Jämijärven kunta

Sivistyslautakunta

KOKOUSKUTSU

Laatimispäivämäärä:

KokoustiedotAika to 17.11.2005 klo 19.00
Paikka HUOMIO !!! Palokosken koulu
   

Käsiteltävät asiat

§72 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

§ 73 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI

§ 74 TALOUSARVIO VUODELLE 2006

§ 75 SIVISTYSLAUTAKUNNAN TAVOITTEET VUODELLE 2006

§ 77 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

§72 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

------

§ 73 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kirsi Leppihalme ja Anu Sillanpää. Tarkastus päätettiin pitää pe 18.11.2005 klo 13.00.

----

§ 74 TALOUSARVIO VUODELLE 2006

Esityslistan liitteenä on kunnanhallituksen antamat talousarvion laadintaohjeet vuodelle 2006 sekä talousarvioehdotus vuodelle 2006 koulutoimen ja kirjastotoimen osalta. Lähtökohtana pidetään vuoden 2005 ennakoitua toteutumaa ja kiireellisyysjärjestyksen mukaista, tarvehankintaa, koulujen ehdotuksia.

Liitteenä 74.1. on yhdistelmä koulujen/ opettajien/koulutyöntekijöiden esittämistä hankintatarpeista vuodelle 2006.

Henkilöstösuunnitelma vuosille 2006-2010 on liitteenä 74.2.

Ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy talousarvioesityksen vuodelle 2006 liitteineen.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

§ 75 SIVISTYSLAUTAKUNNAN TAVOITTEET VUODELLE 2006

Sivistyslautakunta laatii vuosittain tavoitteet seuraavaa kalenterivuotta varten talousarvion yhteydessä. Koulutuksen järjestäjän, kunnan, tulee huolehtia siitä, että sillä on käytössä toimiva arviointijärjestelmä. Jämijärven sivistyslautakunta toteuttaa valtuuston koulutustahtoa ja laatii omat tarkemmat tavoitteensa, joita myös arvioi.

Laaditut tavoitteet avaintuloksineen ja tulostavoitteineen ovat liitteenä 75.1. Sivistyslautakunnalla on mahdollisuus kuvata toimialaansa suoritteiden avulla ja kuvaavilla laajemmilla selvityksillä. Talousarvion yhteydessä julkaistavat tiedot ilmaistaan pelkistettyinä numeerisina tai lyhyinä sanallisina selvityksinä.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä liitteen 75.1. mukaiset sivistyslautakunnan avaintulokset ja tulostavoitteet.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----