Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 2/2007

Kunnanhallitus                                    Laatimispäivämäärä: 20.01.2007

Kokoustiedot

 

Aika

 

30.1.2007 Kello 19.00

 

Paikka

 

Kunnanviraston kokoushuone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Käsiteltävät asiat

30 §             KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  31

31 §             PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA                         31

32 §             PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN                          32

33 §             TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT                          33

34 §             KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJIEN VALITSEMINEN LAUTAKUNTIIN JA YHTEISÖJEN KOKOUKSIIN VUODEKSI 2007                                                                          34

35 §             KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSET VUONNA 2007    36

36 §             YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJAN VALINTA KANKAANPÄÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄÄN V. 2007 - 2008                                                                                                        37

37 §             EDUSTAJAN VALITSEMINEN KANKAANPÄÄN SEUDUN VAMMAISNEUVOSTOON VUOSILLE 2007 - 2008    38

38 §             YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN VALINTA V. 2007 - 2008 / POHJOIS-SATAKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS OY    39

39 §             VETERAANIASIOIDEN TOIMIKUNNAN VALITSEMINEN V. 2007 - 2008                                                                          40

40 §             EDUSTAJIEN VALITSEMINEN JÄMI-SÄÄTIÖN HALLITUKSEEN                                                                          41

41 §             JÄMI-SÄÄTIÖN TILINTARKASTAJIEN VALINTA    42

42 §             JÄSENTEN VALITSEMINEN KUNNAN YHTEISTYÖTOIMIKUNTAAN                                                   43

43 §             EDUSTAJAN NIMEÄMINEN JÄMIN HIIHTOTUNNELI OY:N YHTIÖKOKOUKSIIN V. 2007 - 2008                            44

44 §             TOIMISTOAUTOMAATIO TYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN V 2007 - 2008                                                                           45

45 §             MAANKÄYTTÖ- JA KAAVOITUSTOIMIKUNTA VUOSILLE 2007 - 2008                                                                          46

46 §             TALOUSTYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN                            47

47 §             KUNNANJOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA    1.10.-31.12.2006                                                                          48

48 §             KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 23.1.2007 LAILLISUUSVALVONTA  JA TÄYTÄNTÖÖNPANO     49

49 §             PARAS-HANKKEEN TILANNEKATSAUS                           50

50 §             ERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ / MARITA FRIGÅRD                                                                          51

51 §             ERÄISTÄ HENKILÖSTÖASIOISTA PÄÄTTÄMINEN    52

52 §             ITSENÄISYYSPÄIVÄJUHLIEN V. 2007 VALMISTELUT    53

53 §             NUORTEN SUOMEN MESTARUUSHIIHTOJEN LUPAMAKSUN TAKAUS                                                  54

54 §             LAINATARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN                          55

55 §             AVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN KESKUSKOULUN 9 LK:N SAKSAN OPISKELIJOIDEN OPINTOMATKAAN SAKSAN KASTELLAUNIIN                                                                         56

56 §             VALTIONOSUUKSIEN TARKISTAMINEN VUODELLA 2006 / OPETUS- JA KULTTUURITOIMI                         57

57 §             REHTORI ROLF BJÖRKMANIN PALKAN TARKISTAMINEN SIVISTYSTOIMENJOHTAJAN TEHTÄVIEN HOITAMISEN OSALTA                                                                         58

58 §             JÄMIN YMPÄRISTÖLUVISTA VALITTAMINEN  59

59 §             POHJOIS-SATAKUNNAN VIESTINTÄ OY:N TARJOUS / SUN FM                                                                        60

60 §             TAPIO, ESKO JA JUHO ALA-PEIJARIN KIRJELMÄN 7.1.2007 KÄSITTELY                                                                         61

61 §             JÄMI-INFON TOIMINNAN JATKAMINEN                          62

 

 

 

 

MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme                                          Esa Ala-Karvia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2007                                                                                                                     

Kunnanhallitus

 

 

KOKOUSAIKA

 

30.1.2007 kello 19.00 – 21.10

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnanviraston kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Matti Leppihalme                     puheenjohtaja

Tuija Ranta                               varapuheenjohtaja

Hilkka Lahdensivu

Päivi Leponiemi

Tapio Rajalahti

Markku Kujala

Olli Seppälä

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Matti Peurala                       valtuuston puheenjohtaja

Kyösti Lahti                         valtuuston I puheenjohtaja 19.00-20.52

Pentti Virtanen                    valtuuston II puheenjohtaja

Esa Ala-Karvia                    kunnanjohtaja

 

ASIAT

 

 

§§ 30 - 61

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Matti Leppihalme                     Esa Ala-Karvia         

                                                  

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                   2.2.2007

Allekirjoitukset

 

 

Päivi Leponiemi               Tapio Rajalahti

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                   2.2.2007

 

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


 

 

30 §              KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ______

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 §              PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Päivi Leponiemi ja Tapio Rajalahti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ______

 

 

 

 

 

 

                                                                                      


 

32 §              PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

                     

                                            Kunta- ja palvelurakennehanke/            9.1.2007

                                            Pohjois-Satakunta

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ______

 


 

33 §              TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

 

-          Kuntaliitto, Suomen Kuntaliiton suositus kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvauksista vuonna 2007

-          Kuntien eläkevakuutus, Lainayksikkö, saldoilmoitus

-          Auria,  Auria fuusioituu Teliasonera Finlandiin 31.12.2006

-          Tiehallinto, Tiehallinnon Turun tiepiiri on tarkistanut toimintamalliaan. Yksiköiden vastuunjako limittyy tienpitoprosessiin. Organisaatio on entistä matalampi ja tukee paremmin esimiestyötä

-          Kuntaliitto, Uudet asiakirjamaksuperusteet tulivat voimaan 1.10.2006

-          Kiinteistönluovutusilmoitus

o       Sydänmaa, Rannikko

o       Peijari, Mäki

o       Peijari, Mäki

-          Ympäristöministeriö, aluearkkitehtitoimintaan myönnettävä valtionavustus

-          Kuntien eläkevakuutus, vuoden 2007 varhaiseläkemenoperusteinen ennakkomaksu

-          Kuntatalous 1/2007

-          Verohallinto, maksatuserittely, tilitysjakso 200701

-          Kuntien eläkevakuutus, vuoden 2007 eläkemenoperusteinen ennakkomaksu

-          Uudenmaan verovirasto, verovuoden verot, ennakkotieto verotuskustannuksista

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ______                             


 

 

34 §              KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJIEN VALITSEMINEN LAUTAKUNTIIN JA

                      YHTEISÖJEN KOKOUKSIIN VUODEKSI 2007      

 

 

Kuntalain 50 §:n 5. kohdan mukaan kunnanvaltuusto hyväksyy hallintosäännön, jossa annetaan tarpeelliset määräykset kunnanhallituksen edustajien ja kunnanjohtajan läsnäolosta ja puheoikeudesta muiden toimielinten kokouksissa.  Jämijärven kunnan uusi hallintosääntö valmistui v. 2006. Hallintosäännössä on lähdetty siitä, että kunnanhallitus nimeää edustuksensa kaikkiin muihin lautakuntiin paitsi tarkastuslautakuntaan ja keskusvaalilautakuntaan.  Voimassa olevien hallintosäännön ja kunnanhallituksen johtosäännön säännökset korostavat myös kunnanhallituksen valvovaa ja yhteensovittavaa roolia ja näin ollen puoltavat kunnanhallituksen edustajien valintaa lautakuntiin.

 

Yhteisöjen edustajiksi on tarkoituksenmukaisinta valita henkilö siitä hallintokunnasta, minkä toimialaa yhteisön toiminta lähinnä koskee.

 

                                            Kunta on jäsenenä seuraavissa yhdistyksissä:

 

                                            - Kokemäenjoen vesiensuojeluyhdistys

                                            - Asiakastieto Oy

                                            - SPR-Satakunnan piiri

                                            - Satakunnan urheilutuki ry

                                            - Suomen Kuntaliitto

                                            - Kyrösjärvi-Seura ry

                                            - Satakunnan syöpäyhdistys ry

                                            - Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry

                                            - Jämijärven Vanhustentaloyhdistys ry

                                            - Asunto Oy Jämijärven Avennonranta

                                            - Kiinteistö Oy Hepohelmi

                                            - Kiinteistö Oy Jäminsato

                                            - Kiinteistö Oy Jäminkeidas

                                            - Asunto Oy Jämijärven Avennonmäki

                                            - Kiinteistö Oy Raharinne

                                            - Reima Country matkailuyhdistys ry

                                            - JAT-Kiinteistöt Oy

                                            - Kiinteistö Oy Jämikeskus

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää valita edustajat lautakuntiin ja kunnan edustajat eri yhteisöihin vuodelle 2007.

                     

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti valita yksimielisesti edustajikseen lautakuntien ja eri yhteisöihin seuraavat henkilöt vuodelle 2007:

 

                                           

 

- perusturvalautakunta                            Päivi Leponiemi

                                            - tekninen lautakunta                              Tapio Rajalahti

                                            - sivistyslautakunta                                 Tuija Ranta

                                            - maaseutulautakunta                             Markku Kujala

                                            - vapaa-aikalautakunta                          Olli Seppälä

                                            - Kokemäen vesiensuojeluyhdistys      Kyösti Lahti 

                                            - Asiakastieto Oy                                    Esa Ala-Karvia

                                            - SPR-Satakunnan piiri                          Kimmo Vaani

                                            - Satakunnan urheilutuki ry                    Jouko Kulmala

                                            - Suomen kuntaliitto                               Esa Ala-Karvia

                                            - Kyrösjärvi-Seura ry                              Kyösti Lahti

                                            - Satakunnan syöpäyhdistys ry             Raimo Ritakorpi

                                            - Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry          Tuomo Leikkola

                                            - Jämijärven Vanhustentaloyhdistys ry    Markku Kujala

                                            - Asunto Oy Jämijärven Avennonranta    Juhani Viilo

                                            - Kiinteistö Oy Hepohelmi                     Juhani Viilo

                                            - Kiinteistö Oy Jäminsato                      Juhani Viilo

                                            - Kiinteistö Oy Jäminkeidas                  Kati Mansikkamäki

                                            - Asunto Oy Jämijärven Avennonmäki     Kati Mansikkamäki

                                            - Kiinteistö Oy Raharinne Juhani Viilo

                                            - Reima Country matkailuyhdistys ry    Päivi Leponiemi

                                            - JAT-Kiinteistöt Oy                                Kyösti Lahti

                                            - Kiinteistö Oy Jämikeskus                   Matti Peurala

                                           

 

 

____

                                           

35 §              KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSET VUONNA 2007

 

 

Kunnanhallituksen kokoukset vuonna 2006 on pidetty pääsääntöisesti kolmen viikon välein tiistaisin kello 19.00 alkaen, tai milloin tämä päivä on ollut pyhäpäivä, kokous on pidetty lähinnä seuraavana arkipäivänä samaan aikaan. Kokouksen pöytäkirja on ollut nähtävänä kokousta seuraavan viikon tiistaina klo 10.00 - 12.00 kunnanvirastossa tai tämän päivän sattuessa pyhäpäiväksi lähinnä seuraavana arkipäivänä samaan aikaan. Esitys alustaviksi kokouspäiviksi on esityslistan liitteenä 35.1

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää jatkaa edellisen vuoden käytäntöä vuoden 2007 kokousten osalta siten muutettuna, että kokoukset alkavat jo klo 18.30

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ______


 

36 §              YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJAN VALINTA KANKAANPÄÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄÄN V. 2007 - 2008

 

Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymän perussopimuksen mukaan ylintä päätösvaltaa kuntayhtymässä käyttää yhtymäkokous.

 

Jäsenkuntien kunnan/kaupunginhallitukset valitsevat toimikaudekseen yhtymäkokoukseen edustajan ja henkilökohtaisen varaedustajan. Yhtymäkokousedustajien äänivalta määräytyy peruskunnan jäsenkuntaosuuksien suhteessa siten, että kokonaismäärä on sata.

 

Tullakseen hyväksytyksi kuntayhtymäkokouksessa talousarvio ja taloussuunnitelma sekä peruspääoman korottaminen ja alentaminen edellyttävät vähintään 2/3 määräenemmistöä perussopimuksessa määritellystä kokonaisäänimäärästä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus valitsee edustajan ja hänelle henkilökohtaisen varaedustajan Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymän yhtymäkokouksiin v. 2007 - 2008.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus valitsi yksimielisesti edustajakseen Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymän yhtymäkokouksiin v. 2007 – 2008 Matti Peuralan ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Matti Leppihalmeen.

 

                                            _____


 

37 §              EDUSTAJAN VALITSEMINEN KANKAANPÄÄN SEUDUN VAMMAISNEUVOSTOON VUOSILLE 2007 - 2008

 

Kankaanpään seudun vammaisneuvosto on Kankaanpään, Jämijärven, Honkajoen ja Karvian kuntien ja niiden alueella toimivien vammaisten henkilöiden, heidän omaistensa ja vammaisjärjestöjen yhteistyöelin.

 

Kunnanhallitukset valitsevat kukin vammaisneuvoston toimikautta vastaavaksi ajaksi yhden jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen.

Edustus on myös kansanterveystyön kuntayhtymällä, Kankaanpään kuntoutuskeskuksella sekä vammaisjärjestöillä. 

Vammaisilla henkilöillä, heidän omaisillaan ja teknisellä asiantuntemuksella tulee olla vammaisneuvostossa edustus.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus valitsee edustajan Kankaanpään seudun vammaisneuvostoon sekä hänelle henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudeksi vuosille 2007-2008.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus valitsi yksimielisesti edustajakseen Kankaanpään seudun vammaisneuvostoon vuosille 2007-2008 Aki Rantasen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Rainer Rajamäen.   

                                            _____

 

38 §              YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN VALINTA V. 2007 - 2008 / POHJOIS-SATAKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS OY

 

Jämijärven kunnan tulee nimetä yhtiökokous edustajansa Pohjois-Satakunnan kehittämiskeskus Oy:n yhtiökokouksiin.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus nimeää yhtiökokousedustajansa Pohjois-Satakunnan kehittämiskeskus Oy:n yhtiökokouksiin vuosille

2007 - 2008.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus nimesi yksimielisesti yhtiökokouksiin edustajakseen Matti Peuralan.

                                           

                                            _____

 

39 §              VETERAANIASIOIDEN TOIMIKUNNAN VALITSEMINEN V. 2007 - 2008

 

Jämijärven kunnanhallituksen nimeämänä on toiminut veteraaniasioiden toimikunta, jolle on siirretty myös veteraanien kuntoutukseen liittyvät tehtävät.

 

Veteraaniasiaintoimikunnan tärkein tehtävä on ollut kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin:

                                            1. Veteraanikartoitus

                                            2. Jokaiselle veteraanille henkilökohtainen hoitosuunnitelma

                                            3. Veteraanien omatoimista selviytymistä on tuettava

                                            4. Kunnollinen asunto on edellytys hyvinvoinnille

                                            5. Veteraanien kuntoutukseen tarvitaan jatkuvasti voimavaroja

                                            6. Oikea työnjako ja yhteistoiminta tärkeä asia

                                            7. Tiedottaminen veteraaniasioissa on saatava kuntoon.

 

Tämän lisäksi toimikunta on valinnut kuntoutettavat veteraanit vuosittain.

                     

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää

                                            1. nimetä kuntaan kuusijäsenisen veteraaniasioiden toimikunnan

                                            v. 2007 - 2008

2. nimetä veteraaniasioiden vastuuhenkilöksi Aki Rantasen, joka toimii myös toimikunnan sihteerinä.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti siten täydennettynä, että veteraaniasioiden toimikuntaan tulivat valituiksi: Tuija Ranta (puheenjohtaja), Anneli Koivumäki, Aulis Kekokangas, Enni Lähteenniemi, Veikko Jokela sekä Kirsti Yli-Rämi. Toimikunnan sihteerinä toimii Aki Rantanen.

 

                                            _____

 

40 §              EDUSTAJIEN VALITSEMINEN JÄMI-SÄÄTIÖN HALLITUKSEEN

 

Jämi-Säätiön sääntöjen 55 §:n mukaan säätiön hallitukseen kuuluu kahdeksan (8) kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittua jäsentä.  Hallituksen jäsenet tulee valita seuraavasti:

                                            - Jämijärven kunnanhallitus 4 jäsentä

                                            - Kankaanpään kunnanhallitus 1 jäsen

                                            - Suomen Ilmailuliitto ry 1 jäsen

                                            - Kankaanpään Urheiluautoilijat ry 1 jäsen

                                            - Jämin Jänne 1 jäsen

 

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.  Hallituksen jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet samalla kertaa kuin varsinaiset jäsenet.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus valitsee Jämi-Säätiön hallitukseen 4 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi 2007 - 2008.

 

Päätös:                              Jäsen                                 Henk.koht. varajäsen

 

Tuija Ranta                        Ritva Mäkelä

Esa Ala-Karvia                 Matti Peurala

Olli Seppälä                      Pentti Virtanen

Matti Leppihalme              Timo Koivuniemi

 

_____

                                                                                      


 

 

41 §              JÄMI-SÄÄTIÖN TILINTARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Jämi-säätiön tilintarkastajina ovat toimineet v. 2005 - 2006 Tapani                                       Torpo ja Kalevi Saarenpää.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus valitsee Jämi-säätiön tilintarkastajat vuosille 2007 – 2008.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita Jämi-säätiön tilintarkastajiksi Tapani Torpon ja Kalevi Saarenpään.             

 

                                            _____

 

42 §              JÄSENTEN VALITSEMINEN KUNNAN YHTEISTYÖTOIMIKUNTAAN

 

                                            Kunnan työpaikkademokratiasäännön 3 §:n mukaan kunnan yhteistyötoimikunta toimii kunnan johdon ja henkilöstön välisenä yhteistyöelimenä.

Yhteistyötoimikunnassa on kuusi jäsentä, joista kunnanhallitus nimeää kaksi ja kunnan henkilöstö neljä jäsentä sekä heille kullekin henkilökohtaisen varajäsenen.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää valita toimikaudeksi 2007-2008 edustajan-

                                            sa kunnan yhteistyötoimikuntaan.

 

Päätös:                              Kyösti Lahti                        (henk.koht. varajäsen Olli Seppälä)

                                            Tapio Rajalahti                   (henk.koht. varajäsen Matti Leppihalme)

 

Yhteistyötoimikunnan sihteerinä toimii perusturvajohtaja Aki Rantanen.

 

_____

 

43 §              EDUSTAJAN NIMEÄMINEN JÄMIN HIIHTOTUNNELI OY:N YHTIÖKOKOUKSIIN V. 2007 - 2008

 

                                                                                      

Ehdotus:                            Kunnanhallitus nimeää toimikaudekseen v. 2007 - 2008 Jämijärven kunnan edustajan Jämin Hiihtotunneli Oy:n yhtiökokouksiin.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti nimetä toimikaudekseen v. 2007 – 2008 Jämin Hiihtotunneli Oy:n yhtiökokouksiin Matti Leppihalmeen.

 

                                            _____

 

44 §              TOIMISTOAUTOMAATIO TYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN V 2007 - 2008

 

Jämijärven kunnassa on toiminut ATK-työryhmä, jonka tehtävänä on kunnan sisäisen ATK:n kehittäminen ja yhteensovittaminen sekä yhteistyön lisääminen naapurikuntien kanssa. Työryhmä toimii ATK-vastuuhenkilön apuryhmänä. Tarvittaessa työryhmään kutsutaan lisähenkilöitä.

 

Työryhmän toimenkuvaa on laajennettu koskemaan myös kopioinnin, puhelinliikenteen ja muun toimistoautomaation kehittämiseen. Nimi muutettiin tässä yhteydessä toimistoautomaatiotyöryhmäksi

                                                                

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää perustaa toimikaudekseen 2007 - 2008  toimistoautomaatiotyöryhmän ja nimeää siihen henkilöt.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus nimesi yksimielisesti toimistoautomaatio työryhmään seuraavat henkilöt:

Olli Seppälä, Anne Ranta, Marketta Viitaniemi, Kati Mansikkamäki, Ritva Mäkinen, Kirsi Ranta ja Tuomo Leikkola (sihteeri ja koollekutsuja).

 

_____


 

 

45 §              MAANKÄYTTÖ- JA KAAVOITUSTOIMIKUNTA VUOSILLE 2007 - 2008

 

 

Kunnassa on toiminut v. 2005 - 2006 maankäyttö- ja kaavoitustoimikunta, jonka tehtävänä on ollut valmistella kaavoitukseen ja maankäyttöön liittyviä asioita kunnanhallitukselle.

 

Toimikuntaan on kuulunut 6 jäsentä, joissa yksi on nimetty sihteeriksi.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää valita toimikaudekseen v. 2007 - 2008 maankäyttö- ja kaavoitustoimikunnan ja nimeää toimikunnan sihteerin.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita toimikaudekseen v. 2007 – 2008 maankäyttö- ja kaavoitustoimikuntaan seuraavat henkilöt:                                

 

Matti Leppihalme              puheenjohtaja

                                            Päivi Leponiemi

                                            Ari Uusi-Rasi

                                            Pentti Virtanen

                                            Kyösti Lahti

                                            Tuija Ranta

                                            Esa Ala-Karvia

                                            Juhani Viilo                        sihteeri

 

                                            _____


 

 

46 §              TALOUSTYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN

 

Taloustyöryhmä on vastannut kunnan talouteen liittyvien asioiden valmistelusta yhdessä hallintokuntien kanssa.

Sen toimintaa on pidetty tarpeellisena myös luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteisten talouslinjausten kannalta.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää nimetä jäsenet taloustyöryhmään vuosille 2007 - 2008.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita taloustyöryhmään v. 2007 – 2008 seuraavat henkilöt:

 

                                            Matti Leppihalme              puheenjohtaja

                                            Olli Seppälä

                                            Esa Ala-Karvia

                                            Marketta Viitaniemi          sihteeri

 

Lisäksi kokouksiin kutsutaan kunnanhallituksen edustaja kulloinkin käsittelyn alla olevasta lautakunnasta.

 

_____

 

47 §              KUNNANJOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 1.10.-31.12.2006

 

 

Kokouksessa on nähtävillä kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset ajalla 1.10.-31.12.2006.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee kunnanjohtajan päätökset tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ______

 

                     


 

 

48 §              KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 23.1.2007 LAILLISUUSVALVONTA                      JA TÄYTÄNTÖÖNPANO     

                                                                                      

Kunnanvaltuusto on pitänyt kokouksensa 23.1.2007

                                            Kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

 

                                            1 §                Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

                                            2 §                Pöytäkirjan tarkastajien valinta

                                           3 §                 Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valitseminen vuodeksi 2007

                                            4 §                Kunnallisten ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2007

                                            5 §                Valtuuston kokousten koollekutsuminen vuonna 2007

                                            6 §                Kunnanhallituksen valitseminen

                                            7 §                Sijoitustoiminnan perusteiden mukainen selvitys val-                      tuustolle

                                            8 §                Talousarvion toteutuminen ajalla 1.1. – 30.11.2006

                                            9 §                Satakuntaliiton perussopimuksen muuttaminen

                                            10 §              Neuvottelu tiehallinnon kanssa

                                            11 §              Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi                       otettavat asiat

                                            12 §              Muut mahdollisesti esille tulevat asiat.

                                                                 -PARAS -hankkeen tilannekatsaus

                                            66 §              Muut mahdollisesti esille tulevat

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                                            

Kuntalain 23 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

 

Kuntalain 56 §:n 1 momentissa on todettu, että jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää panna täytäntöön kunnanvaltuuston päätökset 23.1.2007 koska ne on tehty laillisessa järjestyksessä eivätkä ne ylitä kunnanvaltuuston toimivaltaa eivätkä ole muutenkaan lainvastaisia.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ______

 

 

 

 

49 §              PARAS-HANKKEEN TILANNEKATSAUS

 

                                            Kunnanhallituksessa on sovittu, että joka kokouksessa annetaan                                          katsaus PARAS -hankkeen tilanteesta.

 

Kunnanjohtaja esittelee kunnanhallitukselle hankkeen tämän hetken tilanteen.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus keskustelee saadun katsauksen pohjalta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ______

 

 


 

 

50 §              ERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ / MARITA FRIGÅRD

 

                                                                                      

Marita Frigård pyytää eroa teknisen lautakunnan varajäsenyydestä 1.2.2007 lähtien työesteiden vuoksi.          

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto

 

1.      myöntää eron Marita Frigårdille teknisen lautakunnan varajäsenyydestä

2.      valitsee hänen tilalleen varajäsenen tekniseen lautakuntaan

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ______

 

 


                                          Yhteistyötoimikunta            § 5                1.12.2006

 

 

51 §             ERÄISTÄ HENKILÖSTÖASIOISTA PÄÄTTÄMINEN

 

Yhteistyötoimikunta päätti ehdottaa kokemus- ym lisät myönnettäisiin ilman hakemusta automaattisesti sen jälkeen, kun oikeus niihin on täyttynyt.

 

Yhteistyötoimikunta päätti esittää, että kunta hakisi kunnan viranhaltijoille ja työntekijöille ansiomerkkejä jaettavaksi ensi itsenäisyyspäivänjuhlan yhteydessä.

 

Yhteistyötoimikunta päätti esittää, että kunta järjestäisi osana tyky -toimintaa henkilökunnalleen mahdollisuuden käydä Jämi Areenalla pelaamassa sulkapalloa.

 

 

KH 51 §                            

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää yhteistyötoimikunnan ehdotuksen pohjalta, että          

 

1.      kokemus ym lisät myönnetään ilman hakemusta automaattisesti sen jälkeen, kun oikeus niihin on täyttynyt. Hakemus on kuitenkin tehtävä ensimmäistä kertaa em. lisiä haettaessa

2.      Kunta hakee kunnan viranhaltijoille ja työntekijöille ansiomerkkejä, jotka jaetaan v. 2007 itsenäisyyspäiväjuhlassa

3.      henkilökunnalle järjestetään mahdollisuus käydä pelaamassa sulkapalloa Jämi Areenassa. Asiaan on varauduttu v. 2007 talousarviossa.

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ______

 

 


 

 

52 §             ITSENÄISYYSPÄIVÄJUHLIEN V. 2007 VALMISTELUT

 

 

Kunnan itsenäisyyspäiväjuhlat järjestetään vuosittain eri järjestöjen ja seurojen toimesta.

Kuitenkin juhlavuosina on järjestelyvastuu ollut kunnalla. Suomi täyttää vuonna 2007 90 -vuotta ja näin ollen kunta järjestää juhlat.

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus nimeää itsenäisyyspäiväjuhlien valmistelua varten juhlatoimikunnan.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti nimetä juhlatoimikunnan puheenjohtajaksi Tuija Rannan, joka kokoaa tarvittavan juhlatoimikunnan.

 

                                            _____

 

53 §             NUORTEN SUOMEN MESTARUUSHIIHTOJEN LUPAMAKSUN TAKAUS

 

                                          Suomen Hiihtoliitto on myöntänyt Jämin Jänteelle vuoden 2008 nuorten SM-hiihtojen järjestelyoikeuden. Kilpailujen lupamaksu on 4000 euroa, johon Hiihtoliitto vaatii luotettavan vakuuden.

 

                                          Jämin Jänne ry. on esittänyt, että Jämijärven kunta antaisi tarvittavan takaussitoumuksen.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto myöntää 4 000 euron takauksen Jämin Jänne ry:lle nuorten SM-hiihtojen lupamaksun vakuudeksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ______

 

 


 

 

54 §             LAINATARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN

 

 

                                            Vuoden 2007 alkuvuoden rahoitustarpeen kattamiseksi on pyydetty lainatarjoukset 400.000 eurosta.

                                            Talousarviossa on lainanottoon varauduttu 811.250 eurolla.

                                            Tarjoukset on pyydetty sekä kiinteällä, prime ja 6 kk:n euriborkorolla.

                                           

                                            Tarjousten jättöaika on 25.1.2007 klo 15.30 mennessä ja yhdistelmä tarjouksista saadaan kokoukseen mennessä.

 

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus hyväksyy halvimman tarjouksen

 

 

Päätös:                             Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä Jämijärven Osuuspankin tarjouksen POP prime +0,10%.

                                          Yhdistelmä tarjouksista on liitteenä nro 54.1.

 

                                          Valtuuston I. varapuheenjohtaja Kyösti Lahti ja kunnanhallituksen jäsen Hilkka Lahdensivu poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

 

                                          ____

                                                                                   

 

55 §             AVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN KESKUSKOULUN 9 LK:N SAKSAN

                     OPISKELIJOIDEN OPINTOMATKAAN SAKSAN KASTELLAUNIIN

 

                                             Jämijärven keskuskoulu 9 luokan oppilaat ovat suunnitelleet opintomatkaa Saksan Kastellauniin tarkoituksenaan tutustua keskuskoulun ystävyyskouluun Integrierte Gesamtschuleen. Matka on tarkoitus järjestää 28.-31.5.2007 ja matkalle osallistuu 10 saksaa lukenutta oppilasta ja opettajista matkan valvojina ovat Helena Saaristo ja Sirpa Majamäki-Mäkinen.

 

                                             Oppilaat ovat laatineet matkaraha-avustusanomuksen, joka on esityslistan liitteenä nro 55.1.

 

                                             Matkan kokonaisbudjetti on noin 2400 euroa.

 

                                             Asiaa on esitelty syksyllä kunnanhallituksen ja opettajien yhteisessä palaverissa.

 

                                             Opettajat ovat toivoneet kunnanhallitukselta myös periaatepäätöstä kansainvälisen kanssakäymisen jatkuvuuden turvaamisesta.

 

Ehdotus:                              Kunnanhallitus päättää myöntää 9 luokan opintomatkaan avustusta 115 euroa / henkilö eli yhteensä 1380 euroa. Kunnanhallitus käy keskustelun kansainvälisen kouluyhteistyön jatkuvuudesta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ______

 

 


 

 

56 §             VALTIONOSUUKSIEN TARKISTAMINEN VUODELLA 2006 /

                     OPETUS- JA KULTTUURITOIMI

 

                                             Opetusministeriö on päätöksellään 29.12.2006 Dnro 38/221/2005 päättänyt tarkistaa opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksia vuodelle 2006. Jämijärven kunnan osalta tarkastuspäätös tietää sitä, että opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet lisääntyvät 11.579 eurolla.

 

Ehdotus:                              Kunnanhallitus merkitsee tarkistuspäätöksen tiedokseen ja päättää ettei siihen haeta muutosta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ______

 

 

 


 

57 §             REHTORI ROLF BJÖRKMANIN PALKAN TARKISTAMINEN SIVISTYSTOIMENJOHTAJAN TEHTÄVIEN HOITAMISEN OSALTA

 

 

                                          Kunnanhallitus keskusteli 4.12.2006 pidetyn kokouksen yhteydessä kunnan johtoryhmän palkkatasosta. Vertailutietona oli naapurikuntien vastaavien henkilöiden palkkaus.                                        

                     

                                             Kunnanjohtajalle annettiin toimeksianto tuoda kunnanhallitukselle esitys rehtori Rolf Björkmanin palkantarkistamisesta sivistystoimenjohtajan tehtävän osalta. Hänelle maksetaan tällä hetkellä ko. tehtävästä 218,79 euron suuruista lisää, kun esim. kyläkoulun johtajat saavat koulunjohtajan tehtävistä 293,04 euroa.

                    

                                             Rehtori Björkman on tullut kuntaan 1.10.2003 ja hänen palkkaansa ei ole tarkistettu sen jälkeen muuta kuin sopimusten mukaisin yleiskorotuksin.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus tarkistaa rehtori Rolf Björkmanin palkkaa 1.1.2007 alkaen siten, että hänelle maksetaan sivistystoimenjohtajan tehtävistä 1.1.2007 lukien 400 euroa kuukaudessa.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ______

 

 
 

 

58 §             JÄMIN YMPÄRISTÖLUVISTA VALITTAMINEN

 

 

                                          Lounais-Suomen Ympäristökeskus on 11.1.2007 antanut julkipanon jälkeen ympäristölupapäätökset koskien Jämin lentopaikkaa ja ns. jokamiesluokan moottoriurheilurataa. Päätökset ovat esityslistan liitteenä 58.1 ja 58.2.

 

                                          Kankaanpään Urheiluautoilijoiden hakemus jokamiesluokan radan osalta on kielteinen. Jämi-säätiön saama päätös on myönteinen, mutta se sisältää sellaisia ehtoja, jotka estävät lentokenttäalueen nykyisen käytön mm. ajoturvallisuus harjoittelussa.

                                          Ympäristölupapäätöksillä on erittäin tärkeä merkitys Jämin ja sen kehittämisen kannalta ja kunnan edunmukaista on valittaa molemmista päätöksistä.

 

                                          Asia esitellään tarkemmin kokouksessa.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää valittaa Jämin lentopaikkaa sekä Jämin ns. jokamiesluokan moottorirataa koskevista ympäristöluvista.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ______

 

 

                                         


 

 

59 §             POHJOIS-SATAKUNNAN VIESTINTÄ OY:N TARJOUS / SUN FM

 

                                         

                                          Kunnanjohtaja on käynyt neuvotteluja Sun FM:n kanssa Jämin ja Jämijärven kunnan markkinoinnista radion kautta. Neuvottelujen pohjalta on saatu oheisen liitteen mukainen tarjous. Liite nro 59.1. Radiomainontaan on varauduttu kunnan talousarviossa.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus keskustelee tarjouksesta.

 

Päätös:                             Kunnanhallitus päätti, että tarjous hyväksytään kokeiluluonteisesti puoleksi vuodeksi, jonka jälkeen asiaan palataan uudelleen.

 

                                          Valtuuston I. varapuheenjohtaja Kyösti Lahti poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 20.52.

 

                                          _____


 

 

60 §             TAPIO, ESKO JA JUHO ALA-PEIJARIN KIRJELMÄN 7.1.2007 KÄSITTELY

 

                     

                                          Tapio, Esko ja Juho Ala-Peijari on lähettänyt 7.1.2007 päivätyn kirjelmän kunnanhallitukselle koskien Arokallio R:no 1:49 tilan kaavoitus yms. tilannetta. Liite nro 60.1.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus antaa asian kaavoitus- ja maankäyttötoimikunnan valmisteltavaksi.

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                          _____


 

 

61 §             JÄMI-INFON TOIMINNAN JATKAMINEN

 

 

                                          Jämi-Infon toiminta päättyy 28.2.2007.

                                          Vuoden alusta kunta on ostanut palvelun Sirpa Soinilta / Lomahotelli Jämiltä.

                                          Jämi-Infolle on vakiintunut rooli Jämin alueen toiminnoissa ja sen jatkuvuus on turvattava.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää nimetä työryhmän valmistelemaan

                                          Jämi-Infon toiminnan jatkumista.

 

Päätös:                             Kunnanhallitus nimesi yksimielisesti valmistelutyöryhmään Tuija Rannan, Olli Seppälän ja Esa Ala-Karvian.

 

                                          _____