Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Tekninen lautakunta                    Laatimispäivämäärä:  23.11.2006

 

                                               HUOM! PAIKKA JA AIKA

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Keskiviikko 29.11.2006  klo 16.00

 

Paikka

 

Valtuustosali (kirjaston alakerta)

 

 

Käsiteltävät asiat

Tekninen lautakunta. 2

§ 233 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. 342

 

§ 234 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA.. 342

 

§ 235 JÄTEVEDEN PUHDISTAMON AUTOMAATION UUSIMINEN SEKÄ MUUT PERUSKUNNOSTUSTOIMENPITEET. 343

 

§ 236 TOIMENPIDEILMOITUS 2006-3014, JAT-KIINTEISTÖT OY, LASTAUSKATOS

 

§ 237 SELVITYKSEN ANTAMINEN LOUNAIS-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE VIEMÄRIVERKOSTON TOIMINNASTA.. 345

 

§ 238 LOUKKUOJAN PERKAUS VÄLILLÄ JÄTEVEDENPUHDISTAMO – JÄMINTIE. 346

 

§ 241 TIEDOKSI SAATETTEVAT ASIAT. 349

 

§ 242 SUURIMAA KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄN AURAUS. 350

 

§ 243 MUUT MAHDOLLISET ASIAT. Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.

 

§ 244 NEUVOTTELU VESIOSUUSKUNTIEN JA –YHTYMIEN EDUSTAJIEN KANSSA VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMASTA.. 351

KLO 18.00 ALKAEN

 

Puheenjohtaja

ARI UUSI-RASI

Ari Uusi-Rasi                                             Juhani Viilo

 


Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA               14/2006                                                                                                              

Tekninen lautakunta

 

 

KOKOUSAIKA

 

Keskiviikko 29.11.2006  klo 16.00 – 18.50

 

KOKOUSPAIKKA

 

Valtuustosali (kirjaston alakerta)

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uusi-Rasi Ari                         puheenjohtaja

Koivumäki Harri

Koivumäki Elisa

Kuusikoski Sirpa

Salminen Mikko

Sjöman Miia

Ritakorpi Raimo

Viilo Juhani                            pöytäkirjanpitäjä

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

 

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Rajalahti Tapio                       kh:n edustaja

 

ASIAT

 

§§ 234 - 246                           Sivut 340 - 352

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

                                                  

 Ari Uusi-Rasi                           Juhani Viilo

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

 

Mikko Salminen                         Harri Koivumäki

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

 

Virka-asema                                               Allekirjoitus

 

 

 

 

 

§ 234 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

 

Päätös:                            Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

                                       - - - -

 

 

§ 235 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Päätös:                            Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mikko Salminen ja Harri Koivumäki.

 

 

                                       - - - -

 

 

                                      

 

§ 236 JÄTEVEDEN PUHDISTAMON AUTOMAATION UUSIMINEN SEKÄ MUUT PERUSKUNNOSTUSTOIMENPITEET

 

 

Tekn.ltk. § 232                Asiasta käydään keskustelua kokouksessa.

 

 

Päätösehdotus:                Asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen.

 

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

                                       - - - -

 

 

Tekn.ltk. § 236                1. Jätevedenpuhdistamon toimintaa ohjaava atk-järjestelmä on vanha ja tällä hetkellä epäkunnossa. Laitteistoa ei kannata enää kunnostaa vaan se tulee uusia. Atk-järjestelmän uusimisesta on pyydetty tarjoukset seuraavilta ko. alan yrityksiltä 15.11.2006 klo 15.00 mennessä:

 

-         Saidok Oy

-         Insta Automation Oy

-         T&A Mämmelä Oy

-         BK-automation

-         Mipro Oy

 

Tarjouksen jättivät:

 

-         Saidok Oy (liite 235.1)

-         Insta Automaation Oy (liite 235.2)

-         BK-automation

 

 

2. Jätevedenpuhdistamon lietteen kuivauslaitteen rumpu sekä ruuvikuljetin ovat kuluneita ja huonokuntoisia, joten ne joudutaan uusimaan. Kustannusarvio on noin 3000 euroa.

 

Em. peruskunnostustoimenpiteisiin ei talousarviossa ole varauduttu.

 

 

 

Päätösehdotus:                1. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle määrärahavarausta jätevedenpuhdistamon atk-järjestelmän uusimiseksi sekä lietteenkäsittelylaitteiden peruskunnostamiseksi.

 

                                       Määräraha em. peruskunnostus- ja uusimisinvestointeihin esitetään varattavaksi vuodelle  2006  10.0000 euroa ja vuodelle 2007   20.000 euroa.

 

 

2. Jätevedenpuhdistamon automatiikan uusinta (modernisointi) tilataan edullisimman tarjouksen tehneeltä Saidok Oy:ltä, sisältäen tarjouksen mukaiset laitteet ja työn, raportoinnit, hälytykset.

 

3. Toimenpiteisiin pyydetään aloituslupa välittömästi.

 

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

                                       - - - -

 

 

§ 238 SELVITYKSEN ANTAMINEN LOUNAIS-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE VIEMÄRIVERKOSTON TOIMINNASTA

 

 

Lounais-Suomen ympäristökeskus pyytää Jämijärven kunnalta selvitystä  viemäriverkon toimimattomuuden syistä sekä toimenpiteistä, joihin kunta on ryhtynyt tai aikoo ryhtyä viemäriverkon asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi.  Selvitys pitää antaa 15.12.2006 mennessä.

 

 

Päätösehdotus:                Annetaan selvitys asiasta Lounais-Suomen ympäristökeskukselle.

 

 

Päätös:                            Annetaan pyydetty selvitys liitteen 238.1 mukaisesti.

 

                                       - - - -

 

 

 

 

§ 239LOUKKUOJAN PERKAUS VÄLILLÄ JÄTEVEDENPUHDISTAMO – JÄMINTIE

 

 

                                       Asiaa valmistellaan kokoukselle.

 

 

Päätösehdotus:                Loukkuojan perkaus välillä jätevedenpuhdistamo – Ikaalistentie tehdään heti, kun olosuhteet sallivat ja Ikaalistentie – Jämintie tehdään talvella 2007.

 

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

                                       - - - -

 

 

§ 242 TIEDOKSI SAATETTEVAT ASIAT

 

 

                                       Lounais-Suomen ympäristökeskus:

                                       - poikkeamispäätös, Hietamäki Ari

 

 

                                       Kankaanpään kansanterveystyön ky:

                                       - ilmoitus vesirakennustyöstä, Vähävihu Vesa oik.om.

                                       - ilmoitus vesirakennustyöstä, Vähävihu Tapani

 

                                       Tiehallinto:

                                       - päätös, yksityisen tien parantamistyön hyväksyminen

 

 

Päätösehdotus:                Merkitään tiedoksi.

 

 

Päätös:                            Merkittiin tiedoksi.

 

                                       - - - -

 

 

 

 

§ 243 SUURIMAA KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄN AURAUS

 

                                       Asia esitellään kokouksessa.

 

Suurimaalta on tehty esitys siitä, että kunta hoitaisi tai osallistuisi uuden kevyen liikenteen väylän kunnossapitoon tai ainakin aurauskustannuksiin, siltä osin mikä ei kuulu Tielaitoksen hoidettavaksi.

 

Päätösehdotus:                Todetaan, että kunnalla ei ole tässä vaiheessa mahdollisuutta osallistua ko. väylän kunnossapitoon ja auraukseen.

 

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

                                       - - - -

 

 

 

§ 245 NEUVOTTELU VESIOSUUSKUNTIEN JA –YHTYMIEN EDUSTAJIEN KANSSA VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMASTA

 

 

Vedenjakelun yleissuunnitelma on ollut nähtävänä 9.11.-27.11.2006 välisen ajan. Huomautuksia siitä ei nähtävillä oloon liittyen ole jätetty.

 

Samanaikaisesti on ollut nähtävänä vesihuollon kehittämissuunnitelma (alueellinen suunnitelma).

 

Viemäriverkoston laajentamista koskeva selvitys on ollut nähtävänä välisen ajan. Huomautuksia siitä ei ole nähtävillä oloaikana jätetty.

 

Vedenjakelun yleissuunnitelma ja viemäriverkoston laajentamista koskeva selvitys on jätetty ympäristökeskukseen lausunnolle.

 

Saapuvilla olivat seuraavat vesiyhtymien edustajat (klo 18.00-18.50):

Jouni Mäkelä                            Poljan vesiyhtymä

Olli Kahilaluoma                       Palojoen vesiosuuskunta

Seppo Sjöman                          Jämijärven vesiosuuskunta

Kauko Alarotu                         Jämijärven vesiosuuskunta

Kari Vähävihu                          Vihun vesiosuuskunta

Olavi Lehtimäki                         Ruupanperän vedenjohto-osuuskunta

Tauno Uurasjärvi                      Ruupanperän vedenjohto-osuuskunta

Jouko Soini                              Kierikankylän vesiyhtymä

Rainer Mäkelä                          Pirttikylän vesiosuuskunta

Erkki Kivistö                            Rajakorven vesiosuuskunta

Arto Rantanen                          Mielahden vesiyhtymä

 

Käytiin yleispiirteisesti läpi vedenjakelun yleissuunnitelma sekä vesihuollon kehittämissuunnitelma.

 

Keskusteltiin asiasta ja todettiin joitakin muutostarpeita yleissuunnitelmaan huomioiden kuitenkin se, että kyseessä on yleissuunnitelma, joka tarkentuu kun varsinaiset hankesuunnitelmat aikanaan tehdään.

 

-         yhtymien väliset ns. yhdysjohdot todettiin tarpeelliseksi vedenjakelun toimitusvarmuuden turvaamiseksi.

-         Vesilaitosten toiminta-alueet tulee kunnan päättää ja siinä mielessä vesilaitosten kanta halutaan saada selville

-         Pirttijärven vesiyhtymä on ilmoittanut haluavansa varavesiyhteyden ns. ”Jukolan” putken päästä vedenottamolleen.

 

Sovittiin, että vesilaitokset antavat lausuntonsa 15.1.2007 mennessä, jolloin asiasta pidetään kokous vesilaitosten edustajien kanssa.

- - - -