Jämijärven kunta

Kunnanhallitus

KOKOUSKUTSU

Laatimispäivämäärä: 18.03.2003

KokoustiedotAika 18.03.2003
Paikka Valtuuston kokoushuone
Käsiteltävät asiat
104 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sivu 108

105 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Sivu 108

106 § SELITYKSEN ANTAMINEN SOSIAALITOIMISTON KANSLISTIN VIRAN TÄYTTÄMISTÄ KOSKEVAAN VALITUKSEEN Sivu 109

107 § VASTINEET JÄMIN ALUEEN YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖKSISTÄ TEHTYIHIN

VALITUKSIIN Sivu 110

Puheenjohtaja MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme Kunnanjohtaja Esa Ala-KarviaJÄMIJÄRVEN KUNTA

Kunnanhallitus

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
KOKOUSAIKA 18.03.2003 kello 21.25 - 21.47
KOKOUSPAIKKA Valtuuston kokoushuone
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)Matti Leppihalme puheenjohtaja

Päivi Leponiemi

Ritva Mäkelä

Juhani A. Rajala

Tapio Rajalahti

Olli Seppälä

POISSA OLLEET JÄSENET Enni Lähteenniemi
MUUT SAAPUVILLA OLLEET Matti Peurala valtuuston puheenjohtaja

Hilkka Lahdensivu valtuuston I varapuheenjohtaja

Kyösti Lahti valtuuston II varapuheenjohtaja

Esa Ala-Karvia kunnanjohtaja

ASIAT §§ 104 - 108
 

104 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

105 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Päivi Leponiemi ja Ritva Mäkelä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

106 § SELITYKSEN ANTAMINEN SOSIAALITOIMISTON KANSLISTIN VIRAN TÄYTTÄMISTÄ KOSKEVAAN VALITUKSEEN

Turun hallinto-oikeus pyytää kunnanhallitukselta selitystä sosiaalitoimiston kanslistin viran täyttämistä koskevaan valitukseen. Valituksen on tehnyt Heli Kuusikko. Samalla hallinto-oikeus on pyytänyt kunnanhallitusta hankkimaan päätöksen tehneen lautakunnan lausunnon. Tämä sen vuoksi, että valitus on tehty viimeisestä päätöksestä eli tässä tapauksessa lautakunnan oikaisuvaatimusta koskevasta päätöksestä. Lisäksi kunnanhallitus on pyytänyt asiasta kehittämispäällikön lausunnon.

Lausunnot ovat liitteenä nro 106.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää selityksenään sosiaalitoimiston kanslistin viran täyttämistä koskevasta asiasta seuraavaa:

Sosiaalitoimiston kanslistin viran täyttö on tapahtunut voimassa olevien lakien, kunnan hallinto- ja johtosääntöjen sekä viranhakuilmoituksessa olevien perusteiden mukaisesti.

Tarkoituksenmukaisuusharkinta valinnan osalta kuuluu valinnan tekijälle eli kehittämispäällikölle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

107 § VASTINEET JÄMIN ALUEEN YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖKSISTÄ TEHTYIHIN VALITUKSIIN

A. Kankaanpään urheiluautoilijat ry:n hakemus koskee ns. jokamiesradan toimintaa. Rata sijaitsee Jämin eteläisen hiihtoradan eteläpäässä lentoliikennealueella.

B. Pohjois-Satakunnan Kartingrata ry:n hakemus koskee kartingradan rakentamista ja toimintaa. Rata sijoittuisi Jämin eteläisen hiihtoradan eteläpäähän jokamiesluokanradan viereen.

C. Jämi-Säätiön hakemus koskee Jämillä sijaitsevaa olemassa olevaa lentopaikkaa sekä tiedustelulennokkipatterin toimintaa

D. Fortum energiatalo Oy:n hakemus koskee Jämijärven lentokenttäalueella sijaitsevan olemassa olevan lentobensiiniaseman toimintaa.


Hakemuksesta on tehty seuraavat valitukset:

Seppo Kujansuu ym. ovat valittaneet Vaasan hallinto-oikeuteen Lounais-

Suomen ympäristökeskuksen Pohjois-Satakunnan Kartingrata ry:lle 31.12.2002 antamasta ympäristölupapäätöksestä nro 0201Y0063-111 (95 YLO).

Seppo Kujansuu ym. ovat valittaneet Vaasan hallinto-oikeuteen Lounais-

Suomen ympäristökeskuksen Kankaanpään Urheiluautoilijat ry:lle 31.12.2002 antamasta ympäristölupapäätöksestä nro 0201Y0064-111 (96 YLO).

Fortum Oil and Gas Oy on valittanut Vaasan hallinto-oikeuteen Lounais-

Suomen ympäristökeskuksen Fortum Oil and Gas Oy:lle 31.12.2002 antamasta ympäristölupapäätöksestä nro LOS-2001-Y-2487-111 (97 YLO).

Seppo Kujansuu ym., Päivi Ojamäki ym., Jämi-Säätiö, Tampereen Laskuvarjokerho ry ja Tykistöprikaati ovat valittaneet Vaasan hallinto-oikeuteen Lounais-Suomen ympäristökeskuksen Jämi-Säätiölle 31.12.2002 antamasta ympäristölupapäätöksestä nro 0201Y1735-121 (98 YLO).

Kunnalla on mahdollisuus antaa vastineensa valituksiin Vaasan hallinto-oikeudelle 21.3.2003 mennessä.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää asiasta oheisen liitteen mukaiset vastineet. Liite nro 107.1.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Leppihalme, kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Päivi Leponiemi ja kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

Puhetta johti ja pöytäkirjaa piti tämän asian osalta Tapio Rajalahti.

Toiseksi pöytäkirjanpitäjäksi tämän asian osalta valittiin Juhani Rajala.

______