Jämijärven kunta

Kunnanhallitus

KOKOUSKUTSU 13/2003

Laatimispäivämäärä: 31.7.2003

KokoustiedotAika 05.08.2003 kello 18.30
Paikka Valtuuston kokoushuone


Käsiteltävät asiat
220 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 239

221 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA......................239

222 KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN/JUSSI RÄSÄNEN...240

223 REHTORIN VIRAN TÄYTTÄMINEN..................................241

224 KAUPPAKIRJAN KORJAAMINEN/PARKANON KOLMOS- SERVICE OY..........................................................................242

225 VAIHTOKIRJAN HYVÄKSYMINEN/PARKANON KOLMOS-SERVICE OY........................................................243

Puheenjohtaja MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia

JÄMIJÄRVEN KUNTA

Kunnanhallitus

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 13/2003
KOKOUSAIKA 05.08.2003 kello 18.30 - 18.57
KOKOUSPAIKKA Valtuuston kokoushuone
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Matti Leppihalme puheenjohtaja

Päivi Leponiemi

Enni Lähteenniemi

Ritva Mäkelä

Juhani A. Rajala

Tapio Rajalahti

Olli Seppälä

POISSA OLLEET JÄSENET  
MUUT SAAPUVILLA OLLEET Matti Peurala valtuuston puheenjohtaja

Hilkka Lahdensivu valtuuston I varapuheenjohtaja

Kyösti Lahti valtuuston II varapuheenjohtaja

Esa Ala-Karvia kunnanjohtaja

ASIAT 220 - 226

220 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Ennen varsinaisen kokouksen alkua luovutettiin kunnanhallituksen jäsenelle Tapio Rajalahdelle 50-vuotisonnittelulahjana kukkakori.

_______

221 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Ritva Mäkelä ja Juhani Rajala.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

222 KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / JUSSI RÄSÄNEN

Jämijärven kunnan ja Jussi Räsäsen välillä on 4.7.2003 allekirjoitettu kauppakirja, jolla kunta myy Juhalan asemakaava-alueen tontin nro 99/2.

Kauppahinta on 7 360 euroa ja lohkomiskuluina ostaja korvaa kunnalle 454 euroa.

Kauppakirja on liitteenä nro 222.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan ja Jussi Räsäsen välisen kauppakirjan oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

223 REHTORIN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Rehtori Lasse Särkimäki on irtisanoutunut siten, että virkasuhde päättyy 31.07.2003. Kunnanhallitus käsitteli viran auki julkistamista kokouksessaan 02.07.2003 208.

Kunnahallitus päätti tällöin julistaa rehtorin viran haettavaksi nykyisessä muodossaan. Hakuilmoitus liitteenä nro 223.1

Ilmoitus julkaistiin Pohjois-Satakunta lehdessä, Kankaanpään Seudussa, Aamulehdessä ja Satakunnan kansassa. Lisäksi se julkaistiin kunnan ilmoitustaululla ja Työvoima hallinnon internet-sivuilla.

Määräaikaan 25.07.2003 mennessä saatiin 9 hakemusta.

Yhdistelmä (luonnos) hakijoista on esityslistan liitteenä nro 223.2

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1. valita hakijoista haastatteluun kutsuttavat

2. nimetä haastattelijat

3. ajankohdasta, milloin haastattelut suoritetaan


Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti

1. valita hakijoista haastatteluun Rolf Björkmanin, Anita Leppiniemi-Järvisen, Veli-Matti Malinen, Arja Myllymäen ja Matti Ruotsalaisen

2. nimetä haastattelijoiksi Matti Leppihalmeen, Matti Peuralan, Ritva Mäkelän, Kari Pirttimäen, Helena Lehtiön, Nina Nukarisen, Ritva Mäkisen ja Esa Ala-Karvian

3. että haastattelut suoritetaan päivien 14.-15.8. aikana

4. että vararehtori Nina Nukarinen hoitaa oman toimen ohella rehtorin tehtäviä (sis. sivistystoimenjohtajan tehtävät) 11.8.2003 alkaen siihen asti kunnes uusi rehtori ottaa viran vastaan. Rehtorin opetustunneille (2 h kaupalliset aineet ja 3 h historiaa) hankitaan erilliset tehtävien hoitajat.

Tarkempi tehtävien jako ja palkkauksesta neuvotteleminen annettiin kunnanhallituksen puheenjohtajan Matti Leppihalmeen ja kunnanjohtaja Esa Ala-Karvian tehtäväksi.

__________

Kunnanhallitus 02.07.2003 232

224 KAUPPAKIRJAN KORJAAMINEN/PARKANON KOLMOS-SERVICE OY

KH 215  

Mielahden ranta-asemakaavan muutos vaikutti eräiden jo myytyjen tonttien sijaintiin ja kokoon.

Tonttikaupat tulee saattaa muuttuneen kaavan mukaiseen tilanteeseen.

Jämijärven kunnan ja Kolmo-Service Oy:n välillä on allekirjoitettu 1.7.2003 kauppakirjan korjaus, joka on esityslistan liitteenä nro 215.1.

Korjaus perustuu voimassa olevaan kaavaan sekä kunnan ja Parkanon Kolmos-Service Oy:n 14.5.2002 tekemään sopimukseen.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle,että valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan ja Parkanon Kolmos-Service Oy:n välisen kauppakirjan korjaamisen oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

--------

KH 224  

Kunnanhallituksen 2.7.2003 215 käsittelyn jälkeen on ilmennyt, että tontin sijainnin muutos aiheuttaa sen, että uusi tontti siirtyykin eri tilalle. Näin ollen asia ei menekään kauppakirjan korjaamisella vaan edellyttää vaihtokirjaa.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1. vetää em. perusteisiin viitaten asian pois valtuuston 5.8.2003 esityslistalta.

2. että asia tuodaan kunnanvaltuuston käsiteltäväksi eri pykälässä vaihtokirja-asiana.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

225 VAIHTOKIRJAN HYVÄKSYMINEN/PARKANON KOLMOS- SERVICE OY

Mielahden ranta-asemakaavan muutos vaikutti eräiden jo myytyjen tonttien sijaintiin ja kokoon.

Tonttikaupat tulee saattaa muuttuneen kaavan mukaiseen tilanteeseen.

Jämijärven kunnan ja Parkanon Kolmos -Service Oy:n välillä allekirjoitetaan ennen kunnanhallituksen kokousta vaihtokirja, jolla tilanne saatetaan voimassa olevan kaavan sekä kunnan ja Parkanon Kolmos- Service Oy:n 14.5.2002 tekemän sopimuksen mukaiseen tilanteeseen. Liite nro 225.1 (jaetaan kokouksessa.)

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle,että valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan ja Parkano Kolmos- Service Oy:n välisen vaihtokirjan oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________