J Ä M I J Ä R V E N

K U N N A N V A L T U U S T O N

K O K O U S

Pidetään Valtuuston kokoushuoneessa tiistaina 31.08.2004 kello 19.00

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

34 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

35 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta

36 § Kauppakirjan hyväksyminen/Juha Kenttä

37 § Kotimäentie, vanhainkodin pihan ja koulutielle johtavan kävelytien sekä Kallentien urakkatarjousten käsittely

38 § Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan palkkioiden tarkistaminen

39 § Talousarvion toteutuminen ajalla 1.1.-30.6.2004

40 § Sijoitustoiminnan perusteiden hyväksyminen

41 § Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat

42 § Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

43 § Valitusosoitus

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Jämijärven kunnanvirastossa 03.09.2004 kello 10.00 - 12.00.

Jämijärvellä 25.08.2004

Matti Peurala

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Jämijärven kunta

Valtuusto

KOKOUSKUTSU 4/2004

Laatimispäivämäärä: 25.08.2004

KokoustiedotAika 31.08.2004 kello 19.00
Paikka Valtuuston kokoushuone
Käsiteltävät asiat 34 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

35 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta

36 § Kauppakirjan hyväksyminen/Juha Kenttä

37 § Kotimäentie, vanhainkodin pihan ja koulutielle johtavan kävelytien sekä Kallentien urakkatarjousten käsittely

38 § Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan palkkioiden tarkistaminen

39 § Talousarvion toteutuminen ajalla 1.1.-30.6.2004

40 § Sijoitustoiminnan perusteiden hyväksyminen

41 § Ilmoitus ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat

42 § Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

43 § Valitusosoitus

Puheenjohtaja MATTI PEURALA

Matti Peurala Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia


JÄMIJÄRVEN KUNTA

Valtuusto

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2004
KOKOUSAIKA 31.08.2004 kello 19.00 - 19.10
KOKOUSPAIKKA Valtuuston kokoushuone
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Peurala Matti puheenjohtaja

Arponen Pekka

Koivumäki Harri

Koskensalo Matti

Ranta Tuija varajäsen

Lahdensivu Hilkka

Lahti Kyösti

Lanne Pekka

Koivusilta Sirpa varajäsen

Leponiemi Päivi

Leppihalme Matti

Mäkelä Ritva

Rajala Juhani A.

Rajalahti Tapio

Rajamäki Rainer

Rudenberg Matti

Salmela Jouni

Seppälä Olli

Uurasjärvi Kaisa

Uusi-Rasi Ari

Virtanen Pentti

POISSA OLLEET JÄSENET Lahdenpää Merja

Lehtiö Helena

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Esa Ala-Karvia kunnanjohtaja

ASIAT §§ 34 - 43

34 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokouskutsu asialistoineen on julkipantu kunnan ilmoitustaululle 25.08.2004 ja kokouskutsu on julkaistu Pohjois-Satakunta -lehdessä 26.08.2004 ja Kankaanpään Seutu -lehdessä 26.08.2004. Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kaikille valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 25.08.2004 .

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

_______

35 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Toimitetaan kahden pöytäkirjan tarkastajan vaali.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Tuija Ranta ja Sirpa Koivusilta.

_________

Kunnanhallitus 179 § 15.06.2004

36 § KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / JUHA KENTTÄ

KH 179 §

Juha Kenttä on tehnyt oheisen liitteen mukaisen ostotarjouksen Palokoskella, Oivintiellä sijaitsevasta tontista nro 4. Liite nro 179.1.

Asiasta käytiin epävirallinen keskustelu edellisessä kunnanhallituksen kokouksessa ja päätettiin hyväksyä ostotarjous.

Tarjouksen pohjalta on laadittu oheisen liitteen nro 179.2. mukainen kauppakirja.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan ja Juha Kentän välisen kauppakirjan oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---------

KV 36 §

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______

Tekninen lautakunta 127 § 14.06.2004

Kunnanhallitus 189 § 15.06.2004

37 § KOTIMÄENTIEN, VANHAINKODIN PIHAN JA KOULUTIELLE JOHTAVAN KÄVELYTIEN SEKÄ KALLENTIEN URAKKATARJOUSTEN KÄSITTELY

Tekn.ltk 127 § 

Urakkatarjoukset on pyydetty seuraavasti jaoteltuna:

1. Kotimäentie

2. Vanhainkodin piha-alue ja kevyenliikenteen väylä Koulutien päähän

3. Kallentie

 

Tarjoukset pyydettiin seuraavilta urakoitsijoilta:

- Kaivuyhtymä Niemi

- Hariko-Kaivin

- Auto ja Kone Oy U.T. Tutti

- Lännen Kaivuu ja Louhinta Oy

- Maanrakennus Jokinen Oy

- Veljekset Saarinen Oy

Määräaikaan 11.6.2004 klo 12.00 mennessä saatiin seuraavat tarjoukset, jotka Juhani Viilo ja Pentti Virtanen avasivat 11.6.2004 klo 12.30.

tarjouksen tekijä tarjoushinta

kohde 1

tarjoushinta

kohde 2

tarjoushinta

kohde 3

Lännen Kaivuu ja

Louhinta Oy

A 124.000,-

B 118.000,-

A 67.000,-

B 62.000,-

A 42.000,-

B 40.000,-

Maanrakennus Jokinen Oy A 212.000,-

B -

A 80.000,-

B -

A 90.000,-

B -

Maanrakennusliike

E. Tervaoja Oy

A 137.999,-

B 136.999,-

A 49.099,-

B 48.099,-

A 46.999,-

B 45.999,-

Veljekset Saarinen Oy A 141.000,-

B 140.000,-

A 51.000,-

B 50.000,-

A 49.000,-

B 48.000,-

A = urakkahinta toteutettuna kalliomurskeella

B = urakkahinta toteutettuna soramurskeella

Hinnat: alv 0%.

Talousarviossa on kuluvalle vuodelle varattuna ainoastaan 95.000 euron määräraha.

Päätös: 1. Ehdotetaan kunnanhallitukselle, että tänä vuonna tehdään vaihe 1eli Kotimäentie ja ko. urakka tältä osin hyväksytään annettavaksi edullisimman tarjouksen perusteella Lännen Kaivuu ja Louhinta Oy:n suoritettavaksi 124.000 euron (alv 0%) urakkahinnalla (tien rakentamismateriaalina on kalliomurske).

2. Ko. kohteen lisämäärärahan tarve on n. 29.000 euroa + suunnittelu ja valvonta n. 10.000 euroa.

----------

KH 189 §

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen ja lisämäärärahan osalta esittää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

--------------

KV 37 §

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

Kunnanhallitus 211 § 10.08.2004

38 § VAALILAUTAKUNNAN JA VAALITOIMIKUNNAN PALKKIOIDEN TARKISTAMINEN

KH 211 §

Jämijärven kunnanvaltuusto tarkisti luottamushenkilöiden palkkioita viimeksi 3.4.2001 § 24.

Tällöin tarkastelun ulkopuolelle jäi vaalilautakunnan ja vaalitoimikuntien palkkiot. Niiden osalta on noudatettu vuonna 1985 tehtyä päätöstä, joka on selvästi jälkeen jäänyt lähialueen vastaavan kokoisten kuntien palkkioista.

Liitteenä on yhdistelmä lähikuntien palkkioista vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan osalta. Liite 211.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto tarkista vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan palkkiota seuraavasti:

- vaalilautakunnan puheenjohtaja 50 €

- vaalilautakunnan jäsen 40 €

- vaalitoimikunnan puheenjohtaja sekä jäsenet 40 €

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

----------

KV 38 §

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

Kunnanhallitus 219 § 24.08.2004

39 § TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.6.2004

KH 219 § 

Esityslistan liitteenä on talousarvion toteutuminen ajalla 1.1.-30.6.2004. Liite nro 219.1.

Vertailutietona on talouden toteutuminen edelliseltä vuodelta vastaavana ajankohtana.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen ajalla 1.1.-30.6.2004 tiedokseen ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

Tämä päätös korvaa kunnanhallituksen 15.06.2004 § 178 tekemän esityksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

-----------

KV 39 §

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

Kunnanhallitus 234 § 24.08.2004

40 § SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEIDEN HYVÄKSYMINEN

KH 234 § 

Valtuuston tehtäviin lisättiin kuntalain muutoksella (81/02, 13 §) sijoitustoiminnan perusteista päättäminen. Muutos tuli voimaan 1.3.2002.

Tilintarkastaja totesi kertomuksessaan, että Jämijärven kunnassa ei ole tehty päätöstä sijoitustoiminnan perusteista.

Sijoitustoiminta jaetaan lain perusteluissa kunnan toimialaan liittyvään sijoittamiseen ja kassavarojen sijoittamiseen.

Toimialasijoituksilla tarkoitetaan oman tai vieraan pääoman ehtoisia sijoituksia yhteisöihin, jotka hoitavat kunnan tehtäviä tai joiden toiminnan tarkoituksena on tukea kunnan tehtäviin liittyviä päämääriä. Sijoitettavilla kassavaroilla tarkoitetaan kassaylijäämää, joka ei ole sidottu maksuliikenteen ylläpitoon.

Esityslistan liitteenä on Suomen Kuntaliiton asiaa koskeva julkaisu, liite nro 234.1.

Ehdotus Jämijärven kunnan sijoitustoiminnan perusteiksi on liitteenä nro 234.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan sijoitustoiminnan perusteet oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

----------

KV 40 §

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

41§ ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIAT

Merkittiin tiedoksi, että kokouksen jälkeen tutustutaan JAT-kiinteistöt Oy:n teollisuushalliin ja JAT-asennus Oy:n toimintaan.

_______

42 § MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT


1. Valtuuston arviointilomakkeen viimeinen palautusajankohta.

Neljä valtuutettua jätti arviointilomakkeen.

2. Valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala luovutti Pekka Arposelle 60-vuotis onnittelukukat

_________