J Ä M I J Ä R V E N

K U N N A N V A L T U U S T O N

K O K O U S

Pidetään Valtuuston kokoushuoneessa tiistaina 09.03.2004 kello 19.00

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

13. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

14. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

15. Pohjois-Satakunnan kehittämiskeskus Oy:n perustaminen

16. Muutosten hyväksyminen vuoden 2003 talousarvioon

17. Korkeamäen tilan palstoitus

18. Vanhan terveystalon kuntoarvio/korjaussuunnitelma

19. Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat

20. Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

21. Valitusosoitus

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Jämijärven kunnanvirastossa

12.03.2004 kello 10.00 - 12.00.

Jämijärvellä 03.03.2004

Matti Peurala

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja

 
Jämijärven kunta

Kunnanhallitus

KOKOUSKUTSU 2/2004

Laatimispäivämäärä: 04.03.2004

KokoustiedotAika 09.03.2004 kello 19.00
Paikka Valtuuston kokoushuone


Käsiteltävät asiat

13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sivu 14

14 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Sivu 14

15 POHJOIS-SATAKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS OY:N PERUSTAMINEN Sivu 15

16 MUUTOSTEN HYVÄKSYMINEN VUODEN 2003 TALOUSARVIOON 
Sivu 17

17 KORKEAMÄEN TILAN PALSTOITUS Sivu 18

18 VANHAN TERVEYSTALON KUNTOARVIO/KORJAUSSUUNNITELMA 
Sivu 19

19 ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIAT Sivu 20

20 MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT Sivu 21

Puheenjohtaja MATTI PEURALA

Matti Peurala Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia


JÄMIJÄRVEN KUNTA

Kunnanhallitus

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2004
KOKOUSAIKA 09.03.2004 kello 19.00 - 20.12.
KOKOUSPAIKKA Valtuuston kokoushuone
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Peurala Matti puheenjohtaja

Arponen Pekka

Koivumäki Harri klo 19.00 - 19.40

Koskensalo Matti

Lahdenpää Merja

Huhtaniemi Jarmo varajäsen

Lahti Kyösti

Lanne Pekka

Lehtiö Helena

Leponiemi Päivi

Leppihalme Matti

Mäkelä Ritva

Rajala Juhani A.

Rajalahti Tapio

Rajamäki Rainer

Rudenberg Matti

Salmela Jouni

Seppälä Olli

Uurasjärvi Kaisa

Ranta Tuija varajäsen

Virtanen Pentti

POISSA OLLEET JÄSENET Lahdensivu Hilkka

Uusi-Rasi Ari

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Enni Lähteenniemi kunnanhallituksen jäsen

Esa Ala-Karvia kunnanjohtaja

ASIAT 13 - 21

13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokouskutsu asialistoineen on julkipantu kunnan ilmoitustaululle 03.03.2004 ja kokouskutsu on julkaistu Pohjois-Satakunta -lehdessä 04.03.2004 ja Kankaanpään Seutu -lehdessä 04.03.2004. Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kaikille valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 03.03.2004.

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

_______

14 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Toimitetaan kahden pöytäkirjan tarkastajan vaali.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Matti Koskensalo ja Matti Rudenberg.

______

Kunnanhallitus 33 20.01.2004

Kunnanhallitus 65 10.02.2004

15 POHJOIS-SATAKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS OY:N PERUSTAMINEN

KH 33

Seudullisen elinkeinoyhtiön saamiseksi Pohjois-Satakuntaan on käyty neuvotteluja ja tehty valmistelutyötä ja noin puolentoista vuoden ajan.

Käytyjen tunnustelujen pohjalta Kankaanpään kaupunki teetti Prizztech Oy:llä selvityksen yhtiön perustamiseen liittyvistä näkökohdista ja seudullisen toiminnan organisoinnista. Selvitys valmistui kesällä 2003 ja se tuki siihen asti käytyjä kuntien välisiä neuvotteluja.

Viimeisimmät kuntaneuvottelut käytiin 3.12.2003 Kankaanpäässä, jossa olivat mukana kuntien johtavat luottamushenkilöt ja kuntajohtajat. Ko. neuvottelun pohjalta on päivitetty yhtiöjärjestys, osakassopimus ja budjetti, jotka ovat esityslistan liitteenä nro 33.1.

Asiaa on käsitelty useaan otteeseen kunnanhallituksessa. Valtuuston 18.12.2003 hyväksymässä talousarviossa on todettu, että valtuusto tekee vuoden alussa päätöksen yhtiöön osallistumisesta. Talousarvion käyttöpuolella on varauduttu yhtiön käynnistymiseen 1.4.2004 alkaen.

Osakepääoman rahoittamisesta on tarkoitus päättää samalla kun päätetään yhtiöön osallistumisesta.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1) käydä lähetekeskustelun asiasta

2) että lopullinen esitys valtuustolle tehdään seuraavassa kokouksessa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

------------

KH 65  

Ehdotettu yhtiöjärjestys, osakassopimus sekä budjettiluonnos ovat esityslistan liitteenä 65.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

1) Jämijärven kunta lähtee mukaan perustettavaan Pohjois-Satakunnan kehittämiskeskus nimiseen yhtiöön

2) valtuusto hyväksyy oheisen liitteen mukaisen yhtiöjärjestyksen, osakassopimuksen ja budjettiluonnoksen

3) valtuusto muuttaa vuoden 2004 talousarviota siten, että kohtaan 8140 arvopaperit lisätään määrärahaa 7200 eurolla.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

-----------

KV 15

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

Kunnanhallitus 73 02.03.2003

16 MUUTOSTEN HYVÄKSYMINEN VUODEN 2003 TALOUSARVIOON

KH 73  

Esityslistan liitteenä nro 73.1 on koottu muutosehdotukset vuodet 2003 talousarvioon.

Muutosten nettovaikutus on yhteensä 96.900 euroa (nettomenot).

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy muutokset vuoden 2003 talousarvioon oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

----------

KV 16

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

Maankäyttö- ja kaavoitus- toimikunta 7 02.02.2004

Kunnanhallitus 74 02.03.2004

17 KORKEAMÄEN TILAN PALSTOITUS

Maankäyttö- ja kaavoitus tmk 7  

Kunnan omistamalle Kovelahden kylässä (Kuusijoen kylässä) sijaitsevalle Korkeamäki (Rno 3:74) nimiselle tilalle on laadittu palstoitussuunnitelma, jolla ko. tilasta muodostetaan neljä rakennuspaikkaa. Niistä kaksi rajoittuu Susimäen metsätiehen ja kahta rakennuspaikkaa varten pitää rakentaa tietä noin 150 metriä. Tien rakentamiskustannukset ovat noin 11.000 (edellyttäen sitä, että louhintatöitä ei tule suoritettavaksi) ko. alueen maan hinnaksi määriteltiin noin 650 /ha.

Päätös: Ehdotetaan kunnanhallitukselle, että kyseiset palstoitetut rakennuspaikat tarjottaisiin myytäväksi seuraavilla hinnoilla:

1. rakennuspaikka n. 5100 m hinta 1.300

2. rakennuspaikka n. 12133 m hinta 3.000

3. rakennuspaikka n. 18368 m hinta 4.600

4. rakennuspaikka n. 22372 m hinta 5.600

Yht. 14.500

- - - - -

KH 74  

Kartta on liitteenä nro 74.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että

1) valtuusto hyväksyy Korkeamäen tilan palstoitussuunnitelman oheisen liitteen mukaisesti

2) valtuusto hyväksyy tonttien hinnoittelun maankäyttö- ja kaavoitustoimikunnan esityksen mukaisesti ja

3) valtuusto oikeuttaa kunnanhallituksen hyväksymään tonteista tehtävät kauppakirjat kohdan 1-2 mukaisten periaatteiden pohjalta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---------

KV 17

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

Kunnanhallitus 79 02.03.2004

18 VANHAN TERVEYSTALON KUNTOARVIO/KORJAUSSUUNNITELMA

KH 79

Rakennusmestari Pentti Virtanen on tehnyt opinnäytetyönään ns. vanhan terveystalon kuntoarvion ja korjaussuunnitelman.

Opinnäytetyö jaettiin ennakkoon valtuutetuille ja hallituksen jäsenille valtuuston kokouksessa 27.1.2004. Tällöin päätettiin, että Pentti Virtanen esittelee ko. suunnitelman seuraavassa valtuuston kokouksessa.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1) käydä alustavan keskustelun suunnitelman pohjalta

2) pyytää Pentti Virtasen esittelemään suunnitelman valtuuston seuraavaan kokoukseen

3) esittää suunnitelman edelleen valtuuston käsiteltäväksi mahdollisia toimenpiteitä varten.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

----------

KV 18

Päätös: Valtuutettu Pentti Virtasen esittämien suunnitelmien pohjalta käytiin laaja keskustelu. Keskustelun aikana rakennuksen purkamisvaihtoehto ei saanut kannatusta, vaan jäljelle jäävät rakennuksen korjaaminen tai myyminen. Korjaamisvaihtoehtoa puolsivat rakenteiden hyvä kunto ja se, että korjaustoimenpiteitä voidaan jakaa useammalle vuodelle. Asian valmistelua päätettiin jatkaa.

Valtuutettu Harri Koivumäki poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 19.40.

_______

19 ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT

ASIAT

Ei ollut.

_____

20 MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

1. Valtuutettu Matti Rudenberg luki valtuustoryhmien yhteisen aloitteen kunnanjohtaja Esa Ala-Karvian virkasuhteen muuttamiseksi määräaikaisesta toistaiseksi voimassaolevaksi. Liite nro 20.1.

Asia annettiin kunnanhallituksen jatkovalmisteltavaksi.

2. Valtuutetuille jaettiin Suomen Kuntaliiton laatima valtuuston työskentelyn arviointilomake sekä palautuskuori. Päätettiin, että vastaukset tulee palauttaa 31.3.2004 mennessä.

3. Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia kertoi Honkalinnan sairaalan valmistelutilannetta. Valtuusto merkitsi saadun selvityksen tiedokseen.

______