JÄMIJÄRVEN KUNTA

Sivistyslautakunta

Jämijärven kunta

Sivistyslautakunta

KOKOUSKUTSU

Laatimispäivämäärä:

KokoustiedotAika to 09.06.2005 klo 19.00
Paikka kunnanviraston kokoushuone


Käsiteltävät asiat


32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

33 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

34 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 01.01.-31.03.2005

35 JÄMIJÄRVEN KESKUSKOULUN JA RAHARINTEEN KIINTEISTÖJEN SIIVOUS AJALLA 1.8.2005 - 31.07.2007

36 ERITYISOPETUKSEN PIENRYHMÄOHJAAJAN PÄÄTOIMISEN TUNTIOPETTAJAN TEHTÄVÄT

37 PERUSOPETUKSEN TUNTIOPETUSTEHTÄVIÄ LV 2005-2006 / TIETOTEKNIIKKA, KUVAAMATAITO, MAA- JA METSÄTALOUS SEKÄ PUUTARHANHOITO, OPINTO-OHJAUS/NÄPPÄILYTAITO SEKÄ ILMAISUTAITO

46 KOULUTULOKKAIDEN SIJOITTAMINEN

47 TOIMINTASUUNNITELMA/ KOULUN ULKOPUOLELLA ANNETTAVA OPETUS


49 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

 

32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

-----

33 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pasi Huhtanen ja Kirsi Leppihalme. Tarkastus päätettiin pitää ma 13.6.2005 klo 12.00.

-----

34 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 01.01.-31.03.2005

Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tietoon saatetuksi talousarvion toteutumisen ajalta 01.01.-31.03.2005.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

------

Sivistyslautakunta 12.05.2005 23

35 JÄMIJÄRVEN KESKUSKOULUN JA RAHARINTEEN KIINTEISTÖJEN SIIVOUS AJALLA 1.8.2005 - 31.07.2007

Sivltk 23 Nykyinen siivoussopimus päättyy 31.7.2005. Nykyisen siivousliikkeen sopimus on ollut voimassa kaksi vuotta sekä yhden "optiovuoden " päälle.

Liitteenä 23.1. on lehti-ilmoitus siivoustarjouspyynnöstä ja liitteenä 23.2. siivoustarjouspyyntöasiakirjat.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää pyytää tarjoukset Jämijärven keskuskoulun ja Raharinteen kiinteistöjen siivouksesta ajalle 1.8.2005-31.7.2007 liitteen 23.1. mukaisella lehti-ilmoituksella ja liitteen 23.2. mukaisilla tarjouspyyntöasiakirjoilla.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

----

Puheenjohtaja ja rehtori ovat avanneet määräaikaan mennessä saapuneet tarjoukset. Tarjousten avauspöytäkirja on esityslistan liitteenä.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä, että Jämijärven keskuskoulun ja Raharinteen siivouksesta huolehtii Sata-Hämeen Puhdistus ajalla 1.8.2005 - 31.7.2007 tarjouksensa mukaisin ehdoin. Lisäksi sivistyslautakunta varaa mahdollisuuden sopia saman yrittäjän kanssa 1 optiovuoden tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaisesti.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

Sivistyslautakunta 12.05.2005 25

36 ERITYISOPETUKSEN PIENRYHMÄOHJAAJAN PÄÄTOIMISEN TUNTIOPETTAJAN TEHTÄVÄT

Sivltk 25 Pienryhmän tuntiopettajan tehtävät on ollut täytettynä väliaikaisesti lukuvuoden 2004-2005.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää julistaa erityisopetuksen pienryhmäohjaajan päätoimiset tuntiopettajan tehtävät haettavaksi 1.8.2005 lukien toistaiseksi liitteen 25.1. mukaisella ilmoituksella. Ilmoitus julkaistaan kunnan virallisella ilmoitustaululla sekä ilmoitetaan työvoimatoimistolle. Tuntiopettajan tehtävät täytetään kuuden kuukauden koeajalla.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

Liitteenä 36.1. on yhdistelmä määräaikaan mennessä saapuneista hakijoista.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää valita pienryhmän päätoimiseen tuntiopettajan tehtävään erityisopettaja Kirsti Lahdentaustan 1.8.2005 alkaen toistaiseksi. Tuntiopettajan tehtävä täytetään kuuden kuukauden koeajalla

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

Sivistyslautakunta 12.05.2005 26

37 PERUSOPETUKSEN TUNTIOPETUSTEHTÄVIÄ LV 2005-2006 / TIETOTEKNIIKKA, KUVAAMATAITO, MAA- JA METSÄTALOUS SEKÄ PUUTARHANHOITO, OPINTO-OHJAUS/NÄPPÄILYTAITO SEKÄ ILMAISUTAITO

Sivltk 26 Jämijärven keskuskoululla tuntiopetustehtävissä on ollut lukuvuonna 2004- 2005 opetustehtävissä muodollista kelpoisuutta vailla olevia henkilöitä, jonka vuoksi opetustunteja tulee asettaa yleisesti haettaviksi lukuvuodeksi 2005-2006.

Tietotekniikkaa on 6 vkt, kuvaamataito 6 vkt, maa- ja metsätalous sekä puutarhanhoito 2 vkt, opinto-ohjaus/näppäilytaito 2 vkt sekä ilmaisutaito 2 vkt.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää julistaa haettavaksi em. perusopetuksen tuntiopettajan tehtävät lukuvuodeksi 2005-2006 liitteen 26.1. mukaisella ilmoituksella, joka julkaistaan kunnan virallisella ilmoitustaululla sekä ilmoitetaan työvoimatoimistolle. Tuntiopettajan tehtävät täytetään kuuden kuukauden koeajalla.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

Liitteenä 37.1. on yhdistelmä määräaikaan mennessä saapuneista hakijoista.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää valita em. perusopetuksen päätoimiseen tuntiopettajan tehtävään Saija Holman lukuvuodeksi 2005-2006. Tuntiopettajan tehtävä täytetään kuuden kuukauden koeajalla.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

46 KOULUTULOKKAIDEN SIJOITTAMINEN

Koulutulokkaiden eli kuluvana vuonna 7 vuotta täyttävien ( vuonna 1998 syntyneet) tai sellaisien aiemmin syntyneiden oppilaiden, jotka eivät vielä ole aloittaneet oppivelvollisuuttaan. Koulunsa aloittavia oppilaita on yhteensä 25.

Perusopetuslain 6 :n mukaan perusopetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden koulumatkat ovat asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen sijainti sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä. Kunta osoittaa oppilaalle lähikoulun tai muun soveltuvan paikan, jossa oppilaalla on oikeus saada perusopetusta. Kunnan osoittamaan lähikouluun oppilaalla on subjektiivinen oikeus päästä.

Perusopetuslain 25 :n mukaan oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun perusopetuksen 9-vuotinen oppimäärä on hyväksytysti suoritettu tai, kun oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut 10 vuotta. Jos perusopetuksella säädettyjä tavoitteita ei lapsen vammaisuuden tai sairauden vuoksi ilmeisesti ole mahdollista saavuttaa yhdeksässä vuodessa, alkaa oppivelvollisuus vuotta aikaisemmin ja kestää 11 vuotta. Tämä 11-vuotinen oppivelvollisuus koskee fyysisesti tai henkisesti vaikeasti vammaisia tai sairaita lapsia. Pidennetty oppivelvollisuus voi perustua näkövamman, kuulovammaan tai muuhun fyysiseen vammaan taikka sairauteen. Pidennetyn oppivelvollisuuden perusteena voi olla vaikea kehitysvamma. Pidennetyssä oppivelvollisuudessa olevan tulee osallistua vuoden kestävään esiopetukseen, joka kuuluu oppivelvollisuuteen. Oppilas, jonka oppivelvollisuus kestää 11 vuotta, otetaan aina perusopetuslain 17 :n 2 momentissa tarkoitettuun erityisopetukseen.

Erityisopetukseen siirtämisestä tulee tehdä päätös ja siirrossa tulee noudattaa asetuksessa säädettyjä menettelytapoja.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää osoittaa vuonna 2005 koulunkäyntinsä aloittaville koulut seuraavasti:

Alarotu Jussi Jämijärven keskuskoulu

Kannosto Tuomas Jämijärven keskuskoulu

Koivunen Josefiina Tykköön koulu

Lahdenpää Eetu Jämijärven keskuskoulu

Lehtiniemi Jonna Suurimaan koulu

Leikkola Santeri Jämijärven keskuskoulu

Luoto Susanna Suurimaan koulu

Lähteenniemi Eerika Veera Jämijärven keskuskoulu

Marjamäki Miro Jämijärven keskuskoulu

Mäensivu Jutta Suurimaan koulu

Mäkelä Pia Jämijärven keskuskoulu

Niemi Jan Suurimaan koulu

Niemi Roosa Jämijärven keskuskoulu

Palomäki Sofia Palokosken koulu

Rajala Niko Jämijärven keskuskoulu

Rantakytö Joni Tykköön koulu

Rantanen Eveliina Jämijärven keskuskoulu

Salo Jenni Palokosken koulu

Salo Santeri Palokosken koulu

Saloniemi Antti Jämijärven keskuskoulu

Survo Iida Suurimaan koulu

Tuominen Juho Suurimaan koulu

Vesikko Jere Jämijärven keskuskoulu

Virtanen Aleksanteri Jämijärven keskuskoulu

Virtanen Janika Jämijärven keskuskoulu.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

47 TOIMINTASUUNNITELMA/ KOULUN ULKOPUOLELLA ANNETTAVA OPETUS

- Jämijärven keskuskoulu 1.-3. ja 5.lk;n , Palokosken, Suurimaan ja Tykköön (osa oppilaista) opintoretki Tampereelle /Särkänniemi 31.5.2005 ( Green Card palkintomatka), liite 47.1. a ja b

- Suurimaan koulun opintoretki Ahtäriin 30.05.2005, liite 47.2

- Palokosken koulun opintoretki Tampereelle 1.6.2005, liite 47.3

- Tykköön koulun opintoretki Turkuun 2.6.2005, liite 47.4.

- Jämijärven keskuskoulun 9.lk opintoretki Tampereelle/Särkänniemi 30.5.2005, liite 4 7.5.

Ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy liitteiden mukaiset toimintasuunnitelmat

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

----