Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Tekninen lautakunta                    Laatimispäivämäärä:  17.04.2007

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Maanantai 23.04.2007  klo 9.00     HUOM !   Aika

 

 

Paikka

 

Kunnanviraston kokoushuone

 

 

 

Käsiteltävät asiat

 

 

Tekninen lautakunta. 2

92 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. 197

93 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA.. 197

94 § VASTAAVAN TYÖNJOHTAJAN HAKEMUS/RAKENNUSLUPA 2007-0014, RANTANEN ARTO

95 § TOIMENPIDELUPA 2007-0020, LEINONEN LEO, JULKISIVUN MUUTOS

96 § RAKENNUSLUPA 2007-0021, LEINONEN LEO, AUTOTALLIN LAAJENNUS

97 § TOIMENPIDELUPA 2007-0022, SALMELA PIRJO, JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN MUUTTAMINEN

98 § RAKENNUSLUPA 2007-0023, MUUKKONEN SAMI JA PAULA, SIKALAN LAAJENNUS JA PERUSKORJAUS

99 § RAKENNUSLUPA 2006-0050, KEROLA JYRKI JA ULLA,  VIERASMAJA

100 § RAKENNUSLUPA 2007-0024, KEROLA JYRKI JA ULLA, KESÄMÖKKI

101 § RAKENNUSLUPA 2007-0025, RITAKORPI HANNU, ULKOSAUNA

102 § RAKENNUSLUPA 2007-0026, SOLIN TIMO, SAUNA

103 § TOIMENPIDEILMOITUS 2007-3003, SOLIN TIMO, KEVYT VARASTO

104 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT. 198

105 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT. 199

 

 

Puheenjohtaja

ARI UUSI-RASI

Ari Uusi-Rasi                                             Juhani Viilo

 


Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA               05/2007                                                                                                              

Tekninen lautakunta

 

 

KOKOUSAIKA

 

Maanantai 23.04.2007  klo 9.00 – 10.00

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnanviraston kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uusi-Rasi Ari                           puheenjohtaja

Koivumäki Elisa

Salminen Mikko

Ritakorpi Raimo

Alarotu Kauko                         varajäsen

Viilo Juhani                              pöytäkirjanpitäjä

 

 

 

Kuusikoski Sirpa

Koivumäki Harri

Sjöman Miia

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Rajalahti Tapio

 

ASIAT

 

§§ 92 – 109                               Sivut 164 - 200

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

                                                  

Ari Uusi-Rasi                              Juhani Viilo                                   

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

Kauko Alarotu                              Mikko Salminen

                                                  

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

 

Virka-asema                                               Allekirjoitus

 

 

 

 

 

 

92 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

 

Päätös:                            Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

                                       - - - -

 

 

 

93 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

Päätös:                            Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kauko Alarotu ja Mikko Salminen.

 

                                       - - - -

 

 

104 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

 

                                       Jämijärven kunnanhallitus:

-         ote 97 §: Kauppakirjan hyväksyminen / Marja-Liisa Talviala

-         ote 98 §: Kunnanviraston pitäminen suljettuna kesällä 2007

-         ote 99 §: Kunnanviraston pitäminen suljettuna 18.5.2007

-         ote 101 §: Yhteistyösopimus pohjapadon rakentamisesta / Lounais-Suomen ympäristökeskus

 

                                       Jämijärven kunnanvaltuusto:

-         ote 16 §: Eron myöntäminen luottamustehtävästä / Marita Frigård

-         ote 18 §: Jätehuoltotaksan hyväksyminen

-         ote 20 §: Kauppakirjan hyväksyminen / Heidi Kailasto ja Juha Tasala

 

Päätösehdotus:                Merkitään tiedoksi.

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus.

                                       - - - -

 

108 § VENEVALKAMAN KUNNOSTUS MARKULAHDELLA

 

Päätös:                            Päätettiin kunnostaa Markulahden  venevalkama-aluetta sekä asentaa sinne puomit, joihin veneet voi asianmukaisesti lukita.

                                       - - - -