Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Tekninen lautakunta                    Laatimispäivämäärä:  22.03.2007

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Tiistai 27.03.2007   klo 12.00               HUOM ! AIKA

 

Paikka

 

Kunnanviraston kokoushuone

 

 

Käsiteltävät asiat

Tekninen lautakunta

 

47 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

48 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

49 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

50 § YKSITYISTIEAVUSTUSTEN HAETTAVAKSI ILMOITTAMINEN

 

51 § POLTTOÖLJYTARJOUSTEN PYYTÄMINEN

 

54 § TARJOUSTEN PYYTÄMINEN KUNNAN KONETEKNISISTÄ TÖISTÄ

 

55 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

 

 

Puheenjohtaja

ARI UUSI-RASI

Ari Uusi-Rasi                                             Juhani Viilo

 


Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA               03/2007                                                                                                              

Tekninen lautakunta

 

 

KOKOUSAIKA

 

Tiistai 27.03.2007  klo 12.00 – 14.45

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnanviraston kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uusi-Rasi Ari                             puheenjohtaja

Koivumäki Harri

Kuusikoski Sirpa

Salminen Mikko

Ritakorpi Raimo

Sjöman Miia

Viilo Juhani                                pöytäkirjanpitäjä

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

Koivumäki Elisa

 

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Rajalahti Tapio                         kh:n edustaja

 

ASIAT

 

 

§§ 47 – 70                              Sivut 86 - 121

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

                                                  

 Ari Uusi-Rasi                         Juhani Viilo                                       

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

 

Raimo Ritakorpi                       Sirpa Kuusikoski

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

 

Virka-asema                                               Allekirjoitus

 

 

 

 

 


 

47 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

 

Päätös:                                 Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

                                            - - - -

 

 

 

48 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Päätös:                                 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Raimo Ritakorpi ja Sirpa Kuusikoski.

 

                                            - - - -

 

 

 

49 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

                                       Jämijärven kunnanhallitus:

-         ote 71 §: Lausunto ympäristölupa-asiasta / Juha Kuusikoski

-         ote 74 §: Maa-aineslupahakemus / Raimo Mattila

-         ote 76 §: Pohjapadon rakentamisen kustannusten ylittyminen

-         ote 85 §: Kunnanhallituksen seuraava kokous

-         ote 90 §: Jätehuollon järjestäminen

 

                                       Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:

-         kertaraportti 15.2.2007

 

                                       As. Oy Avennonmäki:

-         kirje: Taloyhtiön esitys Juhalan alueen tonttimaan hoitamisesta

 

                                       Villenpolun tiekunta:

                                       - kirje 28.02.2007, koskien tien peruskunnostusta.

 

Päätösehdotus:                Merkitään tiedoksi.

 

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

                                       - - - -

 

 

50 § YKSITYISTIEAVUSTUSTEN HAETTAVAKSI ILMOITTAMINEN

 

 

Talousarvioon varatun yksityisteiden avustusmäärärahan (6.000 €) haettavaksi ilmoittaminen.

 

 

Päätösehdotus:                Ilmoitetaan avustus haettavaksi 15.05.2007 mennessä.

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

                                       - - - -

 

 

51 § POLTTOÖLJYTARJOUSTEN PYYTÄMINEN

 

Tekn.ltk. 41 §                  Polttoöljyhankinnoista on pyydetty tarjoukset viimeksi helmikuussa 2004. Tarjoukset on pyydetty toistaiseksi voimassa olevina.

 

Päätösehdotus:                Pyydetään tarjoukset polttoöljytoimituksista seuraavilta:

-         Neste / Seppo Sjöman, Jämijärvi

-         Shell / Lanne Arvo, Jämijärvi

-         Teboil / Seppälä, Jämijärvi

-         Fortum

-         Pentti Korpela / Kankaanpää

-         J. Koskela Oy / Jämijärvi

-         Suurimaan Kauppa / Miettinen, Jämijärvi

-         Maatalous ja Tarvike P. Nummila Oy / Seppo Ruokola, Karvia

                                      

                                       Tarjoukset pyydetään liitteen 41.1 mukaisesti.

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus.

- - -

 

Tekn.ltk. 51 §                  Tarjoukset avattiin teknisessä toimistossa 21.03.2007 klo 12.00. Avauksen suorittivat  teknisen lautakunnan puheenjohtaja Ari Uusi-Rasi ja rakennuspäällikkö Juhani Viilo.

 

                                       Määräaikaan mennessä saapui kolme tarjousta:

-         Oy Teboil Ab Suoramyynti / Lämmitys ja Energiapalvelut

-         Neste Markkinointi Oy

-         Oy Shell Ab

Tarjoukset esityslistan liitteenä 51.1.

 

Päätösehdotus:                Päätetään hankkia polttoöljy halvimman tarjouksen tehneeltä Oy Teboil Ab: lta.

 

Päätös:                            Hyväksyttiin Oy Teboil Ab:n tarjous.

                                       Todettiin, että Neste Markkinointi Oy:n tarjous ei kaikilta osin ollut tarjouspyynnön mukainen.

 

                                       - - - -

 

                                      

 

54 § KONETEKNISET TYÖT / TRAKTORITYÖT

 

Tekn.ltk. 42 §                  Kunnossapitotöiden teettäminen vuosina 2007 ja 2008.

 

Päätösehdotus:                Koska kunnalla ei ole käytössä omaa kalustoa eikä henkilökuntaa, niin kyseiset työt annetaan alan urakoitsijoiden tehtäväksi tarjousmenettelyä käyttäen. Pyydetään tarjoukset Kankaanpään Seutu ja Pohjois-Satakunta lehdissä  sekä kuntatiedotteessa julkaistavilla ilmoituksilla seuraavista konekunnossapitotöistä:

-         kaivinkonetyöt

-         teiden höyläys ja lanaus

-         soranajo

-         teiden pölynsidonta

-         traktorityöt

-         nurmikoiden leikkuu ja istutusten hoito

-         kestopäällystettyjen teiden harjaus

-         tienreunojen niitto syksyllä koskien asemakaava-alueen teitä

-         aurausviittojen pystytys syksyllä asemakaava-alueen teille

-         ruoppaustyöt

 

                                       Kunta pidättää oikeuden hylätä tarjoukset kokonaan tai osittain.

 

Lisäksi kunta pidättää oikeuden teettää em. alojen peruskorjaus- ja uudisrakennustyöt kokonaisurakkana.

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.

                                       - - - -

 

Tekn.ltk. 54 §                  Tarjousten jättöaika päättyy maanantaina 26.3.2007 klo 12.00, jonka jälkeen tarjoukset avataan ja niistä laaditaan yhdistelmä, joka jaetaan kokoukselle.

 

                                       Kunnan tunti / yksikköhinnoilla, vuosina 2007 ja 2008 teetettävistä traktoritöistä on pyydetty tarjoukset 26.03.2007 klo 12.00 mennessä (huom. työ ei sisällä talviaurauksia).

 

Määräaikaan mennessä saatiin seuraavat tarjoukset, jotka teknisen lautakunnan puheenjohtaja Ari Uusi-Rasi, rakennuspäällikkö Juhani Viilo ja kanslisti Kati Mansikkamäki avasivat 26.03.2007 klo 12.30-13.00:

-         Kiinteistöhuolto Manninen

-         Kaivuyhtymä Niemi

-         Keskinen Reijo

-         Hariko Kaivin

-         Koneurakointi Tero Iivonen

-         Koneurakointi P. ja K. Korvala

 

Päätös:                            1. Hyväksyttiin Koneurakointi Tero Iivosen tarjous

 

2. Hyväksyttiin P. ja K. Korvalan tarjous koskien traktoria + jyrsintä sekä tiereunojen niittoa. Muilta osin Korvalan tarjous hyväksyttiin toissijaiseksi.

 

3. Hyväksyttiin Reijo Keskisen tarjous koskien puhdistustankkia.

                                      

                                       - - - -

 

55 § KONETEKNISET TYÖT / KAIVINKONETYÖT

 

Tekn.ltk. 42 §                  Kunnossapitotöiden teettäminen vuosina 2007 ja 2008.

 

Päätösehdotus:                Koska kunnalla ei ole käytössä omaa kalustoa eikä henkilökuntaa, niin kyseiset työt annetaan alan urakoitsijoiden tehtäväksi tarjousmenettelyä käyttäen. Pyydetään tarjoukset Kankaanpään Seutu ja Pohjois-Satakunta lehdissä  sekä kuntatiedotteessa julkaistavilla ilmoituksilla seuraavista konekunnossapitotöistä:

-         kaivinkonetyöt

-         teiden höyläys ja lanaus

-         soranajo

-         teiden pölynsidonta

-         traktorityöt

-         nurmikoiden leikkuu ja istutusten hoito

-         kestopäällystettyjen teiden harjaus

-         tienreunojen niitto syksyllä koskien asemakaava-alueen teitä

-         aurausviittojen pystytys syksyllä asemakaava-alueen teille

-         ruoppaustyöt

 

                                       Kunta pidättää oikeuden hylätä tarjoukset kokonaan tai osittain.

 

Lisäksi kunta pidättää oikeuden teettää em. alojen peruskorjaus- ja uudisrakennustyöt kokonaisurakkana.

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.

                                       - - - -

 

Tekn.ltk. 55 §                  Tarjousten jättöaika päättyy maanantaina 26.3.2007 klo 12.00, jonka jälkeen tarjoukset avataan ja niistä laaditaan yhdistelmä, joka jaetaan kokoukselle.

 

                                       Kunnan tunti / yksikköhinnoilla teetettävistä kaivinkonetöistä vuosina 2007 ja 2008 on pyydetty tarjoukset 26.03.2007 klo 12.00 mennessä.

 

Määräaikaan mennessä saatiin seuraavat tarjoukset, jotka teknisen lautakunnan puheenjohtaja Ari Uusi-Rasi, rakennuspäällikkö Juhani Viilo ja kanslisti Kati Mansikkamäki avasivat 26.03.2007 klo 12.30 – 13.00:

-         Kaivuyhtymä Niemi

-         Hariko Kaivin

-         Haapalehto Jaakko

-         Koneurakointi  Tero Iivonen

 

Päätös:                            1. Hyväksyttiin Kaivuyhtymä Niemen kaivinkonetyötarjous lukuun ottamatta juoksumetrihintaista ojan kaivuu tarjousta.

 

                                       2. Hyväksyttiin Hariko Kaivimen tarjous koskien juoksumetrihinnoiteltua ojan kaivuuta.

 

                                       - - - -

 

 

 

56 § KONETEKNISET TYÖT / LANAUS

 

Tekn.ltk. 42 §                  Kunnossapitotöiden teettäminen vuosina 2007 ja 2008.

 

Päätösehdotus:                Koska kunnalla ei ole käytössä omaa kalustoa eikä henkilökuntaa, niin kyseiset työt annetaan alan urakoitsijoiden tehtäväksi tarjousmenettelyä käyttäen. Pyydetään tarjoukset Kankaanpään Seutu ja Pohjois-Satakunta lehdissä  sekä kuntatiedotteessa julkaistavilla ilmoituksilla seuraavista konekunnossapitotöistä:

-         kaivinkonetyöt

-         teiden höyläys ja lanaus

-         soranajo

-         teiden pölynsidonta

-         traktorityöt

-         nurmikoiden leikkuu ja istutusten hoito

-         kestopäällystettyjen teiden harjaus

-         tienreunojen niitto syksyllä koskien asemakaava-alueen teitä

-         aurausviittojen pystytys syksyllä asemakaava-alueen teille

-         ruoppaustyöt

 

                                       Kunta pidättää oikeuden hylätä tarjoukset kokonaan tai osittain.

 

Lisäksi kunta pidättää oikeuden teettää em. alojen peruskorjaus- ja uudisrakennustyöt kokonaisurakkana.

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.

                                       - - - -

 

Tekn.ltk. 56 §                  Tarjousten jättöaika päättyy maanantaina 26.3.2007 klo 12.00, jonka jälkeen tarjoukset avataan ja niistä laaditaan yhdistelmä, joka jaetaan kokoukselle.

 

Yksityisteiden ja asemakaavateiden lanauksesta vuosina 2007 ja 2008 on pyydetty tarjoukset 26.03.2007 klo 12.00 mennessä.

 

Määräaikaan mennessä saatiin seuraavat tarjoukset, jotka teknisen lautakunnan puheenjohtaja Ari Uusi-Rasi, rakennuspäällikkö Juhani Viilo ja kanslisti Kati Mansikkamäki avasivat 26.03.2007 klo 12.30 – 13.00:

-         Kaivuyhtymä Niemi

-         Salminen Mikko

-         Hariko Kaivin

 

Päätös:                            1. Hyväksyttiin Mikko Salmisen tarjous.

 

Esteellisenä Harri Koivumäki ja Mikko Salminen eivät osallistuneet tämän pykälän käsittelyyn ja päätöksentekoon.

 

- - - -

 

 

 

57 § KONETEKNISET TYÖT / HÖYLÄYS

 

Tekn.ltk. 42 §                  Kunnossapitotöiden teettäminen vuosina 2007 ja 2008.

 

Päätösehdotus:                Koska kunnalla ei ole käytössä omaa kalustoa eikä henkilökuntaa, niin kyseiset työt annetaan alan urakoitsijoiden tehtäväksi tarjousmenettelyä käyttäen. Pyydetään tarjoukset Kankaanpään Seutu ja Pohjois-Satakunta lehdissä  sekä kuntatiedotteessa julkaistavilla ilmoituksilla seuraavista konekunnossapitotöistä:

-         kaivinkonetyöt

-         teiden höyläys ja lanaus

-         soranajo

-         teiden pölynsidonta

-         traktorityöt

-         nurmikoiden leikkuu ja istutusten hoito

-         kestopäällystettyjen teiden harjaus

-         tienreunojen niitto syksyllä koskien asemakaava-alueen teitä

-         aurausviittojen pystytys syksyllä asemakaava-alueen teille

-         ruoppaustyöt

 

                                       Kunta pidättää oikeuden hylätä tarjoukset kokonaan tai osittain.

 

Lisäksi kunta pidättää oikeuden teettää em. alojen peruskorjaus- ja uudisrakennustyöt kokonaisurakkana.

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.

                                       - - - -

 

Tekn.ltk. 57 §                  Tarjousten jättöaika päättyy maanantaina 26.3.2007 klo 12.00, jonka jälkeen tarjoukset avataan ja niistä laaditaan yhdistelmä, joka jaetaan kokoukselle.

 

Yksityisteiden ja asemakaavateiden höyläyksestä vuosina 2007 ja 2008 on pyydetty tarjoukset 26.03.2007 klo 12.00 mennessä.

 

Määräaikaan mennessä saatiin seuraavat tarjoukset, jotka teknisen lautakunnan puheenjohtaja Ari Uusi-Rasi, rakennuspäällikkö Juhani Viilo ja kanslisti Kati Mansikkamäki avasivat 26.03.2007 klo 12.30 – 13.00:

-         Kaivuyhtymä Niemi

-         Salminen Mikko

 

Päätös:                            Hyväksyttiin Mikko Salmisen tarjous.

 

Esteellisenä Mikko Salminen ei osallistunut tämän pykälän käsittelyyn ja päätöksentekoon.

 

- - - -

 

 

58§ KONETEKNISET TYÖT / AURAVIITAT

 

Tekn.ltk. 42 §                  Kunnossapitotöiden teettäminen vuosina 2007 ja 2008.

 

Päätösehdotus:                Koska kunnalla ei ole käytössä omaa kalustoa eikä henkilökuntaa, niin kyseiset työt annetaan alan urakoitsijoiden tehtäväksi tarjousmenettelyä käyttäen. Pyydetään tarjoukset Kankaanpään Seutu ja Pohjois-Satakunta lehdissä sekä kuntatiedotteessa julkaistavilla ilmoituksilla seuraavista konekunnossapitotöistä:

-         kaivinkonetyöt

-         teiden höyläys ja lanaus

-         soranajo

-         teiden pölynsidonta

-         traktorityöt

-         nurmikoiden leikkuu ja istutusten hoito

-         kestopäällystettyjen teiden harjaus

-         tienreunojen niitto syksyllä koskien asemakaava-alueen teitä

-         aurausviittojen pystytys syksyllä asemakaava-alueen teille

-         ruoppaustyöt

 

                                       Kunta pidättää oikeuden hylätä tarjoukset kokonaan tai osittain.

 

Lisäksi kunta pidättää oikeuden teettää em. alojen peruskorjaus- ja uudisrakennustyöt kokonaisurakkana.

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.

                                       - - - -

 

Tekn.ltk. 58§                   Tarjousten jättöaika päättyy maanantaina 26.3.2007 klo 12.00, jonka jälkeen tarjoukset avataan ja niistä laaditaan yhdistelmä, joka jaetaan kokoukselle.

 

Auraviittojen hankkimisesta ja asentamisesta asemakaava-alueelle vuosina 2007 ja 2008 on pyydetty tarjoukset 26.03.2007 klo 12.00 mennessä.

 

Määräaikaan mennessä saatiin seuraavat tarjoukset, jotka teknisen lautakunnan puheenjohtaja Ari Uusi-Rasi, rakennuspäällikkö Juhani Viilo ja kanslisti Kati Mansikkamäki avasivat 26.03.2007 klo 12.30 – 13.00:

-         Löytöluoma Esko

-         Rajakallio Sami

 

Päätös:                            Hyväksyttiin Esko Löytöluoman tarjous.

 

- - - -

 

 

59 § KONETEKNISET TYÖT  / RUOPPAUSTYÖT

 

Tekn.ltk. 42 §                  Kunnossapitotöiden teettäminen vuosina 2007 ja 2008.

 

Päätösehdotus:                Koska kunnalla ei ole käytössä omaa kalustoa eikä henkilökuntaa, niin kyseiset työt annetaan alan urakoitsijoiden tehtäväksi tarjousmenettelyä käyttäen. Pyydetään tarjoukset Kankaanpään Seutu ja Pohjois-Satakunta lehdissä  sekä kuntatiedotteessa julkaistavilla ilmoituksilla seuraavista konekunnossapitotöistä:

-         kaivinkonetyöt

-         teiden höyläys ja lanaus

-         soranajo

-         teiden pölynsidonta

-         traktorityöt

-         nurmikoiden leikkuu ja istutusten hoito

-         kestopäällystettyjen teiden harjaus

-         tienreunojen niitto syksyllä koskien asemakaava-alueen teitä

-         aurausviittojen pystytys syksyllä asemakaava-alueen teille

-         ruoppaustyöt

 

                                       Kunta pidättää oikeuden hylätä tarjoukset kokonaan tai osittain.

 

Lisäksi kunta pidättää oikeuden teettää em. alojen peruskorjaus- ja uudisrakennustyöt kokonaisurakkana.

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.

                                       - - - -

 

Tekn.ltk. 59 §                  Tarjousten jättöaika päättyy maanantaina 26.3.2007 klo 12.00, jonka jälkeen tarjoukset avataan ja niistä laaditaan yhdistelmä, joka jaetaan kokoukselle.

 

Ruoppaustöiden tekemisestä vuosina 2007 ja 2008 on pyydetty tarjoukset 26.03.2007 klo 12.00 mennessä.

 

Määräaikaan mennessä saatiin seuraavat tarjoukset, jotka teknisen lautakunnan puheenjohtaja Ari Uusi-Rasi, rakennuspäällikkö Juhani Viilo ja kanslisti Kati Mansikkamäki avasivat 26.03.2007 klo 12.30 – 13.00:

-         Kaivuyhtymä Niemi

-         Hariko Kaivin

-         Jämijärven Metsäkoneurakointi T:mi

 

Päätös:                            1. Hyväksyttiin Kaivuyhtymä Niemen tarjous, koskien tarjottuja tela-alustaisia kaivinkoneita.

 

                                       2. Hyväksyttiin Jämijärven Metsäkoneurakointi T:mi :n tarjous koskien jyrsin imuruoppausta ja allasvallien tekoa. (T:mi Jämijärven Metsäkoneurakoinnin tarjous hyväksyttiin käsittelyyn, vaikka se saapui myöhästyneenä tarjousten avaustilaisuuteen).

 

                                       Esteellisenä Harri Koivumäki ei osallistunut tämän pykälän käsittelyyn ja päätöksentekoon.

                                       - - - -

 

 

60 § KONETEKNISET TYÖT / PÖLYNSIDONTA

 

Tekn.ltk. 42 §                  Kunnossapitotöiden teettäminen vuosina 2007 ja 2008.

 

Päätösehdotus:                Koska kunnalla ei ole käytössä omaa kalustoa eikä henkilökuntaa, niin kyseiset työt annetaan alan urakoitsijoiden tehtäväksi tarjousmenettelyä käyttäen. Pyydetään tarjoukset Kankaanpään Seutu ja Pohjois-Satakunta lehdissä  sekä kuntatiedotteessa julkaistavilla ilmoituksilla seuraavista konekunnossapitotöistä:

-         kaivinkonetyöt

-         teiden höyläys ja lanaus

-         soranajo

-         teiden pölynsidonta

-         traktorityöt

-         nurmikoiden leikkuu ja istutusten hoito

-         kestopäällystettyjen teiden harjaus

-         tienreunojen niitto syksyllä koskien asemakaava-alueen teitä

-         aurausviittojen pystytys syksyllä asemakaava-alueen teille

-         ruoppaustyöt

 

                                       Kunta pidättää oikeuden hylätä tarjoukset kokonaan tai osittain.

 

Lisäksi kunta pidättää oikeuden teettää em. alojen peruskorjaus- ja uudisrakennustyöt kokonaisurakkana.

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.

                                       - - - -

 

Tekn.ltk. 60 §                  Tarjousten jättöaika päättyy maanantaina 26.3.2007 klo 12.00, jonka jälkeen tarjoukset avataan ja niistä laaditaan yhdistelmä, joka jaetaan kokoukselle.

 

Sorateiden ja katujen pölynsidonnasta vuosille 2007 ja 2008 on pyydetty tarjoukset 26.03.2007 klo 12.00 mennessä.

 

Määräaikaan mennessä saatiin seuraavat  tarjoukset, jotka teknisen lautakunnan puheenjohtaja Ari Uusi-Rasi, rakennuspäällikkö Juhani Viilo ja kanslisti Kati Mansikkamäki avasivat 26.03.2007 klo 12.30 – 13.00:

-         Kaivuyhtymä Niemi

-         Destia Tieliikelaitos

 

Päätös:                            Hyväksyttiin Destia Tieliikelaitoksen tarjous.

 

                                       - - - -

 

 

61 § KONETEKNISET TYÖT / HARJAUS

 

Tekn.ltk. 42 §                  Kunnossapito töiden teettäminen vuosina 2007 ja 2008.

 

Päätösehdotus:                Koska kunnalla ei ole käytössä omaa kalustoa eikä henkilökuntaa, niin kyseiset työt annetaan alan urakoitsijoiden tehtäväksi tarjousmenettelyä käyttäen. Pyydetään tarjoukset Kankaanpään Seutu ja Pohjois-Satakunta lehdissä sekä kuntatiedotteessa julkaistavilla ilmoituksilla seuraavista konekunnossapitotöistä:

-         kaivinkonetyöt

-         teiden höyläys ja lanaus

-         soranajo

-         teiden pölynsidonta

-         traktorityöt

-         nurmikoiden leikkuu ja istutusten hoito

-         kestopäällystettyjen teiden harjaus

-         tienreunojen niitto syksyllä koskien asemakaava-alueen teitä

-         aurausviittojen pystytys syksyllä asemakaava-alueen teille

-         ruoppaustyöt

 

                                       Kunta pidättää oikeuden hylätä tarjoukset kokonaan tai osittain.

 

Lisäksi kunta pidättää oikeuden teettää em. alojen peruskorjaus- ja uudisrakennustyöt kokonaisurakkana.

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.

                                       - - - -

 

Tekn.ltk.61 §                   Tarjousten jättöaika päättyy maanantaina 26.3.2007 klo 12.00, jonka jälkeen tarjoukset avataan ja niistä laaditaan yhdistelmä, joka jaetaan kokoukselle.

 

Kestopäällystettyjen teiden harjauksesta vuosille 2007 ja 2008 on pyydetty tarjoukset 26.03.2007 klo 12.00 mennessä.

 

Määräaikaan mennessä saatiin seuraavat tarjoukset, jotka teknisen lautakunnan puheenjohtaja Ari Uusi-Rasi, rakennuspäällikkö Juhani Viilo ja kanslisti Kati Mansikkamäki avasivat 26.03.2007 klo 12.30 – 13.00:

-         Keskinen Reijo

-         Koneurakointi P ja K Korvala

 

Päätös:                            Hyväksyttiin P ja K Korvalan tarjous.

 

                                       - - - -

 

 

62 § KONETEKNISET TYÖT / NURMIKON LEIKKUU

 

Tekn.ltk. 42 §                  Kunnossapitotöiden teettäminen vuosina 2007 ja 2008.

 

Päätösehdotus:                Koska kunnalla ei ole käytössä omaa kalustoa eikä henkilökuntaa, niin kyseiset työt annetaan alan urakoitsijoiden tehtäväksi tarjousmenettelyä käyttäen. Pyydetään tarjoukset Kankaanpään Seutu ja Pohjois-Satakunta lehdissä  sekä kuntatiedotteessa julkaistavilla ilmoituksilla seuraavista konekunnossapitotöistä:

-         kaivinkonetyöt

-         teiden höyläys ja lanaus

-         soranajo

-         teiden pölynsidonta

-         traktorityöt

-         nurmikoiden leikkuu ja istutusten hoito

-         kestopäällystettyjen teiden harjaus

-         tienreunojen niitto syksyllä koskien asemakaava-alueen teitä

-         aurausviittojen pystytys syksyllä asemakaava-alueen teille

-         ruoppaustyöt

 

                                       Kunta pidättää oikeuden hylätä tarjoukset kokonaan tai osittain.

 

Lisäksi kunta pidättää oikeuden teettää em. alojen peruskorjaus- ja uudisrakennustyöt kokonaisurakkana.

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.

                                       - - - -

62 §                                Tarjousten jättöaika päättyy maanantaina 26.3.2007 klo 12.00, jonka jälkeen tarjoukset avataan ja niistä laaditaan yhdistelmä, joka jaetaan kokoukselle.

 

 

Nurmikon leikkuusta vuosille 2007 ja 2008 on pyydetty tarjoukset 26.03.2007 klo 12.00 mennessä.

 

Määräaikaan mennessä saatiin seuraavat tarjoukset, jotka teknisen lautakunnan puheenjohtaja Ari Uusi-Rasi, rakennuspäällikkö Juhani Viilo ja kanslisti Kati Mansikkamäki avasivat 26.03.2007 klo 12.30 – 13.00:

-         Ekin Talohuoltopiste

-         T:mi Jukka Sjöman / Ikaalisten Kumikorjaamo

-         Kiinteistöhuolto Manninen

 

Päätös:                            Hyväksyttiin T:mi Jukka Sjöman / Ikaalisten Kumikorjaamon tarjous, joka todettiin kokonaistaloudellisesti edullisemmaksi.

 

                                       Esteellisenä Miia Sjöman oli poistuneena kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajan.

 

                                       - - - -

 

 

63 § KONETEKNISET TYÖT / ISTUTUSTEN HOITO

 

Tekn.ltk. 42 §                  Kunnossapitotöiden teettäminen vuosina 2007 ja 2008.

 

Päätösehdotus:                Koska kunnalla ei ole käytössä omaa kalustoa eikä henkilökuntaa, niin kyseiset työt annetaan alan urakoitsijoiden tehtäväksi tarjousmenettelyä käyttäen. Pyydetään tarjoukset Kankaanpään Seutu ja Pohjois-Satakunta lehdissä  sekä kuntatiedotteessa julkaistavilla ilmoituksilla seuraavista konekunnossapitotöistä:

-         kaivinkonetyöt

-         teiden höyläys ja lanaus

-         soranajo

-         teiden pölynsidonta

-         traktorityöt

-         nurmikoiden leikkuu ja istutusten hoito

-         kestopäällystettyjen teiden harjaus

-         tienreunojen niitto syksyllä koskien asemakaava-alueen teitä

-         aurausviittojen pystytys syksyllä asemakaava-alueen teille

-         ruoppaustyöt

 

                                       Kunta pidättää oikeuden hylätä tarjoukset kokonaan tai osittain.

 

Lisäksi kunta pidättää oikeuden teettää em. alojen peruskorjaus- ja uudisrakennustyöt kokonaisurakkana.

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.

                                       - - - -

 

Tekn.ltk. 63 §                  Tarjousten jättöaika päättyy maanantaina 26.3.2007 klo 12.00, jonka jälkeen tarjoukset avataan ja niistä laaditaan yhdistelmä, joka jaetaan kokoukselle.

 

Istutusten hoidosta vuosina 2007 ja 2008 on pyydetty tarjoukset 26.03.2007 klo 12.00 mennessä.

 

Määräaikaan mennessä saatiin seuraavat tarjoukset, jotka teknisen lautakunnan puheenjohtaja Ari Uusi-Rasi, rakennuspäällikkö Juhani Viilo ja kanslisti Kati Mansikkamäki avasivat 26.03.2007 klo 12.30 – 13.00:

-         Ekin Talohuoltopiste

-         T:mi Jukka Sjöman / Ikaalisten Kumikorjaamo

-         Kiinteistöhuolto Manninen

 

Päätös:                        Hyväksyttiin T:mi Jukka Sjöman / Ikaalisten Kumikorjaamon tarjous, joka todettiin kokonaistaloudellisesti edullisemmaksi.

 

                                       Esteellisenä Miia Sjöman oli poistuneena kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajan.

 

                                       - - - -

 

64 § SORANAJOATARJOUSTEN KÄSITTELY

 

Yksityisteiden ja katujen sorastuksesta vuosille 2007 ja 2008 on pyydetty tarjoukset 26.03.2007 klo 12.00 mennessä.

 

Määräaikaan mennessä saatiin seuraavat tarjoukset, jotka tekninen lautakunnan puheenjohtaja Ari Uusi-Rasi, rakennuspäällikkö Juhani Viilo ja kanslisti Kati Mansikkamäki avasivat 26.03.2007 klo 12.30 – 13.00:

-         Destia Tieliikelaitos

-         Läänin Kuljetus Oy

-         Kaivuyhtymä Niemi

Liitteenä 64.1 yhdistelmä tarjouksista.

 

Päätös:                            Hyväksyttiin edullisimmat tarjoukset seuraavasti:

 

                                       Destia Tieliikelaitos:

-         Asemantie yksityistie

-         Jämi – Jylli yksityistie

-         Keitaanniemen yhdystie

-         Kitunevan yksityistie

-         Kontinkylän yksityistie

-         Lammin yksityistie

-         Lamminperän yksityistie

-         Lehtimäki – Ellilä yksityistie

-         Mylläri – Kujala – Kankaristo yksityistie

-         Pirttijärven yksityistie

-         Saarenpään yksityistie

 

                                       Läänin Kuljetus Oy

-         Hanhilammin yksityistie

-         Peltola - Pinkkala  yksityistie

-         Huhtasalo – Uusirauhala yksityistie

-         Husarin yksityistie

-         Jussinperän yksityistie

-         Jämiäluoman yksityistie

-         Kahilaluoman yksityistie

-         Karvianperän yksityistie

-         Kaskenmäen yksityistie

-         Kauppilan yksityistie

-         Korvenkylän yksityistie

-         Leponiemen yksityistie

-         Löytöperän yksityistie

-         Maanaviljan yksityistie

-         Niemelän yksityistie

-         Ojanperänkylän yksityistie

-         Pajunevan yksityistie

-         Pyydönniemen yksityistie

-         Rajalahden yksityistie

-         Rantasalon yksityistie

-         Teelmäen – Sauvaniemen yksityistie

-         Varpee – Kuninkaanlähde yksityistie

-         Kaava-alueen tiet

 

Rannanperän yksityistien soran ovat tieosakkaat ilmoittaneet ajavansa itse, soramateriaalin kustantaa kunta.

Hyväksyttiin Läänin Kuljetus Oy:n tarjoushinta (Sm 0-16) varastolla kuormattuna.

Kuorma-auton tuntiveloitusperusteisista töistä hyväksyttiin edullisen tarjous, jonka antoi Kaivuyhtymä Niemi (40 €/h).

 

 

 

65 § KIVIAINESTARJOUKSET

 

Vanhainkodin piha-alueen ja keskuskoulun kevyen liikenteen väylän rakentamiseen tarvittavasta kiviaineksesta on pyydetty tarjoukset ja samoin Palokosken kevyen liikenteen väylään tarvittavasta kiviaineksesta.

 

Määräaikaan 23.03.2007 klo 12.00 mennessä saatiin seuraavat tarjoukset, jotka teknisen lautakunnan puheenjohtaja Ari Uusi-Rasi, rakennuspäällikkö Juhani Viilo ja kanslisti Kati Mansikkamäki avasivat 26.03.2007 klo 12.30 – 13.00:

-         Lanne Pekka

-         Kaivuyhtymä Niemi

-         Destia Tieliikelaitos

-         Läänin Kuljetus

Yhdistelmä tarjouksista liitteenä 65.1.

 

Päätösehdotus:                Käsitellään saadut tarjoukset.

 

Päätös:                            Tässä vaiheessa tehtiin hankintapäätös Palokosken kevyen liikenteen väylän osalta siten, että hankintaan Pekka Lanteelta välittömästi kalliomursketta 0-64mm ko. väylään ~20 cm:n  kerros.

 

                                       - - - -

 

66 § ONGELMAJÄTEKERÄYKSEN JÄRJESTÄMINEN

 

Kunnassa on vuosittain järjestetty kotitalouksia koskeva yhdistetty öljyjen ja kiinteiden ongelmajätteiden keräystempaus. Keräyksen suorittamisesta on sovittu Lassila & Tikanojan kanssa. Keräyspäiväksi on alustavasti sovittu torstai 31.5.2007.

 

Päätösehdotus:                Järjestetään käytettyjen voiteluöljyjen ja kiinteiden ongelmajätteiden keräys 31.05.2007.

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

                                       - - - -

 

 

67 §  TEKNISEN TOIMEN TYÖNJOHTO, VALVONTA YM. TEHTÄVÄT

 

                                       Pentti Virtanen on kunnan palveluksessa määräaikaisessa työsuhteessa ja hänen kanssaan on neuvoteltu työsopimuksen jatkamisesta 30.09.2007 asti.

                                       Tehtävinä tulee olemaan teknisen toimen alaisia työnjohto-, suunnittelu- ja valvontatehtäviä sekä lomasijaisena toimiminen rakennusvalvontatehtävissä.

 

Päätösehdotus:                Jatketaan Pentti Virtasen työsopimusta 30.09.2007 asti. Tehtävät: teknisen toimen alaiset työnjohto-, suunnittelu- ja valvontatehtävät sekä lomasijaisena toimiminen rakennusvalvontatehtävissä.

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

                                       - - - -

 

 

 

69 § SEURAAVA KOKOUS

 

Päätösehdotus:                Koska useita asioita ei ehditty käsitellä niin pidettäneen ylimääräinen kokous.

 

Päätös:                            Teknisen lautakunnan ylimääräinen kokous pidetään tiistaina 10.04.2007 kello 9.00.

 

                                       - - - -