Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 5/2007

Kunnanhallitus                                     Laatimispäivämäärä: 19.3.2007

Kokoustiedot

 

Aika

 

27.3.2007 Kello 18.30

 

Paikka

 

Kunnanviraston kokoushuone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2007                                                                                                                     

 

Käsiteltävät asiat

93 §             KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  79

94 §             PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  79

95 §             PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN  80

96 §             TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT  81

97 §             KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / MARJA-LIISA
TALVIALA  82

98 §             KUNNANVIRASTON PITÄMINEN SULJETTUNA
KESÄLLÄ 2007  83

99 §             KUNNANVIRASTON PITÄMINEN SULJETTUNA
18.5.2007  84

100 §          KUMPPANUUSSOPIMUSHANKKEEN TAHTO-OSAN HYVÄKSYMINEN  85

101 §          YHTEISTYÖSOPIMUS POHJAPADON RAKENTAMISESTA / LOUNAIS-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS  86

102 §           SOSIAALIASIAMIESTOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN  87

103 §           KOTIHOIDON JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA KOKEILU  88

104 §           KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / HEIDI KAILASTO JA      
JUHA TASALA  90

105 §          PARAS –HANKKEEN TILANNE  91

106 §          LAUSUNTO TURVETUOTANTO SATAKUNNASSA RAPORTTIIN  92

107 §           TALOUSHALLINNON OHJELMISTON UUSIMINEN  93

108 §           LAUSUNTO ENRGIAHUOLTO SATAKUNNASSA TEEMARAPORTISTA  94

109 §          VUODEN 2006 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS  95

 

 

MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme                                          Esa Ala-Karvia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunnanhallitus

 

 

KOKOUSAIKA

 

27.3.2007 kello 18.30 –  20.12

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnanviraston kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Matti Leppihalme                     puheenjohtaja

Tuija Ranta                               varapuheenjohtaja

Hilkka Lahdensivu                  

Tapio Rajalahti

Markku Kujala

Olli Seppälä                             

Ari Uusi-Rasi                            varajäsen

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

Päivi Leponiemi

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Matti Peurala                       valtuuston puheenjohtaja

Kyösti Lahti                         valtuuston I puheenjohtaja

Pentti Virtanen                    valtuuston II puheenjohtaja

Esa Ala-Karvia                    kunnanjohtaja

 

ASIAT

 

 

§§  93 - 109

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

 

Matti Leppihalme                                    Esa Ala-Karvia                

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                   3.4.2007

Allekirjoitukset

 

 

Tapio Rajalahti                                       Olli Seppälä

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                   3.4.2007

 

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


 

 

 

 

93 §              KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.    

 

                                            _____

 

 

 

 

 

 

 

 

94 §              PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Tapio Rajalahti ja Olli Seppälä.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.    

 

                                            _____

 

 

 

 

 

 

                                                                                      


 

95 §              PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

                     

Tekninen lautakunta                               27.2.2007

Perusturvalautakunta                             28.2.2007

Kunta- ja palvelurakennehanke/

Pohjois-Satakunta, ohjausryhmä          8.3.2007

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.    

 

                                            _____

 

 

 

                     


 

96 §              TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

 

-          D-Fence turvallisuusraportti 2/2007

-          Kiinteistönluovutusilmoitus

o       Jämijärvi, Hietaranta

o       Kauppila, Vataniemi

o       Jämijärvi, Mäntykangas

o       Tykköö, Kannosto

-          Keskuskoulun 9. lk, kiitoskortti

-          Länsi-Suomen lääninhallitus, esitykset 6.12.2007 myönnettävistä kunniamerkeistä

-          TE-keskus, Satakunnan työllisyyskatsaus 2/2007

-          Kankaanpään kansanterveystyön ky. Pöytäkirjanote 14 § kotihoidon järjestämistä koskeva kokeilu

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.    

 

                                            _____

 

 

 

 

                     

                     


 

 

97 §              KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / MARJA-LIISA TALVIALA

 

                                           

Jämijärven kunnan ja Marja-Liisa Talvialan välillä on 14.3.2007 allekirjoitettu kauppakirja. Liite nro 97.1.

 

Kauppakirjalla Jämijärven kunta myy Marja-Liisa Talvialalle 945 m2 määräalan omistamastaan Mäntykangas nimisestä tilasta R:no 13:6 Jämijärven kunnan Jämijärven kylässä. Määräala muodostaa Jämin asemakaava II:n korttelin n:o 204 tontin nro 2.

 

Kauppahinta on 8 000 euroa ja kauppahinnan lisäksi ostaja maksaa kunnalle 105 euroa tontin mittaus- ja pyykityskuluja.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy Jämijärven kunnan ja Marja-Liisa Talvialan välisen kauppakirjan oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.    

 

                                            _____

 

 


 

 

98 §             KUNNANVIRASTON PITÄMINEN SULJETTUNA KESÄLLÄ 2007

                                                                

                                            Kunnanvirasto on pidetty viime vuosina suljettuna kolmen viikon ajan heinäkuussa. Kunnanviraston henkilöstö on pitänyt tällöin vuosilomiaan. Tietyistä välttämättömistä toiminnoista kuten maataloustoimi, kotipalvelu ja rakennustarkastus on kuitenkin huolehdittu.

 

                                            Saadut kokemukset ovat olleet myönteisiä.

                                                                

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää, että kunnanvirasto pidetään suljettuna kolmen viikon ajan 2.7.2007 alkaen kuitenkin siten, että välttämättömistä toiminnoista huolehditaan.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.    

 

                                            _____

 

 

 


 

 

99 §             KUNNANVIRASTON PITÄMINEN SULJETTUNA 18.5.2007

 

 

                                            Vuonna 2006 kunnanvirasto pidettiin suljettuna helatorstain jälkeisenä perjantaina. Henkilökunta piti tällöin vuosilomiaan.

 

                                            Tänä vuonna helatorstai on 17.5.2007. Viraston henkilöstöstä suuri osa anoo lomapäivää em. päivän jälkeiselle perjantaille.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää, että kunnanvirasto pidetään suljettuna. 18.5.2007.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.    

 

                                            _____

 

 

 


 

100 §           KUMPPANUUSSOPIMUSHANKKEEN TAHTO-OSAN HYVÄKSYMINEN

 

                    

                                            Satakunnan sairaanhoitopiirin ja Jämijärven kunnan edustajat kävivät kumppanuussopimushankkeen mukaiset tahto-osa neuvottelut 13.3.2007.

 

                                            Pöytäkirja neuvottelusta sekä tahto-osa sopimuskaudelle 2008 – 2010 on esityslistan liitteenä nro 100.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy omalta osaltaan kumppanuussopimuksen tahto-osan oheisen liitteen mukaisesti ja saattaa sen tiedoksi perusturvalautakunnalle.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.    

 

                                            _____

 

 

 


 

 

101 §           YHTEISTYÖSOPIMUS POHJAPADON RAKENTAMISESTA / LOUNAISSUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS

 

                     Lounais-Suomen ympäristökeskuksen ja Jämijärven kunnan välille on laadittu oheisen liitteen nro 101.1 mukainen yhteistyösopimus pohjapadon rakentamiseksi. Ympäristökeskus on kokonaisvastuussa hankkeen toteuttamisesta hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti.

 

                                            Hanke toteutetaan siten, että se valmistuu 30.11.2007 mennessä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy Lounais-Suomen ympäristökeskuksen ja Jämijärven kunnan välisen yhteistyösopimuksen oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.    

 

                                            _____

 

 

 

 


                                            Perusturvalautakunta § 21                     28.2.2007

                    

102 §           SOSIAALIASIAMIESTOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN

 

                                            Sosiaaliasiamiestoimintaa koskeva sopimus Satakunnan erityishuoltopiirin kanssa päättyy huhtikuun lopussa. Viime syksynä oli esillä mahdollisuus ostaa palvelua Ikaalisten sosiaalijohtajalta, mutta sitä mahdollisuutta ei enää ole, koska viranhaltija on siirtymässä tehtävästään.

 

                                            Satakunnan erityishuoltopiiri on tarjonnut palvelua hintaan 0,40 euroa / asukas. Sosiaalialan osaamiskeskus Pikassos Oy on tarjonnut palvelua hintaan 0,37 euroa / asukas.

 

                                            Ehdotus:       Perusturvalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että sosiaaliasiamiestoiminta ostetaan, mikäli mahdollista Pikassos Oy:ltä hintaan 0,37 euroa / asukas.

 

                                            Päätös:        Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            -----

 

KH 102 §    

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy alustavasti, että sosiaaliasiamiestoiminta ostetaan Pikassos Oy:ltä. Lopullinen päätös asiasta tehdään sitten, kun palvelun lopullinen hinta selviää.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.    

 

                                            _____

 

 

 

 


                                            Perusturvalautakunta §28                      28.2.2007

 

103 §           KOTIHOIDON JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA KOKEILU

 

                                           

                                            Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymä ja sen jäsenkunnista Jämijärven ja Honkajoen kunnat sekä Kankaanpään kaupunki ovat hakeneet 21.12.2005 sosiaali- ja terveysministeriöltä lupaa kotihoidon palveluiden uudelleenorganisointiin eli kotihoitokokeiluun 1.4.2006 – 31.12.2008 väliselle ajalle.

 

                                            Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut asiasta päätöksen 5.1.2006 ”Hyväksyminen kotihoidon järjestämistä koskevaan kokeiluun”.

 

                                            Kokeilun aloittaminen tai edes siihen liittyvät valmistelut ovat aiheuttaneer kuntayhtymän ja kuntien välillä niin paljon erimielisyyksiä, että Kankaanpää ja Honkajoki ovat päättäneet luopua hankkeesta.

 

                                            Jämijärvi aloitti viime kesänä ennakkoluulottomasti hankkeen. Hanke on lähtenyt hyvin liikkeelle ja tulokset ovat olleet myönteisiä. Henkilökunnassa on vahva halu jatkaa kokeilua.

 

                                            Sosiaali- ja terveysministeriöstä on ilmoitettu, että kokeilua voi jataa yksikin kunta ja sen tulee ilmoittaa ministeriöön yhdyshenkilön nimi tai jos ohjausryhmä toimii, niin ohjausryhmän uusi kokoonpano. Raportointi yms. hakemuksen mukainen vastuu kuuluu kokeilussa mukana oleville organisaatioille. Mukana olleista kunnista ei ole mikään yksinään ollut vastuussa kokeilusta.

 

                                            Jämijärven edustajina ohjausryhmässä ovat olleet Kirsi Ranta, Oivi Koskensalo ja Aki Rantanen.

 

                                            Ehdotus:       Perusturvalautakunta päättää

1.      merkitä asian tietoon saatetuksi

2.      että Jämijärvi jatkaa kokeilua

3.      valita uuden ohjausryhmän ja sille puheenjohtajan

4.      pyytää Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymää nimeämään ohjausryhmään edustajansa

5.      vaatia Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymältä, että se mitoittaa Jämijärven terveysaseman henkilöstön siellä toteutettavia toimintoja vastaavaksi.

 

                                            Päätös:        Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            -----

 

 

 

KH 103 §

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee perusturvalautakunnan päätöksen tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.    

 

                                            _____

 

 

 


 

 

104 §            KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / HEIDI KAILASTO JA JUHA TASALA

 

                    

Kunnanvaltuusto myi päätöksellään 28.3.2006 § 13 Heidi Kailastolle ja Juha Tasalalle 3,2 ha määräalan Levänpää 2:190 nimisestä tilasta. Kaupan valmistelun yhteydessä jätettiin kaupasta pois Saari-niminen tila RN:o 2:36, jonka lainhuuto oli silloin vielä kesken. Saari-tila liittyy luontevasti Kailastolle ja Tasalalle tuolloin myytyyn määräalaan, ja sovittiinkin, että asiaan palataan kun lainhuuto on tilaan saatu.

 

Ikaalisten käräjäoikeus on myöntänyt 8.2.2007 Jämijärven kunnalle lainhuudon Saari nimiseen tilaan RN:o 2:36 ja aikaisemman sopimuksen mukaan tilasta on laadittu kauppakirjaluonnos Heidi Kailaston ja Juha Tasalan ja Jämijärven kunnan välillä.

 

Kauppahinta on 1260,30 euroa. Kauppahinta muodostuu siten, että neliöhintaan 0,90 euroa / m2 on lisätty kunnalle lainhuudon hakemisesta aiheutuneet kulut 165 euroa. Tilan pinta-ala on 1217 m2.

 

Kauppakirjaluonnos on esityslistan liitteenä nro 104.1.

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa, että valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan ja Heidi Kailaston ja Juha Tasalan välisen kauppakirjan oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----


 

105 §           PARAS –HANKKEEN TILANNE

 

                    

                                            Kuntajohtajat ovat kokoontuneet PARAS –hankkeen tiimoilta 21.3.2007. Kunnanhallitukselle informoidaan hankeen tämän hetkinen tilanne.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus keskustelee asiasta saadun informaation pohjalta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.    

 

                                            _____

 

 

 


 

 

106 §           LAUSUNTO TURVETUOTANTO SATAKUNNASSA –RAPORTTIIN

 

 

Satakuntaliitto laatii maankäyttö- ja rakennuslain mukaista maakuntakaavaa. Maakuntakaavan tehtävänä on osoittaa valtakunnalliset ja maakunnalliset alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet sekä maakunnan kehittämisen kannalta tarpeelliset alueet. Maakuntakaava toimii ohjeena kuntien kaavoitukselle ja muiden viranomaisten toiminnalle.

 

Maakuntakaava valmistellaan teemoittain, jotta eri asiakokonaisuudet olisivat helpommin havainnollistettavissa. Turvetuotanto Satakunnassa –teemaraportti on valmistunut ja siitä on pyydetty kuntien kommentit. Teemaraportti on liitteenä nro 106.1.

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ilmoittaa teemaraportista lausuntonaan seuraavaa:

 

1.      ennen maakuntakaavan eteenpäin viemistä tulee turvetuotannon osalta kuulla myös maanomistajia

2.      turvetuotantopaikkojen sijoittelussa tulee huomioida tuotannon vaikutukset vesistöille

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.    

 

                                            _____

 


 

107 §            TALOUSHALLINNON OHJELMISTON UUSIMINEN

 

 

 

Jämijärven kunnassa käytössä oleva talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmisto Intime-e on hankittu vuonna 1996.

Tänä vuonna kyseisen ohjelmistoversion ylläpito lakkaa, joten uuden ohjelmiston hankinta on pakollinen. Tähän on talousarviossa varauduttu.

Kuntien käyttöön soveltuvia ohjelmia tarjoavat käytännössä vain WM-Data ja Tieto-Enator. Nykyinen ohjelmisto on Tieto-Enatorin tuote.

Syksyllä 2006 pyydettiin tarjoukset em yrityksiltä ja halvemman tarjouksen jätti Tieto-Enator. WM-Datan ohjelmisto vaatisi lisäksi Linux-palvelimen, mikä aiheuttaisi lisäkustannuksia, koska käytössämme olevat muut palvelinohjelmat ovat Windows-ympäristössä toimivia. Myöskään tietojen konversion onnistumismahdollisuuksista vanhasta järjestelmästä WM-Datan järjestelmään ei ole takeita.

Liitteenä on Tieto-Enatorista saatu tarkennettu tarjous nro 107.1.

 

Uusi taloushallinnon ohjelmisto on Windows-pohjainen ja se tarjoaa huomattavasti paremmat raportointimahdollisuudet kuin vanha versio. Myös hallinnon käytössä olevat 2 palvelinta joudutaan uusimaan tässä yhteydessä, sillä vanhojen teho ei enää riitä. Vanhat palvelimet ovat n. 6 vuoden ikäisiä. Näiden hankinnasta pyydetään tarjoukset myöhemmin.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää hyväksyä Tieto-Enatorin tarjouksen ja hankkia palkka- ja henkilöstöhallintoon Personec R ohjelmiston ja taloushallintoon Intime plus ohjelmiston.

Koulutus tarjouksen mukaisesti.

Samalla hankitaan tarvittava tietokantalisenssi Progress Appserver Plus V9.1E.

Kaikki ohjelmistoasennukset sekä niiden yhteensovittaminen muiden järjestelmien, mm. sosiaalitoimen Effica-ohjelmiston kanssa tulee tapahtua Tieto-Enatorin toimesta.

Ohjelmistot hankitaan leasing-rahoituksella.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.    

 

                                            _____

 


 

 

108 §           LAUSUNTO ENRGIAHUOLTO SATAKUNNASSA –TEEMARAPORTISTA

 

 

Satakunnan maakuntakaavan valmisteluvaiheen teemaraportti ”Energiahuolto” on valmistunut. Satakunnan maakuntakaavan tavoitteiden mukaisesti energiahuollossa keskitetään perusvoimantuotantoa Olkiluotoon ja Tahkoluotoon. Eurajoen Olkiluodossa varaudutaan ydinvoiman tuotantokeskittymän ja Suomen ydinpolttoainejätteen loppusijoituspaikan edellyttämiin aluevarauksiin ja suojavyöhykkeisiin.

 

Satakunnan monipuolisen energiatuotannon edellytyksiä vahvistetaan turvaamalla energiatuotannolle, -huollolle sekä –jakelulle toteuttamismahdollisuudet. Erilaisten selvitysten perusteella Satakunnassa varaudutaan tarvittaessa maakaasuverkoston laajentamiseen maakuntaan sekä osoitetaan rannikkoalueelle tuulivoiman hyödyntämiseen soveltuvat alueet. Uusiutuvan energiatuotannon kehittämisedellytykset turvataan. Teemaraportista on pyydetty kuntien lausunnot.

 

                                            Teemaraportti on liitteenä 108.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ilmoittaa lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa teemaraportista.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.    

 

                                            _____

 


 

109 §           VUODEN 2006 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

 

Kuntalain mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä.

 

Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

 

Lisäksi kunnan, jolla on kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla määräämisvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitase liitteineen.

 

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

 

Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.

 

Tasekirja ja sen osana toimintakertomus on esityslistan liitteenä nro 109.1

 

Tilinpäätöksen mukaan kunnan vuosikate vuonna 2006 oli – 180 102,13 euroa. Tilikauden alijäämäksi poistojen jälkeen kirjattiin 141 366,22 euroa. Talousarviolainat lisääntyivät hieman vuoden aikana 1379 euroon/asukas (v. 2005 1347 €/asukas).

 

Maksuvalmius oli vuoden aikana kohtuullinen. Tilanne kiristyi kuitenkin vuoden lopussa ja lyhytaikaista lainaa nostettiin 250.000 euroa (edellisenä vuonna lyhytaikaista lainaa nostettiin vuoden lopussa 350.000 euroa).

 

                                                                

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelle 2006. Kunnanhallitus esittää, että tilikauden tulos 141 366,22 euroa alijäämää kirjataan omaan pääomaan yli/alijäämätilille. Taseessa oleva alijäämän tasapainottaminen tehdään seuraavan taloussuunnitelman yhteydessä.

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.    

 

                                            _____