Jämijärven kunta

Tekninen lautakunta

KOKOUSKUTSU

Laatimispäivämäärä: 22.02.2006

KokoustiedotAika 28.02.2006 klo 9.00
Paikka Kokoontuminen katselmuspaikalla Yliluomantie 28.

Katselmuksen jälkeen kokous kunnanvirastollaKäsiteltävät asiat

§ 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

§ 33 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

§ 35 ONGELMAJÄTEKERÄYKSEN JÄRJESTÄMINEN

§ 36 LAUSUNNON ANTAMINEN MIELAHTI - PITKÄLAHTI ALUEEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOITISUUNNITELMASTA

§ 37 SAAPUNEET KIRJELMÄT

 

ARI UUSI-RASI

Ari Uusi-Rasi

PuheenjohtajaJuhani Viilo

Sihteeri

JÄMIJÄRVEN KUNTA

Tekninen lautakunta

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2006
KOKOUSAIKA

28.02.2006 klo 9.00 - 11.30
KOKOUSPAIKKA Katselmus Yliluomantie 28.

Kokous kunnanvirastolla

SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)


Ari Uusi-Rasi puheenjohtaja

Sirpa Kuusikoski

Mikko Salminen

Elisa Koivumäki

Kauko Alarotu varajäsen

Matti Kannosto varajäsen

Juhani Viilo pöytäkirjanpitäjä

POISSA OLLEET JÄSENET Miia Molkkari

Harri Koivumäki

Raimo Ritakorpi

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tapio Rajalahti kh:n edustaja

ASIAT §§ 32 - 40 Sivut 38 - 50

§ 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

§ 33 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kauko Alarotu ja Matti Kannosto.

Tekninen lautakunta § 11 31.01.2006

 

§ 35 ONGELMAJÄTEKERÄYKSEN JÄRJESTÄMINEN

Kunnassa on vuosittain järjestetty kotitalouksia koskeva yhdistetty öljyjen ja kiinteiden ongelmajätteiden keräystempaus. Keräyksen suorittamisesta on sovittu Lassila & Tikanojan kanssa . Keräyspäiväksi on alustavasti sovittu torstai 8.6.2006.

Päätösehdotus: Järjestetään käytettyjen voiteluöljyjen ja kiinteiden ongelmajätteiden keräys 8.6.2006.

Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

§ 36 LAUSUNNON ANTAMINEN MIELAHTI - PITKÄLAHTI ALUEEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA

Jämijärven kunnanhallitus pyytää teknisen lautakunnan lausuntoa Mielahti - Pitkälahti ranta-asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

Päätösehdotus: 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman suhteen ei ole huomautettavaa.

2. Toivottavaa kuitenkin olisi, että mahdollisimman moni alueen tilan-/ maanomistaja osallistuisi kaavaan ja täten varmistaisi rakentamisoikeutensa.

Tämän asian osalta pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus.

Tämän asian osalta pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa.


§ 37 SAAPUNEET KIRJELMÄT


Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys:

* Vuosiyhteenveto Jämijärven kunnan jätevedenpuhdistamon toiminnasta vuonna 2005

 

Kankaanpään kansanterveystyön ky:

* Ilmoitus vesirakennustyöstä 2.2.2006

 

Kunnanhallitus:

* § 62 Sininauhaliiton hankkeen osatoteuttaminen Jämijärvellä

* § 63 Vastaus Pirjo ja Erkki Koskensalon tiedusteluun koiraverosta

 

Päätös: Merkittiin saapuneet kirjelmät tiedoksi.