Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Tekninen lautakunta                    Laatimispäivämäärä:  03.04.2007

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Tiistai 10.04.2007  klo 9.00

 

Paikka

 

Kunnanviraston kokoushuone

 

 

Käsiteltävät asiat

 

Tekninen lautakunta. 2

71 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. 157

72 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA.. 157

73 § RAKENNUSLUPA 2007-0010, KUUSIKOSKI SIRPA JA JUHA, LIHASIKALA JA VÄLIKASVATTAMO

74 § RAKENNUSLUPA 2007-0011, LÄHDESMÄKI KAI JA HELI, OMAKOTITALO

75 § RAKENNUSLUPA 2007-0012, PALOMÄKI KATJA JA KALEVI, OMAKOTITALON LAAJENNUS

76 § RAKENNUSLUPA 2007-0013, PALOMÄKI KATJA JA KALEVI, VARASTO/HEVOSTALLIN LAAJENNUS

77 § RAKENNUSLUPA 2007-0014, RANTANEN ARTO, LIHANAUTAKASVATTAMON LAAJENNUS

78 § RAKENNUSLUPA 2007-0015, MÄKELÄ PENTTI,  ASUINRAKENNUS

79 § RAKENNUSLUPA 2007-0016, MÄKELÄ PENTTI, AUTOKATOS/VARASTO

80 § RAKENNUSLUPA 2007-0017, SIVONEN TUOMO JA RITVA, KESÄSAUNA

81 § RAKENNUSLUPA 2007-0018, KOSKENSALO ERKKI JA PIRJO, OMAKOTITALON LAAJENNUS

82 § RAKENNUSLUPA 2007-0019, TALONEN PÄIVI, LOMA-ASUNNON LAAJENNUS

83 § TOIMENPIDEILMOITUS 2007-3002, RÄSÄNEN KALEVI, VARASTO

84 § PUISTOJEN KUNNOSTUSTOIMENPITEET JA KOIRAPUISTON RAKENTAMINEN.. 158

85 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

 

Puheenjohtaja

ARI UUSI-RASI

Ari Uusi-Rasi                                             Juhani Viilo

 


Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA               04/2007                                                                                                              

Tekninen lautakunta

 

 

KOKOUSAIKA

 

Tiistai 10.04.2007  klo 9.00 – 10.50

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnanviraston kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uusi-Rasi Ari                             puheenjohtaja

Kuusikoski Sirpa

Salminen Mikko

Ritakorpi Raimo

Alarotu Kauko                            varajäsen

Tunturi Anja                               varajäsen

Manninen Mira                           varajäsen

POISSA OLLEET JÄSENET

 

Koivumäki Harri

Koivumäki Elisa

Sjöman Miia

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

 

Rajalahti Tapio                           kh:n edustaja

ASIAT

 

 

§§ 71 -  91                                  Sivut 122 -  163

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

                                                  

                                                  

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

 

Anja Tunturi                                 Mira Manninen       

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

 

Virka-asema                                               Allekirjoitus

 

 

 

 

 


 

 71 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

 

Päätös:                            Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

                                       - - - -

 

 

72 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Päätös:                            Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anja Tunturi ja Mira Manninen.

 

                                       - - - -

 

 

 

84 § PUISTOJEN KUNNOSTUSTOIMENPITEET JA KOIRAPUISTON RAKENTAMINEN

 

 

                                       Asiaa valmistellaan kokoukselle.

 

Keskusteltiin  puistojen rakentamiseen liittyvistä kohteista, joista tärkeimmäksi todettiin Isoruohon ja mantereen väliin kaivuutöinä muodostettujen kumpareiden kunnostaminen puistomaiseen kuntoon. (Toimenpiteenä uoman reunojen luiskaaminen loivemmiksi ja kaivamatta jätetyn osuuden kaivuu, jyrsintä ja kylvö nurmelle sekä viimeiseksi ns. kannasten aukaisu).

Koirapuistosta tehdään suunnitelma ja kustannusarvio.

 

Päätös:                            Em. Isoruohon ja mantereen väliset kunnostustoimet tehdään ja koirapuistosta laaditaan suunnitelma ja kustannusarvio.

 

                                       - - - -

 

87 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

 

                                       Kankaanpään ktt ky:

-         tarkastuspöytäkirja, Pihtiniityntie 1 A1

-         tarkastuspöytäkirja, Pihtiniityntie 1 A 3

 

Tiehallinto:

-         Turun tiepiirin toiminta- ja taloussuunnitelma 2007-2011

 

Asianajotoimisto J&P Lehtisalo:

-         Mikko Hanhilammin laskut nrot 1183, 530 ja 275

 

Päätösehdotus:                Merkitään tiedoksi.

 

Päätös:                            Hyväksytään päätösehdotus.

 

-         - - -

 

88 § MUUTOSTYÖ ESITYS / JÄMIÄ AULIS

 

Aulis Jämiä on pyytänyt selvitystä siitä, mihin kunnostustoimenpiteisiin hän voi ryhtyä asemakaava-alueen korttelissa 22 AL omistamiensa, suojeltavaksi merkittyjen rakennusten suhteen (liite 88.1).

 

Päätösehdotus:                Asia selvitetään museoviranomaisten kanssa.

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus.

                                       - - - -

 

 

 

90 § KIVIAINESTARJOUKSET

 

Tekn.ltk. 65 §                  Vanhainkodin piha-alueen ja keskuskoulun kevyen liikenteen väylän rakentamiseen tarvittavasta kiviaineksesta on pyydetty tarjoukset ja samoin Palokosken kevyen liikenteen väylään tarvittavasta kiviaineksesta.

 

Määräaikaan 23.03.2007 klo 12.00 mennessä saatiin seuraavat tarjoukset, jotka teknisen lautakunnan puheenjohtaja Ari Uusi-Rasi, rakennuspäällikkö Juhani Viilo ja kanslisti Kati Mansikkamäki avasivat 26.03.2007 klo 12.30 – 13.00:

-         Lanne Pekka

-         Kaivuyhtymä Niemi

-         Destia Tieliikelaitos

-         Läänin Kuljetus

Yhdistelmä tarjouksista liitteenä 65.1.

 

Päätösehdotus:                Käsitellään saadut tarjoukset.

 

Päätös:                            Tässä vaiheessa tehtiin hankintapäätös Palokosken kevyen liikenteen väylän osalta siten, että hankintaan Pekka Lanteelta välittömästi kalliomursketta 0-64mm ko. väylään ~20 cm:n  kerros.

- - - -

Tekn.ltk. 90 §                 

 

Päätös:                            1. Hyväksyttiin Pekka Lanteen tarjous Palokosken kevyen liikenteen väylän osalta siten, että kiviainesmääriä vähennetään tieviranomaisen hyväksymällä tavalla.

                                       2. Vanhainkodin piha-alueen ja keskuskoulun kevyen liikenteen väylän osalta hyväksyttiin Destia Tieliikelaitoksen tarjous.

                                       - - - -