Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Tekninen lautakunta                    Laatimispäivämäärä:  10.11.2006

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Torstai 16.11.2006  klo 9.00

 

Paikka

 

Kunnanviraston kokoushuone

 

 

 

Käsiteltävät asiat

2

§ 217 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. 327

§ 218 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA.. 327

§ 219 RAKENNUSLUPA 2006-0035, AVAINRAKENTAJAT OY, LOMA-ASUNTO

§ 220 RAKENNUSLUPA 2006-0036, AVAINRAKENTAJAT OY, AUTOKATOS/VARASTO

§ 221 RAKENNUSLUPA 2006-0047, KAURAMÄKI AKI, ASUINRAKENNUS

§ 222 TOIMENPIDELUPA 2006-0048, KUJANSUU SEPPO, JÄTEVESIJÄRJESTELMÄ

§ 223 TOIMENPIDELUPA 2006-0049, KUJALA ESA, JÄTEVESIJÄRJESTELMÄ

§ 224  SELITYSPYYNTÖ/ LEHTIMÄKI JUHA.. 328

§ 225  SELITYSPYYNTÖ /LÖYTÖLUOMA ESKO.. 329

§ 226 LAUSUNNON ANTAMINEN HALLINTO-OIKEUDELLE  RAKENNUSLUPAPÄÄTÖSTÄ KOSKEVASTA VALITUKSESTA.. 330

§ 227  TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT. 331

§ 228  SÄHKÖN OSTO VUODELLE 2007. 332

§ 229  VESIHUOLTOSUUNNITELMAT. 333

§ 230       AVENNON ALUEEN ANTENNIVERKOSTON UNNOSTUKSEEN LIITTYVIEN TARJOUSTEN PYYTÄMINEN.. 334

§ 231       INVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2007 – 2011. 337

§ 232 JÄTEVEDEN PUHDISTAMON AUTOMAATION UUSIMINEN.. 338

§ 233 MUUT MAHDOLLISET ASIAT. 339

 

 

Puheenjohtaja

ARI UUSI-RASI                                        JUHANI VIILO

Ari Uusi-Rasi                                             Juhani Viilo

 

 

 


Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA               13 / 2006                                      

Tekninen lautakunta

 

 

KOKOUSAIKA

Torstai 16.11.2006  klo 9.00 – 12.15

 

 

KOKOUSPAIKKA

Kunnanviraston kokoushuone

 

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uusi-Rasi Ari                           puheenjohtaja

Koivumäki Elisa

Kuusikoski Sirpa

Salminen Mikko

Ritakorpi Raimo

Sjöman Miia

Viilo Juhani                              pöytäkirjanpitäjä

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

 

Koivumäki Harri

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Rajalahti Tapio                         kh:n edustaja

 

ASIAT

 

 

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Ari Uusi-Rasi                         Juhani Viilo                  

                                                  

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

 

Miia Sjöman                          Raimo Ritakorpi          

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

 

Virka-asema                                               Allekirjoitus

 

 

 

 

 


 

§ 217 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

 

Päätös:                                 Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

                                            - - - -

 

 

§ 218 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Päätös:                            Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Miia Sjöman ja Raimo Ritakorpi.

 

                                       - - - -

 

 

§ 224  SELITYSPYYNTÖ/ LEHTIMÄKI JUHA

 

 

Teknisen lautakunnan 20.10.2006 pyytämän selityspyynnön johdosta, joka koski rehusiilon kallistumista, Juha Lehtimäki ilmoittaa seuraavaa:

 

 

     Jämijärven kunta

     Tekninen lautakunta

 

     REHUSIILON OIKAISU

 

     Rehusiilo on suoristettu ja kiristetty.

 

 

     Jämijärvellä 30.10.2006

 

     JUHA LEHTIMÄKI

     Juha Lehtimäki

    

 

Päätösehdotus:                Merkitään tiedoksi.

 

 

Päätös:                            Merkittiin tiedoksi.

 

                                       - - - -

 

 

 

 

§ 225  SELITYSPYYNTÖ /LÖYTÖLUOMA ESKO

 

 

Teknisen lautakunnan 20.10.2006 pyytämän selityspyynnön johdosta, joka koski huonokuntoista suulia Palojoentien varressa, Esko Löytöluoma ilmoittaa seuraavaa:

 

 

     Jämijärven kunnan tekninen toimisto

 

Talven ja kevään aikana on tarkoitus tyhjentää suuli ja miettiä kunnostaako vai purkaako suuli.

1.9.2007 mennessä suuli on kunnostettu tai purettu.

 

Jämijärvellä 30.10.2006

 

ESKO LÖYTÖLUOMA

Esko Löytöluoma

 

 

Päätösehdotus:                Merkitään tiedoksi.

 

 

Päätös:                            Merkittiin tiedoksi.

 

                                       - - - -

 

 

 

 

§ 227  TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

 

                                       Jämijärven kunnanvaltuusto:

-         ote 48 §: Kahilaluomantien peruskorjaus

-         ote 54 §: Kauppakirjan hyväksyminen /Kristiina ja Jukka Heikkilä

 

 

Jämijärven kunnanhallitus:

-         ote 273 §: Satakunnan viher- ja virkistysverkkoselvitys

-         ote 276 §: Poikkeamislupa/ Avainrakentajat Oy

-         ote 283 §: Tervaselkä – Jämijärvi – Huonesalmi alueen ruoppaustyöt

-         ote 285 §: Vastineen antaminen Markkinaoikeuteen / kiinteistöpalvelujen kilpailuttaminen

-         ote 302 §: Sopimukset pohjapadon rakentamista koskien

-         ote 304 §: Avennon alueen antenniverkoston kunnostukseen liittyvien tarjousten pyytäminen

-         ote 308 §: Investointisuunnitelma vuosille 2007 - 2011

 

 

Päätösehdotus:                Merkitään tiedoksi.

 

 

Päätös:                            Merkittiin em. asiat tiedoksi.

 

                                       - - - -

 

 

                                           

 

§ 228  SÄHKÖN OSTO VUODELLE 2007

 

Tekn.ltk § 213                 Sähkön ostoa koskeva voimassa oleva sopimus päättyy 31.12.2006.

 

Tarjoukset sähkön ostosta tulee pyytää siten, että sopimus astuu voimaan 1.1.2007  alkaen.

 

 

Päätösehdotus:                Pyydetään tarjoukset sähkön ostosta kunnan kulutuskohteisiin ajalle 1.1.-31.12.2007 seuraavilta sähköntoimittajilta tarjouspyynnön (liite 213.1) mukaisesti:

-         Leppäkosken Sähkö Oy

-         Vatajankosken Sähkö Oy

-         Keuruun Sähkö Oy

-         Fortum Markets Oy

-         Tampereen Sähkölaitos

-     Vattenfall Sähkönmyynti Oy

 

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

                                       - - - -

 

 

Tekn.ltk. § 228                Tarjoukset sähkön ostosta on pyydetty 10.11.2006 klo 15.00 mennessä.

                                       Tarjoukset esitellään kokouksessa.

 

                                       Tarjouksien avaamisen suorittivat 13.11.2006 klo 8.50 rakennuspäällikkö Juhani Viilo, työnjohtaja Pentti Virtanen ja kanslisti Kati Mansikkamäki.

 

                                       Tarjoukset saatiin seuraavilta:

                                       - Leppäkosken Sähkö Oy (liite 228.1)

                                       - Tampereen Sähkölaitos  (liite 228.2)

 

Päätösehdotus:                Esitetään kunnanhallituksen hyväksyttäväksi Leppäkosken Sähkö Oy:n tarjous koskien vuoden 2007 sähkön hankintaa. Ko. tarjous on edullisin.

 

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

                                       - - - -

 

 

 

§ 229  VESIHUOLTOSUUNNITELMAT

 

 

                                       Jämijärven kunta on teettänyt AIR-IX Ympäristö Oy:llä vesihuollon yleissuunnitelman, koskien vedenjakelua ja haja-asutusalueen viemäröintiä.

 

                                       Suunnitelma täydentää Pohjois-Satakunnan kuntien aiemmin yhdessä teettämää vesihuollon kehittämissuunnitelmaa.

 

                                       AIR-IX Ympäristö Oy on saanut valmiiksi vedenjakelun yleissuunnitelman sekä viemäröintisuunnitelman. Viemäröintisuunnitelma on ollut nähtävillä 01.09.-18.09.2006 ja vedenjakelun yleissuunnitelma on nähtävillä 09.-27.11.2006 välisen ajan. Myös kuntaa koskeva sekä alueellinen kehittämissuunnitelma on tiedotusluonteisesti nähtävänä.

 

                                       Suunnittelija on toimittanut vedenjakelun yleissuunnitelman sekä viemäröintisuunnitelman lausunnolle ympäristökeskukseen.

 

 

Päätösehdotus:                1. Merkitään em. asiat tiedoksi.

                                       2. Kutsutaan vesilaitosten edustajat tutustumaan yleissuunnitelmaan ja antamaan siitä lausuntonsa.

 

 

Päätös:                            Päätettiin kutsua vesilaitosten edustajat tutustumaan yleissuunnitelmaan keskiviikkona 29.11.2006 klo 18.00. Tilaisuus pidetään valtuustosalissa.

                                      

                                       - - - -

 

 

 

                                            Tekninen lautakunta              161 §             15.08.2006

                                            Tekninen lautakunta              199 §             10.10.2006

                                            Kunnanhallitus                   304 §                07.11.2006

 

§ 230            AVENNON ALUEEN ANTENNIVERKOSTON KUNNOSTUKSEEN LIITTYVIEN TARJOUSTEN PYYTÄMINEN

 

 

Tekn.ltk. § 161                    Avennon alueen antenniverkoston kunnostus/muutostöihin on talousarviossa varattuna 8.000 euron määräraha menoksi ja vastaavasti myös tuloksi, joka on tarkoitus periä verkoston piiriin liitetyiltä kiinteistöiltä eli niiltä joita ko. verkosto palvelee.

 

 

Päätös:                                 Pyydetään antenniverkoston kunnostuksesta tarjoukset liitteen 161.1 mukaisesti

 

                                            Tarjousten jättöaika päättyi 29.09.2006 klo 12.00.

 

                                            Tarjousten avaus suoritettiin 04.10.2006  klo 13.35 rakennuspäällikkö Juhani Viilon, työnjohtaja Pentti Virtasen ja kanslisti Kati Mansikkamäen toimesta.

 

                                            Määräaikaan mennessä tarjouksensa jättivät:

-                                          Porin Antennihuolto

-                                          Sähkösuomilammi Oy, Parkano

 

                                            Tarjoukset liitteenä 199.1 ja 199.2.

 

Päätösehdotus:                     Saatujen tarjousten perusteella lautakunta tekee päätöksen asiasta.

 

 

Päätös:                                 Asia jätettiin pöydälle ja esitetään kunnanhallitukselle, että kunta luopuu antenniverkoston kunnostushankkeesta ja palauttaa perityt rakentamiskustannukset tonttien omistajille. Sen jälkeen tontin omistajat voivat rakentaa omat antennilaitteensa.

 

- - - -

 

 

KH 304 §                            Tarjoukset ovat esityslista liitteenä nro 304.1.

Avennon alueen antenniverkosto on rakennettu vuonna 1989 ja sen rakentamiskustannukset ovat silloin olleet 23.674 euroa. Alueelle rakentavilla on ollut liittymispakko verkostoon; omia antennijärjestelyjä ei ole hyväksytty.

Myöhemmin rakennetulle Juhalan alueelle tehtiin myös antenniverkko, joka maksoi 4135 euroa. Ko. alueella ei ole ollut liittymispakkoa.

 

                                            Avennon alueen tontinomistajilta on peritty liittymismaksua yhteensä 21.396 euroa.

 

Vuosien 1995-2004 aikana on antenniverkoston peruskorjaus- ja muutostoimenpiteisiin mennyt n. 7700 euroa. Ne on kustantanut kunta.

 

Teknisen lautakunnan esitys antennijärjestelmän purkamiseksi on ongelmallinen. Valtuuston hyväksymien kauppaehtojen mukaan on edellytetty järjestelmän olemassa oloa ja siihen liittyvää liittymispakkoa. Valtuusto on myös voimassa olevassa talousarviossa lähtenyt siitä, että antenniverkosto saatetaan digiaikaan. Ongelmaksi tulee myös se, että kunnan omien rivitalojen osalta on joka tapauksessa tehtävä ratkaisu, joka tulee aiheuttamaan kustannuksia.

 

Rahojen palauttaminen ei sekään ole yksiselitteinen ratkaisu. Kuinka palautuksissa huomioidaan antenniverkoston ylläpidon aikana syntyneet kulut ja pääomalle on myös laskettava korko.

 

Tässä tilanteessa on helpointa edetä asiassa valtuuston tahdon mukaisesti ja uusia Avennon antenniverkosto nykyaikaa vastaavaksi ja samalla laatia pelisäännöt kustannusten jaosta rakennusten omistajien kesken tulevia kustannustarpeita varten.

 

Ehdotus:                               Kunnanhallitus päättää palauttaa asian tekniselle lautakunnalle tarjousten käsittelyä varten.

 

Päätös:                                 Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ______

 

 

Tekn.ltk. § 230                    Tekninen lautakunta jatkaa asian käsittelyä.

 

Esityslistan liitteenä 229.1 on laskelma Avennon alueen antenniverkon kustannuksista.

(Vuoden 2006 talousarviossa oli varauduttu 8.000 euron menoihin ja 8.000 euron tuloihin.)

 

 

Päätösehdotus:                     Käsitellään tarjoukset.

 

                                            Keskustelun yhteydessä todettiin mm. seuraavaa:

 

-          Avennon alueen tonttien myyntiä koskeviin kauppakirjoihin on sisällytetty seuraava ehto: ”Alueelle rakennetaan antennikaapeliverkosto. Kunta pidättää oikeuden saada nyt luovuttamansa tontin osalta korvauksen mainitun verkoston rakentamisesta.”

-          Rakennuskustannukset on jaettu tonttien rakentamisoikeuteen perustuvassa suhteessa.

-          Ko. alueen kunnanvaltuuston 13.7.1988 hyväksymässä rakennuskaavassa antenniasiasta ei ole määräystä eikä ohjetta.

-          Kunta on teettänyt ja kustantanut verkoston korjaus- ja muutostöitä n. 7.730 eurolla (vuosina 1995-2004).

 

Suunnitteilla oleva verkoston antennijärjestelmän saneeraus ja digikanavien lisäys on kustannukseltaan n. 8.000 euroa.

 

-          vaatimuksena esitettiin, että verkostoon liitetyt kiinteistöt maksavat niin käyttö-, kunnossapito- kuin peruskunnostuskustannuksetkin.

 

Päätös:                                 1. Järjestetään neuvottelutilaisuus Avennon alueen asukkaille, jossa

                                       selvitetään digijärjestelmään siirtymisestä aiheutuvat antennijärjestelmään tehtävät  tarpeelliset muutokset ja miten kustannukset kohdennetaan. Lisäksi päätetään miten verkostoa jatkossa hoidetaan ja kustannukset katetaan.

 

                                       2. Ko. tilaisuuteen kutsutaan Porin Antennihuollon edustaja selvittämään asiaa.

 

                                       3. Neuvottelutilaisuus pidetään 11.12.2006 klo 18.00 alkaen Osuuspankilla ( tai koululla).

 

- - - -

 

 

§ 231            INVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2007 – 2011

 

KH  308 §                           Tekninen lautakunta on käsitellyt kunnan investointisuunnitelmaa vuosille 2007 – 2011 ja päättänyt tehdä oheisen liitteen nro 308.1 mukaisen esityksen kunnanhallitukselle.

 

                                            Esitys on kunnan taloudelliseen tilanteeseen nähden täysin ylimitoitettu.

 

Ehdotus:                               Kunnanhallitus palauttaa investointisuunnitelman v. 2007 – 2011 tekniselle lautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi siten, että teknisen lautakunnan tulee asettaa hankkeet kiireellisyys- ja tärkeysjärjestykseen.

 

Päätös:                                 Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ______

 

 

Tekn.ltk. § 231                    

 

Päätösehdotus:                     Tekninen lautakunta jatkaa investointisuunnitelman käsittelyä.

                                            Suunnitelma esityslistan liitteenä 230.1.      

 

 

Päätös:                                 Investointisuunnitelmaan tehtiin muutoksia hankkeiden kiireellisyys ja tärkeys huomioiden.

                                            Päätettiin esittää kunnanhallitukselle tarkennettu investointisuunnitelma, liite 231.1.

 

                                            - - - -

 

 

 

 

§ 232 JÄTEVEDEN PUHDISTAMON AUTOMAATION UUSIMINEN

 

 

                                       Asiasta käydään keskustelua kokouksessa.

 

 

 

Päätösehdotus:                Asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen.

 

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

                                       - - - -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 233 MUUT MAHDOLLISET ASIAT