Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Tekninen lautakunta                    Laatimispäivämäärä:  18.01.2007

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Keskiviikko 24.01.2007   klo 18.00    HUOM ! aika

 

Paikka

 

Törmälän kokoushuone, Peijarintie 5 B   HUOM ! paikka

 

 

Käsiteltävät asiat

Tekninen lautakunta

1 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

2 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

3 § TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUSTEN PITÄMINEN VUONNA 2007

4 § TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISTEN LASKUJEN HYVÄKSYJIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2007

5 § KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN TEKNISEN LAUTAKUNNAN OSALTA

6 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

7 § RAKENNUSPÄÄLLIKÖN VIRANHALTIJAT PÄÄTÖKSET AJALTA 1.1.-31.12.2006

14 § JÄTEHUOLTOTAKSAN HYVÄKSYMINEN

15 §  ILMOITUS YHTEISEN JÄTEASTIAN KÄYTÖSTÄ (KUJANSUU / PENKKI)

18 §  SADEVESIKAIVON VIEMÄRIN TUKKEENTUMINEN

19 § SELVITYKSEN ANTAMINEN LOUNAIS-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE

VIEMÄRIVERKOSTON TOIMINNASTA

§ 22 NEUVOTTELU VESIOSUUSKUNTIEN KANSSA

 

 

Puheenjohtaja

ARI UUSI-RASI

Ari Uusi-Rasi                                             Juhani Viilo

 


Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA               1/2007                                                                                                               

Tekninen lautakunta

 

 

KOKOUSAIKA

 

Keskiviikko 24.01.2007  klo 18.00 – 19.40

 

KOKOUSPAIKKA

 

Törmälän kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uusi-Rasi Ari                             puheenjohtaja

Koivumäki Harri

Koivumäki Elisa

Salminen Mikko

Ritakorpi Raimo

Sjöman Miia                              saapui klo 18.45

Viilo Juhani                                pöytäkirjanpitäjä

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

 

Kuusikoski Sirpa

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Rajalahti Tapio                         kh:n edustaja

 

ASIAT

 

 

§§ 1 – 22                                 Sivut 1 - 42

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

                                                  

  Ari Uusi-Rasi                          Juhani Viilo                                     

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

 

  Mikko Salminen                      Harri Koivumäki       

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

 

Virka-asema                                               Allekirjoitus

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

1 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

Päätös:                                 Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

                                            - - - -

 

2 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

Päätös:                            Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Harri Koivumäki ja Mikko Salminen.

                                       - - - -

 

 

 

3 § TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUSTEN PITÄMINEN VUONNA 2007

 

 

Tekninen lautakunta määrää vuoden 2007 varsinaisten kokousten ajan ja pai­kan sekä päättää miten kokouskutsu toimitetaan lautakunnan jäsenille.

 

Päätösehdotus:                1. Teknisen lautakunnan säännölliset kokoukset vuonna 2007 pidetään kunnan virastotalon kokoushuoneessa alkaen klo 9.00 seuraavina päivinä:

          24.1., 27.2., 27.3., 24.4., 22.5., 19.6, 14.8., 11.9., 9.10., 6.11. ja 5.12.   

          Ylimääräisiä kokouksia pidetään tarpeen mukaan.

 

2. Teknisen lautakunnan käsiteltäväksi tarkoitetut hakemukset ym. asiat on toimitettava tekniselle lautakunnalle osoitettuna kunnanviraston tekniseen toimistoon.

 

3. Kokouskutsu asialistoineen postitetaan lautakunnan jäsenille viimeistään kokousviikkoa edeltävä viikon torstaina. Kiireellisissä tapauksissa kokous voidaan kutsua koolle puhelimitse.

 

4. Teknisen lautakunnan säännöllisten kokousten pitopaikka ja -ajat sekä paik­ka mihin lautakunnalle tarkoitetut hakemukset on toimitettava, ilmoitetaan kunnan ilmoitustaululla, Pohjois-Satakunta ja Kankaanpään Seutu- lehdissä sekä kuntatiedotteessa.

 

5. Teknisen lautakunnan pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä teknisessä toimistossa kahden viikon kuluttua kokouksesta klo 9.00 - 11.00.

 

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus.

                                       - - - -

 

 

 

 

4 § TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISTEN LASKUJEN HYVÄKSYJIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2007

 

 

Kunnan taloussäännön mukaan lautakunnan ja muun viranomaisen on vuosit­tain määrättävä henkilöt, jotka sen puolesta hyväksyvät tositteet, jollei hyväksy­jää ole johtosäännössä määrätty.

 

Päätösehdotus:                Lautakunnan alaisten laskujen hyväksyjiksi määrätään rakennuspäällikkö

          Juhani Viilo, varalle teknisen lautakunnan puheenjohtaja Ari Uusi-Rasi.

 

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.

                                       - - - -

 

 

5 § KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN TEKNISEN LAUTAKUNNAN OSALTA

 

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 12.12.2006 hyväksynyt talousarvion vuo­delle 2007.

 

Lautakunnan tulee hyväksytyn talousarvion pohjalta hyväksyä oma käyttösuun­nitelma alaisuudessaan oleville kustannuspaikoille.

 

 

Päätösehdotus:                Hyväksytään käyttösuunnitelma esityslistan liitteen 5.1 mukaisena.

 

Päätös:                          Hyväksyttiin päätösehdotus

                                       - - - -

 

 

6 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

                                       Lounais-Suomen ympäristökeskus:

-         päätös avustuksen maksamisesta vesihuoltohankkeelle

 

Jämijärven kunnanhallitus:

-         ote 314 §: Sopimuksen pohjapadon rakentamista koskien

-         ote 317 §: Sähkön osto vuodelle 2007

-         ote 319 §: Avustuspäätös Jämijärven kunnostus, osa II hankkeelle

-         ote 323 §: Kahilaluomantien II vaiheen maksatuspäätös

-         ote 329 §: Kunnan edustajien nimeäminen valmistelutyömiin /Pohjois-Satakunnan kunta- ja palvelurakenne –hanke

-         ote 330 §: Jämijärven kunnan kaavoituskatsaus 2006 ja kaavoitusohjelma 2007-2008

-         ote 331 §: Poikkeusluvan myöntäminen / Reima Country Matkailuyhdistys ry

-         ote 332 §: Vapautus korjausavustuksen takaisinmaksusta

-         ote 334 §: Jäteveden puhdistamon automaation uusiminen sekä muut peruskunnostustoimenpiteet

-         ote 335 §: Kunnanviraston suljettuna pitäminen

 

Maanmittauslaitos:

-         Jämijärven Mutkalan ja Tuulenpesän alueiden pohjakartoituksen tarkastaminen

 

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:

-         kertaraportti 8.12.2006

 

Leppäkosken Sähkö Oy:

-         sähkönmyyntisopimus 1.1.-31.12.2007

 

 

Vatajankosken Sähkö Oy:

-         pöytäkirja sähkölaitteiston määräaikaistarkastuksesta, Keskuskoulu

-         pöytäkirja sähkölaitteiston määräaikaistarkastuksesta, Päiväkoti

-         pöytäkirja sähkölaitteiston määräaikaistarkastuksesta, Ryhmäperhepäiväkoti

-         pöytäkirja sähkölaitteiston määräaikaistarkastuksesta, Hepokoti

-         pöytäkirja sähkölaitteiston määräaikaistarkastuksesta, Vanhainkoti

 

Jämi-Jyllitie, tiehoitokunta:

-         ilmoitus nopeusrajoituksen asentamisesta Jämi-Jylli tielle

 

Satakunnan pelastuslaitos:

-         palotarkastuspöytäkirja, yleinen palotarkastus, Keskuskoulu

-         palotarkastuspöytäkirja, yleinen palotarkastus, Vanhainkoti

-         palotarkastuspöytäkirja, yleinen palotarkastus, Tykköön koulukiinteistö

-         palotarkastuspöytäkirja, yleinen palotarkastus, Suurimaan koulu

-         palotarkastuspöytäkirja, yleinen palotarkastus, Palokosken koulu

-         palotarkastuspöytäkirja, yleinen palotarkastus, Hepokoti

-         palotarkastuspöytäkirja, yleinen palotarkastus, Kirjastokiinteistö

 

                                       Saidok Oy:

-         tilausvahvistus

 

                                       Ikaalisten Kiinteistöpalvelu Oy:

-         osoitteenmuutokset

                                                                                                                                                                                                                         

Päätösehdotus:                Merkitään tiedoksi.

 

Päätös:                            1. Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

2. Lisäksi merkittiin tiedoksi alueellisten yksityistiepäivien tilaisuudet ja päätettiin, että Kankaanpäässä 7.3.2007 järjestettävään tilaisuuteen teknisestä lautakunnasta osallistuvat Ari Uusi-Rasi, Mikko Salminen ja Harri Koivumäki.

- - - -

 

 

7 § RAKENNUSPÄÄLLIKÖN VIRANHALTIJAT PÄÄTÖKSET AJALTA 1.1.-31.12.2006

 

 

Päätösehdotus:                Merkitään tiedoksi rakennuspäällikön viranhaltijapäätökset

                                       ajalta 1.1.-31.12.2006.

 

 

Päätös:                            Luettiin tiedoksi.

                                      

                                       - - - -

 

 

 

 

14 § JÄTEHUOLTOTAKSAN HYVÄKSYMINEN

 

                                       Jämijärven kunnan jätehuolto on järjestetty yhteistyössä Kankaanpään kaupungin, Honkajoen, Karvian ja Lavian kuntien kesken (liittyy jätehuoltoyhteistyöhön Kankaanpään kaupungin kanssa). Sopimuksen perusteella jätteet toimitetaan Kooninkeitaan kaatopaikalle. Sopijakunnista tuotavista jätteistä kaatopaikalla perittävät käsittelymaksut määräytyvät Kankaanpään kaupungin jätehuoltotaksan mukaan. Kankaanpään kaupunginvaltuusto on hyväksynyt jätehuoltotaksan 13.11.2006 (liite 14.1).

 

                                       Kunnan alueella jätteiden keräys on järjestetty sopimusperusteisesti suurimmalla osalla kunnan vakinaisista asukkaista sekä joidenkin kesäasukkaiden osalta. Tällä hetkellä jätteen kuljetusta hoitaa yksi kunnan kilpailuttama jätteenkuljetusyritys.

 

                                       Jätteenkuljetusyritys laskuttaa asiakkailtaan jätehuoltomaksut.  Vapaa-ajanasuntojen ja muutamien yhden henkilön talouksien jätehuolto on kunnan järjestämää siten, että asukkaat toimittavat jätteensä kunnan osoittamiin keräilypisteisiin ja asiakkailta laskutetaan jätehuollosta kunnanvaltuuston hyväksymä maksu.

 

                                       Liitteenä 14.2 ehdotus kunnan jätehuoltotaksaksi.

 

Päätösehdotus:                Tekninen lautakunta hyväksyy osaltaan jätehuoltotaksaehdotuksen ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus.

                                       - - - -

 

 

15 §  ILMOITUS YHTEISEN JÄTEASTIAN KÄYTÖSTÄ (KUJANSUU / PENKKI)

 

                                       Raimo Kujansuu on toimittanut 27.12.2006 tekniselle lautakunnalle seuraavan sisältöisen kirjeen:

 

                                       Olemme sopineet, että käytämme 1.1.2007 lähtien osoitteessa Pyydönniementie 21 sijaitsevaa Sauli Penkin jäteastiaa toistaiseksi yhdessä, eli se toimii myös osoitteessa Kuoppalantie 22 sijaitsevan Raimo Kujansuun vapaa-ajanasunnon jäteastiana.

 

                                       Vapaa-ajanasunto, jonka jätehuoltoa halutaan muuttaa:

                                       Katuosoite: Kuoppalantie 22

                                            Asiakasnumero: 20372

                                            Kiinteistötunnus: 181-401-0004-0078-V-V0501

                                            Yhteystiedot:

                                            Raimo Kujansuu

                                            Saarenvainionkatu 11 C 18

                                            33710 Tampere

                                            Puhelin: 03 363 0883

 

                                            Paikka ja päiväys:

                                            Jämijärvi 27.12.2006

 

                                            Allekirjoitukset ja nimen selvennykset:

 

                                            RAIMO KUJANSUU                                SAULI PENKKI

                                            Raimo Kujansuu                                       Sauli Penkki

 

Päätösehdotus:                Hyväksytään Raimo Kujansuun ja Sauli Penkin antama ilmoitus ja todetaan, että kiinteistöt voivat käyttää yhteistä jäteastiaa toistaiseksi.

 

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus.

                                       - - - -

 

  

 

 

18 §  SADEVESIKAIVON VIEMÄRIN TUKKEENTUMINEN

 

 

                                       Koulutien reunassa olevaan sadevesikaivoon johtuu pinta- ja kuivatusvesiä tien reunasta, koulun parkkialueelta sekä naapurikiinteistöiltä.

                                       Viemärissä ilmeni toimintahäiriöitä, jonka vuoksi viemäriä jouduttiin korjaamaan. Syyksi viemärin tukkeutumiselle osoittautui koivun juurien tunkeutuminen viemäriin. Ko. viemäri joudutaan lähivuosina uusimaan.

 

Päätösehdotus:                Merkitään asia tiedoksi.

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus.

                                       - - - -

 

 

19 § SELVITYKSEN ANTAMINEN LOUNAIS-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE

        VIEMÄRIVERKOSTON TOIMINNASTA

 

 

Tekn.ltk.  238 §               Lounais-Suomen ympäristökeskus pyytää Jämijärven kunnalta selvitystä  viemäriverkon toimimattomuuden syistä sekä toimenpiteistä, joihin kunta on ryhtynyt tai aikoo ryhtyä viemäriverkon asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi.  Selvitys pitää antaa 15.12.2006 mennessä.

 

Päätösehdotus:                Annetaan selvitys asiasta Lounais-Suomen ympäristökeskukselle.

 

Päätös:                            Annetaan pyydetty selvitys liitteen 238.1 mukaisesti.

                                       - - - -

 

Tekn.ltk. 19§                   Suoritettiin neuvottelu viemäriverkoston saneeraussuunnitelman tehneen Suunnittelukeskus Oy:n edustajan Seppo Asumalahden kanssa 17.01.2007. Paikalla olivat kunnasta Juhani Viilo ja Pentti Virtanen.

 

                                       Koska keskuspumppaamon ja koulun välille tehty saneeraussuunnitelma on todettu erittäin kalliiksi toteuttaa, katsottiin tarpeelliseksi selvittää mahdolliset edullisemmat vaihtoehdot.

 

1.      Asiassa on tarkoitus edetä siten, että pumppaamoalueen tulvimisen haitta-alueesta saadaan suunnittelijalta kunnostusselvitys / ohje helmikuun puoliväliin 2007 mennessä, jotta tarvittavat toimenpiteet voitaisiin suorittaa tämän talven aikana. Ko. toimenpiteet perustuvat osaltaan jätevedenpuhdistamon ympäristölupaan liittyviin vaatimuksiin sekä verkoston tulvimisesta aiheutuneiden haittojen eliminoimiseksi jatkossa.

       Ko. kunnostustyöt on tarkoitus tehdä kunnan omana työnä.

(Esityslistan liite 19.1 muistion neuvottelusta Seppo Huhtaniemen kanssa).

 

2.      Toiseksi katsottiin tarpeelliseksi selvittää saneeraussuunnitelman osalta kokonaisuudessaan viemärien edullisemmat perustamisratkaisut ja se, että voitaisiinko osa suunnitellusta viemärien uusimisista korvata esim. rakentamalla pumppaamo. Ko. selvitys saadaan suunnittelijalta toukokuun 2007 loppuun mennessä. Ko. toimenpiteiden toteutus ratkaistaan myöhemmin.

 

Päätösehdotus:                Päätetään toimenpiteistä viemärien kunnostusselvitysten suhteen sekä

1.      kohdan mukaisista kunnostustoimenpiteistä.

 

 

Päätös:                            1. Tarvittavat toimenpiteet tehdään 1. kohdassa esitetyltä osin, kun suunnitelma on saatu.

 

                                       2. Kohdassa 2. esitetyt toimenpiteet ratkaistaan, kun ko. suunnitelma on saatu.

                                       - - - -