Jämijärven kunta

Kunnanhallitus

KOKOUSKUTSU

Laatimispäivämäärä: 22.01.2003

KokoustiedotAika 28.01.2003 kello 17.00
Paikka Raharinteen kokoushuone
Käsiteltävät asiat 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 33

33 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 33

34 KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSET VUONNA 2003 34

35 KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJIEN VALITSEMINEN LAUTAKUNTIIN JA YHTEISÖJEN KOKOUKSIIN VUODEKSI 2003 35

36 EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN POHJOIS-SATAKUNNAN KEHITTÄMISYHDISTYS RY:N VUOSIKOKOUKSIIN VUODELLE 2003 37

37 YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJAN VALINTA KANKAANPÄÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄÄN 38

38 EDUSTAJAN VALITSEMINEN KANKAANPÄÄN SEUDUN VAMMAISNEUVOSTOON VUOSILLE 2003-2004 39

39 VETERAANIASIOIDEN TOIMIKUNNAN VALITSEMINEN 40

40 EDUSTAJIEN VALITSEMINEN JÄMI-SÄÄTIÖN HALLITUKSEEN 41

41 JÄMI-SÄÄTIÖN TILINTARKASTAJIEN VALINTA 42

42 JÄSENTEN VALITSEMINEN KUNNAN YHTEISTYÖTOIMIKUNTAAN 43

43 RAHAVAROJEN JA ASIAKIRJOJEN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN 44

44 TOIMISTOAUTOMAATIO TYÖRYHMÄN PERUSTAMINEN 45

45 MAANKÄYTTÖ- JA KAAVOITUSTOIMIKUNTA VUOSILLE 2003 - 2004 46

46 PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN 47

47 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 48

48 EDUSTAJAN NIMEÄMINEN JÄMIN HIIHTOTUNNELI OY:N YHTIÖKOKOUKSIIN 49

49 JÄSENEN NIMEÄMINEN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN NEUVOTTELUKUNTAAN 49

50 JÄMIJÄRVEN KUNNAN YLEISEN EDUNVALVONNAN TEHTÄVIEN HOITAMINEN 1.3.2003 ALKAEN 50

51 TALOUSTYÖRYHMÄN PERUSTAMINEN 51

52 LAUSUNTO SATAKUNNAN MAAKUNTASUUNNITELMA 2030 52

54 TYÖLLISTÄMISPALVELUN KÄYTTÖ JA TAKSAT 2003  54

Puheenjohtaja MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia


JÄMIJÄRVEN KUNTA

Kunnanhallitus

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
KOKOUSAIKA 28.01.2003 kello 17.00 - 18.15
KOKOUSPAIKKA Raharinteen kokoushuone
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET
(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Matti Leppihalme puheenjohtaja

Päivi Leponiemi

Enni Lähteenniemi

Juhani A. Rajala

Tapio Rajalahti

Olli Seppälä

POISSA OLLEET JÄSENET Ritva Mäkelä
MUUT SAAPUVILLA OLLEET Matti Peurala valtuuston puheenjohtaja

Hilkka Lahdensivu valtuuston I varapuheenjohtaja

klo 17.00-18.10

Kyösti Lahti valtuuston II varapuheenjohtaja

Esa Ala-Karvia kunnanjohtaja

ASIAT 32 - 55

32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

33 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Päivi Leponiemi ja Enni Lähteenniemi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

34 KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSET VUONNA 2003

KH 34  

Kunnanhallituksen kokoukset vuonna 2003 on pidetty pääsääntöisesti kolmen viikon välein tiistaisin kello 19.00 alkaen, tai milloin tämä päivä on ollut pyhäpäivä, kokous on pidetty lähinnä seuraavana arkipäivänä samaan aikaan. Kokouksen pöytäkirja on ollut nähtävänä kokousta seuraavan viikon tiistaina klo 10.00 - 12.00 kunnanvirastossa tai tämän päivän sattuessa pyhäpäiväksi lähinnä seuraavana arkipäivänä samaan aikaan. Esitys alustaviksi kokouspäiviksi on esityslistan liitteenä 34.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää jatkaa edellisen vuoden käytäntöä vuoden 2003 kokousten osalta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

35 KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJIEN VALITSEMINEN LAUTAKUNTIIN JA

YHTEISÖJEN KOKOUKSIIN VUODEKSI 2003

KH 35  

Kuntalain 50 :n 5. kohdan mukaan kunnanvaltuusto hyväksyy hallintosäännön, jossa annetaan tarpeelliset määräykset kunnanhallituksen edustajien ja kunnanjohtajan läsnäolosta ja puheoikeudesta muiden toimielinten kokouksissa. Jämijärven kunnan uusi hallintosääntö valmistuu kevään aikana. Hallintosääntöluonnoksessa on lähdetty siitä, että kunnanhallitus nimeää edustuksensa kaikkiin muihin lautakuntiin paitsi tarkastuslautakuntaan ja keskusvaalilautakuntaan. Voimassa olevien hallintosäännön ja kunnanhallituksen johtosäännön säännökset korostavat myös kunnanhallituksen valvovaa ja yhteensovittavaa roolia ja näin ollen puoltavat kunnanhallituksen edustajien valintaa lautakuntiin.

Yhteisöjen edustajiksi on tarkoituksenmukaisinta valita henkilö siitä hallintokunnasta, minkä toimialaa yhteisön toiminta lähinnä koskee.

Kunta on jäsenenä seuraavissa yhdistyksissä:

- Kokemäenjoen vesiensuojeluyhdistys

- Asiakastieto Oy

- SPR-Satakunnan piiri

- Satakunnan urheilutuki ry

- Suomen Kuntaliitto

- Kyrösjärvi-Seura ry

- Satakunnan syöpäyhdistys ry

- Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry

- Jämijärven Vanhustentaloyhdistys ry

- Asunto Oy Jämijärven Avennonranta

- Kiinteistö Oy Hepohelmi

- Kiinteistö Oy Jäminsato

- Kiinteistö Oy Jäminkeidas

- Asunto Oy Jämijärven Avennonmäki

- Kiinteistö Oy Raharinne

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää valita edustajat lautakuntiin ja kunnan edustajat eri yhteisöihin vuodelle 2003.

Päätös: Kunnanhallitus päätti valita yksimielisesti edustajikseen lautakuntiin ja eri yhteisöihin seuraavat henkilöt vuodelle 2003:

- perusturvalautakunta Päivi Leponiemi

- tekninen lautakunta Juhani Rajala

- maaseutulautakunta Tapio Rajalahti

- vapaa-aikalautakunta Olli Seppälä

- sivistyslautakunta Ritva Mäkelä

- Kokemäenjoen vesiensuojeluyhdistys Kyösti Lahti

- Asiakastieto Oy Esa Ala-Karvia

- SPR-Satakunnan piiri Kimmo Vaani

- Satakunnan urheilutuki ry Jouko Kulmala

- Suomen Kuntaliitto Esa Ala-Karvia

- Kyrösjärvi-Seura ry Kyösti Lahti

- Satakunnan syöpäyhdistys ry Raimo Ritakorpi

- Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Tuomo Leikkola

- Jämijärven Vanhustentaloyhdistys ry Tapio Rajalahti

- Asunto Oy Jämijärven Avennonranta Juhani Viilo

- Kiinteistö Oy Hepohelmi Juhani Viilo

- Kiinteistö Oy Jäminsato Juhani Viilo

- Kiinteistö Oy Jäminkeidas Juhani Viilo

- Asunto Oy Jämijärven Avennonmäki Juhani Viilo

- Kiinteistö Oy Raharinne Juhani Viilo

________

36 EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN POHJOIS-SATAKUNNAN KEHITTÄMISYHDISTYS RY:N VUOSIKOKOUKSIIN VUODELLE 2003

KH 36  

Jämijärven kunta on jäsenenä Pohjois-Satakunnan kehittämisyhdistys ry:ssä.

Kunnanhallituksen tulee nimetä vuosikokouksiin v. 2003 3 edustajaa.

Ehdotus: Kunnanhallitus nimeää edustajansa Pohjois-Satakunnan kehittämisyhdistys ry:n vuosikokouksiin vuodelle 2003.

Päätös: Kunnanhallitus nimesi yksimielisesti edustajiksi Pohjois-Satakunnan kehittämisyhdistys ry:n vuosikokouksiin vuodelle 2003 seuraavat henkilöt:

Kyösti Lahti (varalla Juhani Rajala), Hilkka Lahdensivu (varalla Olli Seppälä) ja Tapio Rajalahti (varalla Timo Sorvali).

________

37 YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJAN VALINTA KANKAANPÄÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄÄN

KH 37  

Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymän perussopimuksen mukaan ylintä päätösvaltaa kuntayhtymässä käyttää yhtymäkokous.

Jäsenkuntien kunnan/kaupunginhallitukset valitsevat toimikaudekseen yhtymäkokoukseen edustajan ja henkilökohtaisen varaedustajan. Yhtymäkokousedustajien äänivalta määräytyy peruskunnan jäsenkuntaosuuksien suhteessa siten, että kokonaismäärä on sata.

Tullakseen hyväksytyksi kuntayhtymäkokouksessa talousarvio ja taloussuunnitelma sekä peruspääoman korottaminen ja alentaminen edellyttävät vähintään 2/3 määräenemmistöä perussopimuksessa määritellystä kokonaisäänimäärästä.

Ehdotus: Kunnanhallitus valitsee edustajan ja hänelle henkilökohtaisen varaedustajan Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymän yhtymäkokoukseen v. 2003 - 2004.

Päätös: Kunnanhallitus valitsi yksimielisesti edustajakseen Kansanterveystyön ky:n yhtymäkokouksiin v. 2003 - 2004 Matti Peuralan ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Matti Leppihalmeen.

_________

38 EDUSTAJAN VALITSEMINEN KANKAANPÄÄN SEUDUN VAMMAISNEUVOSTOON VUOSILLE 2003-2004

KH 38  

Kankaanpään seudun vammaisneuvosto on Kankaanpään, Jämijärven,Honkajoen ja Karvian kuntien ja niiden alueella toimivien vammaisten henkilöiden, heidän omaistensa ja vammaisjärjestöjen yhteistyöelin.

Kunnanhallitukset valitsevat kukin vammaisneuvoston toimikautta vastaavaksi ajaksi yhden jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen.

Edustus on myös kansanterveystyön kuntayhtymällä, Kankaanpään kuntoutuskeskuksella sekä vammaisjärjestöillä.

Vammaisilla henkilöillä, heidän omaisillaan ja teknisellä asiantuntemuksella tulee olla vammaisneuvostossa edustus.

 

Ehdotus: Kunnanhallitus valitsee edustajan Kankaanpään seudun vammais-

neuvostoon sekä hänelle henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudeksi vuosille 2003-2004.


Päätös: Kunnanhallitus valitsi yksimielisesti edustajakseen Kankaanpään seudun vammaisneuvostoon vuosille 2003 - 2004 Aki Rantasen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Auli Rannan.

________

39 VETERAANIASIOIDEN TOIMIKUNNAN VALITSEMINEN

KH 39  

Jämijärven kunnanhallituksen nimeämänä on toiminut veteraaniasioiden toimikunta, jolle on siirretty myös veteraanien kuntoutukseen liittyvät tehtävät.

Veteraaniasiaintoimikunnan tärkein tehtävä on ollut kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin:

1. Veteraanikartoitus

2. Jokaiselle veteraanille henkilökohtainen hoitosuunnitelma

3. Veteraanien omatoimista selviytymistä on tuettava

4. Kunnollinen asunto on edellytys hyvinvoinnille

5. Veteraanien kuntoutukseen tarvitaan jatkuvasti voimavaroja

6. Oikea työnjako ja yhteistoiminta tärkeä asia

7. Tiedottaminen veteraaniasioissa on saatava kuntoon.

Tämän lisäksi toimikunta on valinnut kuntoutettavat veteraanit vuosittain.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1. nimetä kuntaan kuusijäsenisen veteraaniasioiden toimikunnan v. 2003 - 2004

2. nimetä veteraaniasioiden vastuuhenkilöksi Aki Rantasen, joka toimii myös toimikunnan sihteerinä.


Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti siten täydennettynä, että veteraaniasioiden toimikuntaan tulivat valituiksi: Esa Ala-Karvia (puheenjohtaja), Anneli Koivumäki, Pentti Teelmäki, Enni Lähteenniemi, Veikko Jokela sekä Jämijärven terveysaseman lääkäri. Toimikunnan sihteerinä toimii Aki Rantanen.

_________

40 EDUSTAJIEN VALITSEMINEN JÄMI-SÄÄTIÖN HALLITUKSEEN


KH 40  

Jämi-Säätiön sääntöjen 55 :n mukaan säätiön hallitukseen kuuluu kahdeksan (8) kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittua jäsentä. Hallituksen jäsenet tulee valita seuraavasti:

- Jämijärven kunnanhallitus 4 jäsentä

- Kankaanpään kunnanhallitus 1 jäsen

- Suomen Ilmailuliitto ry 1 jäsen

- Kankaanpään Urheiluautoilijat ry 1 jäsen

- Jämin Jänne 1 jäsen

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet samalla kertaa kuin varsinaiset jäsenet.


Ehdotus: Kunnanhallitus valitsee Jämi-Säätiön hallitukseen 4 jäsentä ja heille
henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi 2003 - 2004.


Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita edustajikseen Jämi-Säätiön hallitukseen seuraavat henkilöt ja heille henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudekseen 2003 - 2004:

 

Jäsen                     Henk.koht. varajäsen

Timo Hinttu                   Mervi Knuutila

Esa Ala-Karvia             Matti Peurala

Matti Leppihalme         Timo Koivuniemi

Jarmo Huhtaniemi         Kati Mansikkamäki

________

41 JÄMI-SÄÄTIÖN TILINTARKASTAJIEN VALINTA


KH 41  

Jämi-Säätiön tilintarkastajina ovat toimineet v. 2001 - 2002 Tapani Torpo
ja Kalevi Saarenpää.

Ehdotus: Kunnanhallitus valitsee Jämi-Säätiön tilintarkastajat vuosille 2003 - 2004.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita Jämi-Säätiön tilintarkastajiksi Tapani Torpon ja Kalevi Saarenpään.

_________

42 JÄSENTEN VALITSEMINEN KUNNAN YHTEISTYÖTOIMIKUNTAAN

KH 42  

Kunnan työpaikkademokratiasäännön 3 :n mukaan kunnan
yhteistyötoimikunta toimii kunnan johdon ja henkilöstön välisenä yhteistyöelimenä.

Yhteistyötoimikunnassa on kuusi jäsentä, joista kunnanhallitus nimeää kaksi ja kunnan henkilöstö neljä jäsentä sekä heille kullekin henkilökohtaisen varajäsenen.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää valita toimikaudeksi 2003-2004 edustajansa kunnan yhteistyötoimikuntaan.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita edustajikseen yhteistyötoimikuntaan v. 2003 - 2004 seuraavat henkilöt:

Ritva Mäkelä (henkilökohtainen varajäsen Tapio Rajalahti)

Enni Lähteenniemi (henkilökohtainen varajäsen Olli Seppälä)

________

43 RAHAVAROJEN JA ASIAKIRJOJEN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN

KH 43

Kunnan taloussäännön 22 :n mukaan kunnanhallituksen keskuudestaan valitseman kahden jäsenen on vähintään kerran vuodessa tarkastettava ennalta ilmoittamatta kaikki keskustoimiston rahavarat, arvopaperit ja vakuudet.

Jos lautakunnan alaisen viraston tai toimiston hallussa on edellä mainittuja varoja tai asiakirjoja, sen on vastaavalla tavalla huolehdittava niiden tarkastamisesta. Keskustoimiston sekä muun maksuliikennettä hoitavan viraston tai toimiston päällikön on tarkastettava tai tarkistetuttava tarvittaessa, kuitenkin vähintään puolivuosittain kassan tai alitilittäjän rahavarat.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää valita rahavarojen ja asiakirjojen tarkastajat toimikaudeksi 2003 - 2004

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita rahavarojen ja asiakirjojen tarkastajiksi Ritva Mäkelän ja Olli Seppälän.

________

44 TOIMISTOAUTOMAATIO TYÖRYHMÄN PERUSTAMINEN

Jämijärven kunnassa on toiminut ATK-työryhmä, jonka tehtävänä on kunnan sisäisen ATK:n kehittäminen ja yhteensovittaminen sekä yhteistyön lisääminen naapurikuntien kanssa. Työryhmä toimii ATK-vastuuhenkilön apuryhmänä. Tarvittaessa työryhmään kutsutaan lisähenkilöitä.

Työryhmän toimenkuvaa tulee laajentaa koskemaan myös kopioinnin, puhelinliikenteen ja muun toimistoautomaation kehittämiseen.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää perustaa toimikaudekseen 2003 - 2004 toimistoautomaatiotyöryhmän ja nimeää siihen henkilöt.

Päätös: Kunnanhallitus nimesi yksimielisesti toimistoautomaatio työryhmään seuraavat henkilöt:

Anne Ranta, Marketta Viitaniemi, Ritva Mäkinen, Kati Mansikkamäki, Jari Mäkinen, Olli Seppälä ja Tuomo Leikkola (koollekutsuja).

_______

45 MAANKÄYTTÖ- JA KAAVOITUSTOIMIKUNTA VUOSILLE 2003 - 2004

Kunnassa on toiminut v. 2001 - 2002 maankäyttö- ja kaavoitustoimikunta, jonka tehtävänä on ollut valmistella kaavoitukseen ja maankäyttöön liittyviä asioita kunnanhallitukselle.

Toimikuntaan on kuulunut 6 jäsentä, joissa yksi on nimetty sihteeriksi.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää valita toimikaudekseen v. 2003 - 2001 maankäyttö- ja kaavoitustoimikunnan ja nimeää toimikunnan sihteerin.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita toimikaudekseen v. 2003 - 2004 maankäyttö- ja kaavoitustoimikuntaan seuraavat henkilöt:


Matti Leppihalme puheenjohtaja

Päivi Leponiemi

Jouni Salmela

Olli Seppälä

Esa Ala-Karvia

Juhani Viilo sihteeri

____

46 PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

- Jämijärven vesihuoltoverkot, työmaakokous 2 11.12.2002

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

47 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

- Satakunnan pelastuslaitos: Pelastusviranomaiset Satakunnassa

- Kunnallinen työmarkkinalaitos: Kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpiteitä vuosina 2003 - 2007

- Lounais-Suomen ympäristökeskus: Korjattu sivu Lounais-Suomen ympäristökeskuksen lähettämään päätökseen

- Tykistöprikaati: Hiihtokarnevaalitapahtuma 7.2.2003

- Satakuntaliitto: Lausunto Mielahden ranta-asemakaavasta ja ranta-asemakaavan muutoksesta

- TE-keskus: Maatalouslomittajien rekrytointikoulutus -hankintasopimus

- Opetusministeriö: Päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille myönnettävästä rahoituksesta vuodelle 2003

- Satakunnan TE-keskus: Maidontuotannon viitemäärät 31.10.2002


Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

48 EDUSTAJAN NIMEÄMINEN JÄMIN HIIHTOTUNNELI OY:N YHTIÖKOKOUKSIIN

Ehdotus: Kunnanhallitus nimeää toimikaudekseen v. 2003 - 2004 Jämijärven kunnan edustajan Jämin Hiihtotunneli Oy:n yhtiökokouksiin.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti nimetä toimikaudekseen v. 2003 - 2004 Jämin Hiihtotunneli Oy:n yhtiökokouksiin Matti Leppihalmeen.

____

49 JÄSENEN NIMEÄMINEN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN NEUVOTTELUKUNTAAN

Satakunnan maakunnan alueellisen pelastustoimen yhteistyösopimus allekirjoitettiin 12.12.2002.

Yhteistoimintasopimuksen 2 :n mukaan pelastuslaitoksen hallintoa varten Porin kaupunginvaltuusto asettaa toimikaudekseen jäsenkuntien nimeämistä edustajista Satakunnan pelastustoimialueen pelastustoimen neuvottelukunnan. Kukin jäsenkunta valitsee pelastustoimen neuvottelukuntaan edustajansa ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen.

Porin kaupunginhallitus on pyytänyt jäsenkuntien valtuustoja valitsemaan edustajansa ja tämän varajäsenen neuvottelukuntaan ja ilmoittamaan edustajien nimet lopullista neuvottelukuntaan asettamista varten.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto nimeää Jämijärven kunnan edustajan ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä Satakunnan pelastustoimialueen pelastustoimen neuvottelukuntaan.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

-----------

50 JÄMIJÄRVEN KUNNAN YLEISEN EDUNVALVONNAN TEHTÄVIEN HOITAMINEN 1.3.2003 ALKAEN

Yleinen edunvalvonta on kunnassa kunnanhallituksen alaista toimintaa. Jämijärven kunnan yleisen edunvalvojan Terttu Uusitalon jäädessä eläkkeelle tulee kunnan edunvalvonnan tehtävien hoitaminen avoimeksi 1.3.2003 alkaen.

Asiasta on käyty neuvotteluja kunnanviraston sisällä. Asia on liittynyt myös sosiaalitoimiston ja keskustoimiston väliseen tehtävien jakoon.

Neuvotteluissa on päädytty sellaiseen ratkaisuun, että kanslisti Anne Ranta ottaa kunnan yleisen edunvalvonnan hoitaakseen 1.3.2003 alkaen. Vastaavasti häneltä siirtyy kunnan vuokra-asuntoihin ja työllistämispalveluun liittyvät toimistotehtävät sosiaalitoimistoon (kanslistille),

Edunvalvojan tehtävät ilmenevät liitteestä nro 50.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää nimetä kanslisti Anne Rannan Jämijärven kunnan yleiseksi edunvalvojaksi 1.3.2003 alkaen. Tehtäväjärjestelyt eivät vaikuta hänen palkkaukseensa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

51 TALOUSTYÖRYHMÄN PERUSTAMINEN

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 11.12.2002 304, että yhä kasvavien käyttömenojen vuoksi perustetaan työryhmä, joka yhdessä hallintokuntien kanssa käy läpi käyttömenojen kehitystä ja toimintojen rakenteita löytääkseen säästöjä vuoden 2004 talousarvioon.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1) perustaa em.. tehtävää varten taloustyöryhmän ja nimeää työryhmään jäsenet

2) että ensimmäisenä tarkastelun kohteena on vanhustyö ja kotipalvelu.

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti siten täydennettynä, että talousryhmään nimettiin seuraavat henkilöt: Matti Leppihalme, Olli Seppälä ja Esa Ala-Karvia.

Työryhmän kokouksiin kutsutaan kulloinkin tarkastelun kohteena olevan hallintokunnan edustajia.

______

52 LAUSUNTO SATAKUNNAN MAAKUNTASUUNNITELMA 2030-LUONNOKSESTA

Maakuntasuunnitelmassa osoitetaan maakunnan tavoiteltu kehitys. Siinä luodaan maakuntastrategia, joka on maakunnan liiton pitkän tähtäyksen päämäärien ja tavoitteiden määrittämistä omista lähtökohdista sekä näiden saavuttamiseksi tarvittavien strategisten toimenpiteiden valintaa, toteuttamista ja aikaansaadun toiminnan tuloksellisuuden seurantaa. Maakuntasuunnitelman aikatähtäys on 20-30 vuotta.

Maakuntasuunnitelman laadinta on toteutettu Satakunnassa laajaa vuokravaikutusta hyödyntäen. Noin 80 asiantuntijaa on tehnyt pohjatyötä kuudessa teemakohtaisessa foorumissa, jotka ovat yritystoiminta ja elinkeinot, koulutus ja tutkimus, hyvinvointi, kulttuuri ja matkailu, maaseutu, ympäristö ja aluerakenne. Foorumeiden työtä ovat tukeneet aluekehityksen voimavarat- ja ympäristövaikutusten arviointi työryhmät.

Foorumityöskentelyn ohella on järjestetty laajalle joukolle seminaareja, ideointitilaisuuksia ja evästyskeskusteluja, joiden anti on vaikuttanut suunnitelman sisällön muotoutumiseen. Maakuntasuunnitelman ohjausryhmänä on toiminut maakunnan yhteistyöryhmä ja työn valmisteluun ovat osallistuneet tiiviisti seutukuntien yhdyshenkilöt. Maakuntahallitus on käsitellyt luonnosta useissa kokouksissaan ja iltakouluissaan.

Maakuntasuunnitelman kanssa rinnan Satakuntaliitossa on käynnistetty uuden alueiden kehittämislain mukaisen maakuntaohjelman valmistelu. Maakuntaohjelmassa määritellään lyhyen ja keskipitkän tähtäimen kehittämisen tavoitteet ja hankkeet Satakunnan kehittämiseksi. Maakuntasuunnitelman tavoitteita arvioitaessa on siten otettava huomioon, että alkuvuodesta 2003 lausunnoille tulee erikseen maakuntaohjelma.

Satakuntaliiton maakuntahallitus on pyytänyt kuntien lausunnot Satakunnan maakuntasuunnitelma 2030-luonnoksesta 31.12.2003 mennessä.

Kunnanhallituksen jäsenille on lähetetty maakuntasuunnitelmaluonnos edellisen kokouksen esityslistan postituksen yhteydessä.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa oheisen liitteen nro 52.1 mukaisen lausunnon.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

54 TYÖLLISTÄMISPALVELUN KÄYTTÖ JA TAKSAT 2003

Viime vuoden alusta on toteutettu työllistämispalvelua kunnan kotipalveluna. Sen tarkoituksena on ollut turvata ikääntyneille ja vammaisille kuukausittaiset puhtaanapidon palvelut.

Palvelua haluaville on kahden henkilön toimesta tarjottu kerran kuussa asuinhuoneiden ja pesutilojen siivousta, joka käsittää mattojen puhdistamisen ja tuuletuksen ja lakanoiden vaihdon sekä lattioiden ja pintojen pyyhimisen sekä pesutilojen puhdistuksen.

Yksi työntekijä on tarjonnut palveluja polttopuiden teossa ja hankinnassa sekä rakennusten ja alueiden hoitotöissä.

Työllistämispalvelun hinta on ollut 6 euroa/tunti/kaksi henkeä ja 3,5 euroa/yksi henkilö. Matkakorvauksena on peritty 0,17 snt/km.

Vuoden alusta voimaan tulleessa kotipalvelun taksauudistuksessa siivouspalvelun hinnaksi on päätetty 12 euroa/tunti/henkilö.

Tällä perusteella tulee myöskin myöskin työllistämispalvelun taksoja tarkistaa. Toisena syynä taksan tarkistamiseen on yksityisen palvelun mahdollistaminen.

 

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää työllistämispalvelun taksoiksi 01.01.2003 lukien:

1. Korvaus työparina suoritetusta työstä 18 euroa/tunti sekä yhden henkilön tekemänä 9 euroa/tunti

2. Matkakorvausta ei enää peritä asiakkaalta.


Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_____