Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 20/2006

Kunnanhallitus                                     Laatimispäivämäärä: 20.12.2006

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

20.12.2006 Kello 08.00

 

Paikka

 

Puhelinkokous

 

Käsiteltävät asiat

 

342 §            KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

343 §            PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

344 §            KORJAUSAVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme                                          Esa Ala-Karvia

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 20/2006                                                                                                                   

Kunnanhallitus

 

 

KOKOUSAIKA

 

20.12.2006 kello 8.00 – 8.40

 

KOKOUSPAIKKA

 

Puhelinkokous

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Matti Leppihalme                     puheenjohtaja

Tuija Ranta                               varapuheenjohtaja

Hilkka Lahdensivu

Päivi Leponiemi

Tapio Rajalahti

Markku Kujala

Olli Seppälä

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Matti Peurala                     valtuuston puheenjohtaja

Kyösti Lahti                        valtuuston I puheenjohtaja

Pentti Virtanen                  valtuuston II puheenjohtaja

Esa Ala-Karvia                 kunnanjohtaja

 

 

ASIAT

 

§§ 337 -339

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Matti Leppihalme                     Esa Ala-Karvia         

                                                  

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Seuraavassa kokouksessa

Allekirjoitukset

 

 

 

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto 17.01.2007

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


 

 

 

342 §            KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _______                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

343 §            PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                           

                                            ______

 

 

 

 

 

                                                                                      


                                            Kunnanhallitus                   § 188            04.07.2006

 

344 §            KORJAUSAVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN

 

Valtion vuoden 2006 talousarviossa on osoitettu asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta avustuksista annetun lain mukaisiin avustuksiin määrärahoja yhteensä enintään 70 miljoonaa euroa.

 

Koko kunnille varattua määrärahaosuutta ei jaettu kerralla, vaan asuntorahasto jättää pienen osan jakamatta, jotta kunnat voivat jatkossa ottaa vastaan kiireellisessä korjaustarpeessa olevien vanhus- ja vammaiskohteiden hakemuksia sekä talousjätevesihakemuksia.

 

Valtion asuntorahasto on 9.6.2006 vahvistanut Jämijärven kunnalle korjausavustusten määrärahaosuudeksi 21497 euroa, josta talousjätevesiavustuksiin on varattu 0 euroa ja energia-avustusten määrärahaosuudeksi 7791 euroa, josta pientalojen energia-avustuksiin on varattu 6554 euroa.

 

Varsinaisiin vanhusten ja vammaisten korjausavustuksiin on näin ollen käytettävissä 13706 euroa. Kunta on oikeutettu käyttämään veteraaniavustuksiin harkintansa mukaisen osuuden kunnan käytettävissä olevista korjausavustusmäärärahoista. Korjausavustusten hakijat ja ehdotus myönnettävistä korjausavustuksista on liitteenä nro 188.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää myöntää korjausavustukset liitteen nro 188.1 mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -------

 

KH 339 §                           Valtion asuntorahasto on tarkistanut 12.12.2006 tekemällään päätöksellä Jämijärven kunnalle valtuustilannetta siten, että kevään korjausvaltuutta lisättiin 2408 eurolla. Lisäksi kunnalle osoitetaan lisävaltuutta syksyn hakijoille 4325 euroa.

 

Korjausavustusten lisähakijat ja ehdotus myönnettävistä korjaus-avustuksista sekä päätöksen perusteet ilmenevät liitteestä nro 344.1. Ko. päätöksellä korjataan / tarkennetaan 4.7.2006 § 188 tehtyä päätöstä -----

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää myöntää korjausavustukset liitteen nro 344.1. mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                            ______