Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Tekninen lautakunta                    Laatimispäivämäärä: 05.10.2006

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Tiistai 10.10.2006  klo 9.00

 

Paikka

 

Kunnanviraston kokoushuone

 

 

 

Käsiteltävät asiat

§ 189  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

§ 190  PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

§ 191  TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

§ 192  PUHELINKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN (KAHILALUOMANTIE)

§ 197  PURKAMISILMOITUS ( LEHTISAARI 2:161)

§ 198  AURAUS- JA HIEKOITUSTARJOUSTEN KÄSITTELY

 § 203  LAUSUNNON ANTAMINEN  KUNNANHALLITUKSELLE SATAKUNNAN VIHER- JA VIRKISTYSVERKKOSELVITYKSEEN LIITTYEN

§ 204  SEURAAVA KOKOUS

 

Puheenjohtaja

ARI UUSI-RASI

Ari Uusi-Rasi                                             Juhani Viilo

 


Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA                      11/2006                                                                                                                

Tekninen lautakunta

 

 

KOKOUSAIKA

 Tiistai 10.10.2006  klo 9.00 - 11.00 

 

KOKOUSPAIKKA

 Kunnanviraston kokoushuone

 

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uusi-Rasi Ari                           puheenjohtaja

Salminen Mikko

Koivumäki Elisa

Kuusikoski Sirpa

Ritakorpi Raimo

Sjöman Miia

Viilo Juhani                               pöytäkirjanpitäjä

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

 

 Koivumäki Harri

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

 Rajalahti Tapio                        kh:n edustaja

 

ASIAT

 

 

 §§ 189-205                              sivut 279-298

 

 


§ 189  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

  

Päätös:                            Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

                                       - - - -

 

 

 § 190  PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

 Päätös:                           Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Elisa Koivumäki ja Miia Sjöman.

 

                                      - - - -

 

 § 191  TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

                                       Satakunnan pelastuslaitos:

-         Satakunnan pelastustoimen neuvottelukunnan pöytäkirja  29.8.2006

                                       

Päätös:                           Merkittiin tiedoksi.

 

                                      - - - -

                                     

 

 § 192  PUHELINKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN (KAHILALUOMANTIE)

 

                                      15.09.2006 pidetyn puhelinkokouksen pöytäkirjan hyväksyminen.

                                      Pöytäkirja esityslistan liitteenä 192.1.

 

 Päätösehdotus:               Hyväksytään pöytäkirja.

  

Päätös:                           Hyväksyttiin pöytäkirja.

 

                                      - - - -

 § 197  PURKAMISILMOITUS ( LEHTISAARI 2:161)

  

Tiina Salonen on toimittanut kuntaan 14.09.2006 seuraavan sisältöisen purkuilmoituksen:

 

     Purkuilmoitus

Purettava rakennus sijaitsee Jämijärvellä Lehtisaaressa. Sen omistaa maatalousyhtymä, jossa osakkaina ovat Marja Ala-Rämi, Markku  Ala-Rämi, Leena Sorola, Pauli Ala-Rämi ja Tiina Salonen.

 

Rakennus on valmistunut 1920 tai 1930 luvuilla ja siinä oli eläinsuoja ja heinävarasto. Vuosien kuluessa se on pahoin lahonnut ja ränsistynyt.

 

Purkaminen on tarkoitus tehdä 15.-16.9.2006 ja purkujätteet poltetaan myöhemmin.

 

Jämijärvellä 13.9.2006

 

TIINA SALONEN

Tiina Salonen

Maatalousyhtymän puolesta

  

Päätösehdotus:                MRL 127 §:n mukaan purkamiselle ei ole estettä.

 

 Päätös:                            Hyväksyttiin  päätösehdotus.

 

                                       - - - -

 

 

§ 198  AURAUS- JA HIEKOITUSTARJOUSTEN KÄSITTELY

 

                                     Aurauksista ja hiekoituksista talvikaudelle 2006 – 2009 on pyydetty tarjouksia Pohjois-Satakunta ja Kankaanpään Seutu –lehdissä  sekä kuntatiedotteessa julkaistuilla ilmoituksilla.

 

Tarjousten jättöaika päättyi 04.10.2006  klo 12.00.

 

Tarjousten avaus suoritettiin 04.10.2006  klo 13.35 rakennuspäällikkö Juhani Viilon, työnjohtaja Pentti Virtasen ja kanslisti Kati Mansikkamäen toimesta.

 

Määräaikaan mennessä tarjouksensa jättivät:

-         Alarotu Kauko

-         Kaivuyhtymä Niemi

-         Koivumäki Harri / Hariko Kaivin

-         Löytöluoma Esko

-         Mäkelä Jouni

-         Vihun Koneurakointi Oy

 

 

Yhdistelmä saaduista auraustarjouksista on liitteenä 198.1.

Yhdistelmä saaduista hiekoitustarjouksista on liitteenä 198.2.

Yhdistelmä kalustotiedoista liitteenä 198.3.

 

 

Päätös:                            1. Auraustarjoukset hyväksyttiin seuraavasti:

 

                                       Yksityistiet

                                       Koivumäki Harri / Hariko Kaivin:

-         Jämi - Jylli yksityistie

-         Pirttijärven yksityistie

-         Rajalahden yksityistie

-         Varpee – Kuninkaanlähde yksityistie

                                      

                                       Löytöluoma Esko:

-         Asemantie

-         Huhtasalo – Uusi-Rauhala yksityistie

-         Husarin yksityistie

-         Jämiäluoman yksityistie

-         Kahilaluoman yksityistie

-         Keitaanniemen yhdystie

-         Korvenkylän yksityistie

-         Löytöperän yksityistie

-         Maanaviljan yksityistie

 

 

-         Mylläri – Kujala – Kankaristo yksityistie

-         Ojanperänkylän yksityistie

-         Pajunevan yksityistie

-         Peltola – Pinkkala yksityistie

-         Rannanperän yksityistie

 

                                       Vihun Koneurakointi Oy:

-         Hanhilammin  yksityistie

-         Jussinperän yksityistie

-         Karvianperän yksityistie

-         Kauppilan yksityistie

-         Kitunevan yksityistie

-         Kontinkylän yksityistie

-         Lammin yksityistie

-         Lamminperän yksityistie

-         Leponiemen yksityistie

-         Niemelän yksityistie

-         Pyydönniemen yksityistie

-         Rantasalon yksityistie

-         Saarenpään yksityistie

-         Teelmäen – Sauvaniemen yksityistie

Teelmäen – Sauvaniementien osalta todettiin, että Esko Löytöluoman kapasiteetti (yksi traktori) ei riitä ko. tien asianmukaiseen auraukseen.

 

Rakennuspäällikkö Juhani Viilo tarjoaa Vihun Koneurakointi Oy:n aurattavaksi Kaskenmäen yksityistietä ja Lehtimäki – Ellilä yksityistietä.

 

 

Asemakaava-alueiden tiet ja kevyen liikenteen väylät

Mäkelä Jouni

 

Kauko Alarodun tarjous hylättiin, koska se ei ollut tarjouspyynnön mukainen.

 

2. Hiekoitustarjoukset hyväksyttiin seuraavasti:

 

                                       Yksityistiet:         Koivumäki Harri / Hariko Kaivin

Asemakaava-alueiden tiet ja kevyen liikenteen väylät:  Mäkelä Jouni

 

                                       - - - -

 

  

 § 203  LAUSUNNON ANTAMINEN  KUNNANHALLITUKSELLE SATAKUNNAN VIHER- JA VIRKISTYSVERKKOSELVITYKSEEN LIITTYEN

 

                                      

Päätös:                            Tekninen lautakunta toteaa, että luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeäksi osoitettu järvialue ympäristöineen on erittäin tärkeää maisemallista ja ekologista aluetta. Rehevöitymisen myötä viime vuosikymmeninä on järvi kunnoltaan / veden laadultaan heikentynyt, tulee se kunnostustoimin saada palautetuksi hyvään kuntoon, jotta sen virkistysarvo saadaan hyväksi.

 

- - - -

 

 

 

§ 204  SEURAAVA KOKOUS

 

                                      

Päätös:                            Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi keskiviikkona 18.10.2006 klo 9.00, asiana mm. talousarvioehdotuksen tekeminen.

 

                                       - - - -