Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 1/2007

Perusturvalautakunta                         Laatimispäivämäärä: 22.02.2007

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

28.02.2007kello 13.00

 

Paikka

 

Kunnantalon kokoushuone

 

Käsiteltävät asiat

 

1 §               KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS   315

2 §               PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA   315

3 §               VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIETOON SAATTAMINEN   315

4 §               TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT  315

5 §               PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOUKSET JA SOSIAALITOIMEN PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITO   316

6 §               TOSITTEIDEN HYVÄKSYMINEN VUONNA 2007  316

7 §               TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO   317

8 §               SOSIAALITOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN   317

9 §               TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 01.01.-31.12.2006  318

10 §             VUODEN 2007 TOIMINTA- JA KANNATUSAVUSTUKSET JA AVUSTUSTEN LUONTOISET MAKSUT  318

11 §             VUODEN 2006 HOITO- JA TOIMINTAPÄIVÄTIEDOT  PÄIVÄHOIDOSSA SEKÄ VAHUSTENHUOLLOSSA JA VAMMAISPALVELUSSA   319

12 §             ---------- 320

13 §             ----------

14 §             ERITYISLASTENTARHANOPETTAJAN PALVELUN SAATAVUUDEN TURVAAMINEN   320

15 §             VANHUSTEN HUOLLON VIRKA- JA TYÖSUHTEIDEN JULISTAMINEN HAETTAVAKSI 321

16 §             ---------- 322

17 §             TYÖ- JA PÄIVÄTOIMINNAN HANKKIMINEN ONNIKOTI OY:LTÄ   322

18 §             HEPOKODIN IRTAIMISTON MYYMINEN   323

19 §             OSALLISTUMINEN MAAKUNNALLISEEN SOSIAALIPÄIVYSTYKSEEN   323

20 §             VAMMAISHUOLLON PALVELUJÄRJESTELMÄ-HANKKEEN VÄLIRAPORTIN TIETOON SAATTAMINEN   324

21 §             SOSIAALIASIAMIESTOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN   324

22 §             PÄÄSKYN PÄIVÄKODIN TOIMINNAN TIETOON SAATTAMINEN   325

23 §             SOSIAALIPÄIVYSTYSYKSIKÖN SOSIAALITYÖNTEKIJÄN RATKAISUVALTA   325

24 §             KUMPPANUUSSOPIMUKSEEN LIITTYVÄN YHDYSHENKILÖN NIMEÄMINEN   326

25 §             RIKOKSENTORJUNNAN YHDYSHENKILÖVERKOSTO   326

26 §             ---------- 327

27 §             PÄIVÄKODIN HOITOPÄIVÄN HINNAN MÄÄRÄÄMINEN   327

28 §             KOTIHOIDON JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA KOKEILU   327

29 §             PALVELUASUMISEN KILPAILUTTAMINEN   328

 

 

 

RAINER RAJAMÄKI

Rainer Rajamäki                                           Aki Rantanen

 

 


Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 17/2006                                                                                                                   

Perusturvalautakunta

 

 

KOKOUSAIKA

 

28.02.2007 kello 13.00 - 15.20

 

KOKOUSPAIKKA

 

Valtuuston kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

Rainer Rajamäki                      puheenjohtaja

Satu Jokela                              jäsen

Merja Lahdenpää                    jäsen

Jaana Ojala                              jäsen

Pentti Virtanen                         jäsen

Aili Leppihalme                        varajäsen

POISSAOLLEET JÄSENET

 

 

Sari Leppihalme

Petri Ylikoski

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

 

Päivi Leponiemi               kunnanhallituksen edustaja

Aki Rantanen                    pöytäkirjanpitäjä ja esittelijä

 

 

 

ASIAT

 

§§  1 -30

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Rainer Rajamäki                      Aki Rantanen            

                                                  

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

  .03.2007                          Perusturvakeskus

Allekirjoitukset

 

 

                                                  

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

05.03.2007                        Perusturvakeskus

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Perusturvajohtaja

 

 


1 §                KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

-----------------

 

 

2 §                PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Merja Lahdenpää ja Satu Jokela.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.  

 

                                            -------------------

 

 

3 §                VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIETOON SAATTAMINEN

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat viranhaltijapöytäkirjat:

                                            - perusturvajohtaja

                                            - sosiaalityöntekijä

                                            - laitos- ja avopalvelujohtaja

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            -----------------

 

 

4 §                TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

 

-          Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymä, Hoitopäivät 2006

-          Satakunnan erityishuoltopiirin kuntayhtymä, Käyttöpäivät ja maksuosuudet 2006

-          Kunnanhallitus, Kunnanhallituksen edustajien valitseminen lautakuntiin ja yhteisöjen kokouksiin vuodeksi 2007

-          Kunnanhallitus, Edustajan valitseminen Kankaanpään seudun vammaisneuvostoon vuosille 2007-2008

-          Kunnanhallitus, Veteraaniasioiden toimikunnan valitseminen vv. 2007-2008

-          Kunnanvaltuusto, Talousarviomuutoksen hyväksyminen vuoden 2006 talousarvioon

-          Vuoden 2007 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2007-2009 hyväksyminen

-          Länsi-Suomen lääninhallitus, Perustoimeentulotukeen maksettavat valtionosuusennakot vuodelta 2007

-          PARAS-hankeen valmistelutyöryhmä, Sosiaali- ja terveystoimi, Muistiot I ja II/2007

-          Lähivakuutus Keskinäinen Yhtiö, Asiakkaan korvattavaa kuntoutusta koskeva päätös

-          Kankaanpään kansanterveystyön ky, Kuntalaskutushinnasto

-          Satakunnan sairaanhoitopiiri, Palveluhinnasto vuodelle 2007

-          Anne Lax, Kiitokset yhteistyöstä

                     

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.  

 

                                            --------------------

 

 

5 §                PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOUKSET JA SOSIAALITOIMEN PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITO

 

Perusturvalautakunnan kokoukset on pidetty tarvittaessa iltapäivän aikana. Perusturvalautakunnan pöytäkirja ja -lautakunnan alaisten viranhaltijain pöytäkirjat ovat olleet julkisteltavilta osiltaan nähtävillä kuukauden ensimmäisenä maanantaina kello 10 - 12 perusturvakeskuksessa.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää pitää lautakunnan kokoukset ja pöytäkirjojen nähtävillä pitämisen entisen käytännön mukaan.

 

                                            Päätös: Perusturvalautakunta päätti

1.      että lautakunnan kokoukset pyritään pitämään huhtikuusta alkaen kuukauden toisena tiistaina alkaen klo 15.00.

2.      että muutoin toimitaan entisen käytännön mukaan.

 

                                            ----------------

 

 

6 §                TOSITTEIDEN HYVÄKSYMINEN VUONNA 2007

 

Kunnan taloussäännön 14 §:n mukaan lautakunnan ja muun viranomaisen on vuosittain määrättävä henkilöt, jotka sen puolesta hyväksyvät tositteet, jollei hyväksyjää ole määrätty ohje- tai johtosäännössä.

 

Viime vuonna lautakunnan alaisen toiminnan mukaisten tositteiden hyväksyjänä ovat olleet perusturvajohtaja sekä varalla perusturvalautakunnan puheenjohtaja ja sosiaalityöntekijä.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää määrätä lautakunnan alaisten laskujen hyväksyjäksi perusturvajohtajan, laitos- ja avopalvelujohtajan (avopalvelu ja vanhainkoti), päiväkodin johtaja (lasten päivähoito) sekä varalle lautakunnan puheenjohtajan ja sosiaalityöntekijän.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            -----------------

 

 

7 §                TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Kunnanhallitus on hyväksynyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2007 kokouksessaan 16.1.2007.

 

Täytäntöönpano-ohjeet liitteenä 571.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää, että kunnanhallituksen täytäntöönpano-ohjeet toimitetaan eri tulosalueille. Lautakunta haluaa korostaa erityisesti tulosyksiköitten vastuuta talousarvion toiminnan pitämisessä määrärahojen puitteissa sekä tavoitteiden toteutumisessa.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            -----------------

 

 

8 §                SOSIAALITOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

 

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 18.12.2006 kunnan talousarvion vuodelle 2007.

 

Talousarvion pohjalta perusturvalautakunnan tulee hyväksyä käyttösuunnitelman alaisuudessaan oleville tulosyksiköille.

 

Liitteenä 8.1. on ehdotus käyttösuunnitelmaksi. (Lukuohje: hallituksen esityssarake)

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää hyväksyä tällä hetkellä sosiaalitoimen tulosyksiköiden käyttösuunnitelmat vuodelle 2007 oheisen liitteen mukaisesti.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            ------------------

 

 

9 §                TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 01.01.-31.12.2006

 

                                            Talousarvion toteuma 01.01.–31.12.2006 on menojen osalta 102,3 %. Tulot ovat toteutuneet 102,4 %.

 

                                            Sosiaalitoimen menot ovat toteutuneet 100,8 % ja terveysmenot ovat toteutuneet 104,0.

 

                                            Talousarvion toteuma liitteenä 9.1.

                                           

                                            Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tietoon saatetuksi.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            ---------------------

 

 

10 §             VUODEN 2007 TOIMINTA- JA KANNATUSAVUSTUKSET JA AVUSTUSTEN LUONTOISET MAKSUT

 

Vuoden 2007 talousarvioon (6010 2260) on varattu 8.000 euron määräraha avustuksiin, josta 6300 euroa veteraanien ja 1.700 euroa kotirintamanaisten kuntoutukseen ja (6050 2260) 1.700 euron toiminta-avustuksiin yhdistyksille ja seuroille.

 

Vuonna 2006 asiaa käsiteltäessä on päätetty laittaa maaliskuun kuntatiedotteeseen ilmoitus toiminta- ja kannatusavustusten sekä avustusten luonteisten maksujen hakemisesta. Samoin on toimittu myös veteraanien ja kotirintamanaisten osalta.

 

Veteraanien- ja kotirintamanaisten kuntoutuspaikka on ollut vanhainkodilla ja kestoltaan seitsemän päivää. Tuohon aikaan on sisältynyt kuntoutus ja tarvittava hoito. Kuntoutus on järjestetty ostopalveluna. Tämä järjestely on otettu käyttöön sen takia, koska kuntoutettavista suuri osa ei selviydy muualla. Vaihtoehtoisesti veteraaneille ja kotirintamanaisille on järjestetty avokuntoutusta 130 €/henkilö.

 

Veteraani ja kotirintamakuntoutujissa on kuitenkin joitakin, jotka voisivat suorittaa kuntoutuksensa kuntoutuslaitoksessa.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää

1.      ilmoittaa maaliskuun kuntatiedotteessa veteraani ja kotirintamanaisten kuntoutuksen haettavaksi

2.      että kuntoutus toteutetaan joko laitoskuntoutuksena toimintakykyluokan mukaisesti joko vanhainkodilla tai halvimmassa laitoksessa tai sitten avokuntoutuksena  

3.      laittaa maaliskuun kuntatiedotteeseen ilmoituksen vuoden 2007 toiminta- ja kannatusavustusten ja avustusten luonteisten maksujen hakemisesta.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            ----------------------

 

 

11 §             VUODEN 2006 HOITO- JA TOIMINTAPÄIVÄTIEDOT PÄIVÄHOIDOSSA SEKÄ VAHUSTENHUOLLOSSA JA VAMMAISPALVELUSSA

 

                                            PÄIVÄHOITO

 

                                            Perhepäivähoito               Hoitopäivät

2006                                                                     2302

                                            Ryhmäperhepäivähoito    Hoitopäivät

2006                                                                     1930

Pääskyn Päiväkoti           Hoitopäivät                        Iltapäivät.

2657                                                                     552

                                            Tykköön iltapäivätoiminta                                           Iltapäivät.

                                             450

                                            Yksityinen hoito                 Hoitopäivät

                                                                                        1205

 

                                            VANHUSTENHUOLTO JA VAMMAISPALVELU

 

                                            Hoitopäivät terveyskeskuksessa:

                                                                  Hoitopäivät                        tilattu             %

                                            - v 2002        3248                                   3000             108

                                            - v 2003        2772                                   3000             92,4

                                            - v 2004        1891                                   3000             63,03

                                            - v 2005        1739                                   3000             57,97

                                            - v 2006        2618                                   3000             87,27

 

                                            Hoito/asumispäivät          Vanhainkoti Kielokoti       Palvelutalo   Yht.

                                            V. 2002                              5343             1633                                     6976

                                            V. 2003                              7287             2638             4893             14818

                                            V. 2004                              3802             5761             5069             14632

                                            V. 2005                              3242             5886             5263             14391

                                            V. 2006                              4466             6006             5278             15750

 

                                            Hepokoti                            asumispäivä        työ- ja päivätoiminta

 

                                            - käyttö 2004                     2207                                   618

                                            - käyttö 2005                     2153                                   598

                                            - käyttö 2006 (11 kk)        1866                                   891

 

                                            Antinkartano, Kuntola       asumispäiviä

                                            - 2004                                337

                                            - 2005                                350

                                            - 2006                                228

 

                                            Annikakoti, Merikarvia     asumispäiviä

                                            - 2005                                31

                                            - 2006                                495

 

 

                                            Onnikoti, Jämijärvi            asumispäiviä

                                            - 2006           (1 kk)            259

 

                                            Mikon Kodit, Parkano      asumispäiviä

                                            - 2004                                366

                                            - 2005                                380

                                            - 2006                                365

 

                                            Huurmanni, Kokemäki     asumispäiviä

                                            - 2005                                214

                                            - 2006                                365

 

                                            Työhönkuntoutus, Tyke     toimintapäiviä

                                            - 2005                                260

                                            - 2006                                260

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää merkitä em. hoito- ja toimintapäivä tietoon saatetuksi.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            -------------------

 

 

12 §              ----------

 

 

13 §              ----------

 

 

14 §              ERITYISLASTENTARHANOPETTAJAN PALVELUN SAATAVUUDEN TURVAAMINEN

 

                     Erityistä tukea tarvitsevien lasten aseman parantamiseksi lasten päivähoidosta annettuun lakiin (36/1973) lisättiin uusi 4 a §, jonka mukaan kunnan käytettävissä tulee olla lasten päivähoidossa esiintyvää tarvetta vastaavasti sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 9 §:n mukaisesti määräytyvän kelpoisuuden omaavan erityislastentarhanopettajan palveluja. Laki tuli voimaan 1.1.2007.

 

                     Säännös ei edellytä, että kunnalla tulee olla oma erityislastentarhanopettaja. Mikäli kunnalla ei tällaista henkilöä ole palveluksessaan, kunnat voivat sopia kuntalain 76 §:n mukaisesti yhteistyöstä riittävien erityislastentarhanopettajan palvelujen turvaamiseksi.

 

                     Esikouluopettaja Susanna Luomaniemellä on erityslastentarhanopettajan kelpoisuus. Naapurikuntien kanssa on alustavasti keskusteltu palvelun myymiseksi heille. Palaute on ollut myönteinen. Perusopetuksesta on viestitetty, että koulutulokkailla on runsasta erityisopetuksen tarvetta. Myös Susanna Luomaniemi on ollut valmis panostamaan enemmän erityisopetukseen.

 

                     Jos Susanna Luomaniemen tehtävät painottuvat suurimmalta osalta erityskasvatukseen, tulee hänen tehtävänsä määritellä uudelleen.

 

                     Perusturvajohtaja selvitti vaihtoehtoja tehtävien järjestämiseksi sekä miten vaihtoehdot vaikuttavat Susanna Luomaniemen nykyisten tehtävien hoitamiseen.

 

                     Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää

                     1. pitää tärkeänä, että erityislastentarhanopettajan palvelu on omassa kunnassa

                     2. periaatteessa hyväksyä erityisopetuksesta johtuvat muutokset Susanna Luomaniemen tehtävissä

                     3. että palvelun myymisestä naapurikunnilta pyydetään kohtuullisen sitovat varaukset

                     4. että valmistelutyön jälkeen tehdään lopulliset päätökset.

 

                     Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                     ---------------------

 

 

15 §              VANHUSTEN HUOLLON VIRKA- JA TYÖSUHTEIDEN JULISTAMINEN HAETTAVAKSI

 

Vanhustenhuollon tulosalueella on tämän vuoden talousarviossa hyväksytty määräraha sairaanhoitajan viran palkkaukseen. Työsuhde on mahdollista täyttää huhtikuun alusta.

 

Perushoitajan virka on vapautunut 1.2.2007 alkaen. Tehtävää ei ole syytä enää täyttää virkana vaan työsuhteena.

 

Sairaanhoitaja Johanna Ihanamäki on vanhempainlomalla 26.1.-3.8.2007.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää julistaa sairaanhoitajan ja perushoitajan työsuhteet sekä sairaanhoitajan sijaisuuden julkisesti haettavaksi paikallislehdissä ja työvoimatoimistossa sekä sairaanhoitajan työsuhteen lisäksi Aamulehdessä ja Satakunnan kansassa.

 

Edelleen perusturvalautakunta päättää todeta, että toinen täyttämätön sairaanhoitajan työsuhde täytetään sisäisesti.

 

Päätös: Perusturvalautakunta päätti, että molemmat sairaanhoitajan työsuhteet ja perushoitajan työsuhde sekä sairaanhoitajan sijaisuus julistetaan julkisesti haettavaksi paikallislehdissä ja työvoimatoimistossa sekä sairaanhoitajan työsuhteen lisäksi Aamulehdessä ja Satakunnan kansassa.

 

-------------------------

 

16 §              ----------

 

 

17 §              TYÖ- JA PÄIVÄTOIMINNAN HANKKIMINEN ONNIKOTI OY:LTÄ

 

Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain ja asetuksen mukaan kehitysvammaiselle henkilölle on järjestettävä työtoimintaa osana erityishuoltoa, minkä tarkoituksena on edistää kehitysvammaisen henkilön yhteiskunnallista sopeutumista.

 

Onnikoti Oy tarjoaa vammaisille, myös vaikeasti vammaisille, sekä ikääntyneille henkilöille päivätoimintaa, joka sisältää mm. ohjausta, kuntoutusta ja toiminnallista valmennusta.

 

Onnikoti järjestää työ- ja päivätoimintaa neljänä päivänä viikossa.

Toiminnan hintana on15 €/pv, mikäli asiakas asuu Onnikodilla. Muilta maksu on 30 €/pv.

 

Neljänä päivänä osallistuvat toimintaan:

-----------

 

Kahtena päivänä osallistuvat:

----------

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää

1. hyväksyä työ- ja päivätoiminnan niiden osalta, jotka olleet siinä mukana

2. oikeuttaa ---------- osallistumaan kahtena päivänä viikossa.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

-------------------


 

18 §              HEPOKODIN IRTAIMISTON MYYMINEN

 

Hepokodin irtaimistosta on Onnikoti Oy tehnyt tarjouksen. Suurin osa irtaimistosta on hankittu 1990-luvun alkupuolella, jolloin kiinteistössä aloitti toimintansa pienkoti. Luettelo irtaimistosta on liitteenä 18.1.  Onnikoti Oy tarjoaa liitteessä esitetystä irtaimistosta 1200 euroa.

 

Lisäksi Anne Lax on tehnyt tarjouksen Hepokodin aikana käytössään olleesta gsm-puhelimesta sekä musta-valko lasertulostimesta 50 euroa.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää hyväksyä tehdyt tarjoukset.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

------------------

 

 

19 §              OSALLISTUMINEN MAAKUNNALLISEEN SOSIAALIPÄIVYSTYKSEEN

 

Perusturvaltk 113.06        Sosiaali- ja terveysministeriön tavoitteena on, että sosiaalipäivystys olisi järjestetty kaikissa kunnissa ensi vuoden alkuun mennessä. Lääninhallitukset patistavat päivystyksen laiminlyöneitä kuntia asian korjaamiseksi.

 

                                            Satakunnassa on kuntien yhteistyönä Satakunnan Seutukehittäjähankkeessa suunniteltu tulevaa sosiaalipäivystysjärjestelmää. Maakunnallinen päivystysyksikkö aloittaisi toimintansa 1.3.2007.

 

                                            Liitteenä 112.1. sopimusluonnos sosiaalipäivystystoiminnasta.

 

                                            Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää osallistua Satakunnan sosiaalipäivystysjärjestelmään.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            -------------------

 

 

Perusturvaltk 19.07          Virka-ajan ulkopuolinen sosiaalipäivystyspalvelu, joka järjestetään yhteistyössä Pohjois-Satakunnan, Porin seutukunnan ja Rauman seutukunnan kuntien kesken aloitetaan 1.5.2007. Sosiaalipäivystys käynnistetään kahden vuoden kokeiluna, jonka jälkeen toiminta pyritään vakiinnuttamaan.

 

                                            Sosiaalipäivystys on keskitetty Porin kaupungin sosiaalikeskuksen sosiaalipäivystysyksikköön, joka sijaitsee Porin poliisilaitoksen tiloissa. Toiminnan käytännön toteutuksesta ja organisoinnista vastaa Porin kaupungin sosiaalitoimi.

 

                                            Liitteenä 19.1. Sopimusesitys sosiaalipäivystyksen järjestämisestä, sekä kustannuserittely liitteenä 19.2.

 

                                            Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää hyväksyä sopimuksen maakunnallisen sosiaalipäivystyksen järjestämisestä ajalle 1.5.2007-30.4.2009.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            ------------------

 

 

20 §              VAMMAISHUOLLON PALVELUJÄRJESTELMÄ-HANKKEEN VÄLIRAPORTIN TIETOON SAATTAMINEN

 

                     Vammaishuollon palvelujärjestelmä-hanke on Kankaanpään, Honkajoen, Jämijärven ja Karvian yhteinen kehittämishanke ajalla 1.5.2006–31.10.2008. Hanketta hallinnoi Kankaanpään kaupunki. Hankkeella asetettu neljä päätavoitetta, joiden mukaisesti kehittymisprosessi etenee.  Tavoitteet ovat vammaishuollon palvelujärjestelmän luominen, palveluohjausmallin luominen, erityisosaamisen lisääminen ja seudullisen vammaispoliittisen strategian valmistelu. Projektipäällikkö Maria laine aloitti tehtävässään 1.8.2006 ja asetti osatavoitteet syksylle, joiden toteutumista väliraportissa on tarkoitus tarkastella.

 

                     Väliraportti liitteenä 20.1.

 

                     Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää merkitä väliraportin tietoon saaduksi.

 

                     Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                     --------------

 

 

21 §              SOSIAALIASIAMIESTOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN

 

Sosiaaliasiamiestoimintaa koskeva sopimus Satakunnan erityishuoltopiirin kanssa päättyy huhtikuun lopussa.  Viime syksynä oli esillä mahdollisuus ostaa palvelua Ikaalisten sosiaalijohtajalta, mutta sitä mahdollisuutta ei enää ole, koska viranhaltija on siirtymässä tehtävästään.

 

Satakunnan erityishuoltopiiri on tarjonnut palvelua hintaan 0,40 euroa/asukas. Sosiaalialan osaamiskeskus Pikassos Oy on tarjonnut palvelua hintaan 0,37 euroa/asukas.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että sosiaaliasiamiestoiminta ostetaan, mikäli mahdollista Pikassos Oy:ltä hintaan 0,37 euroa/asukas.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

------------------

 

 

22 §              PÄÄSKYN PÄIVÄKODIN TOIMINNAN TIETOON SAATTAMINEN

 

Pääsky päiväkodilta on tehty selvitys päiväkodissa olevista erityislapsista.  Selvitys liitteenä 22.1.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää merkitä tietoon saatetuksi selvityksen pääskyn päiväkodin erityslapsitilanteesta.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            ------------------

 

 

23 §              SOSIAALIPÄIVYSTYSYKSIKÖN SOSIAALITYÖNTEKIJÄN RATKAISUVALTA

 

Satakunnan maakunnallinen sosiaalipäivystysyksikkö aloittaa toimintansa kahden vuoden kokeiluna 1.5.2007 - 30.4.2009. Päivystysyksikön hallinnoinnista vastaa Porin kaupungin sosiaalikeskus / päivähoidon ja perhetyön toimialue / lastensuojelutoimisto. Päivystysyksikköön perustetaan 4 sosiaalityöntekijän virkaa ja virkoihin valitaan sosiaalityöntekijän kelpoisuuden omaavat työntekijät. (Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 29.4.2005 / 272, 3§)

 

Sosiaalipäivystykseen osallistuvilta sopijakunnilta edellytetään sosiaalipäivystykseen tulevien asiakkaiden osalta perusturvalautakunnan päätöstä päätösvallan delegoinnista Satakunnan sosiaalipäivystysyksikölle:

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää, että Porin sosiaalilautakunnan alaisen Satakunnan sosiaalipäivystysyksikön sosiaalityöntekijä päättää virka-ajan (8-16) ulkopuolisena päivystysaikana:

                                            1.tarpeellisten avohuollon tukitoimenpiteiden käytöstä

                                            2.lastensuojelulain 18§:n mukaisesta kiireellisestä huostaanotosta

                                            3 päihdehuoltolain 10§:n ja 12§:n mukaisesta henkilön tahdosta riippumattomasta hoidosta (väkivaltaisuusperuste)

4.toimeentulotuen maksusitoumuksista kotimatkaa varten jämijärveläisille, jotka vapautuvat poliisin säilöstä tai jotka kotiutetaan sairaalasta rahattomina.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            ---------------------

 

 

24 §             KUMPPANUUSSOPIMUKSEEN LIITTYVÄN YHDYSHENKILÖN NIMEÄMINEN

 

                     Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja Jämijärven kunta ovat vuoden 2006 Kumppanuussopimuksen Tahto-osassa sopineet yhdeksi keskeiseksi muutoshankkeeksi mielenterveyssuunnitelman tarkentamisen käytäntöön. Jämijärven kunnanhallitus on hyväksynyt sopimuksen 28.3.2006 (§ 95).

 

                     Suunnitelman toteuttamista varten sairaanhoitopiirin psykiatrinen tulosalue pyytää kunnan nimeämään yhdyshenkilöt mielenterveysstrategian toteuttamista varten. Yhdyshenkilön/-henkilöiden tehtävänä on koota poikkihallinnollinen työryhmä strategian laatimista varten ja muutenkin toimia kuntanne edustajana prosessin aikana.

 

                     Ehdotus: Perusturvalautakunnan päättää merkitä tiedoksi, että kunnanhallitus on valinnut yhdyshenkilöksi Aki Rantasen.

                    

                     Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                     ----------------------

 

 

25 §             RIKOKSENTORJUNNAN YHDYSHENKILÖVERKOSTO

 

Rikoksentorjuntaneuvosto lähetti lokakuussa 2006 kaikkiin Suomen kuntiin kirjeen, jossa pyydettiin nimeämään rikoksentorjunnan yhdyshenkilö.

 

Rikoksentorjuntaneuvoston kirje liitteenä 24.1

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää nimetä rikoksentorjunnan yhdyshenkilön.

 

Päätös: Perusturvalautakunta päätti nimetä rikoksentorjunnan yhdyshenkilöksi Aki Rantasen.

 

                                            ------------------

 

 

26 §              ----------

 

 

27 §              PÄIVÄKODIN HOITOPÄIVÄN HINNAN MÄÄRÄÄMINEN

 

Pääskyn päiväkodissa on hoidossa sijaiskodissa asuva lapsi, jonka kotikuntana on sijoituskunta. Tähän asti hänen hoitopäivänsä on laskutettu kotikunnalta perhepäivähoidon hinnan perusteella. Mutta nyt lapsi on siirtynyt päiväkotiin.

 

Hoitopäivän hinnan määrittelyssä on käytetty vuoden 2005 tilinpäätöksen kustannus- ja suoritetietoja. Vuoden 2005 talousarvion mukaan hoitopäivämääräksi oli arvioitu 2457 hoitopäivää. Pääskyn päiväkodin nettomenot vuonna 2005 olivat 156.802,54 euroa.

 

Laskelman mukaan hoitopäivän hinnaksi tulee 63,82 euroa.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää määrätä päiväkodin hoitopäivän hinnaksi 63,82 euroa, mikä on laskutuksen peruste.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            -------------------

 

 

28 §             KOTIHOIDON JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA KOKEILU

 

Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymä ja sen jäsenkunnista Jämijärven ja Honkajoen kunnat sekä Kankaanpään kaupunki ovat hakeneet 21.12.2005 sosiaali- ja terveysministeriöltä lupaa kotihoidon palveluiden uudelleenorganisointiin eli kotihoitokokeiluun. 1.4.2006-31.12.2008 väliselle ajalle.

 

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut asiasta päätöksen 5.1.2006 ”Hyväksyminen kotihoidon järjestämistä koskevaan kokeiluun”.

 

Kokeilun aloittaminen tai edes siihen liittyvät valmistelut ovat aiheuttaneet kuntayhtymän ja kuntien välillä niin paljon erimielisyyksiä, että Kankaanpää ja Honkajoki ovat päättäneet luopua hankkeesta.

 

Jämijärvi aloitti viime kesänä ennakkoluulottomasti hankkeen. Hanke on lähtenyt hyvin liikkeelle ja tulokset ovat olleet myönteisiä. Henkilökunnassa on vahva halu jatkaa kokeilua.

 

Sosiaali- ja terveysministeriöstä on ilmoitettu, että kokeilua voi jatkaa yksikin kunta ja sen tulee ilmoittaa ministeriöön yhdyshenkilön nimi tai jos ohjausryhmä toimii, niin ohjausryhmän uusi kokoonpano. Raportointi yms. hakemuksen mukainen vastuu kuuluu kokeilussa mukana oleville organisaatioille.  Mukana olleista kunnista ei ole mikään yksinään ollut vastuussa kokeilusta.

 

Jämijärven edustajina ohjausryhmässä ovat olleet Kirsi Ranta, Oivi Koskensalo ja Aki Rantanen.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää

1. merkitä asian tietoon saatetuksi

2. että Jämijärvi jatkaa kokeilua

3. valita uuden ohjausryhmän ja sille puheenjohtajan

4. pyytää Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymää nimeämään ohjausryhmään edustajansa

5. vaatia Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymältä, että se mitoittaa Jämijärven terveysaseman henkilöstön siellä toteutettavia toimintoja vastaavaksi.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            ----------------------

 

 

29 §              PALVELUASUMISEN KILPAILUTTAMINEN

 

Palveluasumisen kilpailuttamisesta on alustavasti neuvoteltu Efeko Oy:n konsultti Sirpa Korhosen kanssa. Korhonen on toivonut, että kilpailuttaminen tapahtuisi huhti-toukokuun aikana. Kilpailuttaminen voidaan tällöin toteuttaa nykyisen hankintalain voimassa ollessa.

 

Korhonen ei varmasti voinut sanoa kumpi kilpailumenettely olisi parempi avoin vai rajoitettu tarjouskilpailu. Se millaista hankintamenettelyä kannattaa käyttää, riippuu hankinnan kohteesta ja arvosta. Menettelyn valintaan vaikuttaa se, miten erityislaatuisesta ja monimutkaisesta hankinnasta on kysymys.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää

1. alustavasti, että hankintamenettelynä käytetään avointa tarjouskilpailua

2. että kilpailuttamisen muista yksityiskohdista päätetään myöhemmin.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

----------------