Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Perusturvalautakunta                 Laatimispäivämäärä:

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

17.02.2006  kello 14.00 -

 

Paikka

 

Perusturvakeskus

Käsiteltävät asiat

 

19 §          KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

20 §          PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

21 §          ----------

22 §          TUTKIMUSLUPA-ANOMUS/MARIA KOSKENSALO

23 §          ----------

24 §          ASIAKASMAKSUT

 

 

Puheenjohtaja

RAINER RAJAMÄKI

Rainer Rajamäki                                           Aki Rantanen

 


Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                      

Perusturvalautakunta

 

 

KOKOUSAIKA

 

17.02.2006  kello 14.00 - 15.10

 

KOKOUSPAIKKA

 

Perusturvakeskus

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rainer Rajamäki               Puheenjohtaja

Merja Lahdenpää

Sari Leppihalme

Satu Jokela

Petri Ylikoski

Pentti Virtanen

Jaana Ojala

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

 

Sari Leppihalme

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Päivi Leponiemi               Kunnanhallituksen edustaja

Auli Ranta                          Pöytäkirjan pitäjä ja esittelijä

 

ASIAT

 

§§ 19 - 25

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

                                                  

                                                  

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

 

                                                  

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

 

Virka-asema                                               Allekirjoitus

 

 

 

 

 


19 §              KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

                                            Ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            ----------

 

20 §              PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

Ehdotus: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Petri Ylikoski ja Jaana Ojala.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            ----------

 

21 §              ----------

 

22 §              TUTKIMUSLUPA-ANOMUS/MARIA KOSKENSALO

 

Maria Koskensalo tekee opintoihinsa kuuluvaa tutkimusta aiheesta “Toimeentulotukea saavien alle 25-vuotiaiden nuorten kokemuksia sosiaalityöstä ja saamastaan tuesta”. Tutkimus on kvalitatiivinen tapaustutkimus ja menetelmänä on teemahaastattelu. Nuorten haastattelun lisäksi haastatellaan myös nuorten kanssa työskenteleviä sosiaalityöntekijöitä.

 

Saatava aineisto käsitellään luottamuksellisesti ja tutkimusraporttia kirjoitettaessa varmistetaan että, haastatellut eivät ole tunnistettavissa.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää antaa suostumuksensa tutkimustyötä varten.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ----------

 

23 §                ----------

 

24 §                ASIAKASMAKSUT

 

Laki (734/92) ja asetus (912/92) sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista sääntelee perusturvalautakunnan alaisen toiminnan asiakasmaksuja. Lisäksi muissa erityislaeissa on maininta maksuista ja perusteista. Joitakin maksuja kunta voi päättää harkintansa mukaan. Korkein hinta on omakustannushinta.

 

Hoivapalvelumaksu määräytyy asiakasmaksuasetuksen 3 §:n perusteella asiakkaan tulojen mukaan henkilön yhteenlaskettujen bruttotulojen 445 €:n ylittävästä osasta palvelumaksu on 35 %. Asiakasmaksupäätöstä tekevälle viranhaltijalle on syytä antaa oikeus kohtuullistaa asiakasmaksuja.

 

Päätös: Perusturvalautakunta antaa asiakasmaksupäätöstä tekevälle viranhaltijalle oikeuden kohtuullistaa asiakasmaksuja kulloinkin voimassa olevien lakien ja asetusten mukaisesti.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ----------