Jämijärven kunta

Kunnanhallitus

KOKOUSKUTSU 10/2003

Laatimispäivämäärä: 27.06.2003

KokoustiedotAika 03.06.2003 kello 19.00
Paikka Kunnantalon kokoushuone
Käsiteltävät asiat 165 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sivu 170
166 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIENVALINTA Sivu 170
167 PÄÄTÖS LOMITUSPALVELUIDEN VALTIONKORVAUKSESTA VUODELTA 2002 Sivu 171
168 REIMA COUNTRY MATKAILUYHDISTYS RY:N JÄSENYYS Sivu 172
169 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT Sivu 173
170 PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN Sivu 174171 HARKINNANVARAISEN RAHOITUSAVUSTUKSEN HAKEMINEN VUONNA 2003 Sivu 175
172 JÄMI-JUKOLA 2004:N TUNNETUKSI TEKEMINEN Sivu 176
173 KUNNANTALON PIHAN RAKENTAMISESTA SAATUJEN URAKKATARJOUSTEN KÄSITTELY Sivu 177
174 PEIJARINTIEN JA PÄÄSKYNTIEN RAKENTAMISEN URAKKATARJOUSTEN KÄSITTELY Sivu 179
175 SUURIMAAN KOULUN LÄMPÖKESKUKSEN PERUSKORJAUKSESTA SAATUJEN URAKKATARJOUSTEN KÄSITTELY Sivu 181
176 VIHERALUEEN HOITOSOPIMUS Sivu 183
177 SATAKUNNAN ERITYISHUOLTOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN Sivu 184
178 HAKEMUS KEHITTÄMISHANKKEEN KUNTARAHOITUKSESTA / TILATREENI Sivu 185
179 ARAVALAINAN MAKSUJEN LYKKÄÄMINEN / AIRI JA JUHANI RAJALA Sivu 187
180 JÄMIN HIIHTOTUNNELIN RAHOITUSJÄRJESTELYT Sivu 188
181 IRTISANOUTUMISEN HYVÄKSYMINEN / LASSE SÄRKIMÄKI Sivu 190
182 PAIKALLISNEUVOTTELUN JÄRJESTÄMINEN Sivu 191
183 LAUSUNTO SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI-SUUNNITELMASTA Sivu 192
Puheenjohtaja MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia

JÄMIJÄRVEN KUNTA

Kunnanhallitus

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2003
KOKOUSAIKA 03.06.2003 kello 19.00 - 20.40
KOKOUSPAIKKA Kunnantalon kokoushuone
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET
(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)


Matti Leppihalme puheenjohtaja

Päivi Leponiemi

Enni Lähteenniemi

Ritva Mäkelä

Juhani A. Rajala

Tapio Rajalahti

Olli Seppälä

POISSA OLLEET JÄSENET
MUUT SAAPUVILLA OLLEET Matti Peurala valtuuston puheenjohtaja

Hilkka Lahdensivu valtuuston I varapuheenjohtaja

Kyösti Lahti valtuuston II varapuheenjohtaja

Esa Ala-Karvia kunnanjohtaja

Aki Rantanen kehittämispäällikkö klo 20.00 - 20.10

ASIAT 165 -
 

165 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

166 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Päivi Leponiemi ja Juhani Rajala.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

167 PÄÄTÖS LOMITUSPALVELUIDEN VALTIONKORVAUKSESTA VUODELTA 2002

Esityslistan liitteenä on päätös lomituspalveluiden valtionkorvauksesta v. 2002. Liite nro 167.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy saadun päätöksen, eikä hae muutosta siihen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

168 REIMA COUNTRY MATKAILUYHDISTYS RY:N JÄSENYYS

Reima Country Matkailuyhdistys ry on Jämijärven kuntaan rekisteröity matkailun edistämisorganisaatio.

Jämijärven kuntaa on pyydetty yhdistyksen jäseneksi. Jäsenmaksu on 170 euroa.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää liittyä Reima Country Matkailuyhdistyksen jäseneksi v. 2003 alusta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

169 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

- Kansaneläkelaitos: Työnantajalle työterveyshuollon korvauksen hakemiseen liittyviä ohjeita

- Sisäasiainministeriö: Kuntien väestönsuojelun ja varautumisen hoitaminen alueellisen pelastustoimen järjestelmän aikana

- Suomen Kuntaliitto: Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja koskevat lain ja asetuksen muutokset

- Kankaanpään seudun vammaisneuvosto: Kysely vammaispalveluista

- Suomen Kuntaliitto: Sivistystoimen arvioinnin indikaattorit

- Valtion asuntorahasto: Arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukkaiden valinnan, vuokranmäärityksen ja yhteishallinnon yleinen ohjaus sekä kuntien valvontatoimet

- TE-keskus: Satakunnan työllisyyskatsaus 4/2003

- Uudenmaan verovirasto: Tilitystulosteet

- Lounais-Suomen ympäristökeskus: Kunniamerkkiesitykset

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

170 PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

- Tekninen lautakunta 06.05.2003

- Taloustyöryhmä 7/2003 09.05.2003

- Satakunnan pelastustoimen neuvottelukunta 13.05.2003

- Sivistyslautakunta 19.05.2003

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

171 HARKINNANVARAISEN RAHOITUSAVUSTUKSEN HAKEMINEN VUONNA 2003

Harkinnanvaraista rahoitusavustusta voidaan kuntien valtionosuuslain 13 :n mukaan myöntää kunnalle, joka ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi on lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa.

Avustukseen on käytettävissä 47.092.000 euroa. Kuntien valtionosuuslain 16 :n 3 momentin mukaan valtionosuushakemus tulee jättää viimeistään elokuun loppuun mennessä.

Hakemus käsittelyn nopeuttamiseksi kuntia pyydetään toimittamaan ne jo kesäkuun loppuun mennessä.

Ennakkoon jätettyä hakemusta voidaan täydentää elokuun loppuun mennessä.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hakea harkinnanvaraista rahoitusavustusta vuodelle 2003 250.000 euroa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

172 JÄMI-JUKOLA 2004:N TUNNETUKSI TEKEMINEN

Satakuntaliiton maakuntahallitus on kokouksessaan 14.4.2003 päättänyt hyväksyä Jämi-Jukola 2004:n tunnetuksi tekemisen hankkeen rahoituspäätöksen.

Päätökseen viitaten maakuntajohtaja on tehnyt oman päätöksensä 16.5.2003. Päätökset on liitteenä nro 172.1.

Hankkeen kiireellisyyden vuoksi on hankkeen pääyhteistyökumppani kilpailutettu paikallislehdissä. Liite nro 172.2. Tarjoukset esitellään kokouksessa.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1) merkitä saadun myönteisen rahoituspäätöksen tiedokseen

2) hyväksyä toiminnallisesti ja taloudellisesti parhaan yhteistyökumppanitarjouksen

3) nimetä hankkeen ohjausryhmän.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti

1) merkitä saadun myönteisen rahoituspäätöksen tiedokseen

2) hyväksyä Jämi Production Oy:n tarjouksen (tarjoukset ja valinnan perusteet ovat liitteenä nro 172.3)

3) nimetä hankkeen ohjausryhmään seuraavat henkilöt:

- Olavi Rajala, puheenjohtaja

- Kirsi-Marja Palmi-Rauhala

- Erkki Knuuttila

- Mikko Peltola

- Esa Ala-Karvia

- Pentti Kuikka sekä ohjausryhmän sihteeriksi Pia Koskela.

_________

Tekninen lautakunta 98 26.05.2003

173 KUNNANTALON PIHAN RAKENTAMISESTA SAATUJEN URAKKATARJOUSTEN KÄSITTELY

Tekn.ltk 98  

Kunnantalon pihan rakentamisesta on pyydetty urakkatarjoukset seuraavilta urakoitsijoilta:

- Veljekset Saarinen Oy

- Kaivuyhtymä Niemi

- Maanrakennus Jokinen Oy

- Lännen Kaivuu ja Louhinta

- Auto ja Kone Oy U. Tutti

Tarjousten jättöaika päättyy 26.05.2003 klo 15.30.

Ehdotus: Käsitellään saadut tarjoukset.

Määräaikaan mennessä saatiin seuraavat tarjoukset:

- Veljekset Saarinen Oy: 46 000 (alv 0 %)

Ei sisällä paloas. pihan kaivua, kerroksia eikä asfalttia

- Kaivuyhtymä Niemi: 185 550 (alv 0 %)

- Lännen Kaivuu ja Louhinta Oy 75 000 (alv 0 %)

Tarjousten avaamisen suorittivat 26.05.2003 klo 15.35 Juhani Viilo, Pentti Virtanen ja Tuula Koskinen.

Talousarviossa on varattu pihan rakentamiseen 30 000 :n määräraha.

Päätös: Ehdotetaan kunnanhallitukselle, että kunnantalon pihatyöurakka annetaan Lännen Kaivuu ja Louhinta Oy: tehtäväksi siten, että palotallin pihaa ei tässä yhteydessä toteuteta muuta kuin liittymäjärjestelyjen ja viemäröinnin osalta. Tästä johtuen tarjoushintaa koskevat muutokset määritetään yksikköhintoihin perustuen ja neuvotellen tarjouksen tekijän kanssa.

Neuvottelun suorittaa Juhani Viilo ja Pentti Virtanen ennen kuin kunnanhallitus ratkaisee urakan.

--------------

KH 173  

Neuvottelut käydään 28.05.2003.

Lisätietoa neuvottelun tuloksesta sekä tarjouspyyntö ovat liitteenä nro 173.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

Tekninen lautakunta 97 26.05.2003

174 PEIJARINTIEN JA PÄÄSKYNTIEN RAKENTAMISEN URAKKATARJOUSTEN KÄSITTELY

Tekn.ltk 97  

Teiden ja niiden kunnallistekniikan uudelleen rakentamisesta on pyydetty urakkatarjoukset seuraavilta urakoitsijoilta:

- Veljekset Saarinen Oy

- Kaivuyhtymä Niemi

- Maanrakennus Jokinen Oy

- Lännen Kaivuu ja Louhinta

- Auto ja Kone Oy U. Tutti

Tarjousten jättöaika päättyy 26.05.2003 klo 15.30.

Ehdotus: Käsitellään saadut tarjoukset.

Määräaikaan mennessä saatiin seuraavat tarjoukset:

- Veljekset Saarinen Oy: 275 000 (alv 0 %)

- Kaivuyhtymä Niemi: 365 050 (alv 0 %)

- Lännen Kaivuu ja Louhinta Oy 169 500 (alv 0 %)

Tarjousten avaamisen suorittivat klo 15.35 Juhani Viilo, Pentti Virtanen ja Tuula Koskinen.

Talousarviossa on varattuna Peijarintien ja Pääskyntien rakentamiseen ja Kirkkotien alueen korvauksiin 149 000 :n määräraha, josta 9000 on arvioitu tarvittavaksi Kirkkotien tiealueen lunastukseen.

Päätös: Ehdotetaan kunnanhallitukselle, että urakkaa annetaan edullisimman tarjouksen tehneen Lännen Kaivuu ja Louhinta Oy:n tehtäväksi tarjouksen mukaisesti huomioiden, että talousarviossa varattu n. 140 000 :n määräraha ylittyy n. 29 000 :lla.

Mikäli kunnanhallitus katsoo, että talousarviossa varatun määrärahan ylittäminen ei ole mahdollista, niin tältä varalta määritellään yksikköhintoihin perustuen ja neuvotellen tarjouksen tekijän kanssa Pääskyntien osuus urakkasummasta.

Neuvottelun suorittavat Juhani Viilo ja Pentti Virtanen ennen kuin kunnanhallitus ratkaisee urakan.

-----------

KH 174  

Neuvottelut käydään 28.05.2003.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

Tekninen lautakunta 99 16.05.2003

175 SUURIMAAN KOULUN LÄMPÖKESKUKSEN PERUSKORJAUKSESTA SAATUJEN URAKKATARJOUSTEN KÄSITTELY

Tekn.ltk 99  

Suurimaan koulun lämpökeskuksen peruskorjauksesta on pyydetty urakkatarjoukset seuraavilta urakoitsijoilta:

- Sähköliike Sillanmäki Oy

- Kankaanpään Lämpöpalvelu Seppälä ky

- Sähköasennus Keskus-Veljet Oy

- Satahämeen Lvi Palvelu Oy

- LVI-Halli S. Peltomäki Oy

Tarjousten jättöaika päättyy 26.05.2003 klo 15.30.

Ehdotus: Käsitellään saadut tarjoukset.

Määräaikaan mennessä saatiin seuraavat tarjoukset:

- Kankaanpään Lämpöpalvelu Seppälä Ky: 10656 (alv 0%) 13 000 (sis. alv.)

Sisäpiippu 163,95 /m (alv 0%) 200 /m (sis. alv.)

- LVI-halli S. Peltomäki Oy: 16 336,07 (alv. 0 %)

Sisäpiippu 1581,97 (alv. 0 %)

- Satahämeen LVI-palvelu Oy: 12 850 (alv 0 %)

Sisäpiippu 1500 (alv 0 %)

- Keskus-Veljet Oy: 17 200 (alv 0 %)

Sisäpiippu 1680 (alv 0 %)

Tarjousten avaamisen suorittivat 26.05.klo 15.35 Juhani Viilo, Pentti Virtanen ja Tuula Koskinen.

Talousarviossa ei hankkeen toteuttamiseen ole varattuna määrärahaa.

Päätös: Päätettiin esittää kunnanhallitukselle seuraavaa:

1. Lämpökeskuksen korjaustyöt annetaan edullisimman tarjouksen tehneen Kankaanpään Lämpöpalvelu Seppälä Ky:n tehtäväksi tarjouksen mukaisesti.

2. Pyydetään kunnanhallitukselta urakan toimeenpanolupaa välittömästi ja että ko. määräraha osoitetaan lisätalousarviossa.

----------

KH 175

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1) hyväksyä Lämpöpalvelu Seppälä Ky:n tarjouksen

2) antaa tekniselle lautakunnalle luvan aloittaa työt välittömästi

3) esittää valtuustolle, että valtuusto muuttaa v. 2003 talousarviota siten, että kohtaan Suurimaan koulun peruskorjaus varataan 11.000 euron suuruinen määräraha.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

________

176 VIHERALUEEN HOITOSOPIMUS

Merja ja Jarkko Heiskala ovat anoneet viheralueen hoitosopimusta. Alue sijaitsee kunnan omistamalla puistoalueella Heiskalan ja Pasi ja Niina Nukarisen omistamien tonttien välissä.

Nukariset ovat antaneet asialle suostumuksensa.

Asiasta on laadittu hoitosopimus. Liite nro 176.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy laaditun hoitosopimuksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

177 SATAKUNNAN ERITYISHUOLTOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN

Satakunnan erityishuoltopiirin kuntayhtymän hallitus päätti kokouksessaan 24.4.2003 esittää jäsenkunnille kuntayhtymän perussopimuksen muutoksia.

Jäsenkuntien valtuustojen on toivottu käsittelevän asian 30.6.2003 mennessä.

Kuntayhtymän asiaa koskeva pöytäkirjanote perusteluosineen sekä perussopimusehdotus kokonaisuutena on esityslistan liitteenä nro 177.1. Muutokset on merkitty vahvennetulla tekstillä.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Satakunnan erityishuoltopiirin kuntayhtymän perussopimuksen muuttamisen oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

178 HAKEMUS KEHITTÄMISHANKKEEN KUNTARAHOITUKSESTA / TILATREENI

ProAgria Satakunnan Maaseutukeskus, Turun Kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö, Satakunnan ammattikorkeakoulu ja Porin aikuiskoulutuskeskus ovat yhteistyössä valmistelleet hankehakemuksen satakuntalaisten maatilojen kehittämiseksi TilaTreenin kautta. PAKK:n osion osalta kuntien kiinnostusta on selvitetty jo loppuvuodesta 2002 kuntiin toimitetulla kirjeellä.

Hankehakemusta edelsi selvitystyö hankkeen tarpeellisuudesta ja kehittämistoiminnan kohteista. Selvitystyö koski n. 1360 tilaa. Myös kyläyhdistyksiltä kysyttiin maatilayrittäjien kehittämistarpeita. Haastatteluissa ja kirjekyselyissä nousi esiin tarpeita, jotka liittyivät maatilan toiminnan tai yrittäjien oman itsensä kehittämiseen. Selvitysten loppuraportit ovat saatavissa toteuttajatahoilta. Hankekokonaisuus on suunniteltu tältä pohjalta.

Toiminta kohdistuu mm. maatilojen kehittämiseen, tietoliikenneyhteyksien parantamiseen, ammatilliseen koulutukseen sekä henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin parantamiseen maaseudulla. Hankehakemuksessa on tarkemmin kuvattu eri osapuolien keskinäinen työnjako ja hankkeen sisältö.

Hankehakemus on jätetty TE-keskukseen ja se odottaa kuntien sitoutumista hankkeen rahoitukseen. Hankkeen toteutusaika on 1.2.2003 - 31.12.2005.

Hankkeen rahoituksessa TE-keskuksen osuus on 70 %, yksityisen rahoituksen osuus 20 % ja kuntien osuus 10 %.

Koko hankkeen rahoitusosuudeksi Jämijärven kunnan osalta tulee yhteensä 4292 euroa, josta vuoden 2003 osuus on 984 euroa. Laskelmaan sisältyy PAKK:n osuuden osalta arvio siitä miten monta opiskelijaa kunnasta tulisi osallistumaan ammatilliseen koulutukseen hankkeen kautta. Jämijärven opiskelijoiden määräksi on arvioitu 4 kpl ja tämän määrän perusteella kuntarahoituksen osuus olisi 1118 euroa koko hankkeen ajalta.

Maaseutusihteeri on tutustunut hankkeeseen ja puoltaa siihen osallistumista. Hankehakemus on esityslistan liitteenä nro 178.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää osallistua TilaTreeni hankkeen kuntarahoitusosuuteen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Samalla kunnanhallitus päätti ilmoittaa, että TilaTreenin ensimmäisen vaiheen haastattelututkimukset ovat eräiltä osin tekemättä Jämijärven kunnan osalta.

Valtuuston II varapuheenjohtaja Kyösti Lahti poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

________

179 ARAVALAINAN MAKSUJEN LYKKÄÄMINEN / AIRI JA JUHANI RAJALA

Airi ja Juhani Rajala ovat anoneen v. 2003 syyskuun viimeisenä päivänä erääntyvän aravalainan lyhennyksen ja koron lykkäämistä 31.03.2009 asti.

Perustelut esitellään kokouksessa.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää myöntää Airi ja Juhani Rajalalle lykkäystä aravalainan lyhennyksen ja korkojen maksuun siten, että 30.9.2003 maksuun tuleva erä siirretään maksettavaksi 31.3.2009.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

180 JÄMIN HIIHTOTUNNELIN RAHOITUSJÄRJESTELYT

Jämin hiihtotunnelin alkuperäinen vuodelta 1998 oleva kustannusarvio oli n. 1,7 milj. euroa. Tätä arviota tuki myös ennen EU-hakemuksen jättämistä saadut budjettitarjoukset. Hanke oli kuitenkin samalla myös kehityshanke, koska teknillisesti ja rakenteellisesti ei vastaavanlaista ollut tehty missään maailmassa. Rakentamisen aikana tulikin esiin asioita, joita tuli muuttaa tai lisätä hyvän lopputuloksen aikaansaamiseksi. Näistä esimerkkeinä: ilman jäähdyttäminen, pohjan suojaaminen, kylmätehojen lisääminen jatkohankkeita varten, lumetusjärjestelmän kehittäminen, sähkötehojen lisääminen, lumimaahallin ilmastointikone ja näihin liittyvät työt.

Tähän kun lisätään alkuperäisen kustannusarvioon tapahtunut kustannustason nousu n. 10 % ovat lopulliset hiihtotunnelin rakentamiskustannukset n. 2,0 milj. euroa. Lisäksi Hiihtotunneli Oy on sijoittanut Kiinteistö Oy Jämikeskukseen 42.215 euroa.

Kunta on tähän mennessä sijoittanut hankkeeseen vähän alle 170 .000 euroa.

Jämin Hiihtotunneli Oy:n rakennushankkeen loppuunsaattamisen edellyttämä lisärahoitus on n. 350.000.

Lisärahoituksen järjestyminen on hiihtotunnelin toiminnan jatkumiselle tarpeellinen, koska yhtenä velkojana on toiminnan kannalta oleellisten kylmälaitteiden toimittaja. Samoin lyhytaikaisen rahoituksen hoituminen edellyttää, että TE-keskukselle esitetty investointien kokonaisuus on maksettu.

Neuvotteluissa hiihtotunneliyhtiön rahoittajien Finnveran, Parkanon Säästöpankin ja Jämijärven Osuuspankin kanssa on sovittu lisärahoituspaketista yhteensä 350.000 euroa.

Neuvotteluissa on edellytetty myös pääosakkaan eli Jämijärven kunnan lisäpanosta hankkeelle.

Neuvottelutulos on seuraava:

1. Kunta merkitsee välittömästi Jämin Hiihtotunneli Oy:n osakkeita 50.000 euron arvosta.

2. Kunta myöntää Jämijärven Osuuspankin Jämin Hiihtotunneli Oy:lle myöntämälle 250.000 euron lainalle 100.000 euron takauksen

3. Vuoden 2004 loppuun mennessä Jämin Hiihtotunneli Oy kerää 50.000 euron osakepääoman, mikäli osakeanti ei kokonaisuudessaan toteudu, kunta sitoutuu merkitsemään puuttuvan määrän osakeannista.

Kunnanvaltuusto on 21.05.2003 pitänyt iltakoulun, jossa alustavasti päätettiin yksimielisesti kannanottona asiaan, että valmistelua jatketaan myönteisessä hengessä edellä esitetyn rahoitusjärjestelyn perusteella ja asia viedään kunnanvaltuuston päätettäväksi mahdollisimman pian. Rahoitusjärjestely katetaan budjetin sisäisesti.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle päätettäväksi, että

1. kunta merkitsee välittömästi Jämin Hiihtotunneli Oy:n osakkeita 295 kpl á 170 euroa eli yhteensä 50.150 eurolla

2. kunta myöntää Jämijärven Osuuspankin Jämin Hiihtotunneli Oy:lle myöntämälle 2.6.2003 päivättyjen tarjousehtojen mukaiselle lainalle 100.000 euron omavelkaisen takauksen

3. vuoden 2004 loppuun mennessä Jämin Hiihtotunneli Oy kerää 50.000 euron osakepääoman, mikäli osakeanti ei kokonaisuudessaan toteudu, kunta sitoutuu merkitsemään puuttuvan määrän osakeannista

4. vuoden 2003 talousarvioon tehdään seuraavat muutokset:

- varataan talousarviokohtaan 8140 Arvopaperit 50.150 euron määräraha

- poistetaan talousarviokohdasta 8313 Mielahden kokoontumistila 30.000 euron määräraha

- muutetaan talousarviokohdan 8423 Jämin aluerakentaminen menomääräraha 84.000 euroa 50.000 euroksi, samoin tuloarviota tarkistetaan tulokohdan osalta 34.000 eurosta 20.150 euroon.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia, valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala, valtuuston I varapuheenjohtaja Hilkka Lahdensivu ja valtuuston II varapuheenjohtaja Kyösti Lahti poistuivat kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Asian esitteli ja pöytäkirjaa piti tämän asian osalta kehittämispäällikkö Aki Rantanen.

-------------

181 IRTISANOUTUMISEN HYVÄKSYMINEN / LASSE SÄRKIMÄKI

Rehtori Lasse Särkimäki on ilmoittanut kohteliaimmin irtisanoutuvansa Jämijärven yläasteen rehtorin (tehtäviin kuuluvat koulutoimenjohtajan tehtävät) tehtävistä siten, että viimeinen työpäivä on 31.7.2003.

Irtisanoutumisen syynä on perhesyyt ja paikkakunnalta poismuutto.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy rehtori Lasse Särkimäen irtisanoutumisen siten, että hänen viimeinen työpäivänsä on 31.7.2003.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

182 PAIKALLISNEUVOTTELUN JÄRJESTÄMINEN

Kunta-alan työntekijöiden ammattiosastojen luottamusmiehet ovat lähettäneet oheisen liitteen mukaisen kirjeen. Liite nro 182.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1) merkitä saadun kirjeen tiedokseen

2) nimetä kunnan puolesta paikallisneuvotteluihin osallistuvat henkilöt

3) todeta, että paikallisneuvottelussa tullaan käymään läpi liitteen mukaiset asiat.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisäksi kunnanhallitus päätti yksimielisesti nimetä kunnan puolesta paikallisneuvotteluun: valtuuston puheenjohtaja Matti Peuralan, kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Leppihalmeen, kunnanjohtaja Esa Ala-Karvian ja henkilöstöasioista vastaavan kehittämispäällikkö Aki Rantasen.

Aki Rantanen nimettiin neuvottelun koollekutsujaksi.

______

183 LAUSUNTO SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI SUUNNITELMASTA

Satakunnan voimassa oleva seutukaava tarkistetaan ja ajantasaistetaan uuden maankäyttö- ja rakennuslain vaatimuksia vastaavaksi maakuntakaavaksi. Laatimistyö, joka tehdään viidessä eri vaiheessa on arvioitu tulevan vahvistamisvaiheeseen noin neljässä vuodessa. Laatiminen toteutetaan laajana yhteistyöprosessina, jossa ovat mukana alueen kunnat, seurakunnat, viranomaiset, sidosryhmät ja kaikki muut osalliset, joiden toimintaan tai elinolosuhteisiin kaava saattaa vaikuttaa.

Maakuntahallitus on 31.3.2003 päättänyt pyytää lausunnot Satakunnan maakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä ja toteuttamisesta jäsenkunnilta sekä viranomaisilta ja yhteisöiltä, joiden toimialaa suunnittelussa tullaan käsittelemään. Ensimmäisessä vaiheessa laaditun osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus on antaa maakuntakaavan asianosaisille ja maakuntakaavasta kiinnostuneille tahoille kuva kaavoituksen etenemisestä ja vaikutusmahdollisuuksista maakuntakaavatyön eri vaiheissa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan täydentää työn edetessä aina kaavaehdotuksen nähtäville asettamiseen asti. Viimeisin versio on selattavissa internet-osoitteessa: www.satakunta.fi.

Lausunnot pyydetään lähettämään 31.5.2003 mennessä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esityslistan liitteenä nro 183.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, ettei sillä tässä vaiheessa ole huomautettavaa Satakunnan maakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________