Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Sivistyslautakunta                        Laatimispäivämäärä:

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

ke 13.06.2007 klo 18.30

 

Paikka

 

kunnanviraston kokoushuone

 

 

Käsiteltävät asiat

 

 

§ 49 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

§ 50 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

§ 51 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALTA 01.01.-31.03.2007

§ 53  PERUSOPETUKSEN TUNTIOPETUSTEHTÄVIÄ LV 2007-2008 TIETOTEKNIIKKA, KUVAAMATAITO, OPINTO-OHJAUS/ NÄPPÄILYTAITO , RESURSSIOPETUS JA ILMAISUTAITO

§ 54 LUOKANOPETTAJAN VIRKA (virka n:o 0004)

§ 55 MATEMATIIKAN, FYSIIKAN JA KEMIAN LEHTORIN VIRKA (0104)

§ 56 TOIMINTASUUNNITELMA/ KOULUN ULKOPUOLINEN TOIMINTA

§ 66 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

 

 

 

YRJÖ ALAROTU                              ROLF BJÖRKMAN

 Yrjö Alarotu                                       Rolf Björkman

 puheenjohtaja                                      rehtori

 


Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                      

Sivistyslautakunta                                                             4/07

 

KOKOUSAIKA

 

13.06.2007 klo 18.30 – 20.00

 

KOKOUSPAIKKA

 

kunnanviraston kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yrjö Alarotu, puheenjohtaja

Leena Koivunen

Kirsi Leppihalme

Tarja Pajulahti

Anu Sillanpää

Markku Virtanen

Rolf Björkman, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

 

Pasi Huhtanen

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

 

Matti Leppihalme, kh:n puheenjohtaja

Tuija Ranta, kh:n edustaja

 

ASIAT

 

 

§§ 49 - 66

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

                                                  

Yrjö Alarotu                            Rolf Björkman

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Jämijärvi    ___.___. 2007

Allekirjoitukset

 

Tarja Pajulahti                        Kirsi Leppihalme

                                                  

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

 

Virka-asema                                               Allekirjoitus

 

 

 

 

 


 

 

 

 

§ 49 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

 

                      Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 

 

                      ------

 

 

§ 50 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Pajulahti ja Kirsi Leppihalme. Tarkastus päätettiin pitää to 14.6.2007 klo 12.00 jälkeen.

 

 

-----

 

 

§ 51 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALTA 01.01.-31.03.2007

 

 

                     Esityslistan liitteenä on talousarvion toteutuminen ajalta 01.01.-31.03.2007.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tietoon saatetuksi talousarvion toteutumisen ajalta 01.01.- 31.03.2007.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

                                            Sivistyslautakunta 19.4.2007 40 §

                                           

§ 53  PERUSOPETUKSEN TUNTIOPETUSTEHTÄVIÄ LV 2007-2008 TIETOTEKNIIKKA, KUVAAMATAITO, OPINTO-OHJAUS/ NÄPPÄILYTAITO , RESURSSIOPETUS JA ILMAISUTAITO

 

Sivltk 40 §            Jämijärven keskuskoululla tuntiopetustehtävissä on ollut lukuvuonna 2006-2007 opetustehtävissä muodollista kelpoisuutta vailla olevia henkilöitä, jonka vuoksi opetustunteja tulee asettaa yleisesti haettaviksi lukuvuodeksi 2007-2008.

 

Kuvaamataitoa 8 vkt, tietotekniikkaa 4 vkt, ilmaisutaitoa 4 vkt, opinto-ohjaus (näppäilytaito) 2 vkt , resurssiopetus 1 vkt sekä tietotekniikkavastaavan työ.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää julistaa haettavaksi em. perusopetuksen tuntiopettajan tehtävät lukuvuodeksi 2007- 2008 liitteen 40.1. mukaisella ilmoituksella, joka julkaistaan kunnan virallisella ilmoitustaululla sekä ilmoitetaan työvoimatoimistolle. Tuntiopettajan tehtävät täytetään kuuden kuukauden koeajalla.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

 

-----

 

Liitteenä 53.1. on yhdistelmä tuntiopetustehtäviä määräaikaan mennessä hakeneista.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää valita em. perusopetuksen tuntiopettajan tehtävään lukuvuodeksi 2007- 2008 Saija Holman kuuden kuukauden koeajalla.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

                            ----- 


                                                                 Sivistyslautakunta 19.4.2007 § 41

 

§ 54 LUOKANOPETTAJAN VIRKA (virka n:o 0004)

 

 

41 §               Luokanopettajan virka ( n:o 0004) on täytetty väliaikaisesti ajalla 29.1.2007 -31.7.2007 vakinaisen viranhaltijan siirryttyä toisiin tehtäviin.

                      Jämijärven kunnan oppilasennuste näyttää alenevaa oppilasmäärää, jonka johdosta ei ole tarkoituksenmukaista täyttää kyseessä olevaa virkaa toistaiseksi.

 

 

                      Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää julistaa luokanopettajan viran (n:o 0004) avoimeksi ja täyttää määräaikaisena ajalle 1.8.2007 - 31.7.2008 liitteen 41.1 mukaisella ilmoituksella. Ilmoitus julkaistaan kunnan virallisella ilmoitustaululla sekä ilmoitetaan työvoimatoimistolle.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

------

 

                       Liitteenä 54.1. on yhdistelmä virkaa määräaikaan mennessä hakeneista.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää valita luokanopettajan virkaan (0004) määräaikaisesti ajalle 01.08.2007- 31.07.2008 KM Anna Uusmiehen ja hänen kieltäytymisensä varalle KM Sanna Kortetmäen kuuden kuukauden koeajalle.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

----- 
                                            Sivistyslautakunta 19.4.2007 § 42

 

 

§ 55 MATEMATIIKAN, FYSIIKAN JA KEMIAN LEHTORIN VIRKA (0104)

 

 

§ 42                              Matematiikan, fysiikan ja kemian lehtorin viranhaltija on jäänyt eläkkeelle 1.1.2007.  Eläkejärjestelyjen vuoksi tehtävä on täytetty viransijaisuutena ja väliaikaisena lukuvuonna 2006- 2007.

 

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää julistaa matematiikan, fysiikan ja  kemian lehtorin viran (n:o 0104) avoimeksi 1.8.2007  alkaen  ja virka täytetään toistaiseksi liitteen 42.1. mukaisella ilmoituksella, 6kk koeajalla. Ilmoitus julkaistaan Opettaja lehdessä, kunnan virallisella ilmoitustaululla sekä ilmoitetaan työvoimatoimistolle.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

 

                                      Liitteenä 55.1. on yhdistelmä virkaa määräaikaan mennessä hakeneista.

 

Haastatteluun kutsuttiin muodollisesti kelpoisista hakijoista Henriette Santa-Nokki ja Auli Rantamaa.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää valita matematiikan, fysiikan ja kemian lehtorin virkaan (0104) FM Auli Rantamaan 1.8.2007 alkaen kuuden kuukauden koeajalla.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

----- 

 

 

§ 56 TOIMINTASUUNNITELMA/ KOULUN ULKOPUOLINEN TOIMINTA

 

 

-         Palokosken koulun 1.-6. luokkien opintoretki 29.5.2007 Hämeenlinnaan, liite 56.1.

-         Suurimaan koulun 1.-6. luokkien opintoretki  24.5.2007 Alahärmän Power Parkiin, liite 56.2.

-         Jämijärven keskuskoulun 9.luokkien opintoretki 21.5.2007 Tampereelle, liite 56.3.

-         Jämijärven keskuskoulun saksan kielen opintoryhmän opintomatka  28.-31.5.2007 Saksan Kastellauniin, liite 56.4.

-         Tykköön koulun 1.-6. luokkien opintoretki Helsinkiin, liite 56.5.

-         Palokosken, Suurimaan ja Tykköön kyläkoulujen 5.-6. luokkien leirikoulu 28.5.2007 Kannonkosken Piispalaan, liite 56.6.

-         Jämijärven keskuskoulun 3.luokan leirikoulu Mielahteen Pikku-Itävalta mökille ja Jämille 23.5.-24.5.2007, liite 56.7.

-         Jämijärven peruskoulujen 1-5 luokkien opintoretki- Green Card  palkintomatka Tampereelle ja luokkien 6-9 palkintomatka Helsinkiin 30.5.2007, liite 56.8.

 

                            Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee suunnitelmat tiedokseen.

 

                            Päätös: Sivistyslautakunta merkitsi em. suunnitelmat tiedokseen.

 

                            -----