JÄMIJÄRVEN KUNTA                   KOKOUSKUTSU

Sivistyslautakunta                            Laatimispäivämäärä:

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

To 15.02.2007 klo 18.00

 

Paikka

 

Kunnanviraston kokoushuone

 

 

Käsiteltävät asiat

 

 

§ 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

§ 17 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

§ 18 KOULUTARVIKKEIDEN PERUSHANKINNAT LV 2007-2008

§ 19  OPPIKIRJOJEN PERUSHANKINNAT LUKUVUONNA 2007-2008

§ 20 LUKUVUODEN 2007-2008 TYÖPÄIVÄT JÄMIJÄRVEN KUNNAN PERUSKOULUISSA

§ 21 LUOKANOPETTAJAN VIRAN (n:o 0004) TEHTÄVIEN HOITO AJALLA 29.01.-31.07.2007

§ 23 MUUT  ASIAT

§ 24 SAAPUNEET KIRJEET

 

 

 

 

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                      

Sivistyslautakunta                                                             2/07

 

KOKOUSAIKA

 

15.02.2007 klo 18.00 – 19.00

 

KOKOUSPAIKKA

 

 Kunnanviraston kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yrjö Alarotu, puheenjohtaja

 Pasi Huhtanen, varapuheenjohtaja

 Leena Koivunen

 Kirsi Leppihalme

 Tarja Pajulahti

 Markku Virtanen

 Anne Lax,  Anu Sillanpään varajäsen

 Rolf Björkman, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

 

 Anu Sillanpää

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

  Matti Leppihalme

 

ASIAT

 

 

 § 16- 25

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Yrjö Alarotu                              Rolf Björkman

 

                                                  

                                                  

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

                     ___.____. 2007

Allekirjoitukset

 

 

 Kirsi Leppihalme                       Tarja Pajulahti               

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

 

Virka-asema                                               Allekirjoitus

 

 

 

 


 

 

 

 

 

§ 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

 

 

 

                      Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 

 

                      -----

 

 

§ 17 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin  Kirsi Leppihalme ja Tarja Pajulahti. Pöytäkirjan tarkastus päätettiin pitää  pe 16.02.2007 klo 12.00 jälkeen.

 

-----
 

 

 

                                                              Sivistyslautakunta 25.01.2007 § 7

 

 

 

§ 18 KOULUTARVIKKEIDEN PERUSHANKINNAT LV 2007-2008

 

                                                                                                                                                                                          

Tarjoukset pyydetään jättämään ke 07.02.2007 mennessä.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta  päättää pyytää tarjoukset koulutarvikkeiden perustoimituksista lv 2007-2008 seuraavilta toimittajilta: Printel Oy:ltä, Toimistotukku Ala- Kauhaluoma & Jokelalta (Parkano) sekä Oy Lindell Ab:lta.

 

Hankinnat tehdään yhdessä perusturvalautakunnan alaisten esikouluryhmien tilausten kanssa.

 

Puheenjohtaja ja sihteeri oikeutetaan avaamaan määräaikaan mennessä saapuneet tarjoukset.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

 

Sivltk 18 §                     Puheenjohtaja  ja sihteeri ovat avanneet määräaikaan mennessä saapuneet tarjoukset. Tarjousten avauspöytäkirja on esityslistan liitteenä.

 

                                      Ehdotus : Sivistyslautakunta päättää hankkia koulutarvikkeiden perustoimitukset lukuvuodelle 2007-2008  Oy Lindell Ab: ltä heidän tarjouksensa mukaisin ehdoin.

 

                                      Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

                                       -----

 

 

 

 

                                                                 Sivistyslautakunta 25.01.2007 8 §

 

 

§ 19  OPPIKIRJOJEN PERUSHANKINNAT LUKUVUONNA 2007-2008

 

 

Tarjoukset pyydetään jättämään  ke 07.02.2007 mennessä.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää pyytää tarjoukset oppikirjojen perustoimituksista lv 2007- 2008 seuraavilta toimittajilta: Printel Oy,  Ikaalisten Kirjakauppa, BTJ Kirjastopalvelu.

 

Hankinnat tehdään yhdessä perusturvalautakunnan alaisten esikouluryhmien tilausten kanssa.

 

Puheenjohtaja ja sihteeri oikeutetaan avaamaan määräaikaan mennessä saapuneet tarjoukset.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

 

Sivltk 19 §                     Puheenjohtaja ja sihteeri ovat avanneet määräaikaan mennessä saapuneet                     tarjoukset. Tarjousten avauspöytäkirjan on esityslistan liitteenä.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hankkia oppikirjojen perustilaukset lv 2007-2008 BTJ Finland Oy:ltä heidän tarjouksensa mukaisin ehdoin.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----                                                                                                                                             

 

 

§ 20 LUKUVUODEN 2007-2008 TYÖPÄIVÄT JÄMIJÄRVEN KUNNAN PERUSKOULUISSA

 

 

 

Peruskoulun lukuvuosi alkaa 1.päivänä elokuuta ja päättyy 31. päivänä heinäkuuta. Peruskoulun lukuvuodessa on 190 työpäivää.  Lukuvuoden työpäivistä vähennetään kuitenkin muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä. Esitysten mukaan lukuvuonna  2007 -2008 työpäivien lukumääräksi tulee 189 +Itsenäisyyspäivä = 190 työpäivää. Vuonna 2008 Vappu on samana päivänä kuin Helatorstai, tällöin Vappua ei lueta työpäiviin (Opetushallituksen ohje).

 

PA:n 17 §:n mukaan oppilaiden kouluyö aloitetaan elokuussa ja päätetään viikon 22 viimeisenä arkipäivänä, joka lukuvuonna 2007-2008 on  lauantai 31.05.2007. Koulutyön aloittamisajankohdasta on ilmoitettava oppilaiden huoltajille edellisen lukuvuoden koulutyön loppuun mennessä.

PA:n 20 §:n mukaan peruskoulussa on kesäloma ja vähintään 10 päivää kestävä joululoma. Lauantait ovat vapaapäiviä, jollei lauantai ole lukukauden työ päättymispäivä tai kunta erityisestä syystä toisin päätä. Lukuvuoteen voi kuulua myös muita vapaapäiviä.

 

Syysloma on viikolla 43 ja talviloma viikolla 8.

 

Koulutyö alkaa ti  14.8.2007 .  Syyslukukausi päättyy pe  21.12.2007  ja kevätlukukausi alkaa ma  07.01.2008.

 

Syyslukukaudelle tulee 89 työpäivää +Itsenäisyyspäivä ja kevätlukukaudelle 100  työpäivää, yhteensä 190 työpäivää.  Kaikkien koulujen lukuvuoden lauantaiden  liikuntapäivät ovat “liukuvia” eli säävarauksella liikuntapäivät voivat vaihtua muiksi lauantaiksi.

 

 

Koulut ovat tutustuneet koulujen työpäiväsuunnitelmaan lv 2007- 2008.

 

Jämijärven peruskoulujen työpäiväsuunnitelma lv 2007- 2008 on liitteenä 20. 1.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä Jämijärven peruskoulujen työpäivät lukuvuodelle 2007-2008 liitteen 20.1.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

------

 

§ 21 LUOKANOPETTAJAN VIRAN (n:o 0004) TEHTÄVIEN HOITO AJALLA

         29.01.-31.07.2007    

 

Sivistyslautakunta on päätöksellään (§  64, 23.11.2006) päättänyt siirtää luokanopettaja Maarit Rantasen luokanopettajan virasta (n:o 0004) kiertävän  erityisopettaja virkaan (n:o 0202).  Tämän johdosta vapautuneeseen luokanopettajan virkaan tulee valita hoitaja kuluvan lukuvuoden loppuun. Luokanopettajan virkaa (n:o 0004 ) on sijaisena hoitanut Maarit Rantasen äitiysloman ja hoitovapaan aikana luokanopettaja Anna Uusmies.

                       

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää valita luokanopettajan virkaan määräaikaisena luokanopettaja Anna Uusmiehen ajalle 29.1.2007- 31.7.2007.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

 

 

§ 24 SAAPUNEET KIRJEET

 

 

 

-Jyväskylän näkövammaistenkoulu/Arvio opetustoimelle muodostuvista kustannuksista näkövammaisen lapsen perusopetuksen 1. opetusvuotena 2007-2008.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee saapuneen kirjeen tietoon.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----