Jämijärven kunta

Tekninen lautakunta

KOKOUSKUTSU

Laatimispäivämäärä: 21.06.2006

KokoustiedotAika Tiistai 27.06.2006 klo 9.00
Paikka Kunnanviraston kokoushuone

Käsiteltävät asiat

113 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

114 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

116 KANSLISTIN TEHTÄVIEN JÄRJESTÄMINEN 1.10.2006 ALKAEN

117 TARJOUS JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN TARKKAILUSTA
V. 2007

118 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

139 VIEMÄRIVERKOSTON LAAJENTAMISEN KANNATTAVUUS SELVITYS

JÄMIJÄRVEN KUNTA

Tekninen lautakunta

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2006
KOKOUSAIKA

27.06.2006 klo 9.00 - 11.35
KOKOUSPAIKKA Kunnanviraston kokoushuone
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) 
Uusi-Rasi Ari puheenjohtaja

Koivumäki Harri

Koivumäki Elisa

Kuusikoski Sirpa

Ritakorpi Raimo

Molkkari Miia

Ritakorpi Sauli varajäsen

Viilo Juhani pöytäkirjanpitäjä

POISSA OLLEET JÄSENET Salminen MikkoMUUT SAAPUVILLA OLLEET Rajalahti Tapio kh:n edustaja

ASIAT 113 - 140 Sivut 167 - 210

113 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

- - - -

114 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Harri Koivumäki ja Sauli Ritakorpi.

- - - -

116 KANSLISTIN TEHTÄVIEN JÄRJESTÄMINEN 1.10.2006 ALKAEN

Tuula Koskinen on jättänyt 13.6.2006 tekniselle lautakunnalle ilmoituksen vanhuuseläkkeelle jäämisestä teknisen toimiston kanslistin virasta 1.10.2006 alkaen.

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi Tuula Koskisen ilmoitus.

Kanslistin virkaan siirretään teknisen toimiston toimistovirkailija Kati Mansikkamäki 1.10.2006 alkaen.

Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus.

- - - -


117 TARJOUS JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN TARKKAILUSTA

V. 2007

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys on tehnyt kunnalle tarjouksen jätevedenpuhdistamon ja purkuvesistön tarkkailusta v. 2007:

Jätevedenpuhdistamon tarkkailu 2.120,-

Purkuvesistön tarkkailu 2.960,-

Yhteensä 5.080,- (alv 0%)

(Esityslistan liitteenä 117.1 tällä hetkellä voimassa oleva tarjous).

Päätösehdotus: Hyväksytään tarjous.

Päätös: Hyväksyttiin tarjous.

- - - -

118 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Jämijärven kunnanhallitus:

- ote 164 : Maa-aineslupahakemus / Pekka ja Eija Lanne

- ote 165 : Poikkeusluvan myöntäminen / Kari Salmivalli

- ote 169 : Turun tiepiirin toiminta- ja taloussuunnitelma v. 2006 - 2010

- ote 171 : Kunnanvaltuuston päätöksen 28.3.2006 12 oikaisu
 

Jämijärven kunnanvaltuusto:

- ote 19 : Jätehuoltotaksan tarkistaminen
 

Arto Viljanen Oy:

- kirje: Sopimussuhteenne Kaavatalo Oy:n kanssa

 

Tiehallinto:

- päätös: Yksityisen tien parantamisen valtionavustus (Kahilaluomantie)


Porilab:

- vesinäytetiedot: Mertiö, Mielahti, Urheilukentän ranta ja Perhepuisto


Valtion asuntorahasto:

- asuinrakennusten ja asuntojen korjaustoimintaan myönnettävien avustusten määrärahaosuudet


Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

- - - -

 

139 VIEMÄRIVERKOSTON LAAJENTAMISEN KANNATTAVUUS SELVITYS

Jämijärven kunnan haja-asutusalueen viemäriverkoston laajentamisen kannattavuus selvitys on valmistunut.

Päätös: Merkitään asia tässä vaiheessa tiedoksi ja palataan sen käsittelyyn syksyllä.

- - - -