Jämijärven kunta

Tekninen lautakunta

KOKOUSKUTSU

Laatimispäivämäärä: 23.03.2006

KokoustiedotAika Tiistai 28.03.2006 klo 9.00
Paikka Kunnanviraston kokoushuone


Käsiteltävät asiat

41 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

42 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

43 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

44 YKSITYISTIEAVUSTUSTEN HAETTAVAKSI ILMOITTAMINEN

45 METALLIROMUN KERÄYS KUNNASSA

46 PELASTUSSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN

48 ASEMAKAAVA-ALUEIDEN KARTOITUS

ARI UUSI-RASI

Ari Uusi-Rasi

Puheenjohtaja

JUHANI VIILO

Juhani Viilo

Sihteeri

JÄMIJÄRVEN KUNTA

Tekninen lautakunta

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2006
KOKOUSAIKA

28.03.2006 klo 9.00 - 10.50
KOKOUSPAIKKA Kunnanviraston kokoushuone
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)
 


Uusi- Rasi Ari puheenjohtaja

Salminen Mikko

Koivumäki Elisa

Kuusikoski Sirpa

Ritakorpi Raimo

Molkkari Miia

Viilo Juhani pöytäkirjanpitäjä

POISSA OLLEET JÄSENET Rajalahti Tapio kh:n edustajaMUUT SAAPUVILLA OLLEET

ASIAT 41 - 60 Sivut 52 - 85


41 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

- - - -

42 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Miia Molkkari ja Raimo Ritakorpi.

- - - -

43 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Jämijärven kunnanhallitus:

* 71 : Muistutus Viheräperän turvetuotantoa koskevasta ympäristölupahakemuksesta (Vapo Oy)

* 77 : Mielahden retkeilymajan "Pikku Itävalta" pelastussuunnitelman hyväksyminen

* 80 : Ostotarjous Levänpää RN:o 2:190 tilasta / Juhani Linnamäki

 

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:

- kertaraportti 7.3.2006

 

Tiehallinto:

- lupapäätös: liittymä yhdystielle 13251, Jämijärvi (Kauramäki Aki)


Kankaanpään kansanterveystyön ky:

- maitohuoneen jätevesien käsittely

* Lehtimäki Juha ja Olavi

* Koivunen Timo ja Leena

* Silmunmaa Jarmo

* Kujala Esa

* Lehtinen Ari ja Ritva

* Kujansuu Seppo


Satakunnan TE-keskus;

- päätös työllisyysperusteisesta investointiavustuksesta (Mutkala)

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin em. asiat tiedoksi.

- - - -

44 YKSITYISTIEAVUSTUSTEN HAETTAVAKSI ILMOITTAMINEN

Talousarvioon varatun yksityisteiden avustusmäärärahan ( 6.000 ) haettavaksi ilmoittaminen.

Päätösehdotus: Ilmoitetaan avustus haettavaksi 15.5.2006 mennessä.

Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus.

- - - -

45 METALLIROMUN KERÄYS KUNNASSA

Satakunnan Jätemetalli Kankaanpäästä pyytää lupaa saada suorittaa metallijätteen keräystä kunnan varaston piha-aluetta keräyspaikkana käyttäen.

Keräysaika 1.4.- 29.4.2006.

Päätösehdotus: Annetaan Satakunnan Jätemetallille lupa suorittaa metallijätteen keräystä sopimusehdotuksen mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus.

- - - -

46 PELASTUSSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN

RI Pentti Virtanen on laatinut pelastussuunnitelmat seuraaviin kunnan omistamiin vuokrataloihin:

- Markkalan vuokratalot A-D (16.12.2004)

- Honkaranta II, vanha terveystalo (20.12.2004)

Pelastussuunnitelma edellyttää teknisen lautakunnan hyväksyntää.

Päätösehdotus: Hyväksytään pelastussuunnitelmat.

Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus.

- - - -

48 ASEMAKAAVA-ALUEIDEN KARTOITUS


Ns. Mutkalan teollisuusalueen rakentaminen on edennyt sellaiseen vaiheeseen, että alueen kehittäminen niin maiseman, tiestön, valaistuksen ja viemäröinnin eli kunnallistekniikan sekä rakentamisen suhteen, on tarpeen tehdä alueelle asemakaava.

Asemakaavan tekeminen edellyttää, että alueesta on ensin tehtävä ajantasalla oleva kartta.

Tuulenpesän alueen tultua kunnan omistukseen myös sen alueen kartta tulee uusia asemakaavan tekemistä varten.

Määrärahaa kartoitukseen ei talousarviossa ole varattuna.

Päätösehdotus: 1. Päätetään pyytää em. alueiden kartoituksesta tarjoukset seuraavilta ko. alan yrityksiltä:

- Suomalainen Insinööritoimisto Oy, Espoo

- Kiinteistö ja Mittaus Oy, Kauhajoki

- Insinööritoimisto Geoympäristö Oy

 

2. Esitetään kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että ko. kartoitus tehdään välittömästi, sillä kartoitukseen liittyvä ilmakuvaus on tehtävä ennen kuin lehti tulee puihin. Tarvittava määräraha varataan lisätalousarviossa.

Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.

- - - -