Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Perusturvalautakunta                Laatimispäivämäärä:

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

23.08.2006 kello 12.00 -

 

Paikka

 

 

 

Käsiteltävät asiat

 

61 §          KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

62 §          PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

63 §          VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIETOON SAATTAMINEN

64 §          TALOUSARVION TOTEUTUMA 30.06.2006 MENNESSÄ

65 §          ----------

66 §          ----------

67 §          PÄÄSKYN PUUHIA JA PULINOITA

68 §          VÄLIRAPORTTI VUODEN 2006 TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA

69 §          SOSIAALIASIAMIEHEN PALVELUJEN OSTAMINEN

70 §          SOSIAALIASIAMIEHEN PALVELUJEN IRTISANOMINEN

71 §          OSALLISTUJAMUUTOKSET

72 §          TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

 

Puheenjohtaja

RAINER RAJAMÄKI

Rainer Rajamäki                                           Aki Rantanen

 


Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                      

Perusturvalautakunta

 

 

KOKOUSAIKA

 

23.08.2006 kello 12.00 -14.00

 

KOKOUSPAIKKA

 

Merikarvia, Ouran luotsiasema

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rainer Rajamäki                      Puheenjohtaja

Petri Ylikoski

Pentti Virtanen

Jaana Ojala

Aili Leppihalme

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

 

Sari Leppihalme

Merja Lahdenpää

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Matti Leppihalme              Kunnanhallituksen puheenjohtaja

Auli Ranta                          Pöytäkirjan pitäjä ja esittelijä

Aki Rantanen                    Perusturvajohtaja

ASIAT

 

 

§§ 61 - 73

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

                                                  

                                                  

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

 

                                                  

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

 

Virka-asema                                               Allekirjoitus

 

 

 

 

 


61 §              KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

                                            Ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            ----------

 

 

62 §              PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

Ehdotus: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Pentti Virtanen ja Aili Leppihalme.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

----------

 

 

63 §              VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIETOON SAATTAMINEN

 

                            Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää merkitä tietoon saatetuksi ja hyväksyttäväksi seuraavien viranhaltijoiden pöytäkirjat ajalta 0105-310706:

- vs. perusturvajohtaja

                                            - sosiaalityöntekijä

- laitos- ja avopalvelujohtaja

- päiväkodin johtaja

- esikoulun opettaja/lasten perhepäivähoidon ohjaaja

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            ----------

 

 

64 §              TALOUSARVION TOTEUTUMA 30.06.2006 MENNESSÄ

 

Esityslistan liitteenä 64.1. on sosiaali- ja terveystoimen talousarvion toteutuma tilanteen 30.06.2006 (100:12 x 6 =49,99/50 %) mukaan.

 

                                            Tulosalueittain nettomenot muodostuivat seuraavasti:

                                            Hallinto 54.308,78 euroa - toteutuma 48,9 %

                                            Lasten päivähoito 299.458,01 euroa - toteutuma 48,9 %

                                            Avopalvelu 374.654,67 euroa - toteutuma 48,3 %

                                            Vanhainkoti 126.996,93 euroa - toteutuma 37,3 %

Kuntoutus- ja vammaispalvelut 122.268,12 euroa - toteutuma 42,8 %

                                            Sosiaalityö 54.836,04 euroa - toteutuma 39,9 %

                                            Toimeentuloturva 74.670,08 euroa - toteutuma 32,0 %

                                            Terveydenhuolto 1 493.266,42 euroa - toteutuma 56,2 %

Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä netto 2 600.459,05 euroa - toteutuma 50,5 %

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta merkitsee talousarvion toteutuman 30.06.2006 mennessä tiedoksi.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            ----------

 

 

65 §              ----------

 

 

66 §              ----------

 

 

67 §              PÄÄSKYN PUUHIA JA PULINOITA

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää merkitä tiedokseen liitteen 67.1.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            ----------

 

 

68 §              VÄLIRAPORTTI VUODEN 2006 TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA

 

Kunnanhallitus on pyytänyt lautakunnilta selvityksen vuoden 2006 talousarviossa olleiden tavoitteiden toteutumisesta ajalta 01.01. - 30.06.2006.

 

                                            Valtuuston hyväksymät tavoitteet ja väliraportti liitteenä 68.1.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle väliraportin vuoden 2006 tavoitteiden toteutumisesta liitteenä 68.1. olevan selvityksen mukaisesti.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            ----------

 

 

69 §              SOSIAALIASIAMIEHEN PALVELUJEN OSTAMINEN

 

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista tuli voimaan 1.1.2001 (812/2000, jatkossa asiakaslaki). Asiakaslaissa säädetään sosiaaliasiamiestoiminnasta ja sen mukaan jokaisen kunnan on nimettävä sosiaaliasiamies. Vuodesta 2001 sosiaaliasiamiehen palvelu on toiminut Satakunnan erityishuoltopiirin kautta (liite 69.1.)

 

Jämijärven ja Ikaalisten välistä yhteistyötä on syytä lisätä. Ikaalisista on mahdollista ostaa sosiaaliasiamiehen palvelut liitteen 69.2. mukaisesti 01.01.2007 alkaen.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää omalta osaltaan hyväksyä em asian sekä päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että se hyväksyy sosiaaliasiamiehen palvelujen ostamisen Ikaalisten kaupungilta liitteen 69.2. mukaisesti 01.01.2007 alkaen.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ----------

 

 

70 §              SOSIAALIASIAMIEHEN PALVELUJEN IRTISANOMINEN

 

Vuodesta 2001 sosiaaliasiamiehen palvelu on ostettu Satakunnan erityishuoltopiiristä ja sosiaaliasiamiehenä on vuonna 2006 toiminut Kaisa Koskela.

 

Koska sosiaaliasiamiehen palvelut järjestetään toisella tavalla vuonna 2007, sosiaaliasiamiehen palveluiden ostaminen pitää irtisanoa Satakunnan erityishuoltopiiristä 01.01.2007 alkaen.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää omalta osaltaan hyväksyä asian sekä päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus irtisanoo sopimuksen sosiaaliasiamiehen palveluiden ostamisesta Satakunnan erityishuoltopiiristä 01.01.2007 alkaen.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ----------

 

 

71 §              OSALLISTUJAMUUTOKSET

 

Perusturvalautakunta on nimennyt 22.12.2004 § 192, alueelliseen kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmään sosiaalityöntekijän ja varalle perusturvajohtajan.

Edelleen 22.12.2004 § 193, Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikkö - hankkeen osallistujiksi sosiaalityöntekijän ja perusturvajohtajan, samoin 18.3.2003 § 26, Satakunnan sijaishuoltohankkeeseen.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää osaltaan ja ehdottaa kunnanhallitukselle, että 01.09.2006 alkaen kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmän Jämijärven perusturvan toimialan edustaja on perusturvajohtaja. Edelleen perusturvalautakunta päättää, että Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikkö -hankkeen ja Satakunnan sijaishuoltohankkeeseen osallistuja on perusturvan toimialalta vain perusturvajohtaja.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ----------

 

 

72 §              TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää merkitä tiedokseen seuraavat asiat:

                                            1. Kustannusarvio lääkkeenjakohuoneesta liitteenä 72.1.

2. Kankaanpään kansanterveystyön ky:n hoitopäivätiedot liitteenä 72.2.

                                            3. Vetoomus ryhmiksen jatkumisen puolesta 72.3.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ----------