Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Tekninen lautakunta                    Laatimispäivämäärä:   16.10.2006

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Keskiviikko 18.10.2006  klo 9.00

 

Paikka

 

Kunnanviraston kokoushuone

 

 

Käsiteltävät asiat

 

§ 206  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

§ 207  PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

§ 208  TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE  2007 JA INVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2007 – 2011 SEKÄ HENKILÖSTÖSUUNNITELMA VUOSILLE 2007 – 2011

 

§ 212  LAUSUNNON ANTAMINEN MIELAHTI-PITKÄLAHTI RANTAASEMAKAAVALUONNOKSESTA

 

§ 213  SÄHKÖN OSTO VUODELLE 2007

 

§ 214  ILMOITUS PUIDEN KAATAMISESTA  / SIEKKINEN

 

§ 215  TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

 

 

ARI UUSI-RASI

Ari Uusi-Rasi                                             Juhani Viilo

Puheenjohtaja                                             Sihteeri

 


Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA      12/2006                                                                                                                    

Tekninen lautakunta

 

 

KOKOUSAIKA

Tiistai 18.10.2006  klo 9.00 – 12.40

 

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnanviraston kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uusi-Rasi Ari                   puheenjohtaja

Salminen Mikko

Koivumäki Elisa

Ritakorpi Raimo

Alarotu Kauko                  varajäsen

Syrjätie Heli                      varajäsen

Viilo Juhani                       pöytäkirjanpitäjä

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

 

Koivumäki Harri

Kuusikoski Sirpa

Sjöman Miia

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Rajalahti Tapio                kh:n edustaja

 

ASIAT

 

§§ 206-216                     Sivut 299-313

 

 

 

§ 206  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

Päätös:                            Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

                                       - - - -

 

 

§ 207  PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

Päätös:                            Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kauko Alarotu ja Heli Syrjätie.

 

                                       - - - -

 

 

§ 208  TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE  2007 JA INVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2007 – 2011 SEKÄ HENKILÖSTÖSUUNNITELMA VUOSILLE 2007 – 2011

 

                                       Esityslistan liitteenä:

-         talousarvion laadintaohjeet (liite 208.1)

-         talousarvio vuodelle 2007 (liite 208.2)

-         investointisuunnitelma vuosille 2007 – 2011 (liite 208.3)

-         henkilöstösuunnitelma vuosille 2007 – 2011 (liite 208.4)

 

Päätösehdotus:                Tehdään ehdotus talousarvioksi vuodelle 2007 ja investointisuunnitelma vuosille 2007 – 2011 sekä henkilöstösuunnitelma vuosille 2007 – 2011.

 

 

Päätös:                            Tehtiin esitys talousarvioksi vuodelle 2007 (liite 208.2) ja investointisuunnitelma vuosille 2007 – 2011 (liite 208.3) sekä henkilöstösuunnitelma vuosille 2007 – 2011 (liite 208.4).

 

                                       - - - -

 

 

§ 212  LAUSUNNON ANTAMINEN MIELAHTI-PITKÄLAHTI RANTAASEMAKAAVALUONNOKSESTA

 

Mielahti – Pitkälahti ranta-asemakaavaluonnos, joka sisältää kaavakartan lisäksi osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja luontoselvityksen, on ollut yleisesti nähtävillä 27.09.-11.10.2006 välisen ajan.

 

Kunnanhallitus pyytää teknisen lautakunnan lausuntoa ko. kaavaluonnoksesta.

 

 

Päätösehdotus:                1. Rakennuspaikkojen, tiestön ym. Alueiden käytön suhteen ei ole huomautettavaa.

 

                                       2. Veden saanti kiinteistöille tulee selvittää kuten myös se miten jätevesien puhdistus hoidetaan ja jätehuolto järjestetään.

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

                                       - - - -

 

 

§ 213  SÄHKÖN OSTO VUODELLE 2007

 

                                       Sähkön ostoa koskeva voimassa oleva sopimus päättyy 31.12.2006.

 

Tarjoukset sähkön ostosta tulee pyytää siten, että sopimus astuu voimaan 1.1.2007  alkaen.

 

Päätösehdotus:                Pyydetään tarjoukset sähkön ostosta kunnan kulutuskohteisiin ajalle 1.1.-31.12.2007 seuraavilta sähköntoimittajilta tarjouspyynnön (liite 213.1) mukaisesti:

-         Leppäkosken Sähkö Oy

-         Vatajankosken Sähkö Oy

-         Keuruun Sähkö Oy

-         Fortum Markets Oy

-         Tampereen Sähkölaitos

-     Vattenfall Sähkönmyynti Oy

 

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

                                       - - - -

 

 

 

§ 214  ILMOITUS PUIDEN KAATAMISESTA  / SIEKKINEN

 

 

                                       Aira Siekkinen on toimittanut kuntaan seuraavan sisältöisen ilmoituksen:

 

                                            ILMOITUS PUIDEN KAATAMISESTA TONTILLA

                                      

                                            Viite: Keskustelu rakennuspäällikkö Juhani Viilon kanssa 17.10.2006

 

Tontillani on kaksi nelisenkymmentä vuotta vanhaa, upeaa hybridi pylväshaapaa. Puut sijaitsevat tontin avoimella paikalla, johon osuvat järveltä puhaltavat tuulet. Puita on aiemmin supistettu lohkomalla. Nyt niissä on havaittavissa osittaista kelottuneisuutta. Asiantuntijan arvion mukaan ne ovat myös huonokuntoisia ja saattavat katketa tai kaatua muodostaen riskin asuinrakennukselle. Asiantuntijan arvion perusteella ja naapurien rohkaisemana luovun po. puistat ja ilmoitan niiden kaatamisesta.

 

Jämijärvellä 18.10.2006

 

AIRA SIEKKINEN

Aira Siekkinen

 

 

Päätös:                            Todettiin, että ko. toimenpiteen voi suorittaa.

 

- - -

 

 

§ 215  TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

                                       Jämijärven kunnanhallitus:

-         ote 205 §:  Talousarvion vuodelle 2007 ja taloussuunnitelman vuosille 2007-2009 laadinta

-         ote 235 §:  Kahilaluomantien peruskorjaus

-         ote 236 §:  Mielahti – Pitkälahti alueen ranta-asemakaavatyön jatkaminen

-         ote 244 §:  Kiinteistönhoitotarjousten käsittely

-         ote 257 §:  Kunnanvaltuuston päätösten 05.09.2006 laillisuusvalvonta ja täytäntöönpano

 

 

                                       Kankaanpään kansanterveystyön ky:

-         ilmoitus vesirakennustyöstä, Perhekoti Honkaranta Ay

-         ilmoitus vesirakennustyöstä, Hietaniemi Unto

 

 

Päätös:                            Merkittiin em. asiat tiedoksi.

 

                                       - - - -