Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Tekninen lautakunta                    Laatimispäivämäärä:  15.05.2007

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Tiistai 22.05.2007 klo 9.00

 

Paikka

 

Kunnanviraston kokoushuone

 

 

Käsiteltävät asiat

 

Tekninen lautakunta

110 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

111 § PÖYTÄKIRJANTARAKASTAJIEN VALINTA

112 §  TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

113 § LAUSUNNON ANTAMINEN  MIELAHTI-PITKÄLAHTI RANTAASEMAKAAVAEHDOTUKSESTA

114 § KVV- JA IV-TYÖNJOHTAJAN HAKEMUS/RAKENNUSLUPA 2007-0018, KOSKENSALO ERKKI  JA PIRJO

115 § LAUSUNTO POIKKEAMISHAKEMUKSESTA, LEPPÄLUOMA KEIJO

116 § RAKENNUSLUPA 2007-0029, LEPISTÖ AIJA JA ENSIO, VAPAA-AJANASUNTO

117 § RAKENNUSLUPA 2007-0030, LEPISTÖ AIJA JA ENSIO, AUTOKATOS/VARASTO

118 § RAKENNUSLUPA 2007-0031, VALLILA AIMO, ULKOSAUNA

119 § RAKENNUSLUPA 2007-0033, RAKENNUSTYÖ H. PELTOMAA OY, LOMA-ASUNTO

120 § RAKENNUSLUPA 2007-0034, TALVIALA MARJA-LIISA, VAPAA-AJANASUNTO

121 § RAKENNUSLUPA 2007-0035, KIERIKKA JUHA, PERUNAVARASTON LAAJENNUS

122 § RAKENNUSLUPA 2007-0036, YLIKOSKI PETRI, AUTOTALLI /VARASTO

123 § TOIMENPIDEILMOITUS 2007-3005, HAAPALA-NIEMI ANJA JA NIEMI SEPPO, VARASTO

124 § TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.04.2007

125 §   MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

 

 

Puheenjohtaja

ARI UUSI-RASI

Ari Uusi-Rasi                                             Pentti Virtanen

                                                                   Rakennuspäällikön sijainen

 


Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA               06/2007                                                                                                              

Tekninen lautakunta

 

 

KOKOUSAIKA

 

Tiistai 22.05.2007  klo 9.00 – 11.10

 

KOKOUSPAIKKA

 

Jämijärven kunnanviraston kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uusi-Rasi Ari                             puheenjohtaja

Kuusikoski Sirpa

Koivumäki Elisa

Salminen Mikko

Ritakorpi Raimo

Sjöman Miia

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

 

Koivumäki Harri

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

 

Rajalahti Tapio                       Kh:n edustaja

ASIAT

 

 

§§ 110 - 132                               Sivut 201 - 241

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

                                                  

 Ari Uusi-Rasi                        Pentti Virtanen                                  

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

 

Miia Sjöman                          Sirpa Kuusikoski         

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

 

Virka-asema                                               Allekirjoitus

 

 

 

 

 

 

110 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

 

Päätös:                            Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

                                       - - - -

 

 

111 § PÖYTÄKIRJANTARAKASTAJIEN VALINTA

 

 

Päätös:                            Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Miia Sjöman ja Sirpa Kuusikoski.

 

                                       - - - -

 

 

 

112 §  TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

 

                                       Kankaanpään ktt ky:

-         ilmoitus vesirakennustyöstä  (Heikkilä Tomi)

-         eläinsuojan ympäristölupa ( Muukkonen Sami ja Paula)

 

Jämijärven kunnanhallitus:

-         ote 121 §: Matti Jämiäluoman korjausavustustoimenpiteiden muutos

-         ote 122 §: Poikkeamislupa / Rakennustyö H. Peltomaa Oy

-         ote 124 §: Yhteistyösopimus pohjapadon rakentamisesta / Lounais-Suomen ympäristökeskus

-         ote 127 §: Jämijärven Puolesta-yhdistyksen lainan muuttaminen avustukseksi

-         ote 131 §: Mikko Hanhilammin laskuista tehty reklamaatio

 

                                       Tiehallinto:

-         tiedote 29.3.2007: Turun tiepiirin toiminta- ja taloussuunnitelma 2007 -  

       2011

-         tiedote 4.5.2007: Pohjois-Satakunnan seutukunta – Turun tiepiirin toiminta vuonna 2007

 

Satakunnan pelastuslaitos, aluepalomestari Kimmo Vaani:

-         ilmoitus virkavapaudesta

 

Päätösehdotus:                Merkitään tiedoksi.

 

Päätös:                            Merkittiin tiedoksi.

 

                                       - - - -

 

 

113 § LAUSUNNON ANTAMINEN  MIELAHTI-PITKÄLAHTI RANTAASEMAKAAVAEHDOTUKSESTA

 

Jämijärven kunnanhallitus pyytää teknisen lautakunnan lausuntoa Mielahti – Pitkälahti ranta-asemakaavaehdotuksesta.

 

Päätösehdotus:                Asemakaavaehdotuksesta ei ole huomautettavaa.

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

                                            - - - -

 

124 § TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.04.2007

 

                                       Talousarvion toteutuma ajalta 1.1.-30.04.2007, esityslistan liitteenä 124.1.

 

Päätösehdotus:                Merkitään tiedoksi.

 

Päätös:                            Merkittiin tiedoksi.

 

                                       - - - -

 

 

128 § MARKULAHDEN KUNNOSTUSTOIMENPITEET

 

 

Markulahdella on kevään 2007 aikana suoritettu ranta-alueen kunnostustoimenpiteitä.  Keskusteltiin seuraavista jatkotoimenpiteistä vuodelle 2007:

-         pajukon jyrsintä

-         venelaiturille ajettava seulakivi n. 2 – 3 kuormaa

 

Päätösehdotus:                Ehdotetaan, että mainitut työt suoritetaan vuoden 2007 aikana talousarviossa ko. töihin varattujen määrärahojen puitteissa.

 

Päätös:                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                       - - - -

 

 

129 § PUIDEN ISTUTUS KAAVA-ALUEELLA

 

Kirkkotien ja Peijarintien viheralueille istutetuista koivuista on yhteensä

5 – 6 koivua kolhiintunut ja ne olisi vaihdettava uusiin.

Uudet koivun istukkaat otetaan kunnan omistamalta Mutkalan teollisuusalueelta.

 

Päätösehdotus:                1. Ehdotetaan, että vahingoittuneet koivut poistetaan. Uudet istukkaat otetaan kunnan omistamalta maalta Mutkalan teollisuusalueelta.

                                       2. Koivujen poiston, uusien hankinnan ja istutuksen hoitaa Kiinteistöhuolto Jari Manninen.

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.

 

- - - -

 

131 § YMPÄRISTÖKATSELMUKSEN SUORITTAMINEN

 

Maankäyttö- ja rakennuslain § 166 ja § 167 ym. muiden määräysten noudattamisen valvomiseksi on suoritettava ympäristökatselmus.

 

Päätös:                            Tekninen lautakunta päätti suorittaa ympäristökatselmuksen 5.6.2007 klo 9.00 alkaen.

 

                                       - - - -