Jämijärven kunta

Kunnanhallitus

KOKOUSKUTSU 18/2003

Laatimispäivämäärä: 14.10.2003

KokoustiedotAika 21.10.2003 kello 19.00
Paikka Kunnanviraston kokoushuone


Käsiteltävät asiat
292 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sivu 311
293 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTASivu 311
294 PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINENSivu 312
295 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT Sivu 313
296 TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1.-31.8.2003Sivu 314
297 KUNNANJOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 1.7.-30.9.2003 Sivu 315
298 VALTUUSTON ILTAKOULUN JÄRJESTÄMINEN Sivu 316
299 VUODEN 2004 TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN Sivu 317
300 KOIRAVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2004 Sivu 318
301 KIINTEISTÖVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2004 Sivu 319
302 HANKINTAKAUPPASOPIMUS Sivu 321
303 FLUNSSAROKOTTEEN ANTAMINEN KUNNAN TYÖNTEKIJÖILLE Sivu 322
304 KYRÖNKANKAANTIEN YKSITYISTIEN MUUTTAMINEN PAIKALLISTIEKSI, KANKAANPÄÄ, JÄMIJÄRVI JA IKAALINEN Sivu 323
305 MAANOSTOTARJOUS/TARJA RUOKOLA Sivu 324
306 ÖLJYNSUOJARAHASTON VAROISTA MAKSETTAVA KORVAUSPÄÄTÖS Sivu 325
307 MUUTOSTEN HYVÄKSYMINEN VUODEN 2003 TALOUSARVIOON
  Sivu 326
308 SUOMEN MESTARUUSHIIHDOT 2005 JÄMILLÄ Sivu 327
309 ATK-HANKINNAT Sivu 328
310 PROFIL-LISTA OY:N TARJOUS TILOJEN VUOKRAAMISESTA Sivu 329
Puheenjohtaja MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia


JÄMIJÄRVEN KUNTA

Kunnanhallitus

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 18/2003
KOKOUSAIKA 21.10.2003 klo 19.00 - 20.40
KOKOUSPAIKKA Kunnanviraston kokoushuone
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET
(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)
Matti Leppihalme puheenjohtaja
Enni Lähteenniemi
Ritva Mäkelä
Juhani A. Rajala
Tapio Rajalahti
Olli Seppälä
POISSA OLLEET JÄSENET Päivi Leponiemi
MUUT SAAPUVILLA OLLEET Matti Peurala valtuuston puheenjohtaja
Hilkka Lahdensivu valtuuston I varapuheenjohtaja
Kyösti Lahti valtuuston II varapuheenjohtaja
Esa Ala-Karvia kunnanjohtaja
ASIAT 292 - 311

292 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

293 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Enni Lähteenniemi ja Ritva Mäkelä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

294 PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

- Maankäyttö- ja kaavoitustoimikunta 23.09.2003

- Pohjois-Satakunnan kehittämisyhdistys ry:n

hallitus 22.09.2003

- Muistio, Keskustelutilaisuus Hämeenkankaan kehittämisestä 24.09.2003

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

295 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

- Pohjola: Korvauspäätös, vahinkotunnus EK 03-044108-1

- Pohjola: Korvauspäätös, vahinkotunnus EK 03-044099-3

- Pohjola: Korvauspäätös, vahinkotunnus EK 03-044052-0

- Kansaneläkelaitos: Päätös työnantajan järjestämän työpaikkaterveydenhuollon kustannusten korvaamisesta tilikaudelta 1.1.-31.12.2002

- Suomen Kuntaliitto: Yleiskirje, kielilainsäädännön uudistus

- Sisäasiainministeriö: Kunnallistalous vuosina 2003 - 2007

- Suomen Kuntaliitto: Korjaus järjestyslakia koskevaan yleiskirjeeseen 16.9.2003 nro 21/80/2003

- Verohallinto: Verovuoden 2003 tulo- ja varallisuusverotuksen julkisten tietojen luovuttaminen kunnanhallitukselle

- Sosiaali- ja terveysministeriö: Kuntatiedote, Valtionavustusta kuntien ja kuntayhtymien perustamis- ja kehittämishankkeille

- Honkajoen kunta: Pöytäkirjanote, Lomitustointa koskeva kuntien välinen sopimus

- Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry/Pohjois-Satakunnan Leader+: Ilmoitus kuntarahan maksamisesta

- Käyttötilastot: www.jamijarvi.fi

- Kunnallinen työmarkkinalaitos: Palkkatilasto ja järjestelyvaraerät kunnallisessa yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa

- Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus (TYT): Hanketiedote

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

296 TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1.-31.8.2003

Esityslistan liitteenä on talouden toteutuminen ajalle 1.1.-31.8.2003. Liite nro 296.1.

Tuloslaskelma ja rahoituslaskelman osalta on mukana myös vertailutiedot viime vuoden vastaavaan ajankohtaan.


Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

297 KUNNANJOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 1.7.-30.9.2003

Kunnanhallituksen kokouksessa on nähtävillä kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 1.7.-30.9.2003.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

298 VALTUUSTON ILTAKOULUN JÄRJESTÄMINEN

Vuoden 2004 talousarvioon liittyen on ollut esillä valtuuston iltakoulun järjestäminen.

Aiheina voisivat olla mm.

- vuoden 2004 talousarvion lähtökohdat

- Satakunnan-Pirkanmaan reittiprojekti; kansainvälistyminen ja kunnan tontin rakentaminen Mielahdessa

- hakelämpöprojekti

- muut asiat

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että em. aiheista järjestetään valtuuston iltakoulu. Samalla päätetään iltakoulun järjestämisajankohdasta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

299 VUODEN 2004 TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN

KH 299  

Kuntalain 66 :ssä todetaan, että viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosentista sekä muiden verojen perusteista.

Vuoden 2004 tuloveroprosentti tulee ilmoittaa verohallitukselle 17.11.2003 mennessä.

Kunnan tuloverotuksen tuloarvio määräytyy verotettavien tulojen yhteismäärän arvion ja tuloveroprosentin mukaan. Vuoden 2002 lopullinen kunnallisveron määrä on ennakkotiedon mukaan 3.500.478 euroa, jossa kasvua edelliseen vuoteen 3,6 %. Yhteisöverosta ei ennakkoarviota vielä ole saatu.

Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää vuoden 2004 tuloveroprosentiksi 19 %.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

300 KOIRAVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2004

KH 300  

Koiraverolain mukaan valtuusto voi päättää, onko kunnassa suoritettava koiraveroa. Jos koiraveroa ei kanneta, valtuusto voi myös päättää, että koirasta ei ole tehtävä laissa säädettyä ilmoitusta eikä siitä tarvitse kirjoittaa valvontalippua.

Koiraveron enimmäismäärä on 50 euroa. Veron alarajaa ei ole laissa määrätty.

Koiraveroksi valtuusto päätti vuodelle 2003 17 euroa. Koiraverolla kootaan vuosittain noin 3.213 euroa.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että koiraveroksi vuodelle 2004 määrätään 17 euroa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

301 KIINTEISTÖVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2004

KH 301  

Kiinteistövero on kiinteistöveroprosentin mukainen osuus kiinteistön arvosta. Kiinteistöverolain 11 :n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden vuosittain etukäteen samalla, kunta se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Veroprosentit määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella.

Vuoden 2004 kiinteistöveroprosentit tulee ilmoittaa verohallitukselle 17.11.2003 mennessä.

Kunnanvaltuuston määräämää yleistä kiinteistöveroprosenttia sovelletaan kaikkiin kunnassa oleviin kiinteistöverolain mukaan veronalaisiin kiinteistöihin sikäli kuin muualla laissa ei ole toisin säädetty. Yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi on määrättävä vähintään 0,50 ja enintään 1,00. Maapohjan vero määräytyy aina yleisen kiinteistöveroprosentin mukaan riippumatta siitä, mihin tarkoitukseen kiinteistöä käytetään.

Kunnanvaltuusto määrää erikseen veroprosentin, jota sovelletaan pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettäviin rakennuksiin. Veroprosentti on vähintään 0,22 ja enintään 0,50.

Kunnanvaltuusto voi määrätä yleisen kiinteistöveroprosentin vaihteluvälin sisällä erikseen veroprosentin rakennuksille, joiden huoneistojen pinta-alasta yli puolta eli yli 50 prosenttia käytetään pääasiassa muuhun kuin asumiseen.

Tämä veroprosentti voidaan määrätä enintään 0,60 prosenttiyksikköä korkeammaksi kuin pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten veroprosentti, kuitenkin niin, että veroprosentti on enintään 1,00.

Kiinteistöverolain 13 a:n mukaan "poiketen siitä, mitä 11 :ssä kiinteistöveroprosentin alarajasta säädetään, kunnanvaltuusto voi määrätä tuloverolain 22 :ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentin edellä säädettyä alhaisemmaksi, jos kiinteistöllä sijaitseva rakennus on pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä. Tässä pykälässä tarkoitetun kiinteistön kiinteistöveroprosentiksi voidaan määrätä myös 0,00."

Jos kunnanvaltuusto määrää yleishyödyllisille yhteisöille oman veroprosentin, verohallinnon tehtävänä on tutkia, mitkä yhteisöt ja näiden omistamat kiinteistöt ovat pykälän ehdot täyttäviä. Kunta ei voi itse nimetä yhteisöjä ja kiinteistöjä, joihin yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosenttia sovelletaan. Veroprosenttia sovelletaan kaikkiin kunnassa oleviin yleishyödyllisiin yhteisöihin.

Prosenttia sovelletaan edellä mainittujen yhteisöjen omistamiin kaikkiin sellaisiin kiinteistöihin, joilla oleva rakennus on pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä.

Tuloverolain 22 :n mukaan: "Yhteisö on yleishyödyllinen, jos
1) se toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi aineellisessa, henkisessä, siveellisessä tai yhteiskunnallisessa mielessä;
2) sen toiminta ei kohdistu vain rajoitettuihin henkilöpiireihin;
3) se ei tuota toiminnallaan siihen osalliselle taloudellista etua osinkona, voitto-osuutena taikka kohtuullista suurempana palkkana tai muuna hyvityksenä".

Kunnanvaltuusto on määrännyt kiinteistöveron vuodelle 2003 seuraavasti:
- yleinen kiinteistövero 0,50 %
- vakituiset asuinrakennukset 0,25 %
- vapaa-ajan asunnot 0,75 %
- yhdistys- ja seurojentalot 0 %

Laki kiinteistöverolain muuttamisesta (1026/1999) mahdollisti sen, että kunnanvaltuusto voi määrätä 12 a :ssä mainitun rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentin, joka on vähintään 1,00 ja enintään 3,00.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se määrää kiinteistöveron vuodelle 2004 seuraavasti:
- yleinen kiinteistövero 0,5 %
- vakituiset asuinrakennukset 0,25 %
- vapaa-ajan asunnot 0,75 %
- yleishyödylliset yhteisöt 0 %

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

302 HANKINTAKAUPPASOPIMUS

Ns. Perhepuiston alueelta on laadittu mäntytukkien ja mäntykuitupuun osalta hankintakauppasopimus UPM-Kymmene Oyj:n kanssa.

Liite nro 302.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen oheisen liitteen mukaisen hankintakauppasopimuksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

303 FLUNSSAROKOTTEEN ANTAMINEN KUNNAN TYÖNTEKIJÖILLE

Vuonna 2002 kunnanhallitus päätti antaa kaikille kunnan työntekijöille, jotka sitä halusivat flunssarokotteen.

Samaa asiaa on tiedusteltu myös tänä vuonna kunnanhallitukselta.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että kaikille kunnan viranhaltijoille ja työntekijöille, jotka sitä haluavat annetaan flunssarokote.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Samalla päätettiin, että päätös on voimassa toistaiseksi.

________

304 KYRÖNKANKAANTIEN YKSITYISTIEN MUUTTAMINEN PAIKALLISTIEKSI, KANKAANPÄÄ, JÄMIJÄRVI JA IKAALINEN

Yleisistä teistä annetun lain 106 :n perusteella Turun tiepiiri on lähettänyt jäljennöksen asiakohdassa mainitusta liikenne- ja viestintäministeriön päätöksestä, jolla aloitteen annetaan raueta.

Liite nro 304.1.

Päätökseen on mahdollisuus tehdä valitus 30 vuorokauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätös on tehty 22.1.2003 ja tiedonanto on lähtenyt 2.10.2003 ja saapunut kuntaan 7.10.2003.

Ehdotus: Kunnanhallitus keskustelee asiasta.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, ettei päätöksestä valiteta. Sen sijaan valmistellaan uusi hakemus, koska tilanne ja tien käyttö on oleellisesti muuttunut.

_______

Kunnanhallitus 286 30.09.2003

305 MAANOSTOTARJOUS/TARJA RUOKOLA

KH 286  

Kirkonkylän kaavamuutokset ovat saaneet lainvoiman.

Kaavamuutoksen mukaisesti on Tarja Ruokola tehnyt ostotarjouksen kaavan mukaisesta lisämaasta. Kartta liite nro 286.1.

Lisäalue on n. 155 m ja kokonaistarjous alueesta 310 euroa (2euroa/m).

Ehdotus: Kunnanhallitus keskustelee ostotarjouksesta.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti tehdä 500 :n suuruisen vastatarjouksen.

--------------

KH 305  

Tarja Ruokola on hyväksynyt vastatarjouksen ja vastatarjouksen pohjalta on laadittu kauppakirjaluonnos, joka on esityslistan liitteenä nro 305.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan ja Tarja Ruokolan välisen kauppakirjan oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

306 ÖLJYNSUOJARAHASTON VAROISTA MAKSETTAVA KORVAUSPÄÄTÖS

Esityslistan liitteenä nro 306.1 on öljynsuojarahaston johtokunnan päätös 22.9.2003 (235/2003). Päätöksen mukaan rahasto korvaa Jämijärven kunnan tekemän hakemuksen 3.103,09 euroa mukaisesta summasta vain 2.340,01 euroa. Perustelut ilmenevät liitteestä.

Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia on keskustellut asiasta aluepalomestari Kimmo Vaanin kanssa 15.10.2003 ja on sovittu, että hän selvittää asiaa puuttuvan korvauksen osalta kunnanhallituksen seuraavaan kokoukseen mennessä.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1) merkitä tässä vaiheessa öljynsuojarahaston päätöksen tiedokseen ja
2) jatkaa asian jatkoselvittämistä puuttuvan korvauksen osalta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

307 MUUTOSTEN HYVÄKSYMINEN VUODEN 2003 TALOUSARVIOON

Esityslistan liitteenä nro 307.1 on koottu muutosehdotukset vuoden 2003 talousarvioon. Osa muutoksista perustuu siihen, että pitkäaikaisesti vireillä olleet hankkeet ovat toteutuneet vuoden 2003 aikana. Tämän lisäksi edellisen vuoden hankkeiden loppurahoituksia siirtyi vuoden 2003 puolelle. Jämi-Jukolan osalta on kyse määrärahavarauksen muuttamisesta projektiksi, jonka taloudellinen muutosvaikutus on neutraali.

Muutosten taloudellinen kokonaisvaikutus tehtyjen säästöjen jälkeen on 16.110 euroa. Asia esitellään tarkemmin kokouksessa.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy muutokset v. 2003 talousarvioon oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

Kunnanhallitus 290 30.09.2003

308 SUOMEN MESTARUUSHIIHDOT 2005 JÄMILLÄ

KH 290  

Jämin Jänne on tehnyt järjestelysopimuksen Suomen Hiihtoliiton kanssa vuoden 2005 yleisten sarjojen Suomen mestaruushiihtojen järjestämisestä Jämillä.

Tämän hetken tietojen mukaan televisioitava kilpailuviikonloppu olisi tammikuun viimeinen ja kilpailupäiviä olisi kolme. Kilpailulajeina olisi vapaan hiihtotavan 10 ja 15 km:ä, sprintit ja sprinttiviestit.

Jämin Jänne on tehnyt kilpailun johdosta Jämijärven kunnalle oheisen liitteen mukaisen anomuksen. Liite nro 290.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus keskustelee asiasta.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että asia valmistellaan seuraavaan kunnanhallituksen kokoukseen.

Jämin Jänteen puheenjohtaja Asko Uurasjärvi oli kokouksessa esittelemässä hanketta ja Jänteen nykyistä toimintaa klo 20.15 - 20.33.

---------

KH 308 Liitteenä on Jämin Jänteen asiaa koskeva anomus. Liite nro 308.1.

Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia on keskustellut asiasta Jänteen puheenjohtajan Asko Uurasjärven kanssa ja tässä vaiheessa kilpailujärjestelyjen vuoksi takausasia tulee käsitellä pikaisesti.

Anomuksen kohtien 2 ja 3 osalta ollaan hakemassa projektirahoitusta Satakuntaliitolta ns. suurtapahtumien yhteismarkkinointihankkeesta. Hankkeessa ovat tapahtumista mukana mm. Jämi-Jukola, Kalevala Kisat Porissa, Finn 5-suunnistusviikko Eurassa, Suomen Mestaruushiihdot 2005 Jämillä.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto myöntää Jämin Jänne ry:lle 25.000 euron takauksen Suomen Mestaruushiihtojen 2005 kilpailuluvan maksamista varten.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

309 ATK-HANKINNAT

Rehtorin käytössä ollut kannettava tietokone alkaa olla käyttöikänsä päässä. Uuden rehtorin tullessa töihin on hyvä aika hankkia uudempi ja tehokkaampi kone. Samoin keskustoimistossa neuvonnan käytössä on ollut jatkuvasti kierrätyskone, eli muualta vapautunut vanha. V. 1996 hankitut koneet alkavat olla jo niin epävarmoja toiminnaltaan, että ne vain hidastavat työntekoa, joten siihenkin käyttöön tarvitaan uusi kone.

Tarjoukset on pyydetty Dell Computer Oy:ltä. Helpjet.com:ilta ja Suurimaan Tukku Oy:ltä. Yhteenveto tarjouksista on liitteenä.

Helpjet.com ei jättänyt tarjousta lainkaan. Halvimman tarjouksen jätti Dell Computer Oy.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hankkia Dell Computer Oy:ltä Dell Optilex GX 270 tietokoneen 17 " TFT näytöllä ja erillisillä DVD- ja CD-RW -asemilla hintaan 1125 eur (alv 0 %) sekä Dell Latitude D600 kannettavan tietokoneen hintaan 1300 eur (alv 0 %).

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

310 PROFIL-LISTA OY:N TARJOUS TILOJEN VUOKRAAMISESTA

Kunnanhallitus keskusteli edellisen kokouksen päätteeksi TIETOPUU -projektin/Profil-lista Oy:n tarjouksesta, jolla ko. vuokraajat olisivat olleet valmiit vuokraamaan kunnalta Ki Oy Suurimaan Kyläkeskus -nimisen yhtiön teollisuuskiinteistöstä 292 m:n tuotantotilan 400 /kk hinnalla (ALV 22 %). Liite nro 310.1.

Kunnanhallitus piti tuolloin hintaa aivan liian alhaisena.

Päätöksen jälkeen Profil-lista Oy:n toimitusjohtaja Tapio Kemi oli yhteydessä puhelimitse kunnanjohtajaan ja teki tarjouksen Profil-lista Oy:n puolesta seuraavasti:

- Profil-lista Oy tarjoutuu vuokraamaan puolet (146 m) ko. hallista hintaan 400 /kk (sis. ALV 22 %) ja

- ehdot muuten edellisen tarjouksen mukaiset.

Ehdotus: Kunnanhallitus keskustelee asiasta.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että tarjottu hinta on liian alhainen kunnan tilasta maksamaan vuokraan nähden.________