Jämijärven kunta

Tekninen lautakunta

KOKOUSKUTSU

Laatimispäivämäärä: 25.01.2006

KokoustiedotAika Tiistai 31.01.2006 klo 9.00
Paikka Kunnanviraston kokoushuone


Käsiteltävät asiat

 
§ 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

§ 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

§ 3 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUSTEN PITÄMINEN VUONNA 2006

§ 4 TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISTEN LASKUJEN HYVÄKSYJIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2006

§ 5 KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN TEKNISEN LAUTAKUNNAN OSALTA

§ 6 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

§ 10 SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKAROMUN KERÄYSPISTEEN PERUSTAMINEN

§ 18 MUUT MAHDOLLISET ASIAT

§ 19 MERTIÖJÄRVI - JÄMIJÄRVI VÄYLÄN RUOPPAUS

ARI UUSI-RASI

Ari Uusi-Rasi

PuheenjohtajaJuhani Viilo

Sihteeri

JÄMIJÄRVEN KUNTA

Tekninen lautakunta

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2006
KOKOUSAIKA

31.01.2006 klo 9.00 - 11.07
KOKOUSPAIKKA Kunnanviraston kokoushuone
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Uusi-Rasi Ari puheenjohtaja

Koivumäki Harri

Salminen Mikko

Koivumäki Elisa

Kuusikoski Sirpa

Ritakorpi Raimo

Molkkari Miia

Viilo Juhani pöytäkirjanpitäjäPOISSA OLLEET JÄSENETMUUT SAAPUVILLA OLLEET Rajalahti Tapio kh:n edustaja
ASIAT §§ 1 - 20 Sivut 1 - 25

_____________________________________________________________________________

§ 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

- - - -

§ 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Miia Molkkari ja Harri Koivumäki.

- - - -


§ 3 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUSTEN PITÄMINEN VUONNA 2006

Tekninen lautakunta määrää vuoden 2006 varsinaisten kokousten ajan ja paikan sekä päättää miten kokouskutsu toimitetaan lautakunnan jäsenille.

Päätösehdotus: 1. Teknisen lautakunnan säännölliset kokoukset vuonna 2006 pidetään kunnan virastotalon kokoushuoneessa alkaen klo 9.00 seuraavina päivinä: 28.2., 28.3., 25.4., 23.5., 20.6., 15.8., 12.9 , 10.10., 7.11. ja 5.12. Ylimääräisiä kokouksia pidetään tarpeen mukaan.

2. Teknisen lautakunnan käsiteltäväksi tarkoitetut hakemukset ym. asiat on toimitettava tekniselle lautakunnalle osoitettuna kunnanviraston tekniseen toimistoon.

3. Kokouskutsu asialistoineen postitetaan lautakunnan jäsenille viimeistään kokousviikkoa edeltävä viikon torstaina. Kiireellisissä tapauksissa kokous voidaan kutsua koolle puhelimitse.

4. Teknisen lautakunnan säännöllisten kokousten pitopaikka ja -ajat sekä paikka mihin lautakunnalle tarkoitetut hakemukset on toimitettava, ilmoitetaan kunnan ilmoitustaululla, Pohjois-Satakunta ja Kankaanpään Seutu- lehdissä sekä kuntatiedotteessa.

5. Teknisen lautakunnan pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä teknisessä toimistossa kahden viikon kuluttua kokouksesta klo 9.00 - 11.00.

Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus.

- - - -

§ 4 TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISTEN LASKUJEN HYVÄKSYJIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2006

Kunnan taloussäännön mukaan lautakunnan ja muun viranomaisen on vuosittain määrättävä henkilöt, jotka sen puolesta hyväksyvät tositteet, jollei hyväksyjää ole johtosäännössä määrätty.

Päätösehdotus: Lautakunnan alaisten laskujen hyväksyjiksi määrätään rakennuspäällikkö Juhani Viilo, varalle teknisen lautakunnan puheenjohtaja Ari Uusi-Rasi.

Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus.

- - - -

§ 5 KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN TEKNISEN LAUTAKUNNAN OSALTA

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.12.2005 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2006.

Lautakunnan tulee hyväksytyn talousarvion pohjalta hyväksyä oma käyttösuunnitelma alaisuudessaan oleville kustannuspaikoille.

Päätösehdotus: Hyväksytään käyttösuunnitelma esityslistan liitteen 5.1 mukaisena.

Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus.

- - - -


§ 6 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Lounais-Suomen ympäristökeskus:

- ympäristölupapäätös, Jämijärven kunnan jätevedenpuhdistamo

- tarkastuspöytäkirja 25.10.2005

- poikkeamispäätös, Öhman Irja Irene

 

Turun hallinto-oikeus:

- päätös Ulla ja Pentti Rajahalmeen valituksesta rakennusasiassa

 

Korkein hallinto-oikeus:

- päätös Martti Maanaviljan poikkeamista rakentamisessa koskeva valituksesta

 

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:

- kertaraportti 13.12.2005

 

Tiehallinto, Turun tiepiiri:

- toteutuslupa, kevyen liikenteen väylä välillä Palokosken koulu - Kavionevantie

 

Länsi-Suomen ympäristölupavirasto:

- kuulutus päätöksien antamisesta

 

Kunnanhallitus:

- ote § 345 Puunmyyntitarjouksen hyväksyminen / Luvian Saha Oy

- ote § 348 Ohjeet luottamushenkilöiden ja kunnan palveluksessa olevan henkilöstön palkitsemiseksi ja muistamiseksi

- ote § 349 Mutkalan teollisuusalueen kehittäminen-hanke

- ote § 352 Tarjoukset Markkalan rivitalojen (A+B) parvekeovista

- ote § 359 Korjausavustusten myöntäminen

- ote § 360 Sähkön osto vuodelle 2006

- ote § 7 Arvopostin ja arvolähetysten kuittaaminen ja vastaanottaminen

- ote § 9 Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet v. 2006

- ote § 10 Merkkipäivien huomioiminen vuonna 2006

- ote § 11 Kunnanhallituksen kokoukset vuonna 2006

- ote § 23 Kelan Jämijärven sivupalvelupisteen lakkauttaminen 1.2.2006 lukien

Kunnanvaltuusto

- ote § 80 Viemärilaitoksen käyttömaksua koskeva taksan tarkistus

- ote § 87 Jämijärven kunnan kaavoituskatsaus 2004 - 2005 ja kaavoitusohjelma 2005 - 2006

- ote § 90 Vuoden 2006 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2006-2008 hyväksyminen

- ote § 91 Kauppakirjan hyväksyminen / Tarja ja Juha Ranta

 

Kankaanpään kaupunki:

- jätehuollon järjestämistä selvittävän työryhmän esitys

- ote pöytäkirjasta, jätehuoltotaksan hyväksyminen

- vuoden 2006 jätehuoltoon liittyviä asioita

 

Kunta- ja palvelurakenneuudistus - Satakunnan aluevaihe

- muistio (tekniset palvelut)

 

Kankaanpään Tekevät ry:

- hinnasto

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin ko. asiat tiedoksi.

- - - -


§ 10 SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKAROMUN KERÄYSPISTEEN PERUSTAMINEN

Lassila & Tikanoja Oy:stä Jarmo Hakasalo on tehnyt seuraavan sisältöisen ehdotuksen sähkö- ja elektroniikkaromun keräyksen suorittamiseksi:

Kunta toimii vastaanottopisteenä kaikelle SE-romulle

* Kunta ottaa vastaan käytöstä poistettuja laitteita kuluttajilta

* Kunta viralliseksi vastaanottopisteeksi internetiin

kuluttajat voivat tuoda 3 kpl samaa laitetta kerrallaan

* Ei vastaanoteta yrityksiltä yritystoiminnan laitteita!

* Käytännössä:

- Kaupunki / kunta hoitaa vastaanoton

- L & T / Stena / Tuottajayhteisö hoitaa astiat ja ohjeistuksen

- Kaupunki / kunta tilaa noudon sähköpostitse / puhelimella, kun astiat ovat täynnä

- Astiat ja nouto kaupungille / kunnalle ilmaisia.

Päätösehdotus: Perustetaan SE-romulle vastaanottopiste kunnan varaston alueelle ja vastaanotto hoidetaan Lassila & Tikanojan tekemän ehdotuksen mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus.

- - - -


§ 18 KUNNAN VARASTON TILOJEN KÄYTTÖOIKEUDEN IRTISANOMINEN

Kiinteistöhuolto Arolalle on myönnetty käyttöoikeus 1.9.1996 alkaen kunnan varaston sosiaalitilojen vieressä olevan lämpöisen työtilan käyttöön 350 mk:n kuukausikorvausta vastaan.

Päätös: Kunta tarvitsee ko. tilan omaan käyttöönsä, joten tästä syystä yllä mainittu käyttöoikeus irtisanotaan päättyväksi 31.03.2006.

- - - -


§ 19 MERTIÖJÄRVI - JÄMIJÄRVI VÄYLÄN RUOPPAUS

Mertiöjärvi - Jämijärvi väylän ruoppausta on aiemmin suunniteltu Jämijärven Puolesta-yhdistyksen toimesta tehtäväksi, mutta työ on olosuhteista johtuen jäänyt toteuttamatta.

Päätös: 1. Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti, että ko. työ tehdään tämän talven aikana huomioiden kuitenkin, että viimeistelytyöt tehdään myöhemmin.

2.Määräraha ko. työhön otetaan muista järven kunnostuksen varatuista rahoista.

3. Työ teetetään voimassa olevien hyväksyttyjen tarjousten perusteella

Kaivuyhtymä Niemellä.

Mikäli Niemi ei voi ko. työtä suorittaa, käytetään muita urakoitsijoita.

- - - -