Jämijärven kunta

Kunnanhallitus

KOKOUSKUTSU 11/2006

Laatimispäivämäärä: 29.06.2006

KokoustiedotAika 04.07.2006 kello 17.00
Paikka Valtuuston kokoushuone


176 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sivu 189

177 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Sivu 189

178 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT Sivu 190

179 § PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN Sivu 191

180 § KUNNANJOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALLA 1.4.-30.6.2006 Sivu 192

181 § JÄMI KOORDINAATTORIN RAPORTTI AJALTA 1.5.-15.6.2006 Sivu 193

182 § TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.5.2006 Sivu 194

183 § KUNNANHALLITUKSEN 20.06.2006 PUHELINKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Sivu 195

184 § JÄMI - TUOTTEILLAAN TUNNETUKSI HANKKEEN MAKSATUSPÄÄTÖS Sivu 196

185 § KIINTEISTÖNHOITOTARJOUSTEN KÄSITTELY Sivu 197

186 § ENERGIA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN Sivu 199

187 § KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / AIJA JA ENSIO LEPISTÖ Sivu 200

188 § KORJAUSAVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN Sivu 201

189 § SATAKUNNAN MAA-AINESVARAT JA POHJAVESI Sivu 202

190 § MIELAHTI - PITKÄLAHTI ALUEEN RANTA-ASEMAKAAVATYÖN JATKAMINEN Sivu 203

191 § HELVI NÄSTIN PERINNÖN JATKOKÄSITTELY Sivu 204

192 § MYYNTITARJOUS / ESKO LÖYTÖLUOMA Sivu 205

176 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

177 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Tapio Rajalahti ja Tuija Ranta

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

178 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat

- Kiinteistönluovutusilmoitus

- Peijari, Haapala

- Peijari, Välitalo

- Peijari, Honkaranta

- Jämijärvi, Mäntykangas

- Peijari, Honkavainio II

- Jämijärvi, Takaranta

- Jämijärvi, Takaranta

- Jämijärvi, Takaranta

- Jämijärvi, Takaranta

- Kauppila, Koivulehto

- Satavesi, Satakunnan vesistöohjelman tiedotuslehti

- Kankaanpään musiikkiopisto, Oppilaspaikat Kankaanpään musiikkiopistossa

- Satakunnan sairaanhoitopiiri, Satakunnan kuntien ja sairaanhoitopiirin kumppanuussopimusmenettelyn loppuraportti ja hankkeen jatkotoimenpiteet

- Satakunnan erityishuoltopiiri, raportti sosiaaliasiamiestoiminnasta vuodelta 2005

- Satakunnan sairaanhoitopiiri, Rauman kaupungin oikaisuvaatimus siirtoviivemaksun perinnästä ajalla 24.1.-28.2.2006

- Käyttötilastot http://www.jamijarvi.fi/ maaliskuussa 2006

- Käyttötilastot http://www.jamijarvi.fi/ huhtikuussa 2006

- Käyttötilastot http://www.jamijarvi.fi/ toukokuussa 2006

- TE-keskus, kuuleminen InterStopOver- hankkeesta

- Jämi-säätiö, Tasekirja

- Satakunnan matkapalvelukeskus-MPK, tiedotustilaisuus

- Kuntien eläkevakuutus, KuEL-maksuosuudet vuonna 2007

- Satakuntaliitto, Tilinpäätösasiakirjat vuodelta 2005

- Satakuntaliiton toimintakertomus vuodelta 2005

- TE-keskus, Satakunnan työllisyyskatsaus 5/2006

- InterStopOver- Jämin kv-markkinointi projekti, vastine kuulemiseen

- Kuntaliitto, Kunnallisen työmarkkinalaitoksen tilinpäätöksen 31.12.2005 mukaiset kuntin maksuosuudet

- Verohallinto, maksatuserittely, tilitysjakso 06/2006

- Suomen Kuntaliitto, Kuntatalous

- Harkinnanvaraisen rahoitusavustuksen hakeminen vuonna 2006

- Verohallinto, ennakkotieto verovuoden veroista

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 17.10.

________

179 § PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

- Tekninen lautakunta 23.05.2006

- Vapaa-aikalautakunta 30.05.2006

- Maaseutulautakunta 12.06.2006

- Pohjois-Satakunnan ammatti-instituutti, Mallikasta matkailua -projektin ohjausryhmän kokous 14.06.2006

- Sivistyslautakunta 15.06.2006

- Satakunnan kunnallisjohtajat 16.06.2006

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

180 § KUNNANJOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALLA 1.4.-30.6.2006

Kokouksessa on nähtävillä kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset ajalla 1.4.-30.6.2006.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee päätökset tiedokseen

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

181 § JÄMI KOORDINAATTORIN RAPORTTI AJALTA 1.5.-15.6.2006

Kunnanhallitus myönsi kokouksessaan 18.04.2006 § 115 12.000 euroa Jämi-säätiölle Jämi koordinaattorin palkkaamiseksi ajalle 1.5.-31.7.2006.

Päätöksen mukaan koordinaattorin tulee tehdä kunnanhallitukselle selvitys työstään 1½ ja 2½ kuukauden jälkeen.

Tehtävää on hoitanut Mika Mettalo, jonka raportti on esityslistan liitteenä nro 181.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus keskustelee asiasta saadun raportin pohjalta.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä saadun raportin.

______

182 § TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.5.2006

Esityslistan liitteenä on talousarvion toteutuminen ajalla 1.1.-31.5.2006. Liite nro 182.1.

Vertailutietona on taloustilanne edelliseltä vuodelta vastaavana ajankohtana. Viiden kuukauden "tasaisen rahan käytön" prosentti on 41.67 %.

Verotulot on toteutuneet 45,2 %:sti ja valtionosuudet 41,9 %. Toimintakulut ovat toteutuneet 42,2 % ja toimintatuotot 42,6 %.

Vuosikate on 217 808,05 €, eli toteutumisprosentti 105,3.

Talousarviolainoista on nostettu noin puolet.

 

Seuraavassa talousarvion toteutuminen hallinnonaloittain:

TP 2005

TA 2006 Määrärahan muutos Käyttö € Ero € Käyttö- %
Yleishallinto
Menot

893502,00

750800,00 0,00 368193,70 382606,30 49,00
Tulot

253074-

154237- 0,00 71049,66- 83187,34- 46,10
Netto

640428,00

596563,00 0,00 297144,04 299418,96 49,80
Sosiaali- ja terveystoimi
Menot

5654785,00

5699464,00 0,00 2465498,09 3233965,91 43,30
Tulot

545828-

552700- 0,00 247977,91- 304722,09- 44,90
Netto

5108957,00

5146764,00 0,00 2217520,18 2929243,82 43,10
Sivistystoimi
Menot

1976931,00

2156940,00 0,00 813449,17 1343490,83 37,70
Tulot

45061-

41000- 0,00 9908,94- 31091,06- 24,20
Netto

1931870,00

2115940,00 0,00 803540,23 1312399,77 38,00
Tekninen toimi
Menot

619019,00

657090,00 0,00 249974,90 407115,10 38,00
Tulot

180652-

251330- 0,00 85737,30- 165592,70- 34,10
Netto

438367,00

405760,00 0,00 164237,60 241522,40 40,50
Yhteensää
Menot

9144237,00

9264294,00 0,00 3897115,86 5367178,14 42,10
Tulot

1024615-

999267- 0,00 414673,81 584593,19- 41,50
Netto

8119622,00

8265027,00 0,00 3482442,05 4782584,95 42,10
 

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen 1.1.-31.5.2006 tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

183 § KUNNANHALLITUKSEN 20.06.2006 PUHELINKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Kunnanhallitus on pitänyt 20.06.2006 puhelinkokouksen, jonka pöytäkirja on päätetty tarkastaa kunnanhallituksen seuraavassa kokouksessa.

Pöytäkirja on nähtävillä kunnanhallituksen kokouksessa.

Ehdotus: Kunnanhallitus tarkastaa ja hyväksyy pöytäkirjan 20.06.2006

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

184 § JÄMI - TUOTTEILLAAN TUNNETUKSI HANKKEEN MAKSATUSPÄÄTÖS

Satakuntaliiton hallintopäällikkö on maksatuspäätöksellään 16.6.2006 § 104 päättänyt myöntää 8624,20 euron avustuksen Jämi - tuotteillaan tunnetuksi hankkeelle.

Päätös on hakemuksen mukainen.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee päätöksen tiedokseen ja ei lähde hakemaan siihen oikaisua.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

Tekninen lautakunta § 115 27.06.2006

185 § KIINTEISTÖNHOITOTARJOUSTEN KÄSITTELY

Kunnan kiinteistöjen hoidosta on pyydetty tarjoukset 26.6.2006 klo 12.00 mennessä.

Tarjousten avaamisen suorittivat 26.6.2006 klo 12.30 teknisen lautakunnan puheenjohtaja Ari Uusi-Rasi, vs. perusturvajohtaja Auli Ranta, sivistystoimiston kanslisti Ritva Mäkinen, toimistovirkailija Kati Mansikkamäki ja rakennuspäällikkö Juhani Viilo.

Määräaikana saatiin kaksi tarjousta:

- Kiinteistöhuolto Arola

kaikki kohteet 3.692,20 €/kk

+ alv 22% 812,28 €/kk

Yhteensä 4.504,48 €/kk

- Jari Manninen

kaikki kohteet 4.823,65 €/kk

+ alv 22% 1.061,20 €/kk

Yhteensä 5.884,85 €/kk

Asian käsittely 27.6.2006.

Käytiin läpi saadut tarjoukset.

Selvitettiin tarjouspyynnössä (liite 115.1) esitetyt yrittäjän kelpoisuus

vaatimukset, jotka on edellytyksenä kilpailuun pääsemiseksi.

- todettiin, että yrittäjä Jari Manninen täyttää vaatimukset / edellytykset kilpailuun pääsemiseksi.

- todettiin, että Kiinteistöhuolto Arola ei täytä tarjouspyynnössä mainittuja muita edellytyksiä kilpailuun pääsemiseksi.

Päätös: Esitetään kunnanhallitukselle seuraavaa:

1. Kiinteistöhuolto Arolan tarjousta ei esitetä hyväksyttäväksi mukaan kilpailuun, koska tarjouspyynnössä edellytetyt kelpoisuusvaatimukset eivät täyty. Tarjouspyynnössä mm. kohta "Muut edellytykset" "Aikaisempien sopimusten kunnollinen täyttäminen", kokemuksen mukaan aikaisempia sopimuksia ei ole kunnollisesti täytetty (liite 115.2).

Yrittäjä Jari Mannisen tarjous esitetään hyväksyttäväksi kilpailuun, koska se täyttää vaatimukset / edellytykset kilpailuun pääsemiseksi.

2. Kiinteistönhoitotehtävät esitetään annettavaksi tarjouspyynnön mukaisesti ainoan hyväksyttävän tarjouksen tehneelle yrittäjä Jari Manniselle.

(Painotettujen pisteiden mukaista laskelmaa ei tehty, koska oli ainoastaan yksi kilpailuun hyväksytty tarjous).

KH 185 § Tarjouspyyntö on esityslistan liitteenä nro 185.1

Reklamaatiot aikaisemman sopimuksen täyttämisestä on liitteenä nro 185.2 (jaetaan kokouksessa).

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää palauttaa asian tekniselle lautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi siten, että asiasta pyydetään Kuntaliiton lausunto.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

186 § ENERGIA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN

Valtion vuoden 2006 talousarviossa on osoitettu asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta avustuksista annetun lain mukaisiin avustuksiin määrärahoja yhteensä enintään 70 miljoonaa euroa.

Koko kunnille varattua määrärahaosuutta ei jaettu kerralla, vaan asuntorahasto jättää pienen osan jakamatta, jotta kunnat voivat jatkossa ottaa vastaan kiireellisessä korjaustarpeessa olevien vanhus- ja vammaiskohteiden hakemuksia sekä talousjätevesihakemuksia.

Valtion asuntorahasto on 9.6.2006 vahvistanut Jämijärven kunnalle korjausavustusten määrärahaosuudeksi 21497 euroa, josta talousjätevesiavustuksiin on varattu 0 euroa ja energia-avustusten määrärahaosuudeksi 7791 euroa, josta pientalojen energia-avustuksiin on varattu 6554 euroa.

Energia-avustusten hakijat ja ehdotus myönnettävistä energia-avustuksista sekä päätöksen perustiedot ilmenevät liitteestä nro 186.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää myöntää energia-avustukset liitteen nro 186.1 mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______

187 § KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / AIJA JA ENSIO LEPISTÖ

Jämijärven kunnan ja Aija ja Ensio Lepistön välillä on allekirjoitettu 16.6.2006 oheisen liitteen nro 187.1 mukainen kauppakirja.

Kauppa koskee n. 1472 m²:n määräala Mäntykangas nimisestä tilasta RN:o 13:6, Jämijärven kunnan Jämijärven kylässä. Määräala muodostaa Jämin asemakaava II:n korttelin n:o 208 tontin n:o 6.

Kauppahinta on 5.000 euroa. Lisäksi kunta laskuttaa mittauskuluina 105 euroa.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Jämijärven kunnan ja Aija ja Ensio Lepistön välisen kauppakirjan oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

188 § KORJAUSAVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN

Valtion vuoden 2006 talousarviossa on osoitettu asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta avustuksista annetun lain mukaisiin avustuksiin määrärahoja yhteensä enintään 70 miljoonaa euroa.

Koko kunnille varattua määrärahaosuutta ei jaettu kerralla, vaan asuntorahasto jättää pienen osan jakamatta, jotta kunnat voivat jatkossa ottaa vastaan kiireellisessä korjaustarpeessa olevien vanhus- ja vammaiskohteiden hakemuksia sekä talousjätevesihakemuksia.

Valtion asuntorahasto on 9.6.2006 vahvistanut Jämijärven kunnalle korjausavustusten määrärahaosuudeksi 21497 euroa, josta talousjätevesiavustuksiin on varattu 0 euroa ja energia-avustusten määrärahaosuudeksi 7791 euroa, josta pientalojen energia-avustuksiin on varattu 6554 euroa.

Varsinaisiin vanhusten ja vammaisten korjausavustuksiin on näin ollen käytettävissä 13706 euroa. Kunta on oikeutettu käyttämään veteraaniavustuksiin harkintansa mukaisen osuuden kunnan käytettävissä olevista korjausavustusmäärärahoista. Korjausavustusten hakijat ja ehdotus myönnettävistä korjausavustuksista on liitteenä nro 188.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää myöntää korjausavustukset liitteen nro 188.1 mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

189 § SATAKUNNAN MAA-AINESVARAT JA POHJAVESI

Satakunnan maakuntakaavan valmisteluvaiheen teemaraportti Maa-aines varat ja pohjavesi on valmistunut

Satakuntaliitto laatii maankäyttö- ja rakennuslain mukaista maakuntakaavaa. Maakuntakaavan tehtävänä on osoittaa valtakunnalliset ja maakunnalliset alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet sekä maakunnan kehittämisen kannalta tarpeelliset alueet. Maakuntakaava toimii ohjeena kuntien kaavoitukselle ja muiden viranomaisten toiminnalle. Maakuntakaavaa valmistellaan teemoittain, jotta eri asiakokonaisuudet olisivat helpommin havainnollistettavissa. Teemat sovitetaan lopulta yhteen valmisteluvaiheen aineistoksi (maakuntakaavaluonnos). Maakuntakaavan laadintaa ohjaavat valtioneuvoston antamat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset tavoitteet ja sisältövaatimukset sekä Satakunnan maakuntakaavoitukselle asetetut tavoitteet.

Maakuntahallituksen kesäkuussa 2004 hyväksymien Satakunnan maakuntakaavan tavoitteiden mukaan maakuntakaavalla edistetään luonnonvarojen säästävää ja kestävää käyttöä siten, että luonnonvarojen satavuus turvataan myös tuleville sukupolville. Vesi- ja maa-ainesvarojen osalta tähän pyritään ohjaamalla maankäyttöä siten, että samalla kun yhdyskuntarakentamiseen osoitetaan riittävästi maa-aineksen ottoalueita myös pohjavesialueiden käyttökelpoisuus turvataan.

Maa-ainesvarat ja pohjavesi -teemaraportissa perustellaan maakuntakaavan laadintavaiheen aineistoon esitettävät teemaa koskevat ylikunnallisia tarpeita palvelevat aluevaraukset. Esitykset, jotka perustuvat pääosin jo aikaisemmin tehtyihin selvityksiin, sovittavat yhteen taloudelliset ja suojelulliset tarpeet. Vesi- ja maa-ainesvarojen kestävän käytön kannalta tämä tarkoittaa, että maakuntakaavassa otetaan huomioon tärkeät vedenhankintaan soveltuvat pohjavesialueet, arvokkaat harju- ja kallioalueet sekä muut suojeluun tai asumiseen liittyvät tarpeet sekä näihin sovitetut merkittävät ylikunnallisessa käytössä olevat ottoalueet.

Mahdolliset kommentit teemaraportista on pyydetty toimittamaan 30.6.2006 mennessä Satakuntaliittoon.

Teemaraportti on nähtävillä kunnanhallituksen kokouksessa.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää kommenttien antamisesta

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että sillä ei ole tässä vaiheessa kom- mentoitavaa.

_______

190 § MIELAHTI - PITKÄLAHTI ALUEEN RANTA-ASEMAKAAVATYÖN JATKAMINEN

Kunnanhallitus on kokouksessaan 19.04.2005 § 134 päättänyt valita Kaavatalo-Yhtiöt Mielahti - Pitkälahti alueen ranta-asemakaavan laatijaksi. Kaavatalo Oy on asetettu konkurssiin 21.3.2006 ja pesänhoitajien toimesta on käyty neuvotteluja kaavatyön jatkamisesta Kivatekno Oy:n toimesta. Neuvottelut eivät ole kuitenkaan johtanut tulokseen, vaan pesänhoitaja on kehoittanut kuntaa kääntymään jonkin muun kaavoittajan puoleen kaavoitushankkeen loppuun saattamiseksi.

Tarjouskilpailussa toiseksi halvimman tarjouksen teki Air-Ix Suunnitelu Oy. Kunnanjohtaja on ollut yhteydessä tilintarkastajaan ja hän on tukenut kantaa, että työ annetaan toiseksi parhaalle tarjouksen tekijälle. Perusteena on hankkeen kiireellinen aikataulu ja Air-Ix Suunnitelu Oy:n alueen tuntemus.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää käynnistää neuvottelut Air-Ix Suunnittelu Oy:n kanssa Mielahti - Pitkälahti ranta-asemakaavan loppuun saattamiseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______

191 § HELVI NÄSTIN PERINNÖN JATKOKÄSITTELY

Valtiokonttori on 10.4.2006 päättänyt luovuttaa osan Helvi Nästin perinnöstä Jämijärven kunnalle. Liite nro 191.1.

Perintö on käytettävä päätöksen mukaiseen tarkoitukseen. Kirjanpidollisesti omaisuus ja sen käyttö tulee eriyttää kunnan muusta toiminnasta.

Asian jatkovalmistelu on hyvä antaa jollekin toimielimelle.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa Helvi Nästin perinnön jatkokäsittelyn taloustyöryhmän valmisteltavaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

192 § MYYNTITARJOUS / ESKO LÖYTÖLUOMA

Esko Löytöluomalla on maa-alue RN:O 4:177, joka rajoittuu kunnan omistamaan alueeseen, jolla sijaitsee Lasse Pihlajamaan Äiti-muistomerkki. Osa Löytöluoman maa-alueesta jää rakenteilla olevan kevyenliikenteenväylän alle ja alueen käyttö näin vaikeutuu.

Kunnan ja Löytöluoman välillä on käyty keskusteluja siitä, että kunta lunastaisi ko. maa-alueen (12 aaria) ja liittäisi sen muistomerkin tonttiin. Keskustelujen pohjalta Esko Löytöluoma onkin jättänyt kunnalle oheisen liitteen mukaisen myyntitarjouksen. Liite nro 192.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus keskustelee asiasta saadun tarjouksen pohjalta.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti tarjota alueesta 1.000 euroa.