Jämijärven kunta

Tekninen lautakunta

KOKOUSKUTSU

Laatimispäivämäärä: 07.09.2006

KokoustiedotAika Tiistai 12.09.2006 klo 9.00
Paikka Kunnanviraston kokoushuone


Käsiteltävät asiat
§ 178 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

§ 179 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

§ 180 VÄLIRAPORTTI 30.06.2006

§ 182 YKSITYISTIEAVUSTUSTEN JAKO 2006

§ 184 YMPÄRISTÖKATSELMUKSEEN LIITTYVÄT ASIAT

§ 186 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

§ 187 MUUT MAHDOLLISET ASIAT

ARI UUSI-RASI

Ari Uusi-Rasi

Puheenjohtaja

JUHANI VIILO

Juhani Viilo

SihteeriJÄMIJÄRVEN KUNTA

Tekninen lautakunta

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10 /2006
KOKOUSAIKA

Tiistai 12.09.2006 klo 9.00 - 11.40
KOKOUSPAIKKA Kunnanviraston kokoushuone
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

 
Uusi-Rasi Ari puheenjohtaja

Salminen Mikko

Kuusikoski Sirpa (poistui klo 11.25)

Ritakorpi Raimo

Alarotu Kauko varajäsen

POISSA OLLEET JÄSENET Koivumäki Elisa

Sjöman Miia

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Rajalahti Tapio kh: n edustaja
ASIAT §§ 178 - 188 Sivut 263 - 278

§ 178 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

- - - -

§ 179 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mikko Salminen ja Kauko Alarotu.

- - - -

 

§ 180 VÄLIRAPORTTI 30.06.2006

Kh § 220 Hallintokunnat ovat laatineet selvityksen vuoden 2006 tulostavoitteiden toteutumisesta 30.06.2006. Vuoden 2006 tulostavoitteisiin on pyritty saamaan myös toimintaa ja sen onnistumista kuvaavia mittareita.

Väliraportti on esityslistan liitteenä nro 220.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee väliraportin 1.1.-30.06.2006 tiedokseen ja saattaa sen edelleen tarkastuslautakunnan ja valtuuston tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisäksi kunnanhallitus edellyttää, että kaikki lautakunnat käyvät väliraportin läpi omalta osaltaan.

_______


Tekn.ltk. § 180 Käydään läpi väliraportti teknisen toimen osalta.

Päätös: Käytiin läpi väliraportti, jonka suhteen ei esitetty huomautuksia.

- - - -

 

§ 182 YKSITYISTIEAVUSTUSTEN JAKO 2006

Kunnan talousarviossa on varattu yksityisteiden avustamiseen 6000 euron määräraha. Kunnossapidon avustushakemuksia on jätetty 27 kpl ja peruskorjausavustushakemuksia 5 kpl.

Avustusten hakuperusteet olivat seuraavat:

Avustusta voi hakea tien kunnossapitoon, jos tien vaikutuspiirissä on ympärivuotista asutusta ja siihen käytettävä tien pituus on vähintään 300 m.

Avustusta määrättäessä tien pituudesta vähennetään omakustannettavana tien osana 150 m / asunto ja 50 m / loma-asunto.

Avustusta voi hakea myös tärkeisiin peruskunnostustoimenpiteisiin, kuten mm. siltojen ja isohkojen rumpujen uusintaan tai peruskunnostukseen.

Peruskunnostustöistä on esitettävä selvitys ja kustannusarvio.

Peruskunnostuksen osalta tiellä ei ole pituusvaatimusta.

Niiden teiden osalta, jotka ovat saaneet kunnan avustusta v. 2005 tulee toimittaa tositteet saadun avustuksen käytöstä.

Päätösehdotus: 1. Kunnossapitoavustuksena maksetaan avustettavalle tienosalle (on tien pituus vähennettynä omavastuuosuudella) 320 euroa/km, liitteen 182.1 mukaisesti.

2. Peruskorjausavustuksien osalta päätösehdotus esitellään kokouksessa.

Yhteenveto peruskorjausavustushakijoista liitteenä 182.2.


Päätös: 1. Kunnossapitoavustukset jaettiin liitteen 182.1 mukaisesti .

2. Peruskorjausavustukset jaettiin liitteen 182.2 mukaisesti.

- - - -

§ 184 YMPÄRISTÖKATSELMUKSEEN LIITTYVÄT ASIAT

Tekn.ltk § 160 14.06.2006 suoritetun ympäristökatselmuksen mukaiset havainnot liitteessä 160.1.

- - - -

Tekn.ltk § 184 Jatketaan asian käsittelyä.

Kirjattiin ympäristökatselmuksen perusteella annettavat kehotukset / selityspyynnöt liitteen 184.1 mukaisesti.

Tilan 411-1-49 Arokallio osalta asia käsiteltiin ja ratkaistiin puheenjohtajan selostuksen pohjalta, koska esteellisenä Juhani Viilo poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

- - - -

§ 186 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Kokemäenjoen vesistön vesien suojeluyhdistys ry:

- vuosiyhteenveto Jämijärven kunnan jätevesipuhdistamon vesistötarkkailusta vuodelta 2005

- kertaraportti 3/2006

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

- - - -

 

§ 187 MUUT MAHDOLLISET ASIAT / MERTIÖJÄRVI-JÄMIJÄRVI RUOPPAUS

Todettiin, että Majanlahden ja Juhalan ranta-alueiden asukkaiden toivomuksesta ko. rantojen ruoppaustyöt tehtiin valmiiksi kesän aikana.

Mertiöjärvi - Jämijärvi alueen ruoppausta on myös toivottu tehtäväksi.

Päätös: Mertiöjärvi - Jämijärvi työ teetetään välittömästi vaikkakin ruoppausmääräraha saattaa ylittyä. Työ teetetään Hariko Kaivimella, kuten aiempien kokousten yhteydessä on sovittu.

- - - -