Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 18/2006

Kunnanhallitus                                    Laatimispäivämäärä: 23.11.2006

Kokoustiedot

Aika

04.12.2006 kello 14.30

Paikka

Jämin Yritysforum


 

Käsiteltävät asiat

310 §       KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS          340

311 §       PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA                             340

312 §       PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN                         341

313 §       TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT                                           342

314 §       SOPIMUKSET POHJAPADON RAKENTAMISTA

                KOSKIEN                                                                                  343

315 §       TARJOUKSEN TEKEMINEN JOKILEHTO NIMISESTÄ TILASTA                                                                                                                                                                                             344

316 §       KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / HELVI NÄSTIN 

                OSAKE                                                                                     345

317 §       SÄHKÖN OSTO VUODELLE 2007                                           346

318 §       SEUTULIPUN VALTIONAPU AJALTA 1.1.-30.6.2006             348

319 §       AVUSTUSPÄÄTÖS JÄMIJÄRVEN KUNNOSTUS, OSA II

                HANKKEELLE                                                                          349

320 §       HALPALENTOYHTIÖIDEN HYÖDYNTÄMINEN JÄMIN

                MATKAILUN MARKKINOINNISSA / HANKEHAKEMUS         350

321 §       RAHOITUSPÄÄTÖS ”HALPALENTOYHTIÖIDEN 

                HYÖDYNTÄMINEN JÄMIN MARKKINOINNISSA”-

                HANKKEELLLE                                                                        351

322 §       PÄÄTÖS JATKOTOIMENPITEISTÄ / INTERSTOPOVER-

                HANKE                                                                                     352

323 §       KAHILALUOMANTIEN I VAIHEEN MAKSATUSPÄÄTÖS       353

324 §       TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.- 31.10.2006                                                                                                                           354

325 §       OPETUSMINISTERIÖN PÄÄTÖKSET YKSIKKÖHINNOISTA  

                VUODELLE 2007                                                                      355

326 §       SATAKUNNAN VIHER- JA VIRKISTYSVERKKOSELVITYS   356

327 §       TALOUSARVIOMUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN VUODEN 2006                 TALOUSARVIOON                                                                   358

328 §       ”HALPALENTOYHTIÖIDEN HYÖDYNTÄMINEN JÄMIN

                MARKKINOINNISSA” – PROJEKTIN VETÄMINEN                 359

329 §       KUNNAN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN

                VALMISTELUTYÖRYHMIIN / POHJOIS-SATAKUNNAN

                KUNTA– JA PALVELURAKENNE – HANKE                           360

330 §       JÄMIJÄRVEN KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS 2006 JA

                KAAVOITUSOHJELMA 2007 – 2008                                       362

331 §       POIKKEULUVAN MYÖNTÄMINEN / REIMA COUNTRY

                MATKAILUYHDISTYS RY                                                       363

333 §       VUODEN 2007 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN ..

                VUOSILLE 2007 – 2009 HYVÄKSYMINEN                             364

334 §       JÄTEVEDEN PUHDISTAMON AUTOMAATION UUSIMINEN

                SEKÄ MUUT PERUSKUNNOSTUSTOIMENPITEET              366

335 §       KUNNANVIRASTON SULJETTUNA PITÄMINEN                   368

336 §       KIINTEISTÖ OY HEPOHELMEN AVUSTUSANOMUS           369

 

                                           

MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme                                          Esa Ala-Karvia

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 18/2006                                              

Kunnanhallitus

 

 

KOKOUSAIKA

 

04.12.2006 kello 14.30  - 17.52

 

KOKOUSPAIKKA

 

Jämin Yritysforum

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Matti Leppihalme                     puheenjohtaja

Tuija Ranta                               varapuheenjohtaja

Hilkka Lahdensivu

Päivi Leponiemi

Markku Kujala

Olli Seppälä

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

Tapio Rajalahti

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Matti Peurala                       valtuuston puheenjohtaja

Kyösti Lahti                         valtuuston I puheenjohtaja

Pentti Virtanen                    valtuuston II puheenjohtaja klo 14.30-17.45

Esa Ala-Karvia                    kunnanjohtaja

 

 

ASIAT

 

 §§ 310 - 366

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Matti Leppihalme                     Esa Ala-Karvia         

                                                  

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto 11.12.2006

Allekirjoitukset

 

 

Markku Kujala                          Hilkka Lahdensivu

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto 11.12.2006

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


 

 

 

310 §            KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ______

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

311 §            PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Markku Kujala ja Hilkka Lahdensivu.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ______

 

                     

 

 

 

 

 

                                                                                      


 

 

 

312 §            PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

 

                                            Perusturvalautakunta                                                   20.10.2006

                                            Turvallisuussuunnitelman aloituspalaveri                   02.11.2006

                                            Ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkon kokoaminen satakunnassa 2006-2008 ohjausryhmän muistio      13.10.2006

Ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkon kokoaminen satakunnassa 2006-2008 ohjausryhmän muistio      10.11.2006

                                            Taloustyöryhmä IV/2006                                              21.11.2006

                                            Kunta- ja palvelurakennehanke/Pohjois-Satakunta

                                            Kuntajohtajaryhmä                                                       14.11.2006

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ______

 


 

 

313 §            TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

 

-          Kuntaliitto, suositus arvioinnista kuntien valtuustoille

-          Uudenmaan verovirasto, verovuoden verot, ennakkotieto verotuskustannuksista

-          Verohallinto, maksatuserittely, tilitysjakso 200611

-          Kuntaliitto, Turvallisuussuunnitelmien tarkistustyön käynnistäminen

-          Käyttötilastot www.jamijarvi.fi

-          Asianajotoimisto Pentti Larimaa, valtiokonttorin ratkaisusta tehty valitus

-          Kiinteistönluovutusilmoitus

o       Tykköön kylä, Kuronen

o       Peijari, Jokilehto

o       Vihu, Rantavihu

o       Vihu, Rantavihu

o       Jämijärvi, Harhasuo

o       Jämijärvi, Koivusalo

o       Vihu, Suoniemi

o       Jämijärvi, Ruokoneva

-          Kuntaliitto, Kilpailuviraston asfalttikartellista markkinaoikeudelle tekemän esityksen käsittelyn alkamisesta sekä kuntien ja kuntayhtymien oikeuksien ja etuuksien turvaamistoimenpiteisiin ryhtymisestä

-          Anomus Turun tiepiirille opastekylttien asentamiseksi

-          Pomarkun kunnanhallitus, KHO:n päätös P3-päivystysasiassa

-          Sisäasiainministeriön julkaisuja, paikallisen turvallisuustyön kehittäminen

-          Markkinaoikeus, vastaselitys tiedoksi / Kiinteistöhuolto Arola

-          Ympäristöministeriö, muutoksia YVA-lainsäädäntöön

-          Lounais-Suomen ympäristökeskus, poikkeamispäätös/Ari Hietamäki

-          Satakuntaliitto, Kunnan kaavoituskatsauksessa mahdollisesti esille otettavat maakunnan liitossa vireillä olevat ja lähiaikoina vireille tulevat kaava- sekä muut maakunnan suunnitteluun kuuluvat asiat

-          Länsi-Suomen lääninhallitus, linjaliikennelupa / Lauttakylän Auto Oy

-          Te-keskus, Satakunnan työllisyyskatsaus 10/2006

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ______

                                            Kunnanhallitus                   302 §            07.11.2006

 

 

314 §           SOPIMUKSET POHJAPADON RAKENTAMISTA KOSKIEN

 

                                            18.10.2000 käydyn neuvottelun ja maanomistajien 2.8.2001 antamien kannanottojen sekä 19.4.2005 ympäristölupaviraston lupapäätöksen nro 37/2005/4 pohjalta on valmisteltu kaksi sopimusluonnosta pohjapadon rakentamista koskien. Sopimukset on laadittu niiden maanomistajien kanssa, joita pohjapadon rakentaminen koskee.

 

                                            Sopimusluonnoksista on pyydetty maanomistajien kommentit kunnanhallituksen kokoukseen mennessä.

 

                                            Sopimusluonnokset ovat esityslistan liitteenä nro 302.1.

                                            Maria ja Lasse Heikkilä ovat omalta osaltaan hyväksyneet sopimusluonnoksen ja allekirjoittaneet sen.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy omalta osaltaan kunnan ja Maria ja Lasse Heikkilän sopimuksen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ______

 

 

KH 314 §                           Maire Narvin perikunnan puolesta ovat Jorma ja Aija Narvi hyväksyneet sopimusluonnoksen ja allekirjoittaneet sen. Liite nro 314.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy omalta osaltaan kunnan ja Maire Narvin perikunnan välisen sopimuksen.

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ______

 


                                            Kunnanhallitus                   288 §            17.10.2006

 

 

315 §            TARJOUKSEN TEKEMINEN JOKILEHTO NIMISESTÄ TILASTA

 

Leo Jokisen omistama Jokilehto niminen tila on myynnissä ja siitä on pyydetty tarjouksia. Tilan pinta-ala on 3,66 ha ja sen sijainti ilmenee kartasta, joka on liitteenä nro 288.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää tarjouksen tekemisestä.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti tarjota tilasta 7320 euroa.

 

                                            ------

 

 

KH 315 §                           Kankaanpään Laki ja Kiinteistö Oy:stä on tullut kirjallinen ilmoitus siitä, että tilasta on tehty kunnan jättämää tarjousta korkeampi tarjous ja että tila on myyty korkeimman tarjouksen tehneelle.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee asian tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ______

 


                                            Kunnanhallitus                   307 §            07.11.2006

 

 

316 §           KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / HELVI NÄSTIN OSAKE

 

Valtiokonttori on 10.4.2006 päättänyt luovuttaa osan Helvi Nästin perinnöstä Jämijärven kunnalle.

Perintö on käytettävä päätöksen mukaiseen tarkoitukseen. Kunnanhallitus päätti 26.9.2006 § 259 taloustyöryhmän esityksestä panna myyntiin perintöön liittyvän osakehuoneiston. Osakehuoneisto sijaitsee Pinninkadulla Tampereella ja on kooltaan 2 h+k; 55,5 m2.

Tarjousten perusteella asunnon myynti annettiin Asuntolähde LKV:lle (Kunnanhallitus 17.10.2006 § 281)

 

Asunnosta on saatu oheisen liitteen nro 307.1. mukainen ostotarjous, joka vastaa alueella myynnissä olevien kaksioiden hintatasoa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää hyväksyä Matti ja Rauni Kekäläisen oheisen liitteen mukaisen ostotarjouksen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ______

 

KH 316 §                           Tarjouksen pohjalta on allekirjoitettu kauppakirja 16.11.2006. Liite nro 316.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy Jämijärven kunnan ja Rauni ja Matti Kekäläisen välisen kauppakirjan oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ______

 

 


                                            Tekninen lautakunta         213 §            18.10.2006

                                            Tekninen lautakunta         228 §            16.11.2006

 

 

317 §  SÄHKÖN OSTO VUODELLE 2007

 

 

Tekn.ltk § 213               Sähkön ostoa koskeva voimassa oleva sopimus päättyy 31.12.2006.

 

Tarjoukset sähkön ostosta tulee pyytää siten, että sopimus astuu voimaan 1.1.2007 alkaen.

 

 

Päätösehdotus:            Pyydetään tarjoukset sähkön ostosta kunnan kulutuskohteisiin ajalle 1.1.-31.12.2007 seuraavilta sähköntoimittajilta tarjouspyynnön (liite 213.1) mukaisesti:

-         Leppäkosken Sähkö Oy

-         Vatajankosken Sähkö Oy

-         Keuruun Sähkö Oy

-         Fortum Markets Oy

-         Tampereen Sähkölaitos

-     Vattenfall Sähkönmyynti Oy

 

 

Päätös:                          Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

                                       - - - -

 

 

 

Tekn.ltk. § 228              Tarjoukset sähkön ostosta on pyydetty 10.11.2006 klo 15.00 mennessä.

                                       Tarjoukset esitellään kokouksessa.

 

                                       Tarjouksien avaamisen suorittivat 13.11.2006 klo 8.50 rakennuspäällikkö Juhani Viilo, työnjohtaja Pentti Virtanen ja kanslisti Kati Mansikkamäki.

 

                                       Tarjoukset saatiin seuraavilta:

                                       - Leppäkosken Sähkö Oy (liite 228.1)

                                       - Tampereen Sähkölaitos  (liite 228.2)

 

 

Päätösehdotus:            Esitetään kunnanhallituksen hyväksyttäväksi Leppäkosken Sähkö Oy:n tarjous koskien vuoden 2007 sähkön hankintaa. Ko. tarjous on edullisin.

 

 

Päätös:                          Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

-         - - -

 

KH 317 §

 

                                      

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ______

 

 

 
 

 

318 §            SEUTULIPUN VALTIONAPU AJALTA 1.1.-30.6.2006

                                           

Länsi-Suomen lääninhallitus on päättänyt maksaa Jämijärven kunnalle seutulipun valtionapua ajalta 1.1.-30.6.2006 yhteensä 1224,17 euroa. Maksuosoitus perustuu ilmoitettuihin seurantatietoihin.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee Länsi-Suomen lääninhallituksen päätöksen tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ______

 

 


 

 

319 §            AVUSTUSPÄÄTÖS JÄMIJÄRVEN KUNNOSTUS, OSA II HANKKEELLE

 

Lounais-Suomen ympäristökeskus on päätöksellään 3.11.2006 myöntänyt hankkeelle Jämijärven kunnostus, osa II avustusta 45.000 euroa hankkeen kokonaiskustannusten ollessa 90.000 euroa. Myönnetystä avustuksesta on EU-tukea 26 % ja kansallisen rahoituksen osuus 24 %. Muu rahoitus eli 45.000 tulee Jämijärven kunnalta. Päätös on liitteenä nro 319.1.

 

Hankkeen toteutusta ohjaa keskeisistä toimijoista kutsuttava ohjausryhmä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää

 

1.      merkitä Lounais-Suomen ympäristökeskuksen päätöksen tiedokseen

2.      nimetä hankkeelle ohjausryhmän ja vastuuhenkilöt

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti siten täydennettynä, että ohjausryhmään nimettiin Juha-Pekka Riipponen, Heli Perttula, Juhani Viilo, Kati Mansikkamäki ja Kyösti Lahti (puheenjohtaja)

 

                                            ____

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320 §            HALPALENTOYHTIÖIDEN HYÖDYNTÄMINEN JÄMIN MATKAILUN MARKKINOINNISSA / HANKEHAKEMUS

 

 

Tampere-Pirkkalan lentokentillä liikennöivä johtava halpalentoyhtiö Ryanair on kuljettanut viimeisen kolmen vuoden aikana yli 800 000 matkustajaa Suomesta ja Suomeen. Ryanair kokonaismatkustajamäärä nousee vuonna 2006 yli 20 miljoonan matkustajan.

 

Jämin alueen ja Pohjois-Satakunnan matkailullinen alue tuottaa laadukkaita ja monipuolisia matkailupalveluja, joilla on Keski-Euroopassa kysyntää. Jämi sijaitsee lähellä Pirkkalan lentokenttää, mutta ei ole tunnettu Keski-Euroopassa, jonka vuoksi kysyntä ja tarjonta ei kohtaa.

Edullisten lentojen ansiosta ulkomaisilta turisteilta jää enemmän rahaa käytettäväksi alueemme majoitus- ja elämyspalveluihin.

Tarjonnan ja kysynnän kohtaamiseksi on valmisteltu hankehakemus, joka on lähetetty Satakuntaliittoon. Liite nro 320.1.

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy suoritetun toimenpiteen, jolla Satakuntaliittoon on jätetty oheisen liitteen mukainen hankehakemus.

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ______

 

 


 

 

321 §            RAHOITUSPÄÄTÖS ”HALPALENTOYHTIÖIDEN HYÖDYNTÄMINEN JÄMIN MARKKINOINNISSA”-HANKKEELLLE

 

 

Satakuntaliiton suunnittelujohtaja on 13.11.2006 tekemällään päätöksellä (174/2006) hyväksynyt Jämijärven kunnan hankehakemuksen koskien ”Halpalentoyhtiöiden hyödyntäminen Jämin markkinoinnissa”. Hankkeen hyväksytyt kokonaiskustannukset ovat 28 000 euroa, josta avustuksen osuus 69,9 % eli 19565 euroa. Kunnan/kuntien osuus on 5635 euroa ja yksityisen rahoituksen osuus 2800 euroa. Hankkeen aikataulu on 10.11.2006 – 31.10.2007.

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää

1.      merkitä Satakuntaliiton suunnittelujohtajan päätöksen tiedokseen

2.       nimetä hankkeelle ohjausryhmän

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti

                                           

1.      merkitä Satakuntaliiton suunnittelujohtajan päätöksen tiedokseen

2.      nimetä ohjausryhmään Esko Pennasen, Tuija Rannan, Tuomo Leikkolan, Sirpa Soinin, Reijo Luomahaaran ja Suvi Päivikkeen.

3.      että Jämijärven kunta osallistuu kuntarahoitukseen enintään 2500 euron osuudella

 

_____

 

 

 


 

 

 

322 §            PÄÄTÖS JATKOTOIMENPITEISTÄ / INTERSTOPOVER-HANKE

 

Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskukselle ja Jämijärven kunnalle on myönnetty yhteensä tukea 157 355,00 euroa InterStopOver-nimisen hankkeen toteuttamiseksi. Hanke päättyi 28.2.2006.

 

Maa- ja metsätalousministeriön valvontayksikkö on tarkastanut 16.02.2006 ja 14.3.2006 hankkeen toimintaa ja taloutta. Tarkastuksessa huomattiin mm. kilpailuttamiseen yms. liittyviä epäkohtia.

Tarkastusraportinpohjalta Satakunnan Te-keskus on tutkinut hankkeen kustannusten tukikelpoisuuden.

Tutkinnan jälkeen Te-keskus on tehnyt 15.11.2006 päätöksen, että tarkastusraportti ei johda jatkotoimenpiteisiin. Päätös on esityslistan liitteenä nro 322.1

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää merkitä Satakunnan Te-keskuksen päätöksen tiedokseen ja ettei päätökseen haeta muutosta valittamalla.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ______

 

 


 

 

 

323 §            KAHILALUOMANTIEN I VAIHEEN MAKSATUSPÄÄTÖS

 

Turun tiepiiri on 16.11.2006 tehnyt maksatuspäätöksen Kahilaluomantien I-vaiheen parantamistyön hyväksymisestä ja päätökseen saattamisesta.

 

Hankkeen lopulliset kustannukset olivat 38 137,72 euroa (ta 39 000 €) ja valtionavustus 22 880 euroa (ta 23 400 €).

 

Avustusrahat maksetaan kunnan tilille.

 

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee Turun tiepiirin päätöksen tiedokseen ja päättää, ettei siihen haeta oikaisua.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ______

 


 

 

 

324 §            TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.- 31.10.2006

 

 

Esityslistan liitteenä on talousarvion toteutuminen ajalla 1.1.- 31.10.2006.

Liite nro 324.1

Vertailutietona on taloustilanne edelliseltä vuodelta vastaavana ajankohtana.

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ____


 

 

 

 

325 §           OPETUSMINISTERIÖN PÄÄTÖKSET YKSIKKÖHINNOISTA

                     VUODELLE 2007

 

 

Esityslistan liitteenä on opetusministeriön päätökset yksikköhinnoista vuodelle 2007. Liite nro 325.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee päätökset tiedokseen ja päättää ettei niihin haeta muutosta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ______

 

 


                                            Kunnanhallitus                   260 §            26.09.2006

                                            Kunnanhallitus                   273 §            17.10.2006

                                            Kunnanhallitus                   299 §            07.11.2006

 

326 §            SATAKUNNAN VIHER- JA VIRKISTYSVERKKOSELVITYS

                     

 

 

KH 260 §                           Satakuntaliitto laatii maankäyttö- ja rakennuslain mukaista maakuntakaavaa. Maakuntakaavan tehtävänä on osoittaa valtakunnalliset ja maakunnalliset alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet sekä maakunnan kehittämisen kannalta tarpeelliset alueet. Maakuntakaava toimii ohjeena kuntien kaavoitukselle ja muiden viranomaisten toiminnalle. Maakuntakaavaa valmistellaan teemoittain selvityksen riittävyyden arvioimiseksi. Valmistuttuaan teemakokonaisuudet yhdistetään valmisteluvaiheen aineistoksi (maakuntakaavaluonnos). Maakuntakaavan laadintaa ohjaavat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, maankäyttö- ja rakennuslain sisältövaatimukset sekä Satakunnan maakuntakaavoitukselle asetetut tavoitteet.

 

Maakuntahallituksen kesäkuussa 2004 hyväksymien Satakunnan maakuntakaavan tavoitteiden mukaan maakuntakaavalla edistetään ekologisesti, sosiaalisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti kestävän sekä vetovoimaisen alue- ja yhdyskuntarakenteen luomista. Maakuntakaavassa otetaan huomioon ekologisesti ja virkistyskäytön kannalta merkittävät ja yhtenäiset luonnonalueet. Virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyydelle asetettujen tavoitteiden mukaan maakuntakaavalla turvataan kattava ja laadukas virkistysalueiden ja reittien verkosto.

 

Satakunnan viher- ja virkistysverkkoselvitys 2005 - 2006 sisältää esitykset perusteluineen maakuntakaavan laadintavaiheen aineistoon esitettävistä suojelu- ja luonnonsuojelualueista, virkistysalueista ja -kohteista, ympäristöarvoja sekä ulkoilun ohjaamistarvetta omaavista maa. ja metsätalousvaltaisista alueista, luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeistä osa-alueista sekä maakunnallisesti merkittävistä reiteistä ja niiden yhteystarpeista. Aluevarausesitykset perustuvat pääosin aiemmin laadittuihin selvityksiin, Satakunnan seutukaavan 5, Natura 2000-verkostoon, vuonna 2005 virkistysalueita ja reittejä koskevaan kuntakyselyyn sekä kuntien kaavatietoihin.

Kunnilta on pyydetty mahdolliset kommentit teemaraporttiin 31.10.2006 mennessä.

 

                                            Raportti on nähtävillä kunnanhallituksen kokouksessa.

 

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää pyytää teemaraportista teknisen lautakunnan, vapaa-aikalautakunnan, maaseutulautakunnan, aluearkkitehdin, kalastuskunnan, tuottajajärjestöjen sekä Jämijärven puolesta yhdistyksen lausunnot. Lausunnot on toimitettava kunnanhallitukselle 10.10.2006 mennessä.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ------

 

 

KH 273 §                           Määräaikaan mennessä saadut lausunnot ovat liitteenä nro 273.1.

 

Kunnanhallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajille on toimitettu teemaraportti postitse ennen kokouskutsua.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää saatujen lausuntojen pohjalta järjestää yhteisneuvottelun maakuntakaavasta Satakuntaliiton edustajien kanssa.

                                            Neuvotteluun kutsutaan maankäyttö- ja kaavoitustoimikunta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            --------

 

KH 299 §                           Satakuntaliiton edustajien ja kunnan edustajien välinen neuvottelu on alustavasta suunnitelmasta poiketen 15.11.2006 klo 10.00 Pikku Itävallassa.

Maankäyttö- ja kaavatoimikunnan lisäksi neuvotteluun ovat tervetulleita myös kunnanhallituksen jäsenet.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee muuttuneen neuvotteluajankohdan tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH  326 §                          Maakuntakaavan valmistelua koskevan neuvottelun 15.11.2006 muistio on esityslista liitteenä nro 326.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee neuvottelumuistion tiedokseen ja päättää neuvottelun pohjalta antaa oheisen liitteen nro 326.2 mukaisen lausunnon.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ______

 


 

 

327 §           TALOUSARVIOMUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN VUODEN 2006 TALOUSARVIOON

 

 

                     Hallintokunnilta on pyydetty tiedossa olevat muutokset vuoden 2006 talousarvioon. Menojen lisäysten lisäksi on huomioitu myös menojen vähennykset sekä tuloarviossa tapahtuneet muutokset.

 

                                            Muutosten nettovaikutukset ovat yhteensä 13 250 euroa.

                                            Talousarviomuutokset ilmenevät liitteestä nro 327.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy talousarviomuutokset v. 2006 talousarvioon oheisen liitteen mukaisesti.

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ______

 

 


 

 

328 §           ”HALPALENTOYHTIÖIDEN HYÖDYNTÄMINEN JÄMIN MARKKINOINNISSA” – PROJEKTIN VETÄMINEN

 

 

                     ”Halpalentoyhtiöiden hyödyntäminen Jämin markkinoinnissa” – hankkeen osalta on pyydetty tarjoukset hankkeen vetämiseksi.

 

                     Tarjoukset on pyydetty 24.11.2006 mennessä. Määräaikaan mennessä saatiin yksi tarjous. Liite nro 328.1.

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää hyväksyä J. Päivike Ky:n tarjouksen hankkeen vetämiseksi.

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ______

 

 


 

329 §           KUNNAN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN VALMISTELUTYÖRYHMIIN / POHJOIS-SATAKUNNAN KUNTA– JA PALVELURAKENNE – HANKE

 

 

                     Pohjois-Satakunnan kunta- ja palvelurakenne-hankkeen ohjausryhmä on pitänyt kokouksensa 22.11.2006. Pöytäkirja on esityslistan liitteenä nro 329.1.

 

                     Kokouksessa päätettiin, että asian valmistelua varten perustetaan 5 alakohtaista valmisteluryhmää, joihin kukin kunnanhallitus nimeää edustajansa. Työryhmien puheenjohtajat nimetään kunnanjohtajista. Työryhmät ovat: hallinto- ja elinkeinojen kehittäminen, sosiaali- ja terveystoimi, sivistystoimi, tekninen toimi ja talous (henkilöstö).

 

                     Koska lopullinen toimeenpanosuunnitelma laaditaan ja hyväksytään kuntakohtaisesti, tulee kunnanhallituksen keskustella myös hankkeen kuntakohtaisesta organisaatiosta.

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää

 

1. merkitä ohjausryhmän päätökset tiedokseen ja saattaa ne edelleen valtuustolle tiedoksi

 

2. nimetä 1 edustajan kuhunkin seuraavista valmistelutyöryhmistä:

- hallinto- ja elinkeinojen kehittäminen

- sosiaali- ja terveystoimi

- sivistystoimi

- tekninen toimi

- talous- ja henkilöstö

 

3. keskustella hankkeen kuntakohtaisesta organisoinnista

 

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti

                                           

1. merkitä ohjausryhmän päätökset tiedokseen ja saattaa ne edelleen valtuustolle tiedoksi

                     

                                            2. nimetä valmistelutyöryhmään seuraavat henkilöt:

 

                                            - hallinto – ja elinkeinojen kehittäminen

                                            kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia

 

- sosiaali- ja terveystoimi

perusturvajohtaja Aki Rantanen

 

- sivistystoimi

rehtori Rolf Björkman

 

- tekninen toimi

rakennuspäällikkö Juhani Viilo

 

- talous- ja henkilöstö

kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia

                                           

 

3.      että kuntakohtainen valmistelu aloitetaan 16.1.2007 kunnanhallituksen ja johtoryhmän yhteisellä palaverilla.

 

-----

 

 


 

 

330 §           JÄMIJÄRVEN KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS 2006 JA KAAVOITUSOHJELMA 2007 – 2008

 

 

Kaavoituskatsauksen tarkoituksena on tiedottaa kuntalaisille vireillä olevista ja tulevista kaavoitushankkeista. Katsaus palvelee 1.1.2000 voimaan tulleen maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämää julkisuutta ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä kaavoituksen eri vaiheissa.

 

Aluearkkitehti Ilmari Mattila on yhdessä kunnanjohtajan ja rakennuspäällikön kanssa valmistellut Jämijärven kunnan kaavoituskatsauksen 2006 ja kaavoitusohjelman vuosille 2007 – 2008. Esityslistan liite nro 330.1.

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää

 

1. asettaa kaavoituskatsauksen nähtäville, sekä teknisen toimiston ilmoitustaululle että kirjastoon ja

                                           

                                            2. saattaa sen myös valtuustolle tiedoksi

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ------

 

 


 

 

331 §           POIKKEULUVAN MYÖNTÄMINEN / REIMA COUNTRY MATKAILUYHDISTYS RY

 

 

                     Reima Country Matkailuyhdistys ry anoo Jämillä sijaitsevalle Reima Country toimintakeskus nimiselle rakennukselle osittaista käyttötarkoituksen muutosta.

 

                     Lämmin ullakkotila muutetaan neuvottelu- ja toimistotilaksi: kaava ei sellaisenaan mahdollista ullakon rakentamista, vaan se vaatii poikkeuslupaa. Ullakkotilan suunnitelma ilmenee liitteestä nro 331.1.

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus myöntää Reima Country Matkailuyhdistys ry:lle poikkeamisluvan rakentaa neuvottelu- ja toimistotilaa Reima Country Toimintakeskuksen lämpimään ullakkotilaan oheisen pohjapiirustuksen mukaisesti.

 

Poikkeamislupa on voimassa 2 vuotta tämän päätöksen lainvoimaisuudesta lukien.

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ­­­­­­______

 

 

 


 

 

-----

 

333 §           VUODEN 2007 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN VUOSILLE 2007 – 2009 HYVÄKSYMINEN

 

Vuoden 2006 talous on toteutunut alkuvuodesta hyvin. Loppuvuotta kohti talous kuitenkin tiukkenee, mutta vuosikate säilyy positiivisena. Vuoden 2005 lopullinen tieto verotuksesta osoittaa kasvua 1,4 %.

Valtionosuudet toteutuvat budjetoidusti.

 

Vuoden 2007 tärkein investointikohde on Jämijärvi, jossa toteutetaan pohjapadon rakentaminen ja kunnostussuunnitelman mukaisia ruoppauksia. Mutkalan teollisuusalueen kunnallistekniikka ja yleisilmeen parantaminen toteutetaan v. 2007 laadittujen suunnitelmien pohjalta. Useamman vuoden ”jäässä” olleita kaavateiden kunnostamisia jatketaan Martintien osalta. Atk puolella laitehankintojen lisäksi uudistetaan taloushallinnon ohjelmat.

 

Kunnallisveron tulo-% on vuonna 2007 19 %. Vuosille 2007 – 2008 on siihen suunniteltu 0,75 %:n korotus.

Kiinteistöveroprosentit säilyvät ennallaan.

 

Kunnallisverontuotto on laskettu siten, että vuoden 2005 lopulliseen verotukseen verrattuna se on arvioitu seuraavasti:

                     

                                            - v. 2006       + 5 %

                                            - v. 2007       + 3,25 %

 

                                            Vuosikate on koko suunnittelukauden positiivinen ollen välillä

163 – 232 €/as.

 

Talousarviolainojen kehitys ilmenee seuraavasta:

 

                      v. 2007         1347 €/as.

                      v. 2008         1268 €/as.

                      v. 2009         1185 €/as.

 

Käyttötalousmenot kasvavat vuoden 2006 talousarvioon verrattuna 2,0 % ja palkkamenot 0,5 %. Palkkamenojen vähäinen kasvu perustuu tiettyjen toimintojen siirtymiseen ostopalveluiksi.

 

Palvelujen ostoon on varattu 4,3 % enemmän kuin edellisenä vuonna.

 

Henkilöstön kehitys ja investointisuunnitelma ilmenevät talousarvion liitteestä.

Taloustyöryhmä on käsitellyt talousarvion linjauksia ja investointiohjelmaa kokouksessaan 21.11.2006. Yhteistyötoimikunnan lausunto saadaan kokoukseen mennessä.

 

Talousarvioehdotus vuodelle 2007 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2007 – 2009 on esityslistan liitteenä nro 333.1.

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy talousarvion vuodelle 2007 ja taloussuunnitelman vuosille 2007 – 2009.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti seuraavilla muutoksilla:

 

-         vanhainkodin pihatyöt ja Koulupolun korjaaminen toteutetaan jo vuonna 2007

-         Martintien peruskorjaamisen aloitus siirretään vuodelta 2007 vuodelle 2008 eli tiehanke toteutetaan kokonaisuudessaan v. 2008

 

 

Valtuuston II varapuheenjohtaja Pentti Virtanen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 17.45. Tämä asia käsiteltiin kokouksen viimeisenä asiana.

 

                                            ______

 


                                            Tekninen lautakunta         232 §            16.11.2006

                                            Tekninen lautakunta         235 §            29.11.2006

 

334 §           JÄTEVEDEN PUHDISTAMON AUTOMAATION UUSIMINEN SEKÄ MUUT PERUSKUNNOSTUSTOIMENPITEET

 

 

Tekn.ltk. § 232              Asiasta käydään keskustelua kokouksessa.

 

 

 

Päätösehdotus:            Asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen.

 

 

Päätös:                          Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

                                       - - - -

 

 

Tekn.ltk. § 235              1. Jätevedenpuhdistamon toimintaa ohjaava atk-järjestelmä on vanha ja tällä hetkellä epäkunnossa. Laitteistoa ei kannata enää kunnostaa vaan se tulee uusia. Atk-järjestelmän uusimisesta on pyydetty tarjoukset seuraavilta ko. alan yrityksiltä 15.11.2006 klo 15.00 mennessä:

 

-         Saidok Oy

-         Insta Automation Oy

-         T&A Mämmelä Oy

-         BK-automation

-         Mipro Oy

 

Tarjouksen jättivät:

 

-         Saidok Oy (liite 235.1)

-         Insta Automaation Oy (liite 235.2)

-         BK-automation

 

 

2. Jätevedenpuhdistamon lietteen kuivauslaitteen rumpu sekä ruuvikuljetin on kuluneita ja huonokuntoisia, joten ne joudutaan  uusimaan. Kustannusarvio on noin 3000 euroa.

 

Em. peruskunnostustoimenpiteisiin ei talousarviossa ole varauduttu.


 

Päätösehdotus:            1. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle määrärahavarausta jätevedenpuhdistamon atk-järjestelmän uusimiseksi sekä lietteenkäsittelylaitteiden peruskunnostamiseksi.

 

                                       Määräraha em. peruskunnostus- ja uusimisinvestointeihin esitetään varattavaksi vuodelle 2006  10.0000 euroa ja vuodelle 2007   20.000 euroa.

 

 

2. Jätevedenpuhdistamon automatiikan uusinta (modernisointi) tilataan edullisimman tarjouksen tehneeltä Saidok Oy:ltä, sisältäen tarjouksen mukaiset laitteet ja työn, raportoinnit, hälytykset.

 

3. Toimenpiteisiin pyydetään aloituslupa välittömästi.

 

 

 

Päätös:                          Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

-         - - -

 

KH 334 §                      

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen. Määrärahojen osalta on asia huomioitu valtuustolle lähteneissä esityksissä määrämuutoksista v. 2006 sekä v. 2007 talousarvioehdotuksessa.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

335 §           KUNNANVIRASTON SULJETTUNA PITÄMINEN

 

                     Useina vuosina virasto on pidetty suljettuna ns. joulua edeltävinä välipäivinä. Tällöin henkilökunta on pitänyt keskitetysti vuosilomiaan. Lomien keskittäminen on toiminnan tehokkuuden kannalta todettu hyväksi ratkaisuksi.

 

                     Jouluaatto ajoittuu tänä vuonna sunnuntaiksi, joten viraston sisällä käydyissä neuvotteluissa on lähdetty siitä, että perjantai 22.12. voisi olla sopiva aika viraston suljettuna pitämiselle. Useat henkilöt pitävät tuolloin joka tapauksessa vuosilomaa.

 

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää, että kunnanvirasto pidetään suljettuna 22.12.2006. Henkilökunta pitää tällöin vuosilomiaan tai ylityövapaitaan.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

 

336 §           KIINTEISTÖ OY HEPOHELMEN AVUSTUSANOMUS

 

 

                     Kiinteistö Oy Hepohelmen maksuvalmius on huono. Aikaisemmin kunta on maksanut tyhjien huoneistojen vuokran, mutta tänä vuonna on siirrytty järjestelmään, jolla on kuitattu vanhoja saatavia, joita taloyhtiöllä on ollut kunnalle.

 

                     Em. syystä taloyhtiöllä ei ole varaa jo erääntyneiden ja erääntyvien ostovelkojen maksamiseen.

 

                     Taloyhtiön hallitus onkin anonut kunnalta 7 000 euroa avustusta loppuvuoden menojen kattamiseksi.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää myöntää Kiinteistö Oy Hepohelmelle 7 000 euron avustuksen loppuvuoden menojen kattamiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala ja kunnanhallituksen jäsen Olli Seppälä poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

                                           

_____