §              Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

                                            15 §              Pöytäkirjan tarkastajien valinta

16 §              Eron myöntäminen luottamustehtävistä / Marita Frigård

17 §              Nuorten suomen mestaruushiihtojen lupamaksun takaus

                                            18 §              Jätehuoltotaksan hyväksyminen

                                            19 §              Helvi Nästin perinnön käyttäminen

20 §              Kauppakirjan hyväksyminen / Heidi Kailasto ja Juha Tasala

                                            21 §              Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat

                                            22 §              Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

 

                                                                                      

                                                                                                            

Kuntalain 23 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

 

Kuntalain 56 §:n 1 momentissa on todettu, että jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää panna täytäntöön kunnanvaltuuston päätökset 3.4.2007 koska ne on tehty laillisessa järjestyksessä eivätkä ne ylitä kunnanvaltuuston toimivaltaa eivätkä ole muutenkaan lainvastaisia.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                           

                                            _____ 

 

 

 

122 §            POIKKEAMISLUPA/RAKENNUSTYÖ H. PELTOMAA OY

 

 

Rakennustyö H. Peltomaa Oy on anonut poikkeuslupaa Jämin asemakaava II:n kaavamääräyksistä.

Rakennustyö H. Peltomaa Oy:llä on tarkoitus rakentaa ko. asemakaava-alueen tontille nro 210/1 128,96 m2:n loma-asunto.

 

Asemakaavan mukainen rakennusoikeus on lomarakennukselle 100 m2 ja huolto-, autonsäilytys- ja varastorakennukselle 40 m2.

 

Koska tontin kokonaisrakennus ei ylity, hanke voidaan toteuttaa kunnan poikkeamisluvalla.

 

                                            Naapureita on kuultu, eikä heillä ole huomautettavaa asiasta.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus myöntää Rakennustyö H. Peltomaa Oy:lle poikkeamisluvan Jämin asemakaava II:n kaavamääräyksistä hakemuksen mukaisesti.

 

Poikkeamislupa on voimassa kaksi vuotta tämän päätöksen lainvoimaisuudesta lukien.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                           

                                            _____ 

 

 

 

123 §            MUTKALAN TEOLLISUUSALUEEN KEHITTÄMINEN – HANKKEEN TARJOUSTEN KÄSITTELY

 

                     

Mutkalan teollisuusalueen kehittäminen hankkeen tiimoilta on pyydetty tarjoukset opasteista, putkista ja kaivoista, kiviainesmateriaaleista sekä aluevalaistuksesta. Tarjoukset, yhteenvedot tarjouksista ja tarjousten avauspöytäkirjat ovat esityslistan liitteenä nro 123.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää hyväksyä

1.      Oulun Mainoskeskus Oy:n tarjouksen opasteiden osalta

2.      Onninen Oy:n tarjouksen putkien osalta sekä

3.      Pekka Lanteen tarjouksen kiviaineksen osalta

4.      Keskus-Veljet Oy:n tarjous aluevalaistuksen osalta

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala ja kunnanhallituksen jäsen Markku Kujala poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

                                           

                                            _____ 

 

 

 

 

                                               Kunnanhallitus               § 101            27.2.2007

 

124 §           YHTEISTYÖSOPIMUS POHJAPADON RAKENTAMISESTA / LOUNAISSUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS

 

                     Lounais-Suomen ympäristökeskuksen ja Jämijärven kunnan välille on laadittu oheisen liitteen nro 101.1 mukainen yhteistyösopimus pohjapadon rakentamiseksi. Ympäristökeskus on kokonaisvastuussa hankkeen toteuttamisesta hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti.

 

                                            Hanke toteutetaan siten, että se valmistuu 30.11.2007 mennessä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy Lounais-Suomen ympäristökeskuksen ja Jämijärven kunnan välisen yhteistyösopimuksen oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.    

 

                                            _____

 

 

 

 

Pohjapadon todelliset rakentamiskustannukset ylittyivät saatujen urakkatarjousten mukaan 16.000 eurolla (alv. 0%). Lounais-Suomen ympäristökeskus on tehnyt päätökset, että se osallistuu hankkeen lisärahoitukseen 50 % eli 8.000 eurolla. Kunnan osuudeksi jää näin ollen myös 8.000 euroa. Liite nro 124.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää

                                           

1.      merkitä Lounais-Suomen ympäristökeskuksen päätöksen tiedokseen

2.      osallistua pohjapadon rakentamisen lisäkustannuksiin 8.000 eurolla (alv. 0%).

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                           

                                            _____ 

 

 

 

 

125 §            LAUSUNTO MAAKUNTAKAAVAN TEEMARAPORTISTA VESIHUOLTO JA JÄTEHUOLTO

 

                     

Satakuntaliitto laatii maankäyttö- ja rakennuslain mukaista maakuntakaavaa.

Satakunnan maakuntakaavan teknisen huollon järjestelyjä koskevien tavoitteiden mukaan maakunnan alue- ja yhdyskuntarakenteen toimivuutta tuetaan ja edistetään siten, että yhdyskuntateknisten järjestelmien suunnittelussa ja toteutuksessa varaudutaan ylikunnallisiin ja maakunnallisiin toimintamalleihin. Maakuntakaavassa sovitetaan näiden edellyttämät aluevaraukset.

 

Vesi- ja jätehuoltoa koskeva teemaraportti sisältää esitykset perusteluineen maakuntakaavan laadintavaiheen aineistoon esitettävistä maakunnallisesti ja seudullisesti tärkeistä vesi- ja jätehuollon ratkaisuista.

 

Asiaa koskeva teemaraportti on lähetetty mm. kuntiin mahdollisia kommentteja varten. Teemaraporttiin liittyvä karttamateriaali on esityslistan liitteenä nro 125.1. Koko raportti on nähtävillä kunnanhallituksen kokouksessa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää esittää lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa teemaraportista.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                           

                                            _____ 

 

 


 

126 §            OSALLISTUMINEN SATAKUNNAN OMA SYÖPÄKERÄYS-KAMPANJA

 

 

Satakunnassa sairastuu vuosittain n. 1300 henkilöä syöpään. Satakunnan Syöpäyhdistys järjestää syöpäsairaanhoitajien maksutonta neuvonta- ja tukipalvelua, myös potilaiden läheisille, vapaaehtoiset tukihenkilöt voisivat olla myös potilaan tukena ja turvana, potilaan niin halutessa.

 

Satakunnan Syöpäyhdistys järjestää maakunnallisen syöpäkeräyksen lipas- ja listakeräyksenä ovelta ovelle 15.4.-6.5.2007. Tavoitteena on n. 1000 vapaaehtoisen voimin kerätä 200 000 euroa.

 

Keräyksen tuotto käytetään yhdistyksen palvelujen toteuttamiseen ja kehittämiseen sekä vapaaehtoisten tukihenkilöiden koulutukseen ja työnohjaukseen.

 

Satakunnan Syöpäyhdistys on ehdottanut, että Jämijärven kuntakin osallistuisi keräykseen esim. 10 senttiä/asukas tai muulla parhaaksi katsomallaan summalla. Avustus on kannustusraha vapaaehtoistyölle.

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää osallistua Satakunnan Oma Syöpäkeräykseen 10 sentillä / asukas eli yhteensä 216,10 eurolla.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                           

                                            _____ 

 

 


 

 

127 §            JÄMIJÄRVEN PUOLESTA –YHDISTYKSEN LAINAN MUUTTAMINEN AVUSTUKSEKSI

 

 

Jämijärven puolesta –yhdistys on vuosikokouksessaan 13.3.2007 päättänyt anoa Jämijärven kunnanhallitukselta, että se muuttaisi 13.10.2004 myöntämänsä lainan 3500 euroa avustukseksi.

 

Laina myönnettiin tuolloin Markunlahti-hankkeen (Leader+) väliaikaisrahoitukseksi valtuuston 17.9.2002 §62 myöntämin reunaehdoin.

 

Yhdistys perustelee anomustaan heikolla taloudellisella tilanteellaan, johon yhtenä syynä on Markunlahti-hankkeen pienennetty avustus.

Anomuksen perustelut ilmenevät liitteestä nro 127.1.

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää hylätä anomuksen ennakkotapauksena.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                           

                                            _____ 

 

 


 

 

128 §            KAUPAN PURKUSOPIMUS / KRISTIINA JA JUKKA HEIKKILÄ

 

 

Jämijärven kunnan ja Kristiina ja Jukka Heikkilän välillä on allekirjoitettu kauppakirja 24.10.2006.

 

Jämijärven kunta myi kauppakirjalla Heikkilöille n. 10 200 m2:n määräalan Jämijärven kunnan Peijarin kylässä sijaitsevasta Heponiemi 1:368 tilasta.

 

Myöhemmin on ilmennyt, että vesiliittymän rakentaminen alueelle tulee ostajille kohtuuttoman kalliiksi ja käytyjen neuvottelujen pohjalta on päädytty kaupan purkuun.

 

Kaupanpurkamisen ensi vaiheena on tehty esisopimus kaupan purkamisesta. Liite nro 128.1.

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy oheisen liitteen mukaisen kaupan purkusopimuksen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                           

                                            _____ 

 

 


Kunnanhallitus                   61 §              30.1.2007   

                                            Kunnanhallitus                   68 §              20.2.2007

 

 

 

129 §           JÄMI-INFON TOIMINNAN JATKAMINEN

 

 

KH 61 §                            Jämi-Infon toiminta päättyy 28.2.2007.

                                          Vuoden alusta kunta on ostanut palvelun Sirpa Soinilta / Lomahotelli Jämiltä.

                                          Jämi-Infolle on vakiintunut rooli Jämin alueen toiminnoissa ja sen jatkuvuus on turvattava.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää nimetä työryhmän valmistelemaan

                                          Jämi-Infon toiminnan jatkumista.

 

Päätös:                             Kunnanhallitus nimesi yksimielisesti valmistelutyöryhmään Tuija Rannan, Olli Seppälän ja Esa Ala-Karvian.

 

                                          -----

 

KH 68 §                            Valmistelutyöryhmä on kokoontunut 7.2.2007 ja päättänyt esittää Jämi-Infon jatkamista vielä kahdella kuukaudella ostopalveluna Sirpa Soinilta/Lomahotelli Jämiltä.

                                          Ko. aikana valmistellaan asia siten, että 1.5. alkaen Jämi-Infon toiminta vakinaistetaan.

 

                                          Asia esitellään tarkemmin kokouksessa. Sirpa Soini on hyväksynyt Jämi-Infon jatkumisen ostopalveluna vanhoin ehdoin 1.3.-30.4.2007.

                    

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää jatkaa Jämi-Infon toimintaa ostopalveluna Sirpa Soinilta 1.3.-30.4.2007 välisen ajan.

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Kunnanhallituksen jäsen Olli Seppälä saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 18.50.

                                           

 

                                            -----

 

KH 129 §                           Yrittäjien kanssa käytyjen neuvottelujen pohjalta on päädytty siihen, että Jämi-Infon toiminta siirrettäisiin kunnan vastattavaksi.

 

Kunta ja kuntakonsernin osapuolet (hiihtotunneli, säätiö) vastaisivat 60 % kustannuksista ja loput kerätään alueen toimijoilta ja yrittäjiltä.

Toiminta aloitettaisiin kokeiluna, joka kestäisi vuoden loppuun.

Tänä aikana laaditaan tarkemmat pelisäännöt kustannusten jaoksi. Jämi-Infon budjettiehdotus 1.5.-31.12.2007 on esityslistan liitteenä nro 129.1.

Yritysten välinen kustannusten jako-osuus esitellään kokouksessa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää

 

1.      ottaa Jämi-Infon toiminnan vastattavakseen 1.5.2007 alkaen vuoden 2007 loppuun.

 

2.      hyväksyä oheisen liitteen mukaisen budjetin

 

 

3.      että Jämi-Infon hoitajaksi 1.5.-31.12.2007 väliseksi ajaksi palkataan määräaikaiseen työsuhteeseen tehtävää nykyisin hoitava Päivi Hietapakka.

Hänen tehtävänimikkeensä on matkailuneuvoja ja palkkaus 1700 euroa/kk.

 

4.      saattaa asian tiedoksi valtuustolle

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                           

                                            _____ 

 

 


 

 

130 §            PALVELINTEN HANKINTA

 

Taloushallinnon ohjelmiston uusimisen yhteydessä on uusittava myös kunnan hallinnon käytössä olevat molemmat palvelimet, jotka ovat vuosilta 2000-2001.

Toiselle palvelimista tulee tietokantasovellukset (taloushallinto, teknisen toimen ohjelmat) ja toiselle virustorjunnan jakelu, käyttäjien kirjaaminen ja tallennustila sekä verkkotulostus.

Varmuuskopioinnista vastaava nauha-asema tulee vain toiseen palvelimeen.

Koska taloushallinnon ohjelmiston käyttöönotto on pitkällinen projekti, on se saatava pian käyntiin ja näin ollen uudet palvelimet pitää saada nopeasti käyttöön.

Koska ajankohta osuu vielä maaseututoimen kiireisimpään aikaan, on palvelinten vaihto- ja käyttöönotto-operaatiosta sovittu vammalalaisen i&i Solutions Oy:n kanssa. Näin projekti saadaan nopeasti ja ammattitaitoisesti hoidettua. i&i Solutions tekee asennukset tuntiveloituksella 57 €/h alv 0 %, mitä voi alalla pitää kohtuullisena.

Tarjoukset palvelimista on pyydetty ja saatu Dell OY:ltä, i&i Solutions OY:ltä ja Suurimaan Tukku OY:ltä.

Yhteenveto tarjouksista liitteenä nro 130.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää hyväksyä halvimman tarjouksen tehneen Suurimaan Tukku OY:n tarjouksen ja hankkia 2 kpl Osborne Server P9 palvelimia, joista toiseen tulee HP Ultrium 232 nauha-asema sekä käyttöjärjestelmäksi molempiin Windows 2003 Server ja tarvittavat työasemalisenssit.

Käyttöönotto ja asennus tilataan i&i Solutions OY:ltä.

 

                     

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                           

                                            _____ 

 

 

                     


 

 

 

132 §            MUTKALAN TEOLLISUUSALUEEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN PARANTAMINEN

 

 

Mutkalan teollisuusalueen kehittämiseen on varattu v. 2006-2007 yhteensä 150 000 euroa. Hankerahoitusta ko. hankkeelle saadaan 35 % eli 52 500 euroa.

 

Teollisuusalueen kehittämishankkeen yhteydessä on tullut esiin myös teollisuusalueen liikennejärjestelyt. Tästä johtuen 150 000 euron kehittämishanketta on pienennetty kustannus arvioltaan 100 000 euroon.

 

Liikennejärjestelyihin on saatu TE-keskuksen erillispäätös. Liite nro 132.1.

Hankkeen kustannusarvio on 50 000 euroa, johon saadaan avustusta 60 % eli 30 000 euroa (alv. 0%). Näin budjetoitu 150 000 euroa ei ylity. Kunnan nettomenot pienenevät alkuperäisestä 12 500 eurolla.

 

Laskelma Mutkalan teollisuusalueen hankkeista on liitteenä nro 132.2.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää

 

1.      merkitä TE-keskuksen Mutkalan teollisuusalueen toimintaedellytysten parantamista koskevan hankepäätöksen tiedokseen.

2.      hyväksyä kuntarahoitusosuudeksi 20 000 euroa (alv. 0%)

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____