Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Tekninen lautakunta                    Laatimispäivämäärä:  21.02.2007

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Tiistai 27.02.2007  klo 9.00

 

Paikka

 

Kunnanviraston kokoushuone

 

 

 

Käsiteltävät asiat

 

Tekninen lautakunta. 2

23 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. 73

24 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA.. 73

25 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT. 74

26 § RAKENNUSLUPA 2007-0001, KALLIONKIELI RAMI JA PUSKA RIIKKA, ASUINRAKENNUS

27 § RAKENNUSLUPA 2007-0002, KALLIONKIELI RAMI JA PUSKA RIIKKA, AUTOTALLI

28 § RAKENNUSLUPA 2007-0004, HIETAMÄKI ARI, ASUINRAKENNUS

29 § RAKENNUSLUPA 2007-0005, HIETAMÄKI ARI, TALOUSRAKENNUS

30 § RAKENNUSLUPA 2007-0006, HAUTALA MATTI JA KAIJA, SAUNA

31 § RAKENNUSLUPA 2007-0007, KIVIKARI ELO, SAUNAMÖKKI

32 § RAKENNUSLUPA 2007-0008, ONNIKOTI OY, KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOS

33 § RAKENNUSLUPA 2007-0009, VÄKELÄ JUHANI, ASUINRAKENNUKSEN LAAJENNUS

34 § TOIMENPIDEILMOITUS 2007-3001, LEPPIHALME JUSSI, LIETESIILO

35 § JATKOAIKAHAKEMUS , KULMALA ULLA

36 § KVV- JA IV-TYÖNJOHTAJAN  HAKEMUS / RAKENNUSLUPA 2006-0046, KIVINEN ULLA

37 § LAUSUNTO POIKKEAMISHAKEMUKSESTA, KESKISAARI ERKKI

41 § POLTTOÖLJYTARJOUSTEN PYYTÄMINEN.. 80

42 § TARJOUSTEN PYYTÄMINEN KUNNAN KONETEKNISISTÄ TÖISTÄ.. 81

43 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

 

Puheenjohtaja

ARI UUSI-RASI

Ari Uusi-Rasi                                             Juhani Viilo

 


Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA               02/2007                                                                                                              

Tekninen lautakunta

 

 

KOKOUSAIKA

 

Tiistai 27.02.2007  klo 9.00 – 11.00

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnanviraston kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uusi-Rasi Ari                             puheenjohtaja

Koivumäki Elisa

Kuusikoski Sirpa

Salminen Mikko

Sjöman Miia

Kannosto Matti                          varajäsen

Viilo Juhani                                pöytäkirjanpitäjä

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

 

Koivumäki Harri

Ritakorpi Raimo

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Rajalahti Tapio                         kh:n edustaja

 

ASIAT

 

 

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

                                                  

Ari Uusi-Rasi                          Juhani Viilo                                       

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

 

Miia Sjöman                            Matti Kannosto          

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

 

Virka-asema                                               Allekirjoitus

 

 

 

 

 


 

23 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

 

Päätös:                            Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

                                       - - - -

 

 

24 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Päätös:                            Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Miia Sjöman ja Matti Kannosto.

                                       - - - -

 

 

 

25 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

 

                                       Turun hallinto-oikeus:

-         päätös Keijo Leppäluoman valituksesta rakennuslupa-asiassa

-         päätös Tapio ja Esko Ala-Peijarin valituksesta rakennuslupa-asiassa

                                      

                                       Jämijärven kunnanhallitus:

-         ote 7 §: Merkkipäivien huomioiminen vuonna 2007

-         ote 8 §: Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet v. 2007

-         ote 22 §: Pohjapadon rakentaminen Jyllinjokeen Jämijärven luusuaan

-         ote 27 §: Päätös avustusten maksamisesta vesihuoltohankkeelle

-         ote 34 §: Kunnanhallituksen edustajien valitseminen lautakuntiin ja yhteisöjen kokouksiin vuodeksi 2007

-         ote 35 §: Kunnanhallituksen kokoukset vuonna 2007

-         ote 51 §: Eräistä henkilöstöasioista päättäminen

 

Jämijärven kunnanvaltuusto:

-         ote 10 §: Neuvottelu Tiehallinnon kanssa

 

Tiehallinto:

-         lausunto aloitekirjeestä 21.11.2006, koskien Jämi – Jylli yksityistietä

 

Tiehallinto, Turun tiepiiri:

-         korvauserittely (Riitahuhta 5:186)

-         korvauserittely (Seppä VIII 5:206)

 

Satakunnan TE-keskus:

-         maksupäätös: investointituen maksaminen Mutkalan teollisuusalueen kehittäminen

 

Päätösehdotus:                Merkitään tiedoksi.

 

Päätös:                            Merkittiin asiat tiedoksi.

Lisäksi päätettiin valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen Turun hallinto-oikeuden päätöksestä, koskien Keijo Leppäluoman rakennuslupa-asiaa.

- - - -

 

 

41 § POLTTOÖLJYTARJOUSTEN PYYTÄMINEN

 

Polttoöljyhankinnoista on pyydetty tarjoukset viimeksi helmikuussa 2004. Tarjoukset on pyydetty toistaiseksi voimassa olevina.

 

Päätösehdotus:                Pyydetään tarjoukset polttoöljytoimituksista seuraavilta:

-         Neste / Seppo Sjöman, Jämijärvi

-         Shell / Lanne Arvo, Jämijärvi

-         Teboil / Seppälä, Jämijärvi

-         Fortum

-         Pentti Korpela / Kankaanpää

-         J. Koskela Oy / Jämijärvi

-         Suurimaan Kauppa / Miettinen, Jämijärvi

-         Maatalous ja Tarvike P. Nummila Oy / Seppo Ruokola, Karvia

                                      

                                       Tarjoukset pyydetään liitteen 41.1 mukaisesti.

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus.

                                       - - - -

 

 

42 § TARJOUSTEN PYYTÄMINEN KUNNAN KONETEKNISISTÄ TÖISTÄ

 

                                       Kunnossapitotöiden teettäminen vuosina 2007 ja 2008.

 

Päätösehdotus:                Koska kunnalla ei ole käytössä omaa kalustoa eikä henkilökuntaa, niin kyseiset työt annetaan alan urakoitsijoiden tehtäväksi tarjousmenettelyä käyttäen. Pyydetään tarjoukset Kankaanpään Seutu ja Pohjois-Satakunta lehdissä  sekä kuntatiedotteessa julkaistavilla ilmoituksilla seuraavista konekunnossapitotöistä:

-         kaivinkonetyöt

-         teiden höyläys ja lanaus

-         soranajo

-         teiden pölynsidonta

-         traktorityöt

-         nurmikoiden leikkuu ja istutusten hoito

-         kestopäällystettyjen teiden harjaus

-         tienreunojen niitto syksyllä koskien asemakaava-alueen teitä

-         aurausviittojen pystytys syksyllä asemakaava-alueen teille

-         ruoppaustyöt

 

                                       Kunta pidättää oikeuden hylätä tarjoukset kokonaan tai osittain.

 

Lisäksi kunta pidättää oikeuden teettää em. alojen peruskorjaus- ja uudisrakennustyöt kokonaisurakkana.

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.

                                       - - - -

 

 

 

 

45 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

-         Avennon alueen KTV-verkon kiinteistöjen kantaa koskeva selvitysvaihe.

-         Pikku Itävallan porrasasia

 

 

Päätös:                            Merkittiin tiedoksi.

                                       - - - -