Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 3/2007

Kunnanhallitus                                     Laatimispäivämäärä: 13.02.2007

Kokoustiedot

 

Aika

 

20.2.2007 Kello 18.30

 

Paikka

 

Kunnanviraston kokoushuone

 

Käsiteltävät asiat

63 §         KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS   64

64 §         PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  64

65 §         PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN   65

66 §         TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT                                  66

67 §         JÄTEHUOLTOTAKSAN HYVÄKSYMINEN                     67

68 §         JÄMI-INFON TOIMINNAN JATKAMINEN                       68

69 §         EDUSTAJAN NIMEÄMINEN JÄSENKUNTAKOKOUKSEEN                                                                                       69

70 §         YHDYSHENKILÖN NIMEÄMINEN / MIELEN-                TERVEYSSUUNNITELMAN TARKENTAMINEN   70

71 §         LAUSUNTO YMPÄRISTÖLUPA-ASIASTA / JUHA                 KUUSIKOSKI 71

72 §         LASKELMA KANSALAISOPISTON JÄMIJÄRVEN KUNNAN                 OSUUDESTA V. 2006  72

73 §         HELVI NÄSTIN PERINNÖN KÄYTTÄMINEN   73

74 §         MAA-AINESLUPAHAKEMUS / RAIMO MATTILA  74

75 §         PARAS – HANKKEEN TILANNE   76

 

76 §                                       76 §             POHJAPADON RAKENTAMISEN KUSTANNUSTEN YLITTYMINEN                                                                    77

 

 

 

 

MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme                                          Esa Ala-Karvia

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2007                                                                                                                     

Kunnanhallitus

 

 

KOKOUSAIKA

 

20.2.2007 kello 18.30 –  19.55

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnanviraston kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Matti Leppihalme                     puheenjohtaja

Tuija Ranta                               varapuheenjohtaja

Hilkka Lahdensivu                   klo 18.37-19.55

Päivi Leponiemi

Tapio Rajalahti

Markku Kujala

Olli Seppälä                              klo 18.50-19.55

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

Matti Peurala                       valtuuston puheenjohtaja

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Kyösti Lahti                         valtuuston I puheenjohtaja

Pentti Virtanen                    valtuuston II puheenjohtaja

Esa Ala-Karvia                    kunnanjohtaja

ASIAT

 

 

§§  63 - 75

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Matti Leppihalme                     Esa Ala-Karvia         

                                                  

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                   27.2.2007

Allekirjoitukset

 

Tuija Ranta                        Markku Kujala

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                   27.2.2007

 

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


 

 

 

 

63 §              KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ______

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64 §              PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Tuija Ranta ja Markku Kujala.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ______

 

 

 

 

                                                                                      


 

65 §              PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

                     

                                            Tekninen lautakunta                               24.1.2007

                                            Sivistyslautakunta                                   25.1.2007

                                            Mutkalan teollisuusalueen kehittäminen

                                            Ohjausryhmän kokous nro 2                  1.2.2007

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ______

 

                     


 

66 §              TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

 

-          Kuntaliitto, Kansallinen veteraanipäivä 27.4.2007

-          Kiinteistöluovutusilmoitus

o       Peijari, Jenkala

o       Tykköö, Mansikkamäki

o       Peijari, Rinne

o       Kauppila, Lehtisaari

o       Peijari, Kivelä

o       Jämijärvi, kortteli 201, tontti nro 1

-          Satakunnan pelastuslaitos, Satakunnan pelastuslaitoksen tilinpäätös 2006

-          Kuntaliitto, Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä

-          Kuntaliitto, Lastensuojelulain muutos sijaishuollossa käytettäviä rajoituksia koskien

-          Valtion asuntorahasto, Ohjeet vuoden 2007 korjaus, energia- ja terveyshaitta-avustusten hakemiseksi, myöntämiseksi ja maksamiseksi sekä tilitysyhteenveto vuoden 2006 korjaus- ja energia-avustusmäärärahojen käytöstä

-          TE-keskus, Satakunnan työllisyyskatsaus 12/2006

-          Tiehallinto, Jämi-Jylli yksityisttie, Jämijärvi ja Ikaalinen

-          Jämi-Jylli yksityistie, Jämi-Jylli yksityistien peruskunnostus, asfaltointi ja hoidon siirto Tiehallinnolle

-          Lounais-Suomen ympäristökeskus, Jämijärven vedenkorkeuden ja virtaamien seuranta

-          Turun hallinto-oikeus, päätös rakennuslupa-asiassa

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

                                            Kunnanhallituksen jäsen Hilkka Lahdensivu saapui kokoukseen                                            tämän asian käsittelyn aikana klo 18.37.

 

                                            ______

 

                     

                     

                                            Tekninen lautakunta         § 14              24.1.2007

 

 

67 §              JÄTEHUOLTOTAKSAN HYVÄKSYMINEN

                     

 

14 § Tekn.                         Jämijärven kunnan jätehuolto on järjestetty yhteistyössä Kankaanpään kaupungin, Honkajoen, Karvian ja Lavian kuntien kesken (liittyy jätehuoltoyhteistyöhön Kankaanpään kaupungin kanssa). Sopimuksen perusteella jätteet toimitetaan Kooninkeitaan kaatopaikalle. Sopijakunnista tuotavista jätteistä kaatopaikalla perittävät käsittelymaksut määräytyvät Kankaanpään kaupungin jätehuoltotaksan mukaan. Kankaanpään kaupunginvaltuusto on hyväksynyt jätehuoltotaksan 13.11.2006 (liite 14.1).

 

Kunnan alueella jätteiden keräys on järjestetty sopimusperusteisesti suurimmalla osalla kunnan vakinaisista asukkaista sekä joidenkin kesäasukkaiden osalta. Tällä hetkellä jätteen kuljetusta hoitaa yksi kunnan kilpailuttama jätteenkuljetusyritys.

 

Jätteenkuljetusyritys laskuttaa asiakkailtaan jätehuoltomaksut.  Vapaa-ajanasuntojen ja muutamien yhden henkilön talouksien jätehuolto on kunnan järjestämää siten, että asukkaat toimittavat jätteensä kunnan osoittamiin keräilypisteisiin ja asiakkailta laskutetaan jätehuollosta kunnanvaltuuston hyväksymä maksu.

 

                                            Liitteenä 14.2 ehdotus kunnan jätehuoltotaksaksi.

 

 

Päätösehdotus:                Tekninen lautakunta hyväksyy osaltaan jätehuoltotaksaehdotuksen ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

 

Päätös:                              Hyväksyttiin päätösehdotus.

- - -

 

 

KH 67 §                             Esityslistan liitteenä on ehdotus uudeksi jätehuoltotaksaksi. Liite nro 67.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että jätehuoltotaksa hyväksytään oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ______

 

 


                                            Kunnanhallitus                   61 §              30.1.2007   

 

68 §             JÄMI-INFON TOIMINNAN JATKAMINEN

 

 

KH 61 §                            Jämi-Infon toiminta päättyy 28.2.2007.

                                          Vuoden alusta kunta on ostanut palvelun Sirpa Soinilta / Lomahotelli Jämiltä.

                                          Jämi-Infolle on vakiintunut rooli Jämin alueen toiminnoissa ja sen jatkuvuus on turvattava.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää nimetä työryhmän valmistelemaan

                                          Jämi-Infon toiminnan jatkumista.

 

Päätös:                             Kunnanhallitus nimesi yksimielisesti valmistelutyöryhmään Tuija Rannan, Olli Seppälän ja Esa Ala-Karvian.

 

                                          -----

 

KH 68 §                            Valmistelutyöryhmä on kokoontunut 7.2.2007 ja päättänyt esittää Jämi-Infon jatkamista vielä kahdella kuukaudella ostopalveluna Sirpa Soinilta/Lomahotelli Jämiltä.

                                          Ko. aikana valmistellaan asia siten, että 1.5. alkaen Jämi-Infon toiminta vakinaistetaan.

 

                                          Asia esitellään tarkemmin kokouksessa. Sirpa Soini on hyväksynyt Jämi-Infon jatkumisen ostopalveluna vanhoin ehdoin 1.3.-30.4.2007.

                    

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää jatkaa Jämi-Infon toimintaa ostopalveluna Sirpa Soinilta 1.3.-30.4.2007 välisen ajan.

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Kunnanhallituksen jäsen Olli Seppälä saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 18.50.

                                            ______

 

 


 

 

 

69 §              EDUSTAJAN NIMEÄMINEN JÄSENKUNTAKOKOUKSEEN

 

 

Satakunnan sairaanhoitopiirin ja Satakunnan erityishuoltopiirin hallitukset pitivät 17.1.2007 seminaarin Ulvilassa. Seminaarin aiheena oli kunta- ja palvelurakenneuudistuslain 6 §:n tarkoittamat toimenpiteet laajaa väestöpohjaa edellyttävien palveluiden organisoimiseksi Satakunnassa.

 

Seminaarin tuloksena kuntayhtymien hallitukset sopivat mahdollisen uuden sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän perustamista koskevan selvitystyön valmistelusta.

 

Selvitystä varten asetettiin kuntayhtymien luottamushenkilöistä, ammattijärjestöjen edustajista, kehitysvammaisten Satakunnan tukipiirin edustajista ja kuntayhtymien johtavista viranhaltijoista koostuva ohjausryhmä. Selvitystyön operationaalinen johto on kuntayhtymien johtavista viranhaltijoista koostuvalla johtoryhmällä.

 

Seminaarin loppupäätelmänä päätettiin kutsua koolle jäsenkuntien tahtotilan selvittämiseksi ja mahdollisen jatkotyön organisoimiseksi jäsenkuntakokous.

Tilaisuus järjestetään 25.4.2007 klo 10.00.

Jäsenkuntien tulee nimetä edustajansa ko. tilaisuuteen.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus nimeää Jämijärven kunnan edustajan jäsenkuntakokoukseen.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus nimesi yksimielisesti Jämijärven kunnan edusta-                                            jaksi jäsenkuntakokoukseen kunnanjohtaja Esa Ala-Karvian.

 

                                            _____


 

 

70 §              YHDYSHENKILÖN NIMEÄMINEN / MIELENTERVEYSSUUNNITELMAN TARKENTAMINEN

 

 

Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja Jämijärven kunta ovat vuoden 2006 Kumppanuussopimuksen Tahto-osassa sopineet yhdeksi keskeiseksi muutoshankkeeksi mielenterveyssuunnitelman tarkentamisen käytäntöön.

 

Suunnitelman toteuttamista varten sairaanhoitopiiri on pyytänyt kuntaa nimeämään yhdyshenkilön / yhteyshenkilöt. Henkilön / henkilöiden tehtävänä on koota poikkihallinnollinen työryhmä strategian laatimista varten ja muutenkin toimia kunnan edustajan prosessin aikana.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus nimeää kunnan yhdyshenkilön / yhdyshenkilöt mielenterveyssuunnitelman tarkentamista ja organisointia varten.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus nimesi yksimielisesti Jämijärven kunnan yhdyshenkilöksi perusturvajohtaja Aki Rantasen.

 

                                            _____

 

71 §              LAUSUNTO YMPÄRISTÖLUPA-ASIASTA / JUHA KUUSIKOSKI

 

 

Lounais-Suomen ympäristökeskus pyytää Jämijärven kunnanhallitukselta lausuntoa Juha Kuusikosken ympäristölupahakemuksesta.

 

Hakemus koskee 140 emakon ja 360 lihasian sikalan laajentamista 220 emakon ja 1463 lihasian sikalaksi Jämijärven kunnan Sydänmaan kylässä kiinteistöllä Kuusikoski RN:o 2:9.

 

                                            Asiakirjat ovat nähtävillä kunnanhallituksen kokouksessa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ilmoittaa lausuntonaan, että se puoltaa Juha Kuusikosken ympäristölupahakemusta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ______

 

 


 

 

72 §              LASKELMA KANSALAISOPISTON JÄMIJÄRVEN KUNNAN OSUUDESTA V. 2006

 

Esityslistan liitteenä nro 72.1 on laskelma Jämijärven kunnan maksuosuudesta kansalaisopistotoiminnasta.

Vuodelta 2005 tehdyn oikaisun jälkeen Jämijärven kunnalle palautetaan liikaa maksettuja ennakoita 2 931,50 euroa.

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee laskelman tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ______

 

 


 

 

73 §              HELVI NÄSTIN PERINNÖN KÄYTTÄMINEN

 

 

Valtionkonttori on 10.4.2006 päättänyt luovuttaa osan Helvi Nästin perinnöstä Jämijärven kunnalle.

Kunnan hakemuksen mukaisesti Valtiokonttori on edellyttänyt, että varat käytetään nuorten ja lasten harrastustoiminnan tukemiseen nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi, vanhustenhuollon apuvälinehankintoihin sekä perinnönjättäjän kotikylässä Kontinkylässä käynnistyneen aktiivisen kylätoiminnan tukemiseen.

 

Taloustyöryhmä on valmistellut perinnön jakamista kokouksessaan 14.10.2006 saatujen esitysten pohjalta ja esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle seuraavaa:

 

-          varoista jaetaan nuorisotoimelle 21.000 euroa, vanhustenhuollon apuvälineisiin 14.000 euroa sekä Kontinkylän kyläyhdistykselle 5.000 euroa.

Ennen rahan maksamista pyydetään vielä toimittamaan kunnanhallitukselle tarkempi selvitys rahojen käyttökohteista

 

-          loppuosa n. 90.000 euroa perintövaroista sijoitetaan tuottavasti ja pyydetään tarjoukset eri sijoitusvaihtoehdoista.

Sijoituksen tuoton jakamisesta päättää kunnanhallitus.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy taloustyöryhmän valmisteleman esityksen ja esittää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ______

 

 


 

 

74 §              MAA-AINESLUPAHAKEMUS / RAIMO MATTILA

 

                                           

Raimo Mattila on hakenut lupaa maa-ainesten ottamiseen omistamallaan tilalla Mattila RN:o 1:198 Kauppilan kylässä.

 

Ottamisalueen pinta-ala on n. 21.000 m2. Hakemuksen mukainen kokonaismäärä on 70.000 m3 ja ottamisaika 10 vuotta. Otettava maa-aines on soraa ja hiekkaa.

 

                                            Asiakirjat ovat nähtävillä kunnanhallituksen kokouksessa.

 

Asiasta on suoritettu naapurien kuuleminen ja muilla naapureilla ei ole ollut huomauttamista kuin Kontin ja Pitkäniemen kyläyhdistyksillä. Liite nro 74.1.

 

                                            Ympäristökeskuksen lausunto on liitteenä nro 74.2.

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus myöntää Raimo Mattilalle ottamisluvan hakemuksen mukaisesti seuraavin ehdoin:

 

1.      Ottamisen yhteydessä on huolehdittava siitä, että maa- tai kallioperään ei pääse öljytuotteita tai muita ympäristölle haitallisia aineita. Mikäli ottamisalueella säilytetään öljytuotteita, tulee säiliöt sijoittaa kaivualueen ulkopuolelle ja varustaa tiiviillä vähintään säiliön tilavuutta vastaavalla katetulla suoja-altaalla. Koneiden ja laitteiden säilytyspaikat on suojattava aisanmukaisesti.

 

2.      Tarkkailun avulla on varmistuttava siitä, että pohjaveden pinnan päälle jää vähintään neljän metrin paksuinen suojakerros maa-ainesta. Tarkkailua varten asennettava siiviläputki, josta tarkkailua voidaan suorittaa.

 

 

3.      Pintamaata tulee poistaa mahdollisimman vähän kerrallaan työn edistymisen mukaan.

 

 

4.      Mahdollisia orsivettä pidättäviä tiiviitä välikerroksia ei saa puhkaista.

 

 

5.      Ottamisalueen luiskiin tai pohjalle ei saa haudata orgaanista ainesta sisältävää materiaalia. Luiskien mahdollisiin täyttöihin saa käyttää samalta ottoalueelta kaivettua maa-ainesta tai muualta tuotua rakeisuudeltaan hienoa hiekkaa tai sitä karkeampaa ehdottomasti puhdasta maa-ainesta.

 

 

6.      Pohjavettä suojaavan humuskerroksen muodostumisen nopeuttamiseksi tulee jälkihoidettavalle alueelle muodostaa kasvualusta seuraavalla tavalla: Pohjatasolle ja luiskiin levitetään noin 30 – 50 cm vahvuinen kerros hiekkaa. Hiekkakerroksen päälle levitetään noin 10 – 20 cm vahvuinen kerros humusta, joka sekoitetaan hiekkaiseen pintaosaan. Tähän tarkoitukseen voidaan käyttää alueelta kuorittua pintamaata tai muualta tuotua käyttötarkoitukseen sopivaa humusta, esimerkiksi maatunutta turvetta. Hiekka voidaan ottaa samalta kaivualueelta tai tarvittaessa tuoda muualta. Hiekkaisella maalla humus sekoitetaan suoraan pohjamaan pintaosaan. Kasvualustalle kylvetään alueelle luonteenomaisia kasveja ja nurmikkoa ja puustoksi istutetaan sekametsää.

 

 

7.      Alueen maisemointia tulee suorittaa vaiheittain ottamisen edistymisen mukaan.

 

Ennen maa-aineksen ottamista hakijan on annettava lupamääräysten noudattamiseksi 3500 euron suuruinen MAL 12:n tarkoittama hyväksyttävä vakuus.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ______

 

 


 

 

75 §             PARAS – HANKKEEN TILANNE

 

PARAS – hankkeesta keskusteltiin valtuuston iltakoulussa 6.2.2007 ja samalla tehtiin linjauksia kuntaneuvotteluja varten.

 

Kunnanjohtaja esittelee seudullisen hankkeen tilannetta kokouksessa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee selvityksen tiedokseen ja keskustelee sen pohjalta hankkeen jatkosta.

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ______

 


 

 

76 §             POHJAPADON RAKENTAMISEN KUSTANNUSTEN YLITTYMINEN

 

 

                                            Osana Jämijärven kunnostussuunnitelmaa on pohjapadon rakentamiseen varattu v. 2007 talousarviossa 50.000 euroa. Pohjapadon rakennuttaminen on annettu Lounais-Suomen ympäristökeskuksen tehtäväksi.

 

                                            Ympäristökeskus on pyytänyt padon rakentamisesta tarjoukset ja halvin tarjous on 58.000 euroa (alv. 0 %).

 

                                            Lisäksi Lounais-Suomen ympäristökeskukselta tulee kuluja hankkeelle n. 5.000 – 8.000 euroa.

                                            Kunnan nettokustannukset ylittyvät näin ollen n. 7.000 – 9.000 eurolla, avustuksen ollessa 50 %.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää

 

1.      merkitä hankkeen kustannustilanteen tiedokseen

2.      että hanke toteutetaan valtuuston tahdon mukaisesti vaikka kustannukset ylittyvätkin

3.      että lopullisten kustannusten selvittyä tehdään esitys valtuustolle talousarvion muutokseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ______