Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Perusturvalautakunta                   Laatimispäivämäärä:

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

30.05.2006 kello 13.30 -

 

Paikka

 

Perusturvakeskus

Käsiteltävät asiat

 

39 §          KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

40 §          PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

41 §          TARJOUKSET ELINTARVIKETOIMITUKSISTA

42 §          TARJOUKSET ESIKOULUKULJETUKSISTA

43 §          OIKAISUVAATIMUS

44 §          TUKEA PIENTEN LASTEN HOITOON

45 §          VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIETOON SAATTAMINEN

46 §          KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA LUKUVUONNA 2006-2007

47 §          ILMOITUS YKSITYISESTÄ SOSIAALIPALVELUTOIMINASTA

48 §          TALOUSARVION TOTEUTUMA 30.04.2006 MENNESSÄ

49 §          TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

50 §          MUUT MAHDOLLISET ASIAT

 

 

Puheenjohtaja

RAINER RAJAMÄKI

Rainer Rajamäki                                           Aki Rantanen

 


Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                      

Perusturvalautakunta

 

 

KOKOUSAIKA

 

30.05.2006 kello 13.30 - 15.15

 

KOKOUSPAIKKA

 

Perusturvakeskus

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rainer Rajamäki               Puheenjohtaja

Merja Lahdenpää

Aili Leppihalme

Satu Jokela

Pentti Virtanen

Jaana Ojala

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

 

Sari Leppihalme

Petri Ylikoski

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Päivi Leponiemi               Kunnanhallituksen edustaja

Auli Ranta                          Pöytäkirjan pitäjä ja esittelijä

ASIAT

 

 

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

                                                  

                                                  

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

 

                                                  

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

 

Virka-asema                                               Allekirjoitus

 

 

 

 

 


39 §              KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

                                            Ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            ----------

 

 

40 §              PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

Ehdotus: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Satu Jokela ja Merja Lahdenpää.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

----------

 

 

41 §              TARJOUKSET ELINTARVIKETOIMITUKSISTA

 

Ptl 34 §                              Perusturvalautakunta ja sivistyslautakunta ovat hankkineet yhdessä elintarvikkeet ao. hallintokuntien keittiöihin edellisen kaksivuotiskauden. Elintarviketarjoukset pyydetään edelleenkin samanaikaisesti ja pyyntö koskee seuraavaa kaksivuotiskautta syksystä 2006 alkaen. Liitteenä 34.1. alustava tarjouspyyntö.

 

                                            Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää:

1. että, elintarviketarjoukset pyydetään samanaikaisesti perusturva- ja koulutoimelle kahta seuraavaa toimintavuotta koskevina liitteen 34.1. mukaisesti

2. että, tarjoukset pyydetään seuraavilta: K-Market Jämijärvi, Suurimaan Kauppa Ky, Kespro

3. että, erikseen tarjoukset pyydetään seuraavilta: Jämin Rahtipalvi Oy, Ruoka Saarioinen Oy, HK-Ruokatalo Oy, Atria Oy, Valio Oy ja Pirjon Pakari.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            ----------

 

41 §                                    Rolf Björkman ja Yrjö Alarotu avasivat tarjoukset 10.05.2006. Liitteeksi esityslistaan 41.1. tarjoukset ja tarjousten avaamista koskeva pöytäkirja. Tarjoukset pyydettiin lisäksi Kanta-Hämeen tuoretuote Oy:ltä ja Juha Kierikalta.

 

                                            Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää hankkia elintarvikkeet perusturvan toimialan osalta ajalle 01.08.2006 - 31.07.2008 seuraavasti:

                                            Kespro Oy:ltä lähinnä ns. kuivatavara

Valio Oy:ltä lähinnä maitotaloustuotteet (Valio hoitaa maitotuen hakemisen kunnan puolesta)

Saarioinen Oy:ltä lihatuotteet

                                            Juha Kierikalta perunat.

Lisäksi vanhainkodilla, päiväkodilla ja Hepokodilla on mahdollisuus joissakin tapauksissa käyttää paikallisia elintarviketoimittajia.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

----------

 

 

42 §              TARJOUKSET ESIKOULUKULJETUKSISTA

 

Esikoulukuljetuksista on pyydetty entiseen tapaan tarjoukset yleisellä tarjouspyynnöllä (liite 42.1). Perusturvalautakunta on kokouksessaan 09.08.2001, 80 § päättänyt, että esikoululaisten kuljetuksissa noudatetaan kolmen kilometrin rajaa ja kuljetukseen on mahdollista tulla, mikäli autossa on tilaa, omalla kustannuksella. Perusturvalautakunta päätti 15.06.2004, § 96  periä 40 euroa/kk korvausta niiden lasten osalta jotka eivät kuulu kuljetuksen piiriin.

 

Määräaikaan 23.05.2006 mennessä jätettiin yksi tarjous. Tarjouksen jätti Timo Ranta (liitteeksi esityslistaan 42.2).

 

Tarjousta tarkennetaan seuraavilla lisäyksillä, joista on keskusteltu puhelimitse Timo Rannan kanssa 24.05.2006:

- Oppilaiden määrän vaihtelut reittien varrella eivät vaikuta hintaan.

- Tarjoukset koskevat myös kysymysmerkillä olevia oppilaita.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää hyväksyä esikoulukuljetuksesta tehdyn tarjouksen.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            ----------

 

 

43 §              OIKAISUVAATIMUS

 

Ptl 8 §                                Vuoden 2006 talousarvioon (6050 2260) on varattu 1.700 euron toiminta-avustus  yhdistyksille ja seuroille.

 

                            Vuonna 2005 päätösehdotus hyväksyttiin lisäyksellä, että yhdistysten ja seurojen määräraha on vuoden 2006 osalta syytä laittaa hakuun, jotta muutkin yhdistykset jne. voisivat avustusta hakea ja hakemuksia varten laaditaan oma hakemuslomake (liitteenä 8.2). Yhdistyksille ja seuroille suunnattu hakuilmoitus on syytä rajata Jämijärveä koskevaksi ja ilmoittaa haettavaksi seuraavassa kuntatiedotteessa, samoin voidaan toimia myös veteraanien ja kotirintamanaisten osalta.

 

Veteraani- ja kotirintamanaisten kuntoutuspaikka voisi sijaita vanhainkodilla ja olisi kestoltaan seitsemän päivää. Tuohon aikaan sisältyisi kuntoutus ja tarvittava hoito. Kuntoutus voidaan järjestää ostopalveluna.  Jo vuonna 2005 joidenkin veteraanien kohdalla sovittiin vanhainkotihoidosta, koska he ilmoittivat, etteivät selviydy muualla. (Vuonna 2005 viiden vuorokauden kuntoutusjaksot maksoivat 365 - 625 € paikasta riippuen). Vaihtoehtoisesti veteraaneille ja kotirintamanaisille voidaan myöntää avokuntoutusta (v. 2005 myönnetty määräraha/henkilö oli 130 €). Veteraaniasioiden toimikunnan puheenjohtajan Tuija Rannan kanssa on em. muutoksista keskusteltu.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää 

1. hyväksyä em. suunnitelman koskien veteraanien ja veteraaninaisten kuntoutusta 

2. laittaa maaliskuun kuntatiedotteeseen ilmoituksen vuoden 2006 toiminta- ja kannatusavustusten ja avustusten luonteisten maksujen hakemisesta.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ----------

 

31 §                                    Toiminta-avustus on ollut haettavana 18.03.2006 mennessä ja hakemuksia on tullut 9. Esityslistan liitteeksi 31.1. hakemukset ja tiedot vuonna 2005 maksetuista avustuksista.

 

                                            Anomukset                                              Anottu €        Ehdotus

 

                                            Palokosken Koti-koulu yhdistys ry        500               200

                                                                

                                            Palokosken Urheilu- ja Liikuntaseura Ry300            300

 

                                            Kontin-Pitkäniemen Kyläyhdistys ry     300                 50

 

Jämijärven sotaveteraanit ry                 280               280

 

                                            Jämijärven Rintamamiesveteraanit        55                 50

 

                                            Sotainvalidien

Veljesliiton Jämijärven osasto              168               168

 

Jämijärven veteraanikuoro                    168               152

 

Jämijärven Eläkkeensaajat ry               200               100

 

MLL:n paikallisyhdistys Jämijärvi         500               400

 

                      Yhteensä                                                1700

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää jakaa avustukset ehdotuksen mukaisesti.

 

Päätös: Perusturvalautakunta päätti jakaa toiminta-avustukset muutetun päätösehdotuksen mukaan seuraavasti: Palokosken Koti-koulu yhdistys ry 200 €, Palokosken Urheilu- ja Liikuntaseura Ry 200 €, Kontin-Pitkäniemen Kyläyhdistys ry 150 €, Jämijärven sotaveteraanit ry 280 €, Jämijärven Rintamamiesveteraanit 50 €, Sotainvalidien Veljesliiton Jämijärven osasto 168 €, Jämijärven veteraanikuoro 152 €, MLL:n paikallisyhdistys Jämijärvi 200 €. Yhteensä 1400 €. 300 € jää vuonna 2006 mahdollisesti tulevia toiminta-avustustarpeita varten.

 

----------

 

43 §                                    Jämijärven Eläkkeensaajat ry/Matti Kannosto on tehnyt oikaisuvaatimuksen perusturvalautakunnan päätöksestä 04.04.2006 31 § (liite 43.1), jonka mukaan Jämijärven Eläkkeensaajat ry ei saanut hakemaansa avustusta.

 

                                            Kuten oikaisuvaatimuksessa todetaan, Jämijärven Eläkkeensaajat ry on saanut aikaisempina vuosina automaattisesti avustuksen vuoteen 2006 saakka. Liitteenä 43.2. on sosiaalilautakunnan päätös vuoden 1996 toiminta- ja kannatusavustuksista ja avustusten luontoisista maksuista.  Tuolloin avustusta Eläkeliiton Jämijärven yhdistykselle ja Jämijärven Eläkkeensaajille myönnettiin 3.000 markkaa jaettavaksi jäsenten suhteessa. (Kunnanhallitus oli aikaisemmin myöntänyt kyseiset avustukset). Myös vuonna 1996 jätettiin jakamatta 1.000 markka muita mahdollisia kohteita varten.

 

Vuonna 2005 päätösehdotus hyväksyttiin lisäyksellä, että yhdistysten ja seurojen määräraha on vuoden 2006 osalta syytä laittaa hakuun, jotta muutkin yhdistykset jne. voisivat avustusta hakea. 300 € jäi jakamatta vuoden 1996 tapaan vuoden 2006 aikana mahdollisesti tulevia avustustarpeita varten.

 

Oikaisuvaatimuksessa toivottiin tasapuolista kohtelua hakijoita kohtaan. Tasapuolisuuden voidaan katsoa toteutuneen Jämijärven Eläkkeensaajat ry:n osalta, koska avustusta on annettu vuoteen 2005 saakka automaattisesti.

 

                          Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää, että 04.04.2006 31§, tehtyä päätöstä ei ole syytä muuttaa ja oikaisuvaatimus hylätään.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

---------

 

 

                                                                 Perusturvalautakunta        § 72

                                                                 Perusturvalautakunta        § 90

Perusturvalautakunta        § 11              31.01.2006

Kunnanhallitus                   § 53              14.02.2006

 

44 §              TUKEA PIENTEN LASTEN HOITOON

 

ptl 72 §                               Yksityisten perhepäivähoitajien kirje on liitteenä 72.1. Kirjeen sisältämistä asioista on keskusteltu allekirjoittaneiden perhepäivähoitajien kanssa 12.05.2005.Esiin nousi varahenkilön tarve sairastapauksessa, kansaneläkelaitoksen maksuosuus (liite 72.2.), yksityisten hoitajien palkkausasia, kunnan mahdollinen maksuosuus, kotihoidon tuen kuntalisä ja ryhmäperhepäivähoidon tilat. Em asioita on syytä selvittää oikean ratkaisun löytämiseksi.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää keskustella asiasta ja jatkossa tehtävistä mahdollisista toimenpiteistä.

 

Päätös: Perusturvalautakunta keskusteli asiasta. Asian selvitystä jatketaan.

 

----------

 

Ptl 90 §                              28.11.2002 on perusturvalautakunta oikeuttanut palkkaamaan perhepäivähoitajan 01.12.2002 alkaen kartoituksen ja tiedustelun perusteella. Perusturvalautakunnan kokouksessa yksityisten perhepäivähoitajien 12.05.2002 allekirjoitettu kirje on ollut tiedoksi saatettavissa asioissa 12.12.2002 § 150 (ei liitteenä).

 

Yksityiset perhepäivähoitajat ovat jättäneet uuden 06.06.2005 allekirjoitetun kirjeen (liite 90.1.), jossa ehdotuksina on, että kunta ryhtyisi tukemaan yksityistä perhepäivähoitoa. Lisäksi he toivovat kunnalta apua lasten tarvitessa varahoitopaikkaa.

 

Yksityiset perhepäivähoitajat veloittavat lapsen hoidosta vanhemmilta: Ensimmäisestä lapsesta 200,00 € ja perheen toisesta lapsesta 180,00 €

                                            Kelan maksuosuus           137,33 €                            137,33 €

                                            Yhteensä palkka/kk          337,33 €                            317,33 €

 

Yksityisten perhepäivähoitajien hoitomaksusuositus on 500,00 euroa kokopäivän hoidossa olevasta lapsesta ja 300,00 euroa puoli päivää hoidossa olevasta lapsesta kuukaudessa. Kunnan maksuosuudeksi tulisi 162,67 euroa (kokopäivälapsesta - korjaus II lapsesta) ja 182,67 euroa puolipäivälapsesta.

 

Kunnan perhepäivähoitajien palkat ovat noin 600 - 1755 euroa + 10 % henkilökohtaista lisää sekä sivukuluja 27 %. Palkan suuruus määräytyy hoidossa olevien lapsien lukumäärän (saa olla omat lapset mukaan lukien 4 kokopäiväistä ja yksi osapäivälapsi), hoitajan koulutuksen, erityislasten, epäsäännöllisen työn, jne mukaan.

 

Ylityöstä kunnan perhepäivä hoitajalle maksetaan 100 % 16:sta tunnilta ja seuraavilta tunneilta 80 %. Kulukorvaukset/ateria pitkältä päivältä 4,73 euroa/lapsi * 21 päivää=496,65 euroa/kk. Lyhyt päivä 3,96 euroa/lapsi.

 

Ryhmäperhepäivähoitajien peruspalkka on noin 1476,66 euroa/kk + 10 % henkilökohtaista lisää + ylityöt ja 27 % sivukuluja. Ryhmäperhepäivähoidossa aterioiden ja tilojen kustannukset tulevat kunnan maksettavaksi.

 

Kunnan perimät hoitomaksut ovat tulosidonnaisia, jos hoitomaksu jää alle 18,00 € sitä ei peritä. Ylin hoitomaksu on ensimmäisestä lapsesta 200,00 euroa ja toisesta 180,00 euroa, samoin kuin yksityisessä päivähoidossa.

 

Yksityisen hoidon kuntalisää maksetaan lakisääteisten tukien lisäksi mm. Kaarinassa, Liedossa, Hämeenlinnassa, Uudessakaupungissa, Haukiputaalla, Kontiolahdella, Oulussa, Tampereella, Pirkkalassa, Ylöjärvellä ja Piikkiössä, jossa on selkeä kuntalisän maksujärjestelmä. Kuntalisän määrä vaihtelee kunnittain noin 120,00 - 250,00 euroon kuukaudessa/lapsi. Yksityisen hoidon kuntalisän ehtona on, että lapsi kuuluu lakisääteisen hoidon tuen piiriin. Kela myöntää ja maksaa sopimuksen tehneiden kuntien kuntalisän yksityisen hoidon tuen yhteydessä.

 

Perheet voivat saada Kansaneläkelaitoksen kautta haettavaa yksityisen hoidon tukea alle kouluikäisen lapsen hoidosta silloin kun lapsen vanhemmat valitsevat kunnan päivähoitopaikan sijasta yksityisen palveluntuottajan järjestämän palvelun. Hoitopaikan tulee olla kunnan hyväksymä ja valvoma. Tuen saamisen edellytyksenä on, ettei kenenkään lapsen osalta käytetä oikeutta kotihoidon tukeen. Lapsen vanhemmat hakevat yksityisen hoidon tukea ja se maksetaan palvelun tuottajalle.

 

Jämijärven kunnassa olisi perheiden valinnan mahdollisuuksien lisäämiseksi ja kunnallisten perhepäivähoidon kustannusten hillitsemiseksi syytä ottaa käyttöön lakisääteisten tukien lisäksi kuntalisä yksityisen hoidon tukeen. Kuntalisä olisi 168,00 euroa/yksityisessä hoidossa oleva lapsi/kk. Kelan kanssa tehtävän sopimuksen mukaan Kela myöntäisi ja maksaisi lakimääräisen tuen ja kuntalisän. Jämijärven kunnan talousarviossa kustannuspaikka olisi 2035 ja tilikohta 6010, muut kotitalouksille maksetut tuet ja avustukset. Kuntalisää varten ei ole varattu talousarviossa rahaa, mutta jatkossa odotettavissa on kustannussäästöjä kunnan oman palvelurakenteen osalta. Kuntalisä otettaisiin käyttöön 01.08.2005 alkaen tai kun sopimus Kelan kanssa on tehty. Hakemuksia saisi Kansaneläkelaitokselta ja hakemuslomakkeeseen tulisi perhepäivähoidon ohjaajan hyväksymismerkintä siitä, että hoitaja on kunnan hyväksymä.

 

Kuntalisän käyttöönotossa ja maksamisessa noudatetaan So 205 Lakia lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta 20.12.1996/1128.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää:

                                    1. ottaa käyttöön yksityisen päivähoidon kuntalisän 168,00 €/yksityisessä hoidossa oleva lapsi/kk.  Kuntalisä otetaan toistaiseksi käyttöön 01.08.2005 alkaen tai kun sopimus (Kela  myöntää ja maksaa lakimääräisen tuen ja kuntalisän)  Kansaneläkelaitoksen kanssa on tehty. Kuntalisä maksetaan kun Kansaneläkelaitoksen edellytykset maksamiselle täyttyvät

2. että, hakemuslomakkeeseen tulee perhepäivähoidon ohjaajan hyväksymismerkintä siitä, että hoitaja on kunnan hyväksymä

3. että, toistaiseksi kunta ei sitoudu varahoitopaikkajärjestelyihin.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

---------

 

11 §                                    Perusturvalautakunnan esittämää yksityisen hoidon kuntalisää ei vielä ole Jämijärvellä otettu käyttöön. Yksityisen hoidon käsitettä on syytä laajentaa seuraavasti: 1. omassa kodissa perhepäivähoitoa antavat hoitajat 2. lapsen kodissa toimivat yksityiset hoitajat sekä 3. yksityinen päiväkotihoito.

 

                                            Jämijärvellä kuntalisän maksamisen perusteet ovat:

- Kela maksaa perheelle yksityisen hoidon tukea.

- Perhe hakee lapselleen valitsemaansa ja kunnan hyväksymään hoitopaikkaan yksityisen hoidon kuntalisän kunnan perhepäivähoidon ohjaajalta. Kela maksaa myönnetyn tuen jälkikäteen palvelun tuottajalle kun sopimus (Kela myöntää ja maksaa lakimääräisen tuen ja kuntalisän) Kansaneläkelaitoksen kanssa on tehty. Kuntalisä maksetaan kun Kansaneläkelaitoksen edellytykset maksamiselle täyttyvät

- Hoidon loppusumma/kattohinta olisi ensimmäisestä lapsesta 500,00 € ja seuraavista perheen lapsista 480,00 €. Kuntalisää ei makseta vuosiloman ajalta. Kuntalisää laskettaessa otetaan huomioon hoitopäivien lukumäärä kuukaudessa. Mikäli hoitoa käytetään esim.14 pv/kk, lasketaan kattohinta jakamalla kuukausimaksu 20:llä ja kertomalla hoitopäivien lukumäärä.

- Yksityisen hoidon tuen kuntalisän saannin edellytys on yli 5 tunnin päivittäinen hoitoaika, joka maksetaan hoitorahaan perheen jokaisesta edellytykset täyttävästä lapsesta. Kuntalisän laskee kunnan perhepäivähoidon ohjaaja perusturvalautakunnan päättämästä yksityisen hoidon kattohinnasta vähennyslaskuperiaatteella siten, että hoitopaikan kattohinnasta vähennetään lakisääteinen yksityisen hoidon tuki ja maksuasetuksen mukainen perheen päivähoitomaksu, joiden erotus on kuntalisä. Lisän suuruus määräytyy tulojen mukaan. Mikäli yksityisen päivähoitopaikan hinta ylittää perusturvalautakunnan päättämät kattohinnat, vanhemmat maksavat itse ylittävän osuuden.

- Perheellä ja hoitajalla on ilmoitusvelvollisuus kuntalisän myöntämiseen vaikuttavien olosuhteiden muuttumisesta. Yksityisen päivähoidon palvelun käyttäjän pitää tarkistaa lapsensa hoitopäivien määrä kalenteri kuukausittain. Liikaa maksettu tuki peritään takaisin. Tukea ei makseta takautuvasti. Tuki päättyy viimeistään lapsen aloittaessa perusopetuksen koulussa. Tuki päättyy myös lapsen vaihtaessa asuinpaikkakuntaa. Kuntalisään eivät ole oikeutettuja kunnan tukemassa yksityisessä päivähoidossa olevat lapset.

                                    - Kuntalisä on talousarviosidonnainen ja kunnalle harkinnanvarainen lisä.

- Tukea ei makseta, jos vanhemmat saavat lapsesta kotihoidon tukea tai jotakuta perheen lasta hoidetaan kotihoidon tuella.

                                            - Kunta ei sitoudu varahoitopaikkajärjestelyihin.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää hyväksyä osaltaan em. Jämijärven kuntalisän maksamisen perusteet sekä päättää pyytää kunnanhallitusta ja kunnanvaltuustoa päättämään yksityisen hoidon aloittamisesta Jämijärvellä em. kuntalisän maksamisen perusteiden mukaisesti, sekä osoittamaan määrärahan yksityisen hoidon tuen kuntalisää varten, koska menoerää ei pystytä kattamaan perusturvalautakunnan talousarvion sisällä. Valtaosaltaan lakisääteiset pakolliset toiminnot ovat niitä, joita ei pystytä sopeuttamaan ilman menojen ylityksiä.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 53 §                             Ehdotus: Kunnanhallitus päättää osaltaan hyväksyä edellä mainitut Jämijärven yksityisen hoidon kuntalisän maksamisen perusteet lisäyksellä, että kuntalisä maksetaan Kelan kautta Jämijärviläiselle hoidon tuottajalle.

Kunnanhallitus pyytää kunnanvaltuustoa päättämään yksityisen hoidon kuntalisän maksamisen aloittamisesta Jämijärvellä em. kuntalisän maksamisen perusteiden mukaisesti.

Kuntalisä otetaan käyttöön kun toiminnan vaatimat järjestelyt sekä sopimus Kelan kanssa on tehty.

Perusturvalautakunnan talousarviossa ei ole määrärahaa yksityisen hoidon kuntalisää varten, joten pyritään kaikin mahdollisin toimin vähentämään menoylityksiä.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

Asian esitteli ja pöytäkirjaa piti tämän asian osalta vs. perusturvajohtaja Auli Ranta. Auli Ranta poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 20.10.

 

------

 

KV 10 §                             Päätös:Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi. Pöytäkirjaa piti tämän asian osalta vs. perusturvajohtaja Auli Ranta.

                                            ------

 

Ptl 44 §                              Kuntalisän maksaminen oli suunniteltu maksettavaksi Kansaneläkelaitoksen kautta jämijärviläiselle palvelun tuottajalle. Sopimus joka olisi solmittu kunnan ja Kelan kesken on esityslistan liitteenä 44.1. Sopimuksen mukaan Kela olisi maksanut jokaiselle palvelun tuottajalle kuntalisää 168 €/kk. Koska maksettava kuntalisä vaihtelee perheen tulotason mukaisesti, sitä ei Kelan järjestelmien vuoksi voi maksaa Kelan kautta. 01.06.2006 alkaen Jämijärven kunta voisi maksaa suoraan palvelun tuottajalle kuntalisän/Jämijärvilisän.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että:

1. Kelan kanssa ei solmita sopimusta kuntalisän/Jämijärvilisän maksamisesta

2. Jämijärven kunta maksaa kuntalisän/Jämijärvilisän suoraan palvelun tuottajalle.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            ----------

 

 

45 §              VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIETOON SAATTAMINEN

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää merkitä tietoon saatetuksi ja hyväksyttäväksi seuraavat viranhaltijapöytäkirjat ajalta 0101-300406:

- vs. perusturvajohtaja § 1-22

- sosiaalityöntekijä, kuljetuspalvelupäätöksiä § 1-38, toimeentulopäätöksiä § 1-100

- laitos- ja avopalvelujohtaja, sairasloma-, sijais-, vuosiloma- sekä hoito- ja palvelusopimuksia § 1-91 ja kotipalvelun ja laitoshoidon maksupäätöksiä § 1, 4- 20,

- päiväkodin johtaja, päivähoitopäätös § 11, sairasloma-, sijais-, vuosilomapäätökset

- esikoulun opettaja/lasten perhepäivähoidon ohjaaja, päivähoitopäätöksiä § 1-10, 12-16,

- ohjaaja, kotipalvelun maksupäätökset 2-3 § ja sairasloma-, sijais-, vuosilomapäätöksiä § 1-13.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            ----------

 

 

46 §              KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA LUKUVUONNA 2006-2007

 

Perusturvalautakunta on 22.06.2005 86 §, päättänyt, että lukuvuoden 2006-2007 iltapäivätoiminnan toteuttamisesta päätetään osallistujien määrän selvittyä. Koululaisten iltapäivätoimintaan on ilmoittautunut 13 lasta. Tykköölle on tulossa 6 ja päiväkodille 7 lasta, joista 5 tarvitsee satunnaisesti aamuhoitoa.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää jatkaa koululaisten iltapäivätoimintaa lukuvuonna 2006 - 2007.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            ----------

 

 

47 §              ILMOITUS YKSITYISESTÄ SOSIAALIPALVELUTOIMINASTA  

 

Länsi-Suomen lääninhallitukselta 30.08.2005 tulleen kirjeen mukaan yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteriin pitää tehdä ilmoitus Jämijärven kunnan osalta  yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta (603/1996) annetun lain mukaisista yksityisistä luvanvaraisista tai ilmoituksenvaraisista palvelun tuottajista. Ohjeen mukaan, jos ilmoituksenvaraisten sosiaalipalvelujen tuottajien tulosteista puuttuu tiedot tai kyseessä on uusi ilmoituksenvarainen palveluntuottaja, kuntaa pyydetään toimittamaan palveluntuottajalle lomake ilmoitusta varten ja käsittelemään lomake lautakunnassa sekä lähettämään se kunnan lausunnon kanssa lääninhallitukseen rekisteriin merkitsemistä varten. Liitteenä 47.1. ilmoitus yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta on ottanut vastaan ilmoituksen yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta ja perusturvalautakunnalla ei ole huomauttamista ilmoitusten johdosta.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            ----------

 

 

48 §              TALOUSARVION TOTEUTUMA 30.04.2006 MENNESSÄ

 

Esityslistan liitteenä 48.1. on sosiaali- ja terveystoimen talousarvion toteutuma tilanteen 30.04.2006 (100:12 x 4 = 33,33  %) mukaan.

 

                                            Tulosalueittain nettomenot muodostuivat seuraavaksi:

                                            Hallinto 33.127,73 euroa - toteutuma 29,8 %

                                            Lasten päivähoito 191.619,85 euroa - toteutuma 31,3 %

                                            Avopalvelu 225.489,95 euroa - toteutuma 29,1 %

                                            Vanhainkoti 93.261,41 euroa - toteutuma 27,9 %

Kuntoutus- ja vammaispalvelut 82.664,53 euroa - toteutuma 29,0 %

                                            Sosiaalityö 39.261,94 euroa - toteutuma 28,5 %

                                            Toimeentuloturva 54.972,51 euroa - toteutuma 23,6 %

                                            Terveydenhuolto 1 024.633,18 - toteutuma 38,6 %

Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä netto 1 745.031,10 euroa - toteutuma 33,9 %

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta merkitsee talousarvion toteutuman 30.04.2006 mennessä tiedoksi.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            ----------

 

 

49 §              TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää merkitä tiedokseen seuraavat asiat:

 

- Rauni Viilon toimenkuva syksyllä 2006 liitteeksi (49.1.) esityslistaan.

- Lastensuojelun työtapojen uudistamishankkeen päätöstilaisuus on ollut 23.05.2006 liitteeksi (49.2.) esityslistaan.

- Siirtoviivemaksujen yhdyshenkilöt kunnat/terveyskeskukset ja pöytäkirjanote siirtoviivemaksujen perinnästä 27.03.2006 liitteeksi (49.3.) esityslistaan.

- Satakunnan Fiale -aluetietojärjestelmän tarkistetut  palvelumaksut liitteeksi (49.4.) esityslistaan.

- Siirtoviivemaksu ja vanhainkotien välinen yhteistyö liitteeksi (49.5.) esityslistaan.

- Muistio Pohjois-Satakunnan sosiaalijohdon kokouksesta liitteeksi (49.6.) esityslistaan.

- Kankaanpään psykiatrian poliklinikan toimintatietoja liitteeksi (49.7) esityslistaan.

- Länsi-Suomen lääninhallituksen tarkastuskertomus Mikon Kuntoutuskodit Oy:stä liitteeksi (49.8.) esityslistaan.

- Kankaanpään kansanterveystyön ky:n hoitopäivien käyttö 2006 liitteeksi (49.9.) esityslistaan.

- Sopimus osallistumisesta Vammaishuollon palvelujärjestelmä hankkeeseen, aloitusilmoitus ja projektipäällikön valinta liitteeksi (49.10.) esityslistaan.

- Valtiokonttorin päätös 12.5.2006 liitteeksi (49.11.) esityslistaan.

- Huostaanoton kustannukset liitteeksi (49.12) esityslistaan.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            ----------

 

 

50 §              MUUT MAHDOLLISET ASIAT

 

Keskusteltiin Perusturvakeskuksen toimialueen toiminnan kehittämisestä.

 

----------