Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Tekninen lautakunta                    Laatimispäivämäärä:  13.06.2007

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Tiistai 19.06.2007  klo 9.00

 

Paikka

 

Kunnanviraston kokoushuone

 

 

 

Käsiteltävät asiat

Tekninen lautakunta. 2

138 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. 268

139 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA.. 268

140 § TARJOUS JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN TARKKAILUSTA V. 2008. 269

141 § TOIMENPIDEILMOITUS 2007-3006, HUHTASALO SANNA-LEENA, VARASTO/PUUSUOJA

142 § TOIMENPIDEILMOTUS 2007-3007, HAUTALA KAIJA JA MATTI, VARASTO

143 § RAKENNUSLUPA 2007-0039, KIINTEISTÖ OY KETAHI, VARASTO/AUTOKATOS

144 § RAKENNUSLUPA 2007-0040, KOIVUNIEMI EILA PERIKUNTA/KOIVUNIEMI TIMO, VAPAA-AJANASUNTO

145 § RAKENNUSLUPA 2007-0041, KOIVUNIEMI EILA PERIKUNTA/KOIVUNIEMI TIMO, SAUNA

146 § KVV- JA IV-TYÖNJOHTAJAN HAKEMUS/RAKENNUSLUPA 2007-0033, RAKENNUSTYÖ H. PELTOMAA OY

147 §  TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT. 270

148 § YMPÄRISTÖKATSELMUS. 272

149 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT 

 

Puheenjohtaja

ARI UUSI-RASI                                        JUHANI VIILO

Ari Uusi-Rasi                                             Juhani Viilo


Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA               08/2007                                       

Tekninen lautakunta

 

 

KOKOUSAIKA

 

Tiistai 19.06.2007  klo 9.00 – 12.00

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnanviraston kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uusi-Rasi Ari                             puheenjohtaja

Koivumäki Elisa

Kuusikoski Sirpa

Ritakorpi Raimo

Sjöman Miia

Viilo Juhani                                pöytäkirjanpitäjä

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

 

Koivumäki Harri

Salminen Mikko

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Rajalahti Tapio                            kh:n edustaja

 

ASIAT

 

 

§§ 138 - 158                               sivut 246 - 280

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Ari Uusi-Rasi                            Juhani Viilo

                                                  

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

 

Miia Sjöman                             Raimo Ritakorpi       

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

 

Virka-asema                                               Allekirjoitus

 

 

 

 

 


 

138 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

 

 

Päätös:                            Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

                                       - - - -

 

 

139 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Päätös:                            Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Miia Sjöman ja Raimo Ritakorpi.

 

                                       - - - -

 

 

 

 

140 § TARJOUS JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN TARKKAILUSTA V. 2008

 

 

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys on tehnyt kunnalle tarjouksen jätevedenpuhdistamon ja purkuvesistön tarkkailusta v. 2008.

 

Jätevedenpuhdistamon tarkkailu                                            2180 €

Purkuvesistön tarkkailu                                                         3050 €

Yhteensä                                                                            5230 € (alv 0%)

 

(Esityslistan liitteenä 140.1 tällä hetkellä voimassa oleva tarjous).

 

Päätösehdotus:                Hyväksytään tarjous.

 

Päätös:                            Hyväksyttiin tarjous

 

                                       - - - -

 

 

147 §  TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

                                       Jämijärven kunnanvaltuusto:

- ote 30 §: Kaupan purkusopimus / Kristiina ja Jukka Heikkilä

 

                                       Jämijärven kunnanhallitus:

-         ote 143 §: Maa-aineslupahakemus / Eino Koskela perikunta

-         ote 152 §: Lausunto Satakunnan pelastuslaitoksen talousarviosta vuodelle 2008

-         ote 164 §: Kunnanhallituksen seuraava kokous

-         ote 167 §: Pääskyn päiväkodin vesikaton uusiminen ja ulkoseinien maalaus

-         ote 174 §: Siirtosopimuksen hyväksyminen / Vieno Lanne

-         ote 175 §: Pienkentän sijainti

 

Länsi-Suomen lääninhallitus, Pelastusosasto:

-         Kiinteistö Oy Suurimaan kyläkeskuksen  väestönsuojan rakentamista koskevan vapautushakemuksen rauettaminen lääninhallituksessa.

 

Porilab:

-         vesinäytetiedot: Perhepuisto, Mielahti, urheilukenttä

 

                                       Kankaanpään kansanterveystyön ky:

-         Kuuleminen ennen pakkotoimenpidettä (urheilukentän hyppytornin

jalusta)

 

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:

-         kertaraportti 24.5.2007 puhdistamon toiminnasta

 

                                       Kauramäki Asko:

-         selvitys jätevesien johtamisesta (rakennuslupa 2002-0018).

 

Päätösehdotus:                Merkitään tiedoksi.

 

Päätös:                            Merkittiin asiat tiedoksi.

Lisäksi merkittiin tiedoksi Ala-Peijarien toimenpidekehotukseen liittyvä esitys.

                                       - - - -

 

 

153 § OSOITEJÄRJESTELMÄN TÄYDENNYS / PINOLAHDENTIE

 

Vihuntieltä Pikku-Koivunen -saareen johtavaa tietä ei ole osoitejärjestelmässä nimetty tieksi. Tien varteen on tekeillä vapaa-ajanasunto, jonka osoiteasia on nykyisellä tiennimikkeistöllä todettu erittäin vaikeaksi järjestää niin, että se palvelisi kaikkia osoitejärjestelmän käyttäjiä.

 

Kahdelta ko. tien varressa olevien tilojen omistajilta on kysytty mielipidettä tien nimeksi ja esitetty Pinolahdentie on saanut heidän hyväksynnän.

Karttaliite 153.1.

 

Päätösehdotus:                Päätetään nimetä osoitejärjestelmään uusi tie, Pinolahdentie ja siihen liittyvät seuraavat osoitteet:

-         Manninen Varpu, kiinteistötunnus 403-0004-0025, Pinolahdentie 7

-         Seppälä Seppo, käynti saareen, Pinolahdentie 9

-         Mäkilevo Aila, kiinteistötunnus 403-0004-0153, Pinolahdentie 13

-         Koivuniemi Eila pk. kiinteistötunnus 403-0004-0152, Pinolahdentie 15

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus.

                                       - - -

 

155 § MIELAHDEN LÄHIVIRKISTYSALUEIDEN KÄYTTÖ

 

Kiinteistöyhtymä Hakala Skaffari, Kiinteistö Oy Jämin Metsätähti, Kiinteistöyhtymä Mäkinen Ylinen ja kiinteistönomistaja Pekka Pirttikoski ovat toimittaneet tekniselle lautakunnalle kirjelmän, jolla he tiedustelevat laavun rakentamislupaa korttelien 1, 3, 4 VL-2/yk alueelle sekä sitä kuka on vastuussa mahdollisesta laavun aiheuttamasta tulipalosta ym. (liite 155.1).

 

Alueelle on Rainer Rajamäki tuonut laavun runkorakennelmat, muita toimenpiteitä ei ole tehty. Rajamäki on tiedustellut laavun rakentamismahdollisuutta rakennuspäällikkö Viilolta, joka todennut, että edellytyksenä laavun rakentamiselle on ensinnäkin se, että naapurit hankkeen hyväksyy. Kuten kirjelmästäkin ilmenee, naapurien hyväksyntää ei ole. Siltä osin asia on avoin eikä laavua voi ko. paikkaan toteuttaa. Eikä näin ollen mahdollisesta tulen riistäytymisestä ja savuhaitoista ole kysymys.

 

Tekninen lautakunta keskusteli ko. asiasta.

 

Päätös:                            Laavun rakentaminen ko. kaava-alueelle edellyttää haettavaksi rakennustoimenpidelupaa ja siinä yhteydessä selvitetään mahdolliset haitta-/turvallisuustekijät ennen lupa-asian ratkaisua.

 

- - - -

 

156 § MARKUNLAHDEN KUNNOSTUS

 

Markunlahdella suoritetussa katselmuksessa todettiin jyrsintätyön olevan kesken, kuten myös venevalkama-alueen kunnostustoimet.

 

Päätös:                            1. Jyrsintätyötä jatketaan.

                                       2. Täyttötöitä venevalkama-alueella jatketaan.

3. Veneiden kiinnityspaalut muutetaan puomeiksi ja asennetaan betoniluiskan pohjoispuoliselle alueelle.

- - - -