Jämijärven kunta

Kunnanhallitus

KOKOUSKUTSU 11/2003

Laatimispäivämäärä: 10.06.2003

KokoustiedotAika 10.03.2003 kello 19.30
Paikka Valtuuston kokoushuone


Käsiteltävät asiat

185 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sivu 194
186 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Sivu 194
187 § KUNNANTALON PIHAN RAKENTAMISESTA SAATUJEN URAKKATARJOUSTEN KÄSITTELY Sivu 195
188 § PEIJARINTIEN JA PÄÄSKYNTIEN RAKENTAMISEN URAKKATARJOUSTEN KÄSITTELY Sivu 198
Puheenjohtaja MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia

JÄMIJÄRVEN KUNTA

Kunnanhallitus

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 11/2003
KOKOUSAIKA 10.06.2003 kello 19.35 - 19.48
KOKOUSPAIKKA Valtuuston kokoushuone
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)


Matti Leppihalme puheenjohtaja

Päivi Leponiemi

Enni Lähteenniemi

Ritva Mäkelä

Juhani A. Rajala

Tapio Rajalahti

Olli Seppälä

POISSA OLLEET JÄSENET
MUUT SAAPUVILLA OLLEET Matti Peurala valtuuston puheenjohtaja

Kyösti Lahti valtuuston II varapuheenjohtaja

Esa Ala-Karvia kunnanjohtaja

ASIAT §§ 185 - 189

185 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

186 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Tapio Rajalahti ja Olli Seppälä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

Tekninen lautakunta 98 § 26.05.2003

Kunnanhallitus 173 § 03.06.2003

Tekninen lautakunta 123 § 10.06.2003

187 § KUNNANTALON PIHAN RAKENTAMISESTA SAATUJEN URAKKATARJOUSTEN KÄSITTELY

Tekn.ltk 98 § 

Kunnantalon pihan rakentamisesta on pyydetty urakkatarjoukset seuraavilta urakoitsijoilta:

- Veljekset Saarinen Oy

- Kaivuyhtymä Niemi

- Maanrakennus Jokinen Oy

- Lännen Kaivuu ja Louhinta

- Auto ja Kone Oy U. Tutti

Tarjousten jättöaika päättyy 26.05.2003 klo 15.30.

Ehdotus: Käsitellään saadut tarjoukset.

Määräaikaan mennessä saatiin seuraavat tarjoukset:

- Veljekset Saarinen Oy: 46 000 € (alv 0 %)

Ei sisällä paloas. pihan kaivua, kerroksia eikä asfalttia

- Kaivuyhtymä Niemi: 185 550 € (alv 0 %)

- Lännen Kaivuu ja Louhinta Oy 75 000 € (alv 0 %)

Tarjousten avaamisen suorittivat 26.05.2003 klo 15.35 Juhani Viilo, Pentti Virtanen ja Tuula Koskinen.

Talousarviossa on varattu pihan rakentamiseen 30 000 €:n määräraha.

Päätös: Ehdotetaan kunnanhallitukselle, että kunnantalon pihatyöurakka annetaan Lännen Kaivuu ja Louhinta Oy: tehtäväksi siten, että palotallin pihaa ei tässä yhteydessä toteuteta muuta kuin liittymäjärjestelyjen ja viemäröinnin osalta. Tästä johtuen tarjoushintaa koskevat muutokset määritetään yksikköhintoihin perustuen ja neuvotellen tarjouksen tekijän kanssa.

Neuvottelun suorittaa Juhani Viilo ja Pentti Virtanen ennen kuin kunnanhallitus ratkaisee urakan.

---------------

KH 173 § 

Neuvottelut käydään 28.05.2003.

Lisätietoa neuvottelun tuloksesta sekä tarjouspyyntö ovat liitteenä nro 173.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

--------------

Tekn. ltk § 123 

Lännen Kaivuu ja Louhinta Oy on antanut 1.6.2003 seuraavat lisä-/muutostarjoukset 26.5.2003 päivättyyn urakkatarjoukseensa:

LISÄSELVITYS 31.5.2003

PEIJARINTIEN JA PÄÄSKYNTIEN SEKÄ KUNNANVIRASTON PIHA-ALUEEN PERUSPARANNUSURAKKA

Lisäselvitys koskien kunnanviraston alapihan muutostyöhön.

Piha-alueen pienentyessä 934 mē.

- 14.562,00 € alv 0%

Pääskyntien rakentamisen hinta

16.700,00 € alv 0%

Peijarintien ja kunnanviraston piha-alueen

sähkötyöt ilman maankaivuuta

(ei ole laskettu urakkatarjoukseen).

20.460,00 € alv 0%

Tarjouksen antaja

MARKKU MÄNNISTÖ

Markku Männistö

LÄNNEN KAIVUU JA LOUHINTA OY

Päätös: Saadun lisäselvityksen perusteella ehdotetaan kunnanhallitukselle, että kunnanviraston piha-alueen urakka annetaan Veljekset Saarinen Oy:n tehtäväksi 46.000 € (alv 0%) urakkahinnalla.

Määrärahan lisätarve 16.000 € (alv 0%).

----------

KH 187 §

Ehdotus: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisäksi kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää valtuustolle, että valtuusto muuttaa vuoden 2003 talousarviota siten, että kohtaan "kunnantalon piha" lisätään määrärahaa 16.000 eurolla (kohta yhteensä 46.000 euroa).

________

Tekninen lautakunta 97 § 26.05.2003

Kunnanhallitus 174 § 03.06.2003

Tekninen lautakunta 124 § 10.06.2003

188 § PEIJARINTIEN JA PÄÄSKYNTIEN RAKENTAMISEN URAKKATARJOUSTEN KÄSITTELY

Tekn.ltk 97 § 

Teiden ja niiden kunnallistekniikan uudelleen rakentamisesta on pyydetty urakkatarjoukset seuraavilta urakoitsijoilta:

- Veljekset Saarinen Oy

- Kaivuyhtymä Niemi

- Maanrakennus Jokinen Oy

- Lännen Kaivuu ja Louhinta

- Auto ja Kone Oy U. Tutti

Tarjousten jättöaika päättyy 26.05.2003 klo 15.30.

Ehdotus: Käsitellään saadut tarjoukset.

Määräaikaan mennessä saatiin seuraavat tarjoukset:

Veljekset Saarinen Oy: 275 000 € (alv 0 %)

- Kaivuyhtymä Niemi: 365 050 € (alv 0 %)

- Lännen Kaivuu ja Louhinta Oy 169 500 € (alv 0 %)

Tarjousten avaamisen suorittivat klo 15.35 Juhani Viilo, Pentti Virtanen ja Tuula Koskinen.

Talousarviossa on varattuna Peijarintien ja Pääskyntien rakentamiseen ja Kirkkotien alueen korvauksiin 149 000 €:n määräraha, josta 9000 € on arvioitu tarvittavaksi Kirkkotien tiealueen lunastukseen.

Päätös: Ehdotetaan kunnanhallitukselle, että urakkaa annetaan edullisimman tarjouksen tehneen Lännen Kaivuu ja Louhinta Oy:n tehtäväksi tarjouksen mukaisesti huomioiden, että talousarviossa varattu n. 140 000 €:n määräraha ylittyy n. 29 000 €:lla.

Mikäli kunnanhallitus katsoo, että talousarviossa varatun määrärahan ylittäminen ei ole mahdollista, niin tältä varalta määritellään yksikköhintoihin perustuen ja neuvotellen tarjouksen tekijän kanssa Pääskyntien osuus urakkasummasta.

Neuvottelun suorittavat Juhani Viilo ja Pentti Virtanen ennen kuin kunnanhallitus ratkaisee urakan.

KH 174 § 

Neuvottelut käydään 28.05.2003.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

Tekn.ltk. § 124 

Lännen Kaivuu ja Louhinta Oy on antanut 1.6.2003 seuraavat lisä-/muutostarjoukset 26.5.2003 päivättyyn urakkatarjoukseensa:

LISÄSELVITYS 31.5.2003

PEIJARINTIEN JA PÄÄSKYNTIEN SEKÄ KUNNANVIRASTON PIHA-ALUEEN PERUSPARANNUSURAKKA

Lisäselvitys koskien kunnanviraston alapihan muutostyöhön.

Piha-alueen pienentyessä 934 mē.

- 14.562,00 € alv 0%

Pääskyntien rakentamisen hinta

16.700,00 € alv 0%

Peijarintien ja kunnanviraston piha-alueen

sähkötyöt ilman maankaivuuta

(ei ole laskettu urakkatarjoukseen).

20.460,00 € alv 0%

Tarjouksen antaja

MARKKU MÄNNISTÖ

Markku Männistö

LÄNNEN KAIVUU JA LOUHINTA OY

Päätös: Saadun lisäselvityksen perusteella ehdotetaan kunnanhallitukselle, että Peijarintien ja Pääskyntien urakka annetaan Lännen Kaivuu ja Louhinta Oy:n tehtäväksi 169 500 € (alv 0%) urakkahinnalla, lisättynä sähkötöillä 20.400 € (alv 0%). Urakkahinta yhteensä 189.900 € (alv 0%).

Määrärahan lisätarve 60.000 € (alv 0%).

---------

KH 188 §

Ehdotus: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisäksi kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää valtuustolle, että valtuusto muuttaa vuoden 2003 talousarviota siten, että kohtaan "Kaavatiet" lisätään määrärahaa 60.000 eurolla (kohta yhteensä 209.000 euroa).

________