Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU

Laatimispäivämäärä: 30.01.2002

KokoustiedotAika 05.02.2002 Kello 19.00
Paikka Suurimaan kyläkeskus (Profil-lista Oy:n kokoustilat)


Käsiteltävät asiat


35 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 45

36 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 45

37 KUNNANJOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 46

38 KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 6.11.2001 ja 18.12.2001 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO 47

39 LYHYTAIKAISEN LAINANOTON RAJOJEN MÄÄRITTÄMINEN 48

41 ATK-HANKINNAT 51

42 LAINATARJOUSTEN KÄSITTELY 52

43 NEUVOTTELUKUTSU MT 261 KANKAANPÄÄ-IKAALINEN TOIMENPIDESELVITYKSESTÄ 53

44 AVOPALVELUSTRATEGIAN HYVÄKSYMINEN 56

45 KUNNAN PERINNÄN ULKOISTAMINEN 57

46 KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAAJAN TEHTÄVÄÄ KOSKEVAN SOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN 58

47 JÄMIN KESKUSTA-ALUEEN ASEMAKAAVAEHDOTUS 59

48 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 60

49 PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN 61

 


Puheenjohtaja

50 EHDOTUKSET SATAKUNNAN KÄRKIHANKKEIKSI 62

51 KUNNAN JA VANHUSTENTALOYHDISTYKSEN VÄLISEN OSTOPALVELUSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITTAMINEN 63

52 JÄMIN ALUEEN PROJEKTIEN HALLINTAHANKKEEN HENKILÖSTÖJÄRJESTELYT 64

53 KUNNAN VUOKRAHUONEISTOJEN VUOKRIEN KOROTUS 65

54 TYÖLLISTÄMISPALVELUN TAKSAT 66

55 ATERIOITTEN HINNAT SOSIAALITOIMENLAITOKSISSA 67

56 SUOSTUMUKSEN ANTAMINEN KIINTEISTÖKAUPPAAN 69

 

MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme                           kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia

   

JÄMIJÄRVEN KUNTA

Kunnanhallitus

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
KOKOUSAIKA

05.02.2002 kello 19.00 - 21.20
KOKOUSPAIKKA Suurimaan kyläkeskus
SAAPUVILLA

OLLEET JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Matti Leppihalme puheenjohtaja

Päivi Leponiemi

Enni Lähteenniemi

Ritva Mäkelä

Juhani A. Rajala

Tapio Rajalahti

Olli Seppälä

POISSA OLLEET JÄSENET

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Matti Peurala valtuuston puheenjohtaja

Kyösti Lahti valtuuston varapuheenjohtaja

Esa Ala-Karvia kunnanjohtaja

ASIAT 35 - 56

35 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______


36 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat

Päivi Leponiemi ja Juhani Rajala

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______


37 KUNNANJOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Kokouksessa on nähtävillä kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 1.10.-31.12.2001

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______

38 KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 6.11.2001 ja 18.12.2001 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO

Kunnanvaltuusto on pitänyt kokouksensa 6.11.2001 ja 18.12.2001.

Kuntalain 23 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Kuntalain 56 :n 1 momentissa on todettu, että jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää panna täytäntöön kunnanvaltuuston päätökset 6.11.2001 ja 18.12.2001, koska ne on tehty laillisessa järjestyksessä eivätkä ne ylitä kunnanvaltuuston toimivaltaa eivätkä ole muutenkaan lainvastaisia.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_____

Kunnanhallitus 18 15.01.2002

Valtuusto 6 22.01.2002

39 LYHYTAIKAISEN LAINAOTON RAJOJEN MÄÄRITTÄMINEN

KH 18 :
 Kunnanhallituksen johtosäännön 7 A kohdan 10 mukaan kunnanjohtaja päättää kassalainojen ottamisesta kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen määrittelemissä rajoissa.

Valtuuston tuleekin määrittää lyhytaikaisen lainan oton rajat, jonka puitteissa kunnanhallitus ja kunnanjohtaja voisivat toimia ja välttää näin tarpeettomat viivästyskorot. Vuoden 2001 osalta limiitin raja oli 2,0 milj. markkaa.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto myöntää kunnanjohtajalle tilapäisen lainanotto-oikeuden 350.000 euron määrään asti, päätös on voimassa toistaiseksi. Kunnanhallitus määrää lainan nostamiseen liittyvät käytännön toimintaohjeet.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

--------

KV 6 :

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

----------

KH 39

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa kunnanjohtajalle seuraavat toimintaohjeet lyhytaikaisen lainan nostamiseen:

1. ensisijaisesti käytetään voimassa olevia Sammon 500.000 mk (84.093,96 ) ja Jämijärven Osuuspankin 50.000 mk:n (8.409,40 ) limiittejä

2. mikäli tarve ylittää 550.000 mk tulee lisärahoituksesta pyytää tarjoukset

3. ennen päätöstä lisärahoituksen nostamisesta tulee asiasta keskustella kunnanhallituksen puheenjohtajan kanssa

4. päätökset em. lisärahoituksen nostamisesta tulee saattaa kunnanhallitukselle tiedoksi (ei koske Sammon ja JOP:n limiittejä)

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

41 ATK-HANKINNAT

Kunnanvirastolla tulee hankittavaksi 8 tietokonetta, joista yksi kannettava. Nämä korvaavat vuodelta 1996 olevat koneet. Lisäksi tarvitaan 3 lasertulostinta. Tietokoneiden käyttöjärjestelmiä on tällä hetkellä käytössä W95, W98, W NT4 ja W2000. Koska monet käyttöjärjestelmät aiheuttavat ylläpidon kannalta ylimääräistä päänvaivaa, on harkittava tarkoin tulevien koneiden käyttöjärjestelmä ja selvitettävä mahdollisuus perata tätä viidakkoa. Windows 95 ja 98 ovat olleet helppokäyttöisiä, mutta tunnetusti varsin epävakaita. Windows 2000 on ollut käytössä 2 koneessa noin vuoden. Alun ajuriongelmien jälkeen se on osoittautunut varsin vakaaksi ja tietoturvalliseksi. Kuitenkin Microsoft on tehnyt valinnan entistä vaikeammaksi ilmoittamalla W2000:n jäävän vain välivaiheeksi ja julkistamalla viime vuonna uuden käyttöjärjestelmän, Windows XP:n. Koska taloushallinnon ohjelmien toimittaja Tieto-Enator ei ole vielä kokeillut XP:n toimivuutta ohjelmissaan, on se tehtävä itse.

Maaseutusihteeri Tuomo Leikkola on pyytänyt tarjoukset 3 lasertulostimesta ja yhdestä kannettavasta tietokoneesta, jossa on käyttöjärjestelmänä Windows XP Professional. Mikäli se osoittautuu järjestelmässämme toimivaksi, voidaan pöytäkoneista pyytää tarjoukset tällä käyttöjärjestelmällä varustetuista koneista. Muutoin vaaka kallistuu W2000:n puoleen.

Halvimman tarjouksen sekä tulostimista että kannettavasta tietokoneesta teki Helpjet OY. Tarjousten yhteenveto on liitteenä. Liite nro 41.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä Helpjet Oy:n tarjouksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______

42 LAINATARJOUSTEN KÄSITTELY

Kunnan alkuvuoden lainatarpeen kattamiseksi on pyydetty tarjoukset 286.000 :n lainamäärästä; laina-ajan ollessa 7 vuotta.

Lainatarjoukset on pyydetty Jämijärven OP:lta, Kankaanpään PO:lta, Ikaalisten Meritalta, Parkanon Säästöpankilta, Sammolta (Tampere), Kuntarahoitukselta ja Kuntien eläkevakuutukselta. Lainatarjouspyyntö on esityslistan liitteenä 42.2. Tarjoukset avataan kokouksessa.

Tarjoukset ovat liitteenä nro 42.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy halvimman tarjouksen.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä Kuntien eläkevakuutuksen Keva-prime pohjaisen tarjouksen.

_____

43 NEUVOTTELUKUTSU MT 261 KANKAANPÄÄ-IKAALINEN TOIMENPIDESELVITYKSESTÄ

KH 311 :
 Maantie 261 Kankaanpään ja Ikaalisten välillä on verkostollisesti merkittävä yhteys, joka kulkee kahden maakunnan ja tiepiirin alueella.

Tien parantamistoiveet ovat olleet usein esillä mm. liittojen, kuntien ja tiepiirin välisissä neuvotteluissa. Tästä syystä Turun ja Hämeen tiepiirit sopivat keväällä 2001 tehtäväksi yhteistyönä toimenpideselvityksen, jossa keskityttiin tutkimaan lähinnä tien rakenteellista kuntoa ja liikenneturvallisuuspuutteita. Selvityksessä esitetään seuraavalla 10-vuotiskaudella odotettavissa olevat ylläpidon parantamistoimenpiteet ja välittömästi toimenpiteitä vaativat onnettomuusalttiit kohteet.

Toimenpideselvitys on lähetetty myös Jämijärven kuntaan ja se on nähtävissä ennen kokousta kunnanjohtajan huoneessa sekä kunnanhallituksen kokouksessa.

Samalla kunnalle on osoitettu kutsu keskustelutilaisuuteen jatkotoimenpiteistä Hämeen tiepiiriin 29.1.2002 klo 13.00.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1) merkitä laaditun toimenpideselvityksen tiedokseen

2) keskustella kunnan tavoitteista ko. hankkeen osalta

3) nimetä edustajat keskustelutilaisuuteen


Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti

1) merkitä laaditun toimenpideselvityksen tiedokseen

2) ottaa kuntien tavoitteeksi neuvotteluissa kuntien viranhaltijatyönä luodut tavoitteet, jotka esitellään tarkemmin kunnanhallituksen seuraavassa kokouksessa

3) nimetä edustajakseen keskustelutilaisuuteen valtuuston puheenjohtaja Matti Peuralan, kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Päivi Leponiemen, kunnanjohtaja Esa Ala-Karvian sekä rakennuspäällikkö Juhani Viilon.


-------------

KH 27 :
 Oheisessa liitteessä ilmenee Jämijärvi - Kilvakkala tien ongelmallisimmat kohdat ja esitykset korjaustoimenpiteiksi. Liite nro 27.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus keskustelee parannuskohteista ja päättää jatkotoimenpiteistä.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti kutsua Ikaalisten, Kankaanpään ja varuskunnan edustajat yhteiseen neuvotteluun ennen tiepiirin keskustelutilaisuutta.

------------

KH 43 :
 Yhteisneuvottelu pidettiin 28.1.2002, jossa sovittiin yhteiset neuvottelutavoitteet.

Kunnanhallituksen kokouksessa esitellään 29.1.2002 Tiepiirissä käydyn neuvottelun tulokset.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee saadun selvityksen tiedokseen.

Päätös: Tiepiirissä käydyn neuvottelun 29.1.2002 muistio on liitteenä nro 43.1.

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

44 AVOPALVELUSTRATEGIAN HYVÄKSYMINEN

Perusturvaltk 120 :
Syksyllä 2000 Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymä ja alueen kunnat tekivät päätöksen yhteisen avopalvelustrategian laatimisesta. Tällä haluttiin tarkastella vanhustenhuollon palvelujen järjestämistä omien kunnallisten strategioiden lisäksi myös yhdessä tuotettavien palvelujen näkökulmasta. Koska Satakunnan Makropilotti hanke samaan aikaan tuotti alueellisia kehittämisohjelmia, oli ajatuksena hyödyntää myös siellä tuotettuja toimintamalleja.

Avopalvelustrategian laatimista on vetämässä Tellervo Lähteenmäki. Ja se on esitelty kuntien keskeisille luottamushenkilöille ja viranhaltijoille.

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle avopalvelustrategian hyväksymistä vuosille 2002 - 2004.

Korjattu päätösehdotus:
 Perusturvalautakunta siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

---------

Perusturvaltk 137 :
Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle avopalvelustrategian hyväksymistä vuosille 2002 - 2004.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

---------

KH 44 :
Avopalvelustrategialuonnos on esitelty kunnanhallituksen jäsenille 7.11.2001.

Lopullinen esitys avopalvelustrategiaesitykseksi jaettiin kunnanhallitukselle edellisessä kokouksessa 15.1.2002.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy perusturvalautakunnan esityksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

45 KUNNAN PERINNÄN ULKOISTAMINEN

Kunnan perintätoimen ulkoistamisesta (siirtämisestä perintätoimistolle) on neuvoteltu kunnan laskutusta hoitavien viranhaltijoiden kanssa. Neuvottelussa todettiin, että perinnän siirtäminen ja palvelujen ostaminen ulkopuoliselta lisää perinnän tehokkuutta ja samalla vapauttaa viranhaltijoiden aikaa muihin kuntalaisten kannalta tärkeisiin tehtäviin. Henkilökunta puoltaa ulkoistamista. Ulkoistaminen ei lisää kunnan kustannuksia kuin marginaalisesti, koska kustannukset peritään pääasiallisesti asiakkaalta.

Kaksi perintätoimistoa on käynyt esittelemässä toimintaansa kunnassa ja tämän lisäksi yhteen on oltu yhteydessä puhelimitse.

Kaikki kolme toimistoa jättävät tarjouksensa kunnanhallituksen kokoukseen mennessä. Toimistot ovat OK perintä, Intrum Justitia ja Contant Oy.

Asia esitellään tarkemmin kokouksessa.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää tarjousten hyväksymisestä ja perinnän ulkoistamisesta.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti:

1) ulkoistaa kunnan perintätoimen lainsäädännön sallimissa rajoissa

2) hyväksyä Intrum Justitian tekemän tarjouksen.

______

46 KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAAJAN TEHTÄVÄÄ KOSKEVAN SOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN

Perusturvaltk 13 :

 Seurakunnan kanssa on neuvoteltu koululaisten iltapäivätoiminnan ohjaajan tehtävää koskevasta sopimuksesta. Neuvottelussa on sovittu sopimuksen sisällöksi seuraavaa:

- seurakunta palkkaa henkilön

- toiminta tapahtuu päiväkerhon ja iltapäivätoiminnan osalta seurakuntakeskuksessa

- iltapäivätoiminta on kunnan toimintaa

- palkkauskustannukset jaetaan puoliksi osapuolten kesken

- palkattava henkilö on päätoiminen

Seurakunta on esittänyt, että kunta suorittaisi korvauksen tilojen käytöstä iltapäivätoimintaan.

Ohjaajan tehtävää koskeva sopimus liitteenä 13.1 ja tilojen vuokrausta koskeva sopimus liitteenä 13.2.

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää hyväksyä edellä mainitut sopimukset liitteissä esitetyissä muodoissa.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

--------

KH 46

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee perusturvalautakunnan käsittelyn tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______

47 JÄMIN KESKUSTA-ALUEEN ASEMAKAAVAEHDOTUS

Jämin keskusta-alueen asemakaavaehdotus on valmistunut. Asemakaavaluonnoksesta ei tullut yhtään muistutusta ja siksi ehdotukseen on tehty ainoastaan saaduista lausunnoista ja viranomaisneuvotteluista aiheutuneet muutokset.

Alue käsittää n. 12 ha:n alueen, joka sisältää Lomahotelli Jämin ympäristöineen.

Kaavoitus- ja maankäyttötoimikunta on käsitellyt asemakaavaehdotusta kokouksessaan 15.1.2002 ja päättänyt laittaa sen nähtäville.

Asemakaavaehdotus on nähtävillä 24.1.-22.2.2002 välisen ajan. Kuulutus on liitteenä nro 47.1.

Kaavaehdotus esitellään kunnanhallituksen kokouksessa.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy suoritetut toimenpiteet.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______

48 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

- Tiehallinto: Päätös paikallisesta nopeusrahoituksesta

- Käyttötilasto www.jamijarvi.fi

- TE-keskus: Satakunnan työllisyyskatsaus 12/2001

- Suomen Kuntaliitto: Kuntajohtamisen pelisäännöt ja sopimusmalli

- Kilpailuneuvosto: Kilpailuneuvoston päätös

- Mela: Lomituksen paikallisyksiköt 1.1.2004

- Mela: Ilmoitus lomituskustannusten ja lomituksen hallintokustannusten ennakoiden määrästä vuodelle 2002

- Kuntien eläkevakuutus: Ilmoitus eläkeratkaisusta

- Satakuntaliitto: Maakuntahallituksen pöytäkirjanote 17.12.2001 353

- Opetusministeriö: Päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävän valtionosuuden sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille myönnettävän rahoituksen tarkistamisesta vuodelle 2001

- Ympäristöministeriö: Päätös: Valitus rakentamista koskevasta poikkeuslupapäätöksestä


Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______

49 PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat

pöytäkirjat:

- Sivistyslautakunta 24.01.2002

17.12.2001

- Tekninen lautakunta 23.01.2002

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

____


50 EHDOTUKSET SATAKUNNAN KÄRKIHANKKEIKSI

Satakuntaliitto on asettamassa maakunnan ja sen seutujen kehittämiselle uudet ajantasaiset kärkihankkeet ja on pyytänyt kuntien esityksiä kärkihankkeisiin sisällytettävistä kohteista.

Kärkihankkeilla tarkoitetaan sellaisia koko maakunnan tai seutujen kehittämiselle erityisen tärkeitä hankkeita, joista päätetään maakunnan ulkopuolella. Erityisesti uudet avaukset ja innovatiiviset hanke-esitykset ovat tervetulleita. Maakunnan sisällä tehtävällä päätöksenteolla toteutettavia hankkeita ei ko. tiedustelu koske.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää Satakunnan kärkihankkeiksi Jämijärven osalta seuraavat:

- Niinisalo - Kilvakkala -tien peruskorjaus sisältäen kevyen liikenteen väylän Jämintien ristyksestä Kauppilantien risteykseen

- Jämijärven kk - Jämi kevyen liikenteen väylä sisältäen pistoväylän Mertiörannan kurssikeskukseen.

Lisäksi kunnanhallitus puoltaa Niinisalon varuskunnan kehittämis- ja rakentamishankkeita.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

51 KUNNAN JA VANHUSTENTALOYHDISTYKSEN VÄLISEN OSTOPALVELUSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITTAMINEN

Perusturvaltk 15 :
 Kunnan ja Vanhustensaloyhdistyksen välinen vuokrasopimus on allekirjoitettu. Vuokrasopimus on allekirjoitettu alkuperäisessä muodossa muuten paitsi 4. kohta Ostettavat tiedot on korjattu muuttuneen tilanteen mukaiseksi.

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää hyväksyä ja merkitä tietoon saatetuksi sopimuksen allekirjoittamisen

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

----------

KH 51 :
 Muutettu asumispalvelujen ostosopimus on esityslistan liitteenä.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee muutetun ostosopimuksen tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

52 JÄMIN ALUEEN PROJEKTIEN HALLINTAHANKKEEN HENKILÖSTÖJÄRJESTELYT

Jämin alueen projektien hallintahankkeen jatkohakemus on ennakkotietojen mukaan käsittelyssä Satakuntaliiton hallituksessa helmikuussa.. Projektipäällikkö Erkki Knuuttila on jatkanut työtään valtuuston hyväksymän budjetin mukaisesti, vaikka EU-päätöstä ei ole vielä saatu.

Erkki Knuuttila pitää lomaa helmikuussa 8.2. alkaen helmikuun loppuun, jonka jälkeen hän keskittyy lisäksi Jämin Hiihtotunneli Oy:n markkinointiin. Pia Koskelan kanssa on käyty neuvotteluja sijaisuusjärjestelyistä Erkki Knuuttilan osa-aikajärjestelyjen ajaksi.

Hallintahankkeen väliaikaiset henkilöstöjärjestelyt on neuvoteltu seuraavanlaisiksi:

- 1.2.-30.4. Pia Koskela 3 pv/vko palkka 1.345,50 (8000 mk/kk)

- 1.3.-30.4. Erkki Knuuttila 2 pv/vko palkka 1.009,00 (6000 mk/kk)

1.5.2002 alkaen Erkki Knuuttila palaa kokonaan Jämin projektien hallintahankkeeseen.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Jämin alueen projektien hallintahankkeen em. väliaikaiset henkilöstöjärjestelyt palkkakustannuksineen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

53 KUNNAN VUOKRAHUONEISTOJEN VUOKRIEN KOROTUS

Kunnan vuokrahuoneistojen vuokrat ovat useamman vuoden ajan olleet samalla tasolla. Kustannustasossa on kuitenkin tapahtunut muutoksia, ja toisaalta asuntojen ylläpidossa on syntynyt kustannustarpeita, kuten kunnostusta ym.

Aravavuokran määräytymisperusteista säädetyn lain mukaan vuokralaisilta saa periä asunhuoneistosta vuokraa enintään määrän, joka tarvitaan muiden luottojen ohella aravavuokra-asuntojen sekä niihin liittyvien tilojen rahoituksen ja hyvän kiinteistöpidon mukaisiin menoihin.

Asuinhuoneistojen vuokrista yleensä säädetään laissa asuinhuoneistojen vuokrauksesta (481/1995).

Vuokrien korotus laskelman mukaan kunnan kaikkien suoraan omistamiensa asuinhuoneistojen osalta on 0,252 euroa/asm2/kk (1,50 mk/asm2/kk). Uudet vuokrat tulisivat voimaan 01.05.2002 lukien.

Vuokrista tulee ilmoittaa vuokralaisilla kahta kuukautta ennen uusien vuokrien käyttöön ottoa.

Vuokrankorotuslaskelmat liitteenä 53.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää korottaa suoraan omistamiensa asuinhuoneistojen vuoriksi laskelmassa esitetyt vuokrat 01.05.2002 lukien.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______

54 TYÖLLISTÄMISPALVELUN TAKSAT

Tämän vuoden talousarvioon on varattu määräraha 3 henkilön työllistämiseen vuoden aikana työllistämispalvelun kautta.

Työllistämispalvelussa on ollut edellisen vuoden aikana kaksi naispuolista ja yksi miespuolinen henkilö. Työllistämistä on jaksotettu kysynnän mukaan. Työaika on ollut 6,5 tuntia päivässä.

Palvelusta on peritty korvausta seuraavasti:

1. Jämijärveläiset yksityiset henkilöt, yleishyödylliset yhteisöt ja järjestöt 120 mk/pv, eläkeläiset ja vammaiset 80 mk/pv

2. Kilometrikorvaus kunnantalon ja työpaikan väliltä KVTES:n mukainen korvaus. Korvaus oli viime vuonna 0,17 /km.

Helmikuun alusta työllistämispalvelu on tarkoitus toteuttaa kotipalveluna kahden työntekijän toimesta. Sen tarkoituksena on turvata ikääntyville ja vammaisille kuukausittaiset puhtaanapidon palvelut. Työllistämispalvelussa työskentelevät tältä osin tulevat toimimaan työparina. Korvaukset peritään tehtyjen tuntien mukaan.

Kolmas työntekijä tulee edelleen tarjoamaan palveluja polttopuiden teossa ja hankinnassa sekä rakennusten ja alueiden hoitotöissä. Hänenkin osalta korvaus olisi tehtyjen tuntien mukainen. Tuntihinnaksi on esitetään 5 euroa/tunti.

Kilometrikorvaus ei ole tasapuolisesti kohdellut eri puolella kuntaa asuvia. Tämän vuoksi sopiva kilometrikorvaus olisi 0,15 euroa/km. KVTES:n mukainen korvaus on tällä hetkellä 0,38 /km.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää työllistämispalvelun taksoiksi 01.02.2002 lukien:

1. Korvaus työparina suoritetusta työstä 6 euroa/tunti sekä yhden henkilön tekemänä 3,5 euroa/tunti

2. Kilometrikorvaus kunnantalon ja työpaikan väliltä 0,17 euroa/km

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______

55 ATERIOITTEN HINNAT SOSIAALITOIMEN LAITOKSISSA

Perusturvaltk 17 :
 Kunnallisen yleisen virkaehtosopimuksen mukaan (VI luku kustannusten ja luontoissuoritusten korvaukset 4 ) työnantajan työpaikkaruokaloissa peritään pääateriasta (lounas, päivällinen, kouluaterian luonteinen ateria) toimivaltaisen viranomaisen päätöksen mukaan vähintään ravintoedunverotusarvon ja enintään omakustannushinnan mukainen korvaus.

Soveltamisohjeen mukaan laitosruokalan (ruokaa valmistetaan pääasiassa muille kuin henkilöstölle) omakustannushinnassa otetaan huomioon ruoka-aineiden hankinta- ja kuljetuskustannukset, ruokahuoltohenkilöstön palkat sosiaalikustannuksineen ja arvonlisävero.

Verohallituksen ennakonpidätyksistä vuonna 2002 noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista antaman päätöksen 13 :n mukaan sairaalan, koulun, päiväkodin tai muun vastaavan laitoksen henkilökuntaan kuuluvan laitosruokailun yhteydessä saaman ravintoedun raha-arvona pidetään 3,38 euroa ateriaa kohden. Hoidettavien ruokailun valvonnan yhteydessä saaman ravintoedun arvo 2,70 euroa ateriaa kohden.

Päiväkodin aterioiden hinta on ollut valvovalta henkilökunnalta 15,60 mk ateriaa kohden ja muille kuin valvovalle henkilökunnalle se on ollut 21,- mk /ateria. Pienkodin, kotipalvelun ja vanhainkodin henkilökunnan lounaasta perittävä hinta on ollut 23,00 mk ja aamu/iltapalasta perittävä hinta on ollut 11,50 mk ateriaa kohden. Ulkopuolisilta ruokailijoilta hinnat ovat olleet vastaavasti 23,00 ja 11,50 mk.

Laskelmien mukaan vanhainkodin ruokapäivän hinta on 7,70 euroa, josta lounaan osuus puolet eli 3,85 euroa sekä päivällinen 2,55euroa. Päiväkodin lounaan hinnaksi tulee 4.00 euroa.

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että 1.1.-31.12.2002

1. Pääskyn päiväkodin valvovan henkilökunnan valvonnan yhteydessä saaman ravintoedun arvo on2,60 euroa ateriaa kohden ja muulle kuin valvovalle hoitohenkilökunnalle aterioitten hinta on 3.00 euroa ateriaa kohden

2. Vanhainkodin ,Hopearinteen palvelutalon, pienkodin ja avopalvelun henkilökunnalta peritään koko ateriasta 4 euroa, pääruoasta 3 euroa, keitto/salaatti/velli/puuro ateriasta 2 euroa sekä jälkiruoasta 1 euroa

3. Vanhainkodilla aterioivilta muilta kunnan henkilökuntaan kuuluvilta ja muilta ulkopuolisilta kuin ateriapalveluun kuuluvilta peritään lounaasta 4 euroa ja aamu/iltapalasta 2 euroa ateriaa kohden.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

--------

KH 55 :

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy perusturvalautakunnan ehdotuksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______

56 SUOSTUMUKSEN ANTAMINEN KIINTEISTÖKAUPPAAN

Jarmo ja Kyllikki Koskela ovat anoneet lupaa rakentamattoman tontin myymiseksi Yrjö ja Anna-Liisa Moukulaiselle.

Tontti sijaitsee ns. Avennon alueella (Avento 71/2). Hakemus ja perustelut ilmenevät liitteestä nro 56.1.

Jämijärven kunnan ja Jarmo ja Kyllikki Koskelan välinen kauppakirjan kohta 8 edellyttää, että myyntiin tulee olla kunnan suostumus.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää myöntää luvan Jarmo ja Kyllikki Koskelalle

Avento 71/2 -kiinteistön myymiseen oheisen hakemuksen mukaisin perustein.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______