Jämijärven kunta

Kunnanhallitus

KOKOUSKUTSU 19/2003

Laatimispäivämäärä: 05.11.2003

KokoustiedotAika 11.11.2003 kello 19.00
Paikka Kunnantalon kokoushuone
Käsiteltävät asiat 311 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sivu 331
312 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Sivu 331
313 § KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN /ARKKITEHTUURITOIMISTO OLLI TAPIO KY Sivu 332
314 § KOTIPALVELUAUTON MYYMINEN Sivu 333
315 § PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN Sivu 334
316 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT Sivu 335
317 § YHTEISTYÖSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN KANSSA/JÄMI JUKOLA 2004 Sivu 336
318 § TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2003 Sivu 337
319 § PERHEPUISTON (NARVIN) ALUEEN ALUEKAAPELOINTIA KOSKEVIEN TARJOUSTEN KÄSITTELY Sivu 338
320 § HYVÄ PORSAS -HANKKEEN JATKOAIKA JA JATKORAHOITUS Sivu 339
321 § LAUSUNNON ANTAMINEN VAPO OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA Sivu 340
322 § ASEMAKAAVAN MUUTOS (KIRKKOTIE)Sivu 342
323 § SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VALTIONOSUUDEN TARKISTUKSEN TIETOON SAATTAMINEN Sivu 343
324 § SUUNNITTELUTARVERATKAISU/SKÖNÖN SAFARIT OY Sivu 344
325 § VAAKUNAN KÄYTTÖOIKEUS/JÄMIN JÄNNE Sivu 345
326 § KUNNAN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN SATAKUNNAN PELASTUSLAITOKSEN POHJOIS-SATAKUNNAN TOIMIALUEEN TYÖRYHMÄÄN Sivu 346
327 § TUOTANTO- JA MAINOSSOPIMUS/TAMPERE TV Sivu 348

Puheenjohtaja

MATTI LEPPIHALME
Matti Leppihalme Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia
JÄMIJÄRVEN KUNTA

Kunnanhallitus

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 19/2003
KOKOUSAIKA 11.11.2003 kello 19.00 - 20.36
KOKOUSPAIKKA Kunnantalon kokoushuone
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)


Matti Leppihalme puheenjohtaja

Päivi Leponiemi

Enni Lähteenniemi

Ritva Mäkelä

Juhani A. Rajala

Tapio Rajalahti

Olli Seppälä

POISSA OLLEET JÄSENET
MUUT SAAPUVILLA OLLEET Matti Peurala valtuuston puheenjohtaja

Hilkka Lahdensivu valtuuston I varapuheenjohtaja

Kyösti Lahti valtuuston II varapuheenjohtaja

Esa Ala-Karvia kunnanjohtaja

ASIAT §§ 311 - 328

311 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

312 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Juhani Rajala ja Tapio Rajalahti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

313 § KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN/ARKKITEHTUURITOIMISTO OLLI

TAPIO KY

Jämijärven kunnan ja Arkkitehtuuritoimisto Olli Tapio Ky:n välillä on allekirjoitettu 27.10.2003 kauppakirja. Liite nro 313.1.

Kauppakirjalla Jämijärven kunta myy Jämin asemakaava II:n kortteli n:o 207 tontin n:o 3. Em. on määräala Jämijärven kunnan omistamasta määräalasta Narvi -nimistä tilaa RN:o 13:4 Jämijärven kunnan Jämijärven kylässä.

Määräalan pinta-ala on noin 894 mē.

Kauppahinta on 7000 euroa.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Jämijärven kunnan ja Arkkitehtuuritoimisto Olli Tapio ky:n välisen kauppakirjan oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

Perusturvalautakunta 95 § 17.10.2003

314 § KOTIPALVELUAUTON MYYMINEN

Kotipalveluauto on ollut myytävänä Pohjois-Satakunta ja Kankaanpään Seutu lehdissä. Määräaikaan mennessä jätettiin 7 tarjousta. Tarjouksen jättivät:

Jarkko Heiskala 2.200 €

Mika Viikeri 2.000 €

Sami Kalli 1.500 €

Ville Lahdensivu 1.300 €

Kari Salmi 1.256 €

Ilkka Klinga 1.200 €

Kari Jokisalo 610 €

Auton perustiedot:

- Volkswagen Transporter

- vuosimallia 1991

- ajettu 120.000 km

- moottori 1,9 l

- välitön huollon tarve: kyljessä kolhuja ja kansiviallinen.

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää myydä kotipalveluauton Jarkko Heiskalalle 2.200 euron kauppahinnasta sekä saattaa asian kunnanhallitukselle tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

---------

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy suoritetun toimenpiteen kotipalveluauton myymiseksi Jarkko Heiskalalle 2.200 euron kauppahinnasta

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

315 § PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

- Maaseutulautakunta 21.10.2003

- Tekninen lautakunta 07.10.2003

- Sivistyslautakunta 09.10.2003

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

316 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

- Käyttötilastot: www.jamijarvi.fi

- Kankaanpään kaupunki: Pöytäkirjanote, Aluearkkitehtitoimintaa koskevan sopimuksen uudistaminen

- Radiolinja: Avausvahvistus, yrityspalvelusopimus

- TE-keskus: Päätös tuen maksamisesta kehittämishankkeelle

- Satakuntaliitto: Maakuntahallitus hyväksyi maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman 2004- 2005

- Pohjola: Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen erikoismaksun tarkistus

- TE-keskus: Satakunnan työllisyyskatsaus 9/2003

- Lounais-Suomen ympäristökeskus: Päätös avustuksen maksamisesta EU:n tavoite 2 -ohjelman 2000-2006 hankkeelle

- Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry/Pohjois-Satakunnan Leader+: ilmoitus kuntarahan maksamisesta

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

317 § YHTEISTYÖSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN KANSSA/JÄMI JUKOLA 2004

"Jämi-Jukola tunnetuksi tekeminen 2004" -projektin hallinnoinnista vastaa Jämijärven kunta.

Projektiin liittyen on laadittu yhteistyösopimus Satakunnan ammattikorkeakoulun kanssa.

Sopimus käsittää kilpailun mediakeskuksen suunnittelun, organisoinnin ja toiminnan sekä kisalehden toteuttamisen.

Asia ilmenee tarkemmin liitteestä nro 317.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy oheisen liitteen mukaisen sopimuksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

318 § TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2003

Esityslistan liitteenä on talouden toteutuminen ajalla 1.1.-30.9.2003. Liite nro 318.1.

Vertailutietona on tilanne vastaavana ajankohtana edellisenä vuonna.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

Tekninen lautakunta 160 § 19.08.2003

319 § PERHEPUISTON (NARVIN) ALUEEN ALUEKAAPELOINTIA KOSKEVIEN TARJOUSTEN KÄSITTELY

Tekninenltk 160 § Perhepuiston (Narvin) alueen aluekaapeloinnista pyydettiin tarjoukset seuraavilta urakoitsijoilta:

- Keskus Veljet Oy

- Sähköliike Sillanmäki Oy

- Vilho Mannila

- Kankaanpään Puhelin Oy

Tarjousten jättöaika päättyi 21.07.2003 klo 15.00.

Määräaikaan mennessä saatiin seuraavat tarjoukset:

- Keskus Veljet Oy 28.097,79 € (alv 0%)

- Sähköliike Sillanmäki Oy 22.571,00 € (alv 0%)

Tarjousten avaamisen suorittivat 21.07.2003 klo 15.05 Pentti Virtanen ja Tuula Koskinen.

Päätös: Hyväksyttiin Sähköliike Sillanmäki Oy:n tarjous.

--------------

KH 319 § 

Perhepuiston kaavateihin varattua määrärahaa säästyy urakkahinnan selvittyä.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1) merkitä asian tiedokseen

2) että aluekaapeloinnin kustannukset katetaan perhepuiston kaavateiden rakentamisesta säästyvillä määrärahoilla.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

________

320 § HYVÄ PORSAS -HANKKEEN JATKOAIKA JA JATKORAHOITUS

Hyvä porsas-hanke on Etelä ja Keski-Suomessa kaksi vuotta toiminut sikaterveyshanke. Tavoitteena on ollut alueen sikaloiden tautitilanteen kartoittaminen ja saaminen terveysluokituskelpoisiksi. Kohdetauteina ovat olleet porsasyskä, kapi ja sikadysenteria. Näistä porsasyskä levinneisyytensä, tartuntaherkkyytensä ja vaikutustensa vuoksi on ollut pääkohde työssä. Hanke on saanut rahoituksen Hämeen TE-.keskuselta ylimaakunnallisena ALMA-hankkeena. Hanketta ovat olleet rahoittamassa myös kaikki alueella toimivat merkittävät sianlihaa hankkivat yhtiöt sekä alueelta 55 kuntaa, joissa sianlihatuotantoa on keskimääräistä enemmän. Hyvä porsas -hanke hallinnoin Lihateollisuuden Tutkimuskeskus LTK osuuskunta Hämeenlinnassa.

Hyvä porsas -hanke on selvittänyt toimialueensa terveysluokkiin kuulumattomien emakkosikaloiden porsasyskätilanteen lähes kokonaan (95 %). Porsasyskä löytyi 292 tilalta painottuen toimialueen sikatiheimmälle alueelle. Yskä on saneerattu hankkeen aikana 109 tilalta ja lisäksi hanke on tehnyt saneeraussuunnitelmia toteutettavaksi loppuvuonna 2003 ja vuoden 2004 aikana yhteesnä 38 tilalle. Nyt jäljellä on siis ilman saneeraussuunnitelmia 145 yskätilaa.

Hyvä porsas -hankkeen rahoituspäätös on voimassa 31.12.03 saakka. Koska päätöksen mukaista rahoitusta jää käyttämättä noin 94.000 €, ja toiminnan jatkumiselle on vahvat perusteet, hankkeelle haetaan jatkoaikaa vuodelle 2004. Työn kohteena ovat jäljelle jääneet porsasyskäiset, ilman saneerausohjelmaa olevat tilat.

Hankkeen vetäjät ovat lähestyneet kaikkia toiminta-alueen niitä kuntia ja kaupunkeja, joiden alueella porsasyskäisiä tiloja on ilman saneeraussuunnitelmia. Kuntarahoitusta on pyydetty hankkeen mahdolliselle jatkoajalle 25 euroa/yskäinen tila.

Liitteenä on taulukko, josta selviää kunnissa olevien saneeraussuunnitelmattomien yskätilojen määrä. Maaseutusihteeri Tuomo Leikkola on puoltanut hankkeeseen osallistumista.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää osallistua Hyvä porsas -hankkeen jatkorahoitukseen 25 eurolla/yskäinen tila.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

Tekninen lautakunta 222 § 28.10.2003

321 § LAUSUNNON ANTAMINEN VAPO OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA

Tekninen ltk 222 §

Lounais-Suomen ympäristölupavirasto pyytää Jämijärven kunnan lausuntoa Vapo Oy:n ympäristölupahakemuksesta koskien seuraavia turvetuotantoalueita:

1. Mustakeidas - Saarikeitaan turvetuotantoalue

2. Vuorenpäänneva - Vatilähteennevan turvetuotantoalue

3. Lauttaneva - Haukkanevan turvetuotantoalue

Lausunto:

Jämijärvelle on perustettu vuonna 1998 Jämijärven Puolesta-yhdistys. Sen tehtävänä / tavoitteena on järven tilan parantaminen. Järven tila on huomattavasti huonontunut aikana, jona turvetuotantoa on harjoitettu alueilla, joista vedet laskevat Jämijärveen.

Emme pidä suotavana, että Jämijärvi sekä Tykköönjärvi toimivat ns. turpeen laskeutusaltaina.

Järven kunnostusta suoritetaan mm. niitoin, ruoppauksin, vedenpinnan nostolla (rakentamalla pohjapato Jyllinjoen luusuaan). Ehkä tärkeimpänä toimenpiteenä on järveä kuormittavien päästöjen vähentäminen erityisesti maatalouden, haja-asutuksen ja turvetuotannon osalta.

Maatalouden osalta asiaan on hoidettu tehokkaasti mm. rakentamalla asianmukaiset lantalat, lannoitteiden ja ravinteiden käyttöä ohjaamalla sekä tekemällä ns. suojavyöhykkeitä ranta-alueille.

Haja-asutuksen osalta jätevesien käsittelyä ollaan parhaillaan tehostamassa ja on tehostettukin erilaisin puhdistusmenetelmin.

Ottaen huomioon sen, että Jämijärveen laskee vesiä useilta turvetuotantoalueilta, Jämijärven kunta katsoo, että hakemuksessa mainittujen alueiden vesien käsittelyn tulee tapahtua perustasoa tehokkaammin, jotta turvetuotantoon liittyvää vesistökuormitusta saadaan oleellisesti vähennettyä. Luvan saajalta edellytetään velvoitetarkkailua. Koska kuitenkaan kaikkea turvetuotannon haittaa järville ei voitane estää niin tästä syystä, mikäli lupa turvetuotannolle myönnetään, luvan saaja tulee velvoittaa osallistumaan Jämijärven ja Tykköönjärven kunnostukseen aiheuttamansa haitan mukaisesti.

Kysymyksessä olevan ja sen ympäristöalueen turvetuotannosta aiheutuva pohjavesien pilaantuminen ja korkeuksien laskeminen tulee estää.

----------------

Tekninen lautakunta 222 § 28.10.2003

KH 321 §

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa asiasta teknisen lautakunnan esityksen mukaisen lausunnon.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

322 § ASEMAKAAVAN MUUTOS (KIRKKOTIE)

Maankäyttö- ja kaavoitustmk 4 § 

Kirkkotien kaavan muutoksesta on Suunnittelukeskus Oy / Arkkitehtitoimisto Lukka valmistellut asemakaavan muutosta koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman 31.10.2002.

Päätös: Ehdotetaan kunnanhallitukselle, että se tiedottaa Kirkkotien alueen kaavoituksen vireille tulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta maanomistajille ja asukkaille kirjeitse sekä kuulutuksella, viranomaistahoille kirjeitse ja luottamushenkilöille tiedotuksena kokouksen yhteydessä.

----------

KH 93 §

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy maankäyttö- ja kaavoitustoimikunnan esityksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

-------------

Maankäyttö- ja kaavoitustmk 5 § 

Kirkkotien kaavoitukseen liittyvä osallistumis- ja arviointi suunnitelma on ollut nähtävillä 1.4.-15.4.2003 välisenä aikana kunnanviraston teknisen toimiston ilmoitustaululla.

Nähtävillä oloaikana jätetyt lausunnot ja muistutukset ovat esityslistan liitteenä.

Päätös: Päätettiin yksimielisesti antaa lausunnot ja muistutukset Suunnittelukeskukselle vastineiden tekoa varten.

-------------

KH 322 § 

Suunnittelukeskus on laatinut oheisen liitteen mukaiset vastineet lausuntoihin ja muistutuksiin. Liite nro 322.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa kirkkotien asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin oheisen liitteen mukaiset vastineet.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

Perusturvalautakunta 96 §

323 § SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VALTIONOSUUDEN TARKISTUKSEN TIETOON SAATTAMINEN

Perusturvaltk 96 § 

Sosiaali- ja terveysministeriö on 28.8.2003 sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 39 §:n nojalla tarkistanut aikaisemmin kunnille myönnettyä sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannusten valtionosuutta vuonna 2003. Syyskuun 1. päivänä 2003 voimaan tulevan tulevan sosiaali-ja terveydenhuollonvoimavaroja koskevanasetuksen mukaan kunnan omarahoitusosuutta vähennetään 21,84 eurolla asukasta kohti. Muutos johtuu siitä, että kuntien verojen aleneminen kompensoidaan kunnille korottamalla vastaavasti kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuutta, minkä johdosta valtionosuusprosenttia on erillisellä lailla korotettu.

Tarkistuksen mukainen valtionosuus on 2.991.005 €, kun se talousarviossa oli 2.949.800 € eli lisäystä tarkistuksessa on tullut 41.195 €.

Liitteenä 96.1. laskelma valtionosuudesta.

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää

1. merkitä sosiaali- ja terveystoimen valtionosuuden tarkistuksen tietoon saatetuksi ja hyväksyä sen

2. saattaa tarkistus myöskin kunnanhallitukselle tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

-------------------

KH 323 §

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee perusturvalautakunnan päätöksen tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

324 § SUUNNITTELUTARVERATKAISU/SKÖNÖN SAFARIT OY

Skönön Safarit Oy on hakenut suunnittelutarveratkaisua varastorakennuksen rakentamiseksi omistamansa ns. Kiholan rakennuksen läheisyyteen. Asemapiirros on esityslistan liitteenä nro 324.1.

Kohde sijaitsee määräalalla Jämijärven kunnan Peijarinkylässä Kruunun Hämeenkangas 2-3 nimisestä tilasta.

Varaston kerrosala on 240 mē ja samassa yhteydessä on tarkoitus purkaa vanha n. 30 mē:n varasto.

Hankkeeseen liittyy myös ns. Kiholan rakennuksen peruskorjaustoimenpiteitä.

Alueella on vesijohto sekä umpikaivot jätevesille.

Naapureita on kuultu asiasta, eikä heillä ole ollut huomautettavaa hankkeesta.

Rakennuspaikka sijaitsee vireillä olevalla Jämin osayleiskaava-alueella. Osayleiskaavassa alue on osoitettu rakentamiseen.

Lisäksi alustavasti keskusteltu Jämin asemakaavan laajennus ulottuisi ko. alueelle. Hanke ei ole ristiriidassa tämänkään suunnitelman kanssa.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää tehdä myönteisen päätöksen Skönön Safarit Oy:n hakeman suunnittelutarveratkaisun suhteen.

Suunnittelutarveratkaisu on voimassa kaksi vuotta siitä kun tätä asiaa koskeva päätös on saanut lainvoiman.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

325 § VAAKUNAN KÄYTTÖOIKEUS/JÄMIN JÄNNE

Timo Sorvali Jämin Jänteestä on ollut yhteydessä kunnanjohtajaan Jämijärven kunnan vaakunan saamisesta Jänteen urheiluasuihin. Kunta on pitkään tukenut seuran toimintaa ja seura haluaisi huomioida sen siten, että kunta saisi näkyvyyttä myös seuran asuteissa. Näkyvyys ei maksa kunnalle mitään.

Ehdotus: Kunnanhallitus myöntää Jämijärven kunnan vaakunan käyttöoikeuden Jämin Jänne ry:lle heidän käyttämiinsä urheiluasuisteisiin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

Kunnanhallitus 85 § 11.03.2003

Kunnanhallitus 111 § 31.03.2003

Kunnanhallitus 218 § 02.07.2003

326 § KUNNAN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN SATAKUNNAN PELASTUSLAITOKSEN POHJOIS-SATAKUNNAN TOIMIALUEEN TYÖRYHMÄÄN

KH 85 § 

Satakunnan Pelastuslaitos on jaettu neljään toimialueeseen. Pohjois-Satakunnan toimialueen muodostavat: Honkajoki, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Kiikoinen, Lavia, Merikarvia, Pomarkku ja Siikainen.

Sopijakuntien yhteistyöelimenä jokaisella toimialueella on työryhmä, joka toimii neuvoa antavana elimenä toiminnan suunnittelua, talousarviota, investointien valmistelua ja palvelutason määrittelyä koskevissa asioissa.

Työryhmään kuuluu yksi jäsen kustakin toiminta-alueen kunnasta sekä aluepalopäällikkö, joka toimii työryhmän puheenjohtajana ja toiminta-alueen johtajana.

Kunnan edustajan nimeää kunnanhallitus.

Ehdotus: Kunnanhallitus nimeää edustajansa Satakunnan pelastuslaitoksen Pohjois-Satakunnan toimialueen työryhmään.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti siirtää asian käsittelyn kunnanhallituksen seuraavaan kokoukseen.

--------

KH 111 §

Ehdotus: Kunnanhallitus nimeää edustajansa Satakunnan pelastuslaitoksen Pohjois-Satakunnan toimialueen työryhmään.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti nimetä edustajakseen Satakunnan pelastuslaitoksen Pohjois-Satakunnan toimialueen työryhmään kunnanhallituksen puheenjohtajan Matti Leppihalmeen.

---------

KH 218 § 

Kuntia on pyydetty nimeämään Satakunnan pelastuslaitoksen Pohjois-Satakunnan toimialueen työryhmään myös varajäsenen.

Ehdotus: Kunnanhallitus nimeää Satakunnan pelastuslaitoksen Pohjois-Satakunnan toimialueen työryhmään varajäsenen.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti nimetä työryhmään varajäseneksi Tapio Rajalahden.

-------------

KH 326 §

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Leppihalme ilmoitti, että hän luopuu kiireidensä vuoksi Satakunnan pelastuslaitoksen Pohjois-Satakunnan toimialueen työryhmän jäsenyydestä. Samalla hän pyysi valitsemaan henkilön tilalleen.

Ehdotus: Kunnanhallitus nimeää edustajansa Satakunnan pelastuslaitoksen Pohjois-Satakunnan toimialueen työryhmään.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti nimetä edustajakseen Satakunnan pelastuslaitoksen Pohjois-Satakunnan toimialueen työryhmään Ritva Mäkelän. Varajäsenenä jatkaa Tapio Rajalahti.

________

327 § TUOTANTO- JA MAINOSSOPIMUS/TAMPERE TV

Jämijärven kunnassa on ollut useita vuosia vireillä kunta- ja messuvideon tekeminen.

Neuvottelut ovat edenneet pisimmälle Tampere TV:n kanssa. Kokonaisuus pitää sisällään myös mainoskampanjan ja mainoksen tuottamisen. Kuntavideo esitetään myös 3 kertaa Tampere TV:ssä Kaikki tuotettava raakamateriaali jää kunnalle.

Sisältö ilmenee liitteestä. Liite nro 327.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy oheisen liitteen mukaisen tuotanto- ja mainossopimuksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________