Jämijärven kunta

Sivistyslautakunta

KOKOUSKUTSU

Laatimispäivämäärä:

KokoustiedotAika to 20.10.2005 klo 19.00
Paikka kunnanviraston kokoushuone

Käsiteltävät asiat

60 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

61 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

62 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 01.07.-30.09.2005

63 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 01.01.-30.09.2005

64 OHJAAVAT OPETTAJAT LV 2005-2006

65 VÄLIRAPORTTI / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 30.06.2005

66 KULJETUSSUUNNITELMA LV 2005-2006

67 TOIMINTASUUNNITELMA/ KOULUN ULKOPUOLINEN TOIMINTA

68 LUKUVUOSISUUNNITELMAT LV 2005-2006

70 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

71 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

60 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

-----

61 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Leena Koivunen ja Kirsi Leppihalme. Tarkastus päätettiin pitää ti 1.11.2005 klo 12.00.

------

62 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 01.07.-30.09.2005

Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tietoon saatetuksi rehtorin viranhaltijapäätökset ajalta 01.07.-30.09.2005.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

63 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 01.01.-30.09.2005

Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tietoon saatetuksi talousarvion toteutumisen ajalta 01.01.-30.09.2005.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

64 OHJAAVAT OPETTAJAT LV 2005-2006

Alkuopetuksen (perusopetuksen 1-2 lk) ja perusopetuksen 3-6 luokkien ohjaavat opettajat valitaan lukuvuodeksi kerrallaan. Yleisesti opettajien kesken on sovittu, että ohjaavat opettajat toimisivat tehtävässään vuorotellen lukuvuoden kerrallaan.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää valita alkuopetuksen ohjaavaksi opettajaksi Niina Nukarinen ja perusopetuksen luokkien 3-6 ohjaavaksi opettajaksi Heikki Ränsi lukuvuodeksi 2005 - 2006.

-----

65 VÄLIRAPORTTI / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 30.06.2005

Valtuustolle on vuosittain toimitettu väliraportti, josta on ilmennyt valtuuston asettamien taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ensimmäisellä puolivuotisjakson aikana.

Väliraporttien valmistelu on tehty hallintokunnittain. Rehtori on laatinut koulutoimen väliraportin, liite 65.1.

Ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy liitteen 65.1. mukaisen väliraportin.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

66 KULJETUSSUUNNITELMA LV 2005-2006

Liitteenä 66.1 on lukuvuonna 2005-2006 käytössä oleva kuljetussuunnitelma.

Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi liitteen 66.1. mukaisen kuljetussuunnitelman lukuvuodelle 2005-2006.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

67 TOIMINTASUUNNITELMA/ KOULUN ULKOPUOLINEN TOIMINTA

- Jämijärven keskuskoulu 6.luokan leirikoulu Piispalassa/Kannonkoski 29.08.-02.09.2005, liite 67.1.

- Jämijärven keskuskoulu 1-.6. luokkien puolukka- ja luontoretki Lauttakankaaseen la 1.10.2005 ( samalla lukuvuosisuunnitelma muutos, tämä päivä korvaa pe 26.5.2006 koulupäivän), liite 67.2.

Ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy liitteiden mukaiset toimintasuunnitelmat.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

------

68 LUKUVUOSISUUNNITELMAT LV 2005-2006

Jämijärven keskuskoulu, vuosiluokat 1-6 ja vuosiluokat 7-9 , Palokosken, Tykköön ja Suurimaan koulut ovat valmistelleet koulujensa lukuvuosisuunnitelmat lukuvuodelle 2005-2006.

Lukuvuosisuunnitelmat esitellään kokouksessa.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä ja saattaa tiedokseen koulujen lukuvuosisuunnitelmat lukuvuodelle 2005-2006.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

70 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

- Suurimaan koulun järjestyssäännöt, liite 70.1.

- Oppilaspaikat Kankaanpään musiikkiopistossa lv 2005-2006.

- Vararehtori Niina Nukarisen kehittämistehtävä.

- Palokosken Koti-koulu- yhdistys r.y:n kirje.

Ehdotus: Sivistyslautakunta saattaa em. asiat tiedokseen.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

----