Jämijärven kunta

Sivistyslautakunta

KOKOUSKUTSU

Laatimispäivämäärä:

KokoustiedotAika to 16.03.2006 klo 19.00
Paikka Suurimaan koulu


Käsiteltävät asiat
 

16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

17 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

18 KIRJASTON TOIMINTATILASTO VUODELTA 2005

19 TOIMINTAKERTOMUS/ TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 31.12.2005

20 KOULUTULOKKAIDEN TUTUSTUMISPÄIVÄ

22 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

-----

17 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Leena Koivunen ja Kirsi Leppihalme. Tarkastus päätettiin pitää ma 20.03.2006 klo 12.00.

-----

18 KIRJASTON TOIMINTATILASTO VUODELTA 2005

Liitteenä 18 .1. on yleisten kirjastojen toimintatilasto Jämijärven kunnan osalta vuodelta 2005.

Ehdotus: Sivistyslautakunta saattaa tietoon liitteen 18.1. mukaisen Jämijärven kunnan kirjaston toimintatilaston vuodelta 2005.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

------

19 TOIMINTAKERTOMUS/ TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 31.12.2005

Liitteenä 19.1. on toimintakertomus vuodelta 2005 koulutoimen tavoitteiden toteutumisesta. ja liitteenä 19.2. kirjaston tavoitteiden toteutuminen vuodelta 2005.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä liitteiden 19.1. ja 19.2. mukaiset toimintakertomukset tavoitteiden toteutumisesta vuodelta 2005.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

20 KOULUTULOKKAIDEN TUTUSTUMISPÄIVÄ

Koulunsa syksyllä 2006 aloittavat oppilaat ilmoittautuvat 15.03.2006 mennessä ja nyt heille järjestetään kouluun tutustumispäivä.. Tutustumispäivä pidetään ke 3.5.2006 kaikilla kouluilla.

Koulutulokkaille on järjestetty kaikkien koulujen yhteinen vanhempainilta Keskuskoululla 05.04.2006.

Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

22 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT